Fa maninona i Pedro Regis?

Fahitana an'ny Vavahady Anguera

Amin'ny hafatra 4921 voalaza fa voarain'i Pedro Regis nanomboka tamin'ny 1987, ny vatan'ny fitaovana mifandraika amin'ny fisehoan'ny Our Lady of Anguera any Brezila dia tena goavana. Nahasarika ny sain'ny mpanoratra manokana toy ny Saverio Gaeta mpanao gazety malaza, ary izy io dia nanjary lohahevitra natao tamin'ny fandinihana boky nahaterahan'i Annarita Magri. Raha jerena aloha dia mety ho hita miverimberina ny hafatra (fiampangana matetika ao amin'ireo Medjugorje) amin'ny resaka fiantohana hatrany ny lohahevitra afovoany: ny filàna manokan-tena tanteraka amin'Andriamanitra, mahatoky amin'ny tena Magisterium an'ny Fiangonana, ny lanjan'ny vavaka, ny Soratra Masina ary ny Eokaristia. Na izany aza, rehefa dinihina mandritra ny fotoana maharitra kokoa, ny hafatra Anguera dia mikasika ny lohahevitra isan-karazany izay tsy mifanaraka amin'ny fampianaran'ny Fiangonana na fanambarana ankatoavina manokana.

Ny toeran'ny Fiangonana manoloana ny fisehon'ny Anguera dia mitandrina be; sahala amin'i Zaro di Ischia, dia natsangana ny vaomiera iray ho an'ny tanjona fanombanana. Na izany aza, tokony holazaina fa ny toeran'i Msgr. Zanoni, ny arsevekan'i Feira de Santana ankehitriny, miaraka amin'ny andraikitry ny diosezy ho an'i Anguera, dia manohana be tokoa, araka ny hita amin'ity dinidinika fohy ity (amin'ny teny portogey misy lohateny italiana). kitiho eto

Ary ny Arsobisialy Zanoni dia niseho ampahibemaso tao Anguera anilan'i Pedro Regis, ary mitahy ny mpivahiny.

Mazava ho azy fa ny votoatin'ny hafatra ireo dia tsy mety avy amin'ny demonia satria ny orthodoxy teolojika hentitra. Marina fa ilay Dominikanina amerikanina François-Marie Dermine dia niampanga an'i Pedro Regis tao amin'ny media katolika italianina fa nahazo ny hafatra tamin'ny alàlan'ny "fanoratana mandeha ho azy." Ny mpahita, dia izy irery, nanohitra mivantana an'io hypothesis io sy nandresy lahatra (kitiho eto). Raha hijery an'i Pedro mizara ny hafatra efa azony, kitiho eto.

Mikasika ny fisafoana akaiky ny hevitra nataon'i Fr. Dermine raha ny amin'ny fanontaniana ankapobeny momba ny fanambarana manokana ankehitriny no jerena, vetivety dia hita fa manana teolojia izy a priori manohitra faminaniana rehetra (toa ny nosoratan'i Fr. Stefano Gobbi) ary mihevitra ny fahatongavan'ny Era of Peace izay fomba fijery diso. Raha ny mety ho nahafahan'i Pedro Regis namorona hafatra saika 5000 tao anatin'ny fe-potoana efa ho 33 taona, dia tsy maintsy anontaniana ny antony mety hamporisihany hanao izany izy. Ho an'ny fomba manokana, ahoana no fomba nieritreretan'i Pedro Regis ny hafatra be dia be # 458, izay azony ampahibemaso rehefa nandohalika nandritra ny adiny roa tamin'ny 2 Novambra 1991? Ary ahoana no fomba nanoratany izany amin'ny taratasy mihoatra ny 130, isa mialoha, miaraka amin'ilay hafatra mijanona tsara amin'ny faran'ny pejy 130? Tsy nahalala ny dikan'ny teny teolojika sasany tao amin'ny hafatra i Pedro Regis. Tombanana ho manodidina ny vavolombelona 8000 no nanatrika, anisan'izany ny mpanao gazety amin'ny fahitalavitra, satria ny Our Lady of Anguera dia nampanantena ny andro teo aloha fa hanome "famantarana" amin'ireo fisalasalana.

Hafatra avy amin'i Pedro Regis

Pedro Regis - krizy lehibe amin'ny finoana

Pedro Regis - krizy lehibe amin'ny finoana

Handeha amin'ny ho avy fanamavoana lehibe ny Masina ianao.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Aorian'ny fahoriana dia handresy ny fiangonana

Pedro Regis - Aorian'ny fahoriana dia handresy ny fiangonana

Ny olombelona dia nanjary voaloton'ny ota ary mila sitrana.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Ny tahotrao dia fanelingelenana ataon'ny mpanohitra ahy

Pedro Regis - Ny tahotrao dia fanelingelenana ataon'ny mpanohitra ahy

Tsy misy olona afaka manao zavatra manohitra anao raha mametraka ny fitokisanao sy ny fanantenanao ao amin'ny Tompo ianao.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Ny drafitry ny fahavalon'Andriamanitra dia ny handrava ny masina

Pedro Regis - Ny drafitry ny fahavalon'Andriamanitra dia ny handrava ny masina

Aforeto am-bavaka ny lohalinao ary ho afaka hizaka ny lanjan'ny fisedrana ho avy ianao.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis: "Eny" tso-po sy be herim-po

Pedro Regis: "Eny" tso-po sy be herim-po

Ny fahanginan'ny marina dia mampatanjaka ny fahavalon'Andriamanitra.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Hanova ny lalàna ny lehilahy

Pedro Regis - Hanova ny lalàna ny lehilahy

Ny fahazavan 'ny fahamarinana dia tsy hovonoina mandrakizay.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Aza matahotra ny lanjan'ny fitsapana

Pedro Regis - Aza matahotra ny lanjan'ny fitsapana

Ny fitaovam-piarovanao fiarovana dia vavaka amin'ny fo.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Omeo ny tsara indrindra amin'ny tenanao ao amin'ny iraka

Pedro Regis - Omeo ny tsara indrindra amin'ny tenanao ao amin'ny iraka

Manomeza anjara amin'ny fandresena azo avy amin'ny foko tsy masiaka
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Mijoroa ho vavolombelona momba ny fahagagana ataon'ny Tompo

Pedro Regis - Mijoroa ho vavolombelona momba ny fahagagana ataon'ny Tompo

Amin'ny zavatra rehetra, Andriamanitra aloha. Herim-po.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Hiray saina ny mpamadika ny finoana

Pedro Regis - Hiray saina ny mpamadika ny finoana

Horoahina ireo mpiaro ny tena Magisterium.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Marary ny olombelona ary mila sitrana

Pedro Regis - Marary ny olombelona ary mila sitrana

Atolory ahy ny tananao ary hitarika anao amin'ny fandresena aho.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Miorena ao amin'ny Filazantsara

Pedro Regis - Miorena ao amin'ny Filazantsara

Hisy fanenjehana be ho an'ireo tia sy miaro ny fahamarinana.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Mivavaha be alohan'ny hazo fijaliana

Pedro Regis - Mivavaha be alohan'ny hazo fijaliana

Mavesatra ho an'ireo izay mino.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Fisedrana naharitra ela

Pedro Regis - Fisedrana naharitra ela

Aoka ho feno fanantenana ianao. Ny ho avy ho tsara kokoa amin'ny olo-marina.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Lazao na aiza na aiza i Jesosy

Pedro Regis - Lazao na aiza na aiza i Jesosy

Hitombo ny fitambaran'ireo fahavalo mba hiaro anao amin'ny fahamarinana.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Ho hita any amin'ny toerana vitsy ny marina

Pedro Regis - Ho hita any amin'ny toerana vitsy ny marina

Na inona na inona hitranga dia mitoera ao amin'ny tena Magisterium an'ny Fiangonan'i Jesosy.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Ny voninahitr'ity Passon'izao tontolo izao

Pedro Regis - Ny voninahitr'ity Passon'izao tontolo izao

Katsaho izay avy amin'Andriamanitra.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Ireo voaroaka amiko dia harovana

Pedro Regis - Ireo voaroaka amiko dia harovana

Ilaiko ny "Eny" tso-po sy be herim-po anananao.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Aza miala amin'ny vavaka

Pedro Regis - Aza miala amin'ny vavaka

Rehefa lasa lavitra ianao dia lasa kendren'ny Devoly.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Betsaka ny hodinihina amin'ny alàlan'ny fampianarana diso

Pedro Regis - Betsaka ny hodinihina amin'ny alàlan'ny fampianarana diso

Ny devoly dia hanao izay hiaro anao amin'ny fahamarinana.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Hisy ny fanenjehana lehibe

Pedro Regis - Hisy ny fanenjehana lehibe

Aoka ho feno fanantenana ianao. Izay miaraka amin'ny Tompo dia tsy hahita ny lanjan'ny faharesena.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Ny setroky ny devoly

Pedro Regis - Ny setroky ny devoly

Ny olombelona dia mandehandeha amin'ny lalan'ny fandringanana.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Lanitra vaovao, tany vaovao

Pedro Regis - Lanitra vaovao, tany vaovao

Aorian'ireo fanaintainana rehetra ireo dia hamafa ny ranonao ny Tompo.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Tsy hanary anao i Jesosy

Pedro Regis - Tsy hanary anao i Jesosy

Tahafo i Jaona Mpanao Batisa ary arovy izay an'Andriamanitra.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Ratsy noho ny Safo-drano

Pedro Regis - Ratsy noho ny Safo-drano

Aza miala amin'ny rahampitso azonao atao anio.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Babela Lehibe

Pedro Regis - Babela Lehibe

Karakarao ny fiainam-panahy.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Miaro ny Eokaristia

Pedro Regis - Miaro ny Eokaristia

Hanaparitaka fisafotofotoana lehibe ara-panahy ny olitra.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Fahasambarana sy lainga

Pedro Regis - Fahasambarana sy lainga

Mahareta mankany amin'ny fandresena lehibe.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Fifangaroana lehibe

Pedro Regis - Fifangaroana lehibe

Vitsy dia maharitra amin'ny finoana.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Miaro ny fahamarinana

Pedro Regis - Miaro ny fahamarinana

Ny haizina matevina dia hilatsaka ao am-piangonana.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Mijanona eo amin'ny lalana

Pedro Regis - Mijanona eo amin'ny lalana

Ho avy ny andro izay maro no handà ny finoana noho ny tahotra.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Tonga ny fotoana

Pedro Regis - Tonga ny fotoana

Mandatsaka ranonorana fahasoavana miavaka avy any an-danitra aho.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Miaro ny rakitra lehibe

Pedro Regis - Miaro ny rakitra lehibe

Ireo fahavalo dia hihetsika hamono ny fahazavan'ny Eokaristia.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Maro no hamoy ny finoana

Pedro Regis - Maro no hamoy ny finoana

Betsaka no hanao fanekena amin'ny fahavalo.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Tonga ny fanenjehana lehibe

Pedro Regis - Tonga ny fanenjehana lehibe

Matokia Azy dia ho resy ianao.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Fifangaroana lehibe

Pedro Regis - Fifangaroana lehibe

Aza avela hamitaka anao ny devoly ary hiaro anao amin'ny fahamarinana.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Maro no ho voafora

Pedro Regis - Maro no ho voafora

Ny olombelona dia mandeha amin'ny fahajambana ara-panahy.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Tonga ny ady lehibe

Pedro Regis - Tonga ny ady lehibe

Henjehina mafy ny Fiangonana.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Tia sy miaro ny fahamarinana

Pedro Regis - Tia sy miaro ny fahamarinana

Ny fahanginan'ny marina dia mampatanjaka ny fahavalon'Andriamanitra.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Aza mihemotra

Pedro Regis - Aza mihemotra

Hisy ny tsy fahatomombanana ao ...
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Tonga ny tafio-drivotra mahery

Pedro Regis - Tonga ny tafio-drivotra mahery

Mijanona ho mahatoky ... Tsy ho voatarika ho amin'ny fotaka fampianaran-diso ianao.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Mivavaha, mivavaka, mivavaha

Pedro Regis - Mivavaha, mivavaka, mivavaha

Miaina mankamin'ny lavaka mangitsokitsoka ny famononam-tena izay nomanin'ny lehilahy amin'ny tanany ny olombelona.
Hamaky bebe kokoa
Luz de Maria - Noana ny Biby

Luz de Maria - Noana ny Biby

Ny Antikristy dia hivavaka amin'ny maha-Mesia.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Tonga ny zavatra mahavariana

Pedro Regis - Tonga ny zavatra mahavariana

Betsaka no hihozongozona ny finoany.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Mipoitra ny Fahavalona

Pedro Regis - Mipoitra ny Fahavalona

Jesosy no hany tokana alehanao.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Sambo-pinoana

Pedro Regis - Sambo-pinoana

Ireo izay mitoetra ho mahatoky hatramin'ny farany dia ambara ho Hotahin'ny Ray.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Mivavaka sy mpandrafitra

Pedro Regis - Mivavaka sy mpandrafitra

Aza mifanalavitra amin'izay rehetra manakana anao an'i Jesosy.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Hafatra lehibe no ho avy

Pedro Regis - Hafatra lehibe no ho avy

Mankany amin'ny fahoriana lehibe ianao.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Rosary sy Soratra Masina

Pedro Regis - Rosary sy Soratra Masina

Atolory ahy ny tananao ary hitarika anao mankany amin'i Jesôsy aho.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Ataovy tsara ny finoanao

Pedro Regis - Ataovy tsara ny finoanao

Aoka ny tenanao no ho tarihin'ny fahazavan'ny Tompo.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Matokia ny herin 'Andriamanitra

Pedro Regis - Matokia ny herin 'Andriamanitra

Ny fandresenao dia ho avy amin'ny herin'ny vavaka.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Mandrosoa ho fiarovana ny fahamarinana

Pedro Regis - Mandrosoa ho fiarovana ny fahamarinana

Ireo fahavalo dia hanary ireo fahamarinana lehibe amin'ny finoana.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Tia sy miaro ny fahamarinana

Pedro Regis - Tia sy miaro ny fahamarinana

Miala any amin'izao tontolo izao mba tsy ho andevozin'ny devoly.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Matokia an'i Jesosy

Pedro Regis - Matokia an'i Jesosy

Izy no Ilay Fahazavana manazava ny fiainanao ...
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Ny fanomezana tsara indrindra

Pedro Regis - Ny fanomezana tsara indrindra

Ny fanafihana lehibe indrindra dia hanoherana ny Fisoronana sy ny Eokaristia.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Ataovy velona ny afon'ny finoana

Pedro Regis - Ataovy velona ny afon'ny finoana

Ataovy velona hovelomina ny lelan'ny finoana ...
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Mifankahery

Pedro Regis - Mifankahery

Mifampahery sy mijoroa ho vavolombelona amin'ny fanatrehako eo aminareo.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Mihainoa ahy

Pedro Regis - Mihainoa ahy

Henoy aho. Izaho no Reninao ary avy tany an-danitra hitarika anao any an-danitra.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Diniho

Pedro Regis - Diniho

Tsy te-hanery anao aho fa andraho tsara.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Ny haizina dia manarona ny tany manontolo

Pedro Regis - Ny haizina dia manarona ny tany manontolo

Ry zanako malala, miaina ao anatin'ny fotoanan'ny fisavoritahana ara-panahy lehibe ianao.
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis amin'ny Andron'ny fandriampahalemana

Pedro Regis amin'ny Andron'ny fandriampahalemana

Te hanao anao ho olomasina aho ho voninahitry ny fanjakan'Andriamanitra. Sokafy ny fonao! Tsy ho ela ...
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Hovitra ny tany

Pedro Regis - Hovitra ny tany

Jesosy ho: Ny maha-olombelona dia mizotra mankany amin'ny ho avy mampalahelo. Hihorohoro ny tany ary hiseho ny lavaka tsy hita noanoa. Ry zanako mahantra ...
Hamaky bebe kokoa
Pedro Regis - Misavoritaka ao am-piangonana

Pedro Regis - Misavoritaka ao am-piangonana

Ilay Andriambavin'ny Fiadanan'ny Fandriampahalemana, 1 Janoary 2020: Ry zanako malala, izaho no Mpanjakavavin'ny fandriampahalemana ary manana ...
Hamaky bebe kokoa
Posted in Messages, Fa inona no mpahita?.