Fa maninona no Valeria Copponi?

Ny tantaran'i Valeria's Copponi momba ny fandraisana toerana avy any an-danitra dia natomboka fony izy tao Lourdes niaraka tamin'ny vadiny miaramila tamin'ny fivahinianana masina. Teo izy dia nandre feo iray izay nofantariny ho anjeliny mpiambina, nilaza taminy mba hitsangana. Natolony an'i Our Lady avy eo, izay nilaza hoe: "Ianao no ho cenacle" - teny izay vao azony taona maro taty aoriana rehefa nampiasa azy io ny pretra iray tao anatin'ny vondrom-bavaka natombony tany an-tanànan'ny tanànan'i Roma, Italia. Ireny fihaonana ireny, izay nandefasan'i Valeria ny hafatra nataony, dia notanterahina indroa isam-bolana tamin'ny alarobia, avy eo isan-kerinandro tamin'ny fangatahan'i Jesosy, izay nolazainy fa tsofa tao amin'ny fiangonana Sant'Ignazio mifandraika amin'ny fihaonana amin'ny Jesuit Amerikanina, Fr. Robert Faricy. Ny fiantsoan'i Valeria dia nohamafisin'ny fanasitranana isan-karazany maro, ao ny iray avy amin'ny sclérose marobe, izay nahitana ny fahagagana tao Collevalenza, ny 'Italiana Lourdes' ary ny tranon'i Espaina Andriamatoa Speranza di Gesù (1893-1983), ankehitriny beatification.

I Fr. Gabriele Amorth izay namporisika an'i Valeria hanaparitaka ny hafany ivelan'ny tranom-bavaka. Mifangaro mialoha ny fihetsiky ny klerjy: ny pretra sasany tsy mino, fa ny hafa kosa mandray anjara feno amin'ny cenacle.

The manaraka dia avy amin'ny tenin'i Valeria Copponi manokana, araka ny ambara ao amin'ny tranonkalany ary nadika avy amin'ny Italiana: http://gesu-maria.net/. Misy dikanteny anglisy hafa azo jerena ao amin'ny tranonkala anglisy eto: http://keepwatchwithme.org/?p=22

“Fitaovana ampiasain'i Jesosy mba hanandramana antsika hanandrana ny Teniny mandritra ny fotoantsika. Na dia tsy mendrika aza aho dia manaiky amin'ny fahatahorana sy andraikitra lehibe ity fanomezana lehibe ity aho, ary manolotra ny tenako tanteraka amin'ny sitrapony masina. Ity charism mahavariana ity dia antsoina hoe "valala." Tafiditra ao am-po io teny io izay tsy avy amin'ny saina, fa avy amin'ny fo, toy ny hoe "niteny" azy avy tao anaty.

Rehefa manomboka manoratra (andao atao hoe ambanin'ny jadona) dia tsy fantatro ny dikany. Amin'ny farany, rehefa mamaky indray aho dia azoko tsara ny dikan'ny teny hoe "nanambara" ho ahy bebe kokoa na haingana kokoa amin'ny fiteny teolojika izay tsy azoko. Tamin'ny voalohany, ny zavatra izay i gaga ny tena lehibe indrindra dia ity asa "madio" ity tsy misy fanala na fanitsiana, tonga lafatra ary marina kokoa noho ny didy jadona tsotra, tsy misy reraka amin'ny ahy; mivoaka milamina avokoa. Saingy fantatsika fa ny Fanahy dia mitsoka aiza sy amin'ny sitrapony, ary miaraka amin'ny fanetren-tena lehibe ary miaiky fa raha tsy misy Izy dia tsy afaka manao na inona na inona, dia manary ny tenantsika hihaino ny Teny, iza no làlana, fahamarinana ary fiainana. ”

Hafatra avy amin'i Valeria Copponi

Valeria - Amin'izao andro farany izao

Valeria - Amin'izao andro farany izao

...Hanakaiky anao kokoa aho.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Aoka ho zanako farany amin'ny fiadanana

Valeria - Aoka ho zanako farany amin'ny fiadanana

Ireo rehetra eo akaikinao dia tokony hahatsapa ny herinao avy amin’Andriamanitra.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Mihahafaingana ny fotoana

Valeria - Mihahafaingana ny fotoana

Tsy ho ela dia ho afaka amin’ny fatoran’i Satana ianao.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Aoka ho Apôstôlin'ny Fiadanana

Valeria - Aoka ho Apôstôlin'ny Fiadanana

Mamelà izay manisy ratsy anao... mivavaha & mifady hanina.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Reninao aho

Valeria - Reninao aho

Aza misalasala mihitsy ny fitiavana mamatotra anao amiko.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Manaova dingana manatona an'Andriamanitra

Valeria - Manaova dingana manatona an'Andriamanitra

Amin'ny fankatoavana ihany no ahafahanao mamonjy aina.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Nahoana ny tahotra no manapaka ny fonao?

Valeria - Nahoana ny tahotra no manapaka ny fonao?

Fantatry ny Devoly fa izao no fotoana farany.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Mino ny Fisehoako ve Ianao?

Valeria - Mino ny Fisehoako ve Ianao?

Vitsy ihany ianareo no nihaino ahy.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Momba ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra

Valeria - Momba ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra

...ary ny fihebohan'ny olona.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Tsy ho ela dia hifarana ireo fotoana ireo

Valeria - Tsy ho ela dia hifarana ireo fotoana ireo

Aza manimba ny fahafahanao.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Tsy mbola nandatsaka ranomaso be toy izao mihitsy aho

Valeria - Tsy mbola nandatsaka ranomaso be toy izao mihitsy aho

... fa ny andronao dia hampitsahatra ny ratsy.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Manamboara lalana ho an'ny fifaliana

Valeria - Manamboara lalana ho an'ny fifaliana

Tsy hisy ratsy intsony.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Milaza aminao indray aho mba hadio

Valeria - Milaza aminao indray aho mba hadio

Mila miaina amin'ny fahadiovana ny vatanao. . .
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Andro farany eto amintsika

Valeria - Andro farany eto amintsika

Ny ady farany amin'ity vanim-potoana ity amin'i satana.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Ilay Eokaristia, fiarovana anao

Valeria - Ilay Eokaristia, fiarovana anao

Aza miala amin'ny Fiangonan'i Kristy mihitsy.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Antso ho an'ny reny

Valeria - Antso ho an'ny reny

Mivavaha sy sorona ho an'ny fanahy.
Hamaky bebe kokoa
Valeria: Mametraka ny toerana voalohany amin'ny ara-panahy

Valeria: Mametraka ny toerana voalohany amin'ny ara-panahy

... fa tsy sahirana amin'ny zavatry ny tany.
Hamaky bebe kokoa
Valeria: manaja ny fiangonako

Valeria: manaja ny fiangonako

Ny marina tsy azo afangaro amin'ny lainga fotsiny.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Avelao any aoriana ny fahotana

Valeria - Avelao any aoriana ny fahotana

... na tsy ho fantatrao ny tena fitiavana.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Mendrika sazy izao tontolo izao

Valeria - Mendrika sazy izao tontolo izao

... fa manimba ny tenantsika kosa isika!
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Fihaonana an-tampon'ny fizahozahoana

Valeria - Fihaonana an-tampon'ny fizahozahoana

Ny fiovam-po no sisa.
Hamaky bebe kokoa
Valeria- Tsy azoko avela ny zanako

Valeria- Tsy azoko avela ny zanako

Tsy afaka mandeha ireto fotoana ireto ...
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Mivavaka amin'ny fakana fanahy

Valeria - Mivavaka amin'ny fakana fanahy

Tsy hosedraina mihoatra ny herinao ianao.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Ny fahamasinana dia midika famonjena.

Valeria - Ny fahamasinana dia midika famonjena.

Torohevitra azo ampiharina avy amin'ny Our Lady.
Hamaky bebe kokoa
Valeria: mirehitra amin'ny fitiavana an'i Jesosy

Valeria: mirehitra amin'ny fitiavana an'i Jesosy

Malahelo aho, nefa tsy ho ela dia handresy.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Mifamihina

Valeria - Mifamihina

Azonao ve ny nahatonga anao nihena?
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Ny vavaka mahafaly indrindra

Valeria - Ny vavaka mahafaly indrindra

Ny sorona amin'ny lamesa masina.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - momba ny famelan-keloka

Valeria - momba ny famelan-keloka

Atolory ny ainao ho an'i Jesosy.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Tongava toa ny zaza indray

Valeria - Tongava toa ny zaza indray

Haveriko aminao ny fifaliana very anao ...
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Manana ahy ianao

Valeria - Manana ahy ianao

Milamina ianao.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Aza very ny tsikinao

Valeria - Aza very ny tsikinao

Izay mino an’Andriamanitra dia tsy tokony hamoy fanantenana.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Tena kely sisa ny fotoana

Valeria - Tena kely sisa ny fotoana

Izaho irery no tsy manana ahiahy.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Mbola tsy vita ny fijaliako

Valeria - Mbola tsy vita ny fijaliako

Tsy tsapanao ny loza ...
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Ampidiro ny fiangonana Katoliko

Valeria - Ampidiro ny fiangonana Katoliko

Iray ihany ny Finoana.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Aza misalasala mihitsy ny amin'ny fanatrehako

Valeria - Aza misalasala mihitsy ny amin'ny fanatrehako

Rehefa afaka kelikely, dia ho tapitra ny ratsy.
Hamaky bebe kokoa
Valeria: Tahafo ny fianakaviana masina

Valeria: Tahafo ny fianakaviana masina

Notafihin'ny mahery koa izahay.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Manaova fanonerana ireo fandikan-dalàna ireo

Valeria - Manaova fanonerana ireo fandikan-dalàna ireo

Ho setrin'izany, hanana fiovam-po amin'ireo olona tianao ianao.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Ampio aho

Valeria - Ampio aho

Tsy misitraka ny fahazavana intsony ny sainao.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Akaiky haingana ny Times

Valeria - Akaiky haingana ny Times

Miomàna.
Hamaky bebe kokoa
Valeria: Mampiasa ny lainga ny menarana taloha

Valeria: Mampiasa ny lainga ny menarana taloha

Amin'ny fakam-panahy dia mitodiha avy hatrany amin'ny vavaka
Hamaky bebe kokoa
Valeria: Mitaiza ny ankizy ho tia an'i Jesosy

Valeria: Mitaiza ny ankizy ho tia an'i Jesosy

Torohevitra azo ampiharina avy amin'ny Our Lady.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Atokisreo amiko

Valeria - Atokisreo amiko

Aza matoky ny mpanao politika na ny tarehimarika ambany.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Izaho no Ilay Misy!

Valeria - Izaho no Ilay Misy!

Ny reninao no hitarika anao amin'ny famonjena.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Tiako ho faly ianao

Valeria - Tiako ho faly ianao

Mitsikia, noho ny famonjenao.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Fantatrao fa ho avy ireo fotoana ireo

Valeria - Fantatrao fa ho avy ireo fotoana ireo

Milamina, mivavaha, ary derao Andriamanitra.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Tsy ela…

Valeria - Tsy ela…

... hiaina ny fifaliana lehibe indrindra ianao.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - vavaka sy fijaliana

Valeria - vavaka sy fijaliana

Izay momba an'izao tontolo izao dia tsy ho anao intsony.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Matoky ny Tenin'Andriamanitra

Valeria - Matoky ny Tenin'Andriamanitra

Enga anie ny nahaterahako ho teraka indray.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Mijaly mafy aho

Valeria - Mijaly mafy aho

Mandroso haingana ny fitsarana.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Tonga ny fotoana

Valeria - Tonga ny fotoana

... very ny fahafahanao izao.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Notsapaina mafy ianao

Valeria - Notsapaina mafy ianao

Vonona hiaro anao aho.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Hiverina tsy ho ela i Jesosy

Valeria - Hiverina tsy ho ela i Jesosy

Fa aloha, hiseho tampoka ny fitsapana ...
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Manolo-tena tsy misy fisalasalana

Valeria - Manolo-tena tsy misy fisalasalana

Tsy manova ny fomban'Andriamanitra ny maizina.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Manampy amin'ny fisaintsainana ny fijaliana

Valeria - Manampy amin'ny fisaintsainana ny fijaliana

Manapa-kevitra ny hanao soa ary handresy.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Tonga ny fotoana

Valeria - Tonga ny fotoana

Tsy hisy afaka hiteny hoe: "Tsy fantatro".
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Tsy mbola akaiky toy izany aho

Valeria - Tsy mbola akaiky toy izany aho

Atolory ahy ny tenanareo.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Mampiavaka ny zanako ny vavaka

Valeria - Mampiavaka ny zanako ny vavaka

Tonony amin'ny fonao ilay "fanekem-pinoana".
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Jereo mialoha

Valeria - Jereo mialoha

Tsy misy olona afaka maka ny fiainana mandrakizay aminao.
Hamaky bebe kokoa
Valeria - Tsy izaho no manasazy

Valeria - Tsy izaho no manasazy

Ianareo no mitondra azy io.
Hamaky bebe kokoa
Valeria Copponi - Raiso am-pahamatorana ny fiainana

Valeria Copponi - Raiso am-pahamatorana ny fiainana

Tsy mitantana intsony ianao raha mitady fotoana ho an'i Jesosy.
Hamaky bebe kokoa
Valeria Copponi - Ny fiambenana nataonao dia tsy avy amin'Andriamanitra

Valeria Copponi - Ny fiambenana nataonao dia tsy avy amin'Andriamanitra

Aza lany andro amin'ny vaovao ratsy intsony.
Hamaky bebe kokoa
Valeria Copponi - Tonga hampionona anao aho

Valeria Copponi - Tonga hampionona anao aho

Miaraka aminao aho, tiako ianao ary tsy handao na dia ny zaza minia tsy mankatò aza.
Hamaky bebe kokoa
Valeria Copponi - Fodiana mody

Valeria Copponi - Fodiana mody

Ireo fitsapana ho anao amin'izao fotoana izao dia fampitandremana fa, ho anao rehetra dia hisy fiovana. 
Hamaky bebe kokoa
Valeria Copponi - Iray ihany ny Mpamorona

Valeria Copponi - Iray ihany ny Mpamorona

Eny, ny zanako, "Maranatha." Mivavaha - mivavaha - mivavaha ary tsy hiandry ela kokoa ny zanako.
Hamaky bebe kokoa
Valeria Copponi - Ny finoanao no hamonjy anao

Valeria Copponi - Ny finoanao no hamonjy anao

Misavoritaka ny tontolon'izao tontolo izao ...
Hamaky bebe kokoa
Valeria Copponi - Ao amin'ny Times ianao

Valeria Copponi - Ao amin'ny Times ianao

Ao anatin'ny "fotoana" ...
Hamaky bebe kokoa
Valeria Copponi - Ny fahafatesana tsy tokony hanala tahotra

Valeria Copponi - Ny fahafatesana tsy tokony hanala tahotra

Tsy tokony hampahatahotra izany tahotra izany ny fahafatesana, satria Andriamanitrao no nanamboatra anao ho amin'ny fiainana mandrakizay.
Hamaky bebe kokoa
Valeria Copponi - Tafio ny fiadianao

Valeria Copponi - Tafio ny fiadianao

TOROHEVITRA TAMIN'ny 19 Mary, Renin'ny Fandresena Fandresena! Izaho no Reninao, izay avy any an-danitra ...
Hamaky bebe kokoa
Valeria Copponi - Minoa ny herin'ny vavaka

Valeria Copponi - Minoa ny herin'ny vavaka

Nalefa tamin'Andrimanitra 12 Febroary 2020, avy amin'Andriamanitrareo: Ry zanako malalako, raha eto ianao, dia satria manana ...
Hamaky bebe kokoa
Mitomany anao ny reniko

Mitomany anao ny reniko

Betsaka ny famantarana izay alefako anao, saingy tsy amin'ny fanomezana na amin'ny loza no tsy hain'ny maro aminareo.
Hamaky bebe kokoa
Valeria Copponi - Mampiasà fitaovam-piadiana matetika

Valeria Copponi - Mampiasà fitaovam-piadiana matetika

Navoaka tamin'ny 29 Janoary 2020, avy amin'iMary, Izy Izay Handresy: Ry zanako malala, mitondra ny fitahian'ny oloko aho ...
Hamaky bebe kokoa
Valeria Copponi - Izy irery ihany no hanome anao tanjaka

Valeria Copponi - Izy irery ihany no hanome anao tanjaka

Navoaka tamin'ny 22 Janoary 2020, avy amin'i Jesosy, Ilay Zanako vavy, Izaho no Izy izay hiverina eo afovoan ...
Hamaky bebe kokoa
Valeria Copponi - Te-hanasitrana ny ratra mahazo antsika izy

Valeria Copponi - Te-hanasitrana ny ratra mahazo antsika izy

Navoaka tamin'ny 15 Janoary 2020, avy amin'i Jesosy Mamindra fo, Zanako malala aho, ry Jesosy malala-tanana. Manana izany ianao ...
Hamaky bebe kokoa
Valeria Copponi - Ondry tsy misy mpiandry

Valeria Copponi - Ondry tsy misy mpiandry

Navoaka tamin'ny 8 Janoary 2020, avy amin'i Mary, Nirahin'ny Zanaka: Ry zanako malala, avadika androany ny biraoko.
Hamaky bebe kokoa
Valeria Copponi - nankinina amin'ny fon'i Jesosy Jesosy

Valeria Copponi - nankinina amin'ny fon'i Jesosy Jesosy

Navoaka tamin'ny 2 Janoary 2020, avy amin'ny reninao any an-danitra: Ry zanako malala toy izao, atokoy ny fianakavianareo ao am-po masina ...
Hamaky bebe kokoa
Posted in Messages, Fa inona no mpahita?.