Timeline

(Kitiho ny sary etsy ambony hanitatra)

Ny fanaintainan'ny asa
Ilay tombo-kase voalohany
Ny tombo-kase faharoa
Ilay tombo-kase fahatelo
Ilay tombo-kase fahefatra
Ilay tombo-kase fahadimy
Ilay tombo-kase fahenina
Ny tombo-kase fahafito
Ireo vavahady masina
Ny Andron'ny Tompo
Fotoan'ny fitsangatsanganana
Ny Chastisements Masina
Ny fitondran'ny Antikristy
Ny Andro telo maizina
Ny fotoam-piadanana
Ny fiverenan'ny fitaoman'i satana
Ny Fiaviana Fanindroany

Ny fanaintainan'ny asa

Ity Timeline manaraka ity dia mifototra amin'ny fandikana ny Bokin'ny Apokalipsy ho an'ny Fiangonana tany am-piandohana araka ny nanolorana azy ireo, ary noho izany, ny famakiana mivantana ny Toko 19-21. Izany dia nankasitraka ny fampianaran'ny mageso, ny fisehon 'i Fatima nankatoavina, ary ampiasain'ny "marimaritra ara-paminaniana" ataon'ny mpahita marim-pototra samihafa eran'izao tontolo izao.

I Jesosy dia nanome fanoharana mahafinaritra izay mihatra amin'ny androntsika:

Raha misy vehivavy mihetsi-jaza dia ory izy satria tonga ny ora azony; fa rehefa niteraka izy, dia tsy tsaroany intsony ny fanaintainana, noho ny fifaliany fa nisy zaza nateraka ho ambonin'izao tontolo izao. Toy izany koa ianao ao anaty alahelo ankehitriny. Fa hahita anao indray aho, dia ho faly ny fonao, ary tsy hisy hanaisotra ny fifalianareo aminao. (Jaona 16: 21-22)

Mora ho an'ny reny miasa mafy dia tratry ny fanaintainan'ny fotoana fohy, ny fanaintainana feno fahasosorana izay mialoha ny fahaterahana. Torak'izany koa, mora ho an'ny "Church Church" no lasa mifehy ny asa mafy eo amin'ny ankehitriny sy ny fahatongavan'ny cataclysms, ny fanenjehana ary ny tsy fahatokisana. Na dia tsy handatsaka rano eto aza izay nampitandrina ny Tompontsika dia ho avy (satria tiany ho vonona isika fa tsy hatahotra) ary tsy maniry ny mpamaky koa isika mandrakizay manadino ny fifantohana amin'izay alehantsika. Amin'ny farany, izany dia ny Lanitra; fa talohan'izay, ny Hafatry ny Soratra Masina sy ny Lanitra, amin'ny alàlan'ny mpahita sy mpahita voafidy, dia miresaka ny ho avy amin'ny fandriam-pahalemana ho avy, ny "fahaterahan'Ny Vahoakan'Andriamanitra manontolo" rehefa voatrobaka amin'ny sabatra ny sabatra, ny amboadia dia hiara-mandry amin'ny zanak'ondry. .. ary ny "fotoana hisian'ny fandriam-pahalemana" dia hanjaka amin'ny tany rehetra, hatrany amin'ny morontsiraka ka hatrany amin'ny morontsiraka. Araka ny nolazain'i Cardinal Mario Luigi Ciappi, teolojia papaly ho an'i Pius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I ary St John Paul II:

Eny, fahagagana no nampanantenaina an'i Fatima, fahagagana lehibe indrindra amin'ny tantaran'izao tontolo izao, faharoa ho an'ny Fitsanganana amin'ny maty ihany. Ary io fahagagana io dia ho vanim-potoanan'ny fandriampahalemana, izay tsy mbola nomena izany talohan'izao tontolo izao. —Oktôbra 9, 1994, Katesin'ny Fianakavian'ny Apostolika, p. 35

Ity Timeline ity dia feno ny zava-misy amin'ny alahelo maro fa koa ny fandresena, ny fifaliana ary ny fiadanana amin'ny farany. Izany dia satria, izay hovakinao, no Passion of the Church izay mahita ny fiafarany fa tsy amin'ny fahafatesana fa fitsanganana amin'ny maty vaovao. Koa satria renin'ny Fiangonana, Maria Virjiny malalasa, ilay "Vehivavy mitafy ny masoandro izay miasa mba hiteraka".[1]Rev 12: 1 ndao haka ny tanany isika ary mangataka azy hiara-mandeha amintsika mandritra izao Timeline izao: hampianatra sy hampionona ary hiomana antsika, tsy ho mpanara-maso fotsiny fa ho mpiady masina amin'ny ady lehibe indrindra amin'ny tantaran'ny olombelona.

Avy eo, ny legion'ny fanahy kely, iharan'ny fitiavana be famindram-po, dia hanjary 'maro be toy ny kintana eny amin'ny lanitra sy ny moron-dranomasina'. Hatahotra ho an’i Satana izany; fa hanampy ny Virjiny Bevava hanorotoro tanteraka ny lohany mirehareha. -St. Thérése ao Lisieux, Ny bokin'ny tanànan'i Maria, p. 256-257

Ny tafio-drivotra mahery

Ny tena zava-dehibe ho azon'ny saina dia hoe ity andian-tantaran'ny olombelona ity dia ny olombelona "mijinja izay nafafiny."

Rehefa mamafy rivotra izy ireo, dia hijinja ny tadio. (Hos 8: 7)

Maro ny mystika no niresaka momba io fotoan'ny fahoriana lehibe izay ho avy eto ambonin'ny tany io ary nampitaha azy tamin'ny tafio-drivotra iray toy ny rivo-doza. 

… Miditra ao anatin'ny fotoana voafaritra tsara ianao, fotoana izay nanomananako anao nandritra ny taona maro. Firifiry no ho voan'ny rivodoza mahatsiravina izay efa natsipy tamin'ny olombelona. Fotoana ny fotoam-pitsarana lehibe; izao no fotoana ananako, ry zanaka natokana ho an'ny foko tsy mahafaty. —Izay vadin'i Fr. Stefano Gobbi, 2 feb. 1994; amin'ny Imprimatur Eveka Donald Montrose

Fantatrao, ry bitika, ny olom-boafidy dia tsy maintsy miady amin'ny Andrianan'ny maizina. Ho tafio-drivotra mahery izany. Fa kosa dia ho rivodoza izay te hanimba ny finoana sy ny fahatokisan'ny olom-boafidy aza. Amin'ity fikorontanana mahatsiravina ity amin'izao fotoana izao, dia ho hitanao ny famirapiratan'ny Flame of Love ahy manazava ny lanitra sy ny tany amin'ny alàlan'ny herin'ny fahasoavana ampitako amin'ireo fanahy amin'ity alina maizina ity. —Ilay Lady to Elizabeth Kindelmann, Ny afon'ny fitiavana ny fon'i Maria tsy masiaka: Ny diaben'ny fanahy (Toerana fiandohana 2994-2997); Imprimatur nataon'i Cardinal Péter Erdö

Eny, na dia ny Soratra Masina aza dia mampiasa an'io fanoharana io mba hilazana ny ho avy fanadiovana amin'ny tany amin'ny tafio-drivotra lehibe:

… Rivotra mahery no hitsangana hamely azy, ary tahaka ny tafio-drivotra izy ka hanongotra azy ireo. Hanimba ny tany rehetra ny fandikan-dalàna, ary hanongotra ny seza fiandrianan'ny mpitondra ny mpanao ratsy. ( Wis 5:23 ).

Indro ny tafio-drivotra, ny fahatezerany, mipoaka, rivo-doza mahatsiravina, hianjera amin'ny lohan'ny ratsy fanahy. Tsy hihemotra ny fahatezeran'ny Tompo mandra-pahitany sy mahavita ny tanjony. Amin'ny andro farany, ho azonao tsara izany. (Jeremia 23: 19-20; Ny Baibolin'i Jerosalema Vaovao, nohavaozina [Henry Wansbrough, Trano Random])

Fanoharana iray hafa nampiasain'i Jesosy sy i St. Paul dia ny "fanaintainan'ny asa." Jesosy dia nanoritra azy ireo toy izao:

Hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana. Hisy horohoron-tany mahery, mosary ary areti-mandringana amin'ny toerana samy hafa; ary fahitana mahatalanjona sy famantarana lehibe no hipoitra avy any an-danitra… izany rehetra izany dia ny fiandohan'ny fahaterahana… Ary avy eo maro ny hihemotra sy hifampiampanga ary hifankahala. Ary hisy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro. (Lioka 21: 10-11; Mat. 24: 8, 10-11)

Araka izany, ny tapany voalohany tamin'ity Storm ity, izay navela ho "famaizana" nataon'Andriamanitra tam-po ao anatin'ny vanim-potoana famindram-po, dia tsy mitovy amin'ny famaizana mivantana avy any an-danitra, per se, fa ny olona "tena manao azy ho an'ny tenany ihany" (toy izany koa, ny ray aman-dreny be fitiavana dia mamela ny zaza maharitra iray "hikasika ny fatana" mba hampitandremana azy ireo ny loza):

Hanasazy sazy roa Andriamanitra: ny iray ho amin'ny endrika ady, ny fikomiana ary ny ratsy hafa; ho avy amin'ny tany izy. Ny iray hafa halefa avy any an-danitra. —Nekena Anna Maria Taigi, Faminaniana katôlika, P. 76

Io koa dia nambara mialoha tamin'ny fisehoana nankatoavina tao Fatima:

[Rosia] hanaparitaka ny fahadisoany maneran-tany, ka mahatonga ny ady sy ny fanenjehana ny Fiangonana. Ny tsara ho maritiora; ny Ray Masina be dia be no hijaly; firenena maro no ho ringana. - avy amin'ny tsiambaratelon'i Fatima, Ny hafatr'i Fatima, vatican.va

Raha ny hevitry ny papasiana dia tsy fifandonana fotsiny ny sitrapon'olombelona, ​​fa drafitra diabolika lava napetraka tao anatin'ny "fiarahamonina miafina" hamongorana ny filaminana ankehitriny:

Amin'izao vanim-potoana izao, na izany aza, ny mpandray anjara amin'ny faharatsiana dia toa mitambatra, ary miady amin'ny fiaraha-miombona miray, no nitarika na nanampy an'ity fikambanana mirindra sy niely be antsoina hoe Freemason ity. Tsy manao tsiambaratelo intsony ny tanjon'izy ireo, dia sahy manohitra an'Andriamanitra irery izy ireo… izany no tanjon'izy ireo farany - izany dia ny fanonganana tanteraka an'io filaharana ara-pivavahana sy ara-politika io izay ampianarin'ny fampianarana kristiana. novokariny, ary ny fanoloana fanjakana vaovao arakaraka ny heviny, izay ny fototra sy ny lalàna dia azo avy amin'ny naturalism. — PAPA LEO XIII, Humanum Genus, Encyclical momba ny Freemasonry, n.10, 20 aprily 1884

Izany dia ...

… Ny fanahin'ny fanovana revolisiona izay efa ela nanakorontana ny firenen'izao tontolo izao… —POPE LEO XIII, Taratasy mahafinaritra Rerum Novarum: toerana. cit., 97.

Farany, I Md John dia manondro ireo fisavoritahana ireo izay ao anaty "tombo-kase" hosokafin'ny "Zanak'ondry izay novonoina" ...

Jereo:

Henoy:

fanamarihana ambany pejy

fanamarihana ambany pejy

1 Rev 12: 1

Ilay tombo-kase voalohany

Ny fanaintainan'ny asa dia manomboka amin'ny Tombo-kase voalohany:

Avy eo dia nijery aho raha nanokatra ny voalohan'ny tombo-kase fito ilay Zanak'ondry, ary henoko ny iray amin'ireo zava-manan'aina efatra niantsoantso toy ny kotroka, "Avia." Nijery aho, ary nisy soavaly fotsy, ary nanana tsipìka ny mpitaingina azy. Nomena satroboninahitra iry izy, ary nitazona nandresy hatrany handresy ny fandreseny. (6: 1-2)

Ity mpitaingin-tsoavaly ity, araka ny hadita masina, dia ny Tompo mihitsy.

Jesosy Kristy izy. Ilay evanjelista ara-tsindrimandry [St. John] dia tsy vitan'ny hoe nahita ny fandravana nateraky ny fahotana, ady, hanoanana ary fahafatesana; hitany ihany koa, ny voalohany, ny fandresen'i Kristy.—POPE PIUS XII, Adiresy, 15 Novambra 1946; fanamarihana ambany pejy Ny Baiboly Navarre, "Fanambarana", p.70

ao amin'ny Haydock Commentaire Baiboly (1859) taorian'ny fandikana ny Douay-Rheims latina-anglisy, dia nilaza hoe:

Soavaly fotsy, toy ny mpandresy taloha dia nitaingina fandresena tamim-pahatsorana. Mahatakatra izany matetika amin'ny maha-Mpamonjy antsika, Kristy, izay tamin'ny alalany sy ny apôstôliny, ny mpitory, ny maritiora, ary ireo olo-masina hafa, nandresy ny fahavalon'ny Fiangonany rehetra. Nanana tsipìka eo an-tanany, ny fotopampianaran'ny filazantsara, manindrona toy ny zana-tsipìka ny fon'ny mpihaino; ary ny satro-boninahitra nomena azy, dia famantarana ny fandresen'ilay nivoaka mandresy, sao hahazo mpandresy ... Ny soavaly hafa manaraka dia maneho ny fitsarana sy ny sazy, izay hianjera amin'ny fahavalon'i Kristy sy ny Fiangonany ...

Tamin'ny taona 1917 tao Fatima dia nahita anjely niaraka tamin'ny "sabatra mirehitra" sahady hamely ny tany izy telo mianadahy… fa avy eo dia niseho ilay Reny Fisaorana, ary ny hazavana nipoitra avy aminy (izany hoe, ny fanelanelanana nataony) dia nijanona ilay anjely, izay nitomany avy "Fibebahana, fivalozana ary manenina!" Tamin'izany no nisian'izao tontolo izao ny "fotoanan'ny famindram-po" iray. Masindahy Faustina nanoratra taona maro taty aoriana:

Nahita an'i Jesosy Tompo aho, toy ny mpanjaka iray izay be voninahitra, nihena tety an-tany. fa noho ny fidiran'ny reniny Naharitra ny fotoana namindram-pony... [Hoy i Jesosy:] Manana mandrakizay ny fanasaziana [ireo] aho, ary noho izany dia manalava ny fotoana famindram-po aho ho an'ny [mpanota]. Nefa lozan'izy ireo raha tsy fantany izao fotoana fitsidihako izao ... Avelao ny mpanota lehibe hametraka ny fitokiany amin'ny Famindram-poko… Soraty: alohan'ny hahatongavako amin'ny maha mpitsara marina ahy dia sokafako aloha ny varavaran'ny famindrampoko. Izay tsy mety mamaky ny varavaran'ny famindram-poko dia tsy maintsy mamaky ny varavaran'ny fahamarinako ... —Mamindra fo ao amin'ny fanahiko, Diarin'i St. Faustina, n. 1160, 1261, 1146

… Henoy ny feon'ny Fanahy miteny amin'ny Fiangonana manontolo amin'izao androntsika izao, izay fotoana famindram-po. —POPE FRANCIS, City Vatican, 6 martsa 2014, vatican.va

Noho izany, ny "fandresena" lehibe indrindra dia ireo amin'ny alàlan'ny firotsahan'ny Famindrampon 'Andriamanitra rehefa mikatsaka ny hanangona fanahy maro araka izay azo atao amin'ny alàlan'ny varavaran'ny Famindrampony ny Tompo. Ankoatr'izay, hitanay ny fiparitahan'ny fitiavan'i Marian sy ny fanohizan-kevitry ny Our Lady amin'ny akanjony, ny vokatry ny "Charismatic Renewal", izay notahinin'ny papa efatra, ny fahaterahan'ireo apôstôly an'arivony, ny fihetsiketsehana fialantsasatra vaovao izay nitarika tamin'ny ampahany betsaka. avy amin'i EWTN maneran-tany EWTN maneran-tany, ny fahefana maherin'i John Paul II izay nanome antsika ny Katesizan'ny Fiangonana Katolika, ny "Teolojia momba ny vatana" ary indrindra indrindra dia tafika fijoroana vavolombelona vavolombelona marina amin'ny alàlan'ny Andron'ny Tanora Eran-tany.

Manokatra ny tombo-kase voalohany, [St. Nilaza i John] fa nahita soavaly fotsy izy, ary mpitaingin-tsoavaly iray satro-boninahitra manana tsipìka… Naniraka ny Fanahy Masina izy, izay navoakan'ny mpitory teny toy ny zana-tsipìka manakaiky ny olombelona ny fo, mba hahazoan'izy ireo mandresy ny tsy finoana. -St. Victorinus, Fanehoan-kevitra momba ny Apokalipsy Ch. 6: 1-2

Na izany aza, amin'izao “andro farany” izao dia misy fanambarana iray hafa izay mifandraika amin'ny fomban'Andriamanitra izay mifamatotra amin'ny sarin'i St. John amin'ilay mitaingina satroboninahitra (jereo Fanamarihana ambany pejy). Ary izany no hafatry ny "fanomezam-pahasoavana hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra" -dia "satroboninahitra sy fahavitan'ny zava-masina rehetra hafa" - natolotr'i Jesosy ho Mpanompon'Andriamanitra Luisa Piccarreta. As Commentaire Bible Navarre hoy ity mpitaingina ity amin'ny soavaly fotsy:

Ny fotsy loko dia tandindona ho an'ny lanitra sy ny fandresena tamin'ny fanampian'Andriamanitra. Satroboninahitra omena azy izy io dia nanondro ny fandresen'ny ny tsara noho ny ratsy; ary ny tsipika dia manondro ny fifandraisana eo amin'ny soavaly sy ny telo hafa: ireto farany dia ho toy ny taloha, zana-tsipìka navahana avy teny lavidavitra mba hanatanterahana ny drafitr'Andriamanitra. -Ny Bokin'ny Apokalipsy, p. 70

Raha lazaina amin'ny teny hafa dia ho avy ny fandresen'ny Famindrampon'Andriamanitra sy ny mason'Andriamanitra avy lavitra ary vokarina amin'ny alàlan'ny "fanaintainan'ny mpiasa" amin'ireto tombo-kase manaraka ireto. Ny fanambaran'i Jesosy tamin'i Luisa dia mifandray amin'ny Mpanjaka sy ny fahatongavan'ny "Fanjakan'ny Sitrapon'Andriamanitra" izay hanjaka “Et earth an-tany tahaka ny any an-danitra.” Matetika izy no miresaka ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra ho "zana-tsipìka" sy "zana-tsipìka" an'i Kristy, toy ny amin'ity fiangaviana mahafinaritra ity ho an'ny fotoana hanjakan'ny:

Ry sitrapo masina, ny tara-pahazavana mamelatra ny zana-tsofinao! Ampahafantaro ny fanirianao rehetra ho avy sy hampifaly antsika, tsy amin'ny fahasambarana olombelona fotsiny, fa miaraka amin'Andriamanitra, mba hanomezana antsika fahaiza-miaina izay nananantsika taloha, fa very isika, ary ny fahazavana anatiny izay manambara amintsika. ny tena fitahiana azontsika amin'ny fananana ny sitraponao, satria mahatonga antsika ho mafy orina sy matanjaka miaraka amin'ny hery sy ny fahamarinan'Andriamanitra ary ny tena ratsy avy amin'ny fandavana azy ... Koa mangataka aminao aho mba hanoratra amin'ny alàlako ny fahalalana rehetra anananao. nambara tamiko tao amin'ny sitraponao masina. Enga anie ny teny rehetra, ny fanehoan-kevitra, ny fiantraikany ary ny fahalalana rehetra azo avy aminy, ho an'ireo izay mamaky, ny zana-tsipìka sy ny zana-tsipìka izay mandratra azy ireo dia mety hahatonga azy ireo hianjera eo an-tongotrao handray anao amin'ny sandry misokatra ary mamela anao hanjaka ao am-pony. . — Mpanompon'Andriamanitra Luisa Piccaretta avy Ny fiangavan'ny zanaka vavy

Ny lalao ataonao dia ny mandrafitra fitiavana zana-tsipìka, ny lefona sy ny lefona ary miaraka amin'ireny, dia mitetika ny fony izy ireo, izay mampifaly anao. -Avy any Boky vavaka hivavaka ho an'Andriamanitra, 24 Ora ny Fialam-boly, p. 325-326

Na izany aza, ho an'ireo izay tsy mibebaka, ny zana-kafanam-pitiavan-tena dia tonga zana-dikan'ny fahamarinana:

Raha tsy mibebaka izy, dia manenon-tsabatra Andriamanitra ary mamaky ny tsipìka, manamboatra ny zana-tsipìka mahafaty, mampirotsaka ny zana-tsipìka. (Salamo 7: 13-14)

Amin'izany hazavana izany dia ny Tompo no lohan'ny Storm tamin'ny alàlan'ny famoahana ny tombo-kase voalohany, nitaky ny "fandresena" ho an'ny fiofanana ary fiomanana ny sisa tavela hamaky ny ilany fanadiovana, toa an'i Noa sy ny fianakaviany.

Jereo:

Henoy:

Ny tombo-kase faharoa

Rehefa novahany ny tombo-kase faharoa dia henoko ny zava-manan'aina faharoa niantso hoe: "Mandrosoa." Nisy soavaly hafa nivoaka, iray mena. Ny mpitaingina azy dia nomena fahefana hanaisotra ny fihavanana amin'ny tany, ka hifamono. Ary nomena sabatra lehibe izy. (Apok. 6: 3-4)

Ny tombo-kase faharoa dia hetsika na andiany hetsika izay, hoy ny St John, "Esory ny tany tsy ho amin'ny tany, mba hifamonoana." Diniho ny zava-nitranga tamin'ny 911 sy ny tohiny. Papa Jaona Paul II nampitandrina mafy I Amerika no tokony tsy nanao ady, toy ny nataon'ny federasiona amerikanina Amerikana:

Miaraka amin'ny Holy See sy eveka avy any Moyen Orient sy eran'izao tontolo izao, matahotra isika fa ny ady atrehina, amin'ny toe-javatra misy ankehitriny ary noho ny fampahalalana ampahibemaso ankehitriny dia tsy mahafeno ny fepetra henjana ao amin'ny fampianarana katolika noho ny fanakànana ny fiheverana matanjaka amin'ny fampiasana ny herin'ny tafika. —Tanana amin'ny Irak, 13 Novambra 2002, USCCB

Io ady io dia tombanana ho nahafatesana olona an-tapitrisany.[1]isaky ny 2007 Opinion Research Business (ORB) fanadihadiana Tao anatin'ny banga aorian'ny fotoana, ny vondrona mpampihorohoro al Qaeda ary ny ISIS dia nifoha tamin'ny famokarana "ady amin'ny fampihorohoroana" tsy misy farany. Io koa dia niteraka fahafatesana maro tsy tambo isaina eran'izao tontolo izao satria firenena maro, indrindra any Afovoany Atsinanana, no voatafiditry ny ady, nitombo ny sela mpampihorohoro sy ny fanafihana, noroahina ny Kristiana hiala ny tranony sy ny taniny ary nandoro ny fiangonany, mpitsoa-ponenana an-tapitrisany no difotry ny rano. ary manamafy ny firenena tandrefana, raha toa kosa ny fahalalahana fototra dia mihabetsaka amin'ny anaran'ny "fiarovana". Raha atao amin'ny teny hafa dia nanintona ny izao tontolo izao ho amin'ny ady:

Ny tena nahavoa ahy tato ho ato — ary mieritreritra betsaka momba izany aho - hatramin'izao, any amin'ny sekoly ampianarina momba ny ady eran'izao tontolo izao. Nefa ilay iray vao avy nopotehina izao, dia mino aho, fa tokony holazaina ihany koa ho "ady manerantany", satria tena mahakasika ny tontolo iray ny vokatr'izy ireo. —Cardinal Roger Etchegaray, irak'i POPE JOHN PAUL II ho any Irak; Vaovao Katolika, 24 martsa 2003

Hadalana ny ady… na dia androany aza, taorian'ny tsy fahombiazan'ny ady lehibe iray hafa, angamba mety hiresaka momba ny Ady Fahatelo, ady iray, ady heloka be vava, fandringanana… Mila mitomany ny zanak'olombelona ary izao no fotoana hitomaniana. —POPE FRANCIS, 13 septambra 2015; BBC.com

[fanamarihana ambany pejy: Raha ny tombo-kase faharoa dia sabatra iray hakan'ny fandriampahalemana eto an-tany, tsy misy olona afaka manampy fa tsy mandinika ny niandohan'i Covid-19, ilay "coronavirus." Raha ny mpahay siansa sasany any UK dia nanamafy fa ny Covid-19 dia avy amin'ny fiaviana voajanahary.[2]nature.com taratasy vaovao avy University of Technology ao South China dia nilaza fa 'coronavirus mpamono angamba dia avy amina laboratoara any Wuhan.'[3]16 Feb. 2020; dailymail.co.uk Tamin'ny voalohan'ny volana febroary 2020, ny Dr. Francis Boyle, izay namolavola ny US "Biology Weign Act" dia nanisy fanambarana feno momba ny fankasitrahana fa ny Wuhan Coronavirus 2019 dia fiadiana amin'ny biolojika momba ny ady ara-biolojika ary efa fantatry ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) momba izany.[4]zerohedge.com Toy izany koa no nolazain'ny mpandinika momba ny ady biolojika israelita.[5]26 janoary 2020; washingtontimes.com Profesora Luc Montagnier, mpandresy amin'ny fitsaboana Nobel ny taona 2008 ary ilay lehilahy nahita ny otrikaretina VIH tamin'ny 1983, dia nilaza fa ny SARS-CoV-2 dia otrik'aretina fanodinana izay tsy nahy nandao azy avy amin'ny laboratoara any Wuhan, China.[6]gilmorehealth.com Na fitaovam-piadiana bio na voajanahary ny Covid-19, dia misy fanontaniana marim-pototra: nisy ve io virus io navoaka avy amin'ny laboratoara ho toy ny hetsika natao hamotehana ny toe-karena? Ary maninona no an-dàlan'ny seranam-piaramanidina Denver, Colorado, amin'ny toerana rehetra (fantatra amin'ny zavakanto apokaliptika), ny miaramila iray amin'ny sabatra mamono ny "voromailala fiadanana" raha ny manodidina azy no maty, ary eo amin'ny mason-tsindrimandry izy?]

Nilaza izany, hoy ny mpijery maromaro, mbola misy ady lehibe mbola ho avy. Ireo fisehoan-javatra teo aloha ireo, na dia "tsy nahay" aza ny sabatra dia mety ho lasan'ny ady lehibe fahatelo ihany.

Jereo:

Henoy:

fanamarihana ambany pejy

fanamarihana ambany pejy

1 isaky ny 2007 Opinion Research Business (ORB) fanadihadiana
2 nature.com
3 16 Feb. 2020; dailymail.co.uk
4 zerohedge.com
5 26 janoary 2020; washingtontimes.com
6 gilmorehealth.com

Ilay tombo-kase fahatelo

Rehefa novahany ny tombo-kase fahatelo, dia reko ny zava-manan'aina fahatelo niantso hoe: "Mandrosoa." Nijery aho, ary nisy soavaly mainty, ary ny mpitaingina azy dia nitafy marika teo an-tanany. Reko ho toy ny feo teo afovoan'ireo zava-manan'aina efatra. Hoy izy hoe: "Ny varotra varimbazaha dia karama iray isan'andro, ary ny vidin'ny vary orza dia mandoa karama iray isan'andro." Nefa aza manimba ny menaka oliva na ny divay ianao. ” (Apok. 6: 5-6)

Tsotra indrindra, ity tombo-kase ity dia miresaka momba ny fiakaran'ny vidim-piainana noho ny firodanan'ny vola — ary azo lazaina fa nanomboka io firotsahana io. Ny zavatra hitantsika miparitaka eran'izao tontolo izao dia ny fisondrotry ny vidim-piainana vokatry ny fahasimbana goavana amin'ny rojo famatsiana eran-tany noho ny fanakatonana sy ny baikon'ny "vaksiny" izay manimba ny asa sy ny orinasa. Vokany, manomboka miakatra ny vidin-tsolika sy ny kojakoja ary ny sakafo...

Jereo:

Henoy:

Ilay tombo-kase fahefatra

Rehefa novahany ny tombo-kase fahefatra, dia reko ny feon'ny zava-manan-aina fahefatra niantso hoe: "Mandrosoa." Nijery aho, ary nisy soavaly mavokely mena. Ny mpitaingina azy dia atao hoe Fahafatesana, ary niaraka taminy i Hades. Nomena fahefana ho ampahefatry ny tany izy ireo, hamono amin'ny sabatra, mosary, ary areti-mandringana ary amin'ny alàlan'ny bibi-dia. (Apok. 6: 7-8)

The revolisiona manerantany nateraky ny herisetra, fianjerana ara-toekarena, ary korontana no nahatonga ny fahafatesan'ny maro be "Sabatra sy mosary ary areti-mandringana." Virus mihoatra ny iray, na Ebola Flu, Black Plague, H1NI, Covid-19 na "superbugs" nipoitra tamin'ny faran'ity vanim-potoana antibiotika ity, dia niomana hanaparitaka an'izao tontolo izao satria efa nandrasana hatrizay hatrizay izao. Ny Papa John Paul II dia toa niandry ity ora tamin'ny 2003 ity:

Nahatsindry ahy ny fahatahorana tahotra izay matetika mitoetra ao am-pon'ireo mpiara-belona amintsika. Fampihorohoroana mahatsiravina afaka mamely amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra; ny olana tsy voavaha any Atsinanana Afovoany, miaraka amin'ny Tany Masina sy Irak; ny korontana izay manelingelina an'i Amerika Atsimo, indrindra ao Arzantina, Kolombia ary Venezoelà; ny fifanolanana manakana firenena Afrikana marobe tsy hifantoka amin'ny fampandrosoana azy ireo; ny aretina manaparitaka ny contagion sy ny fahafatesana; ny olan'ny mosary, indrindra any Afrika [ary ny valala izao!]; ny fihetsika tsy matotra izay mitarika ho amin'ny fihemoran'ny fananan'ny planeta: ireo rehetra ireo dia ny areti-mandoza rehetra manohintohina ny fahaveloman'ny maha-olombelona, ​​ny fandriam-pahalemana tsirairay ary ny filaminan'ny fiaraha-monina. -Adika any amin'ny Diplomatic Corp, 13 Janoary 2003; vatican.va

Famine no vokatry ny fianjerana ara-toekarena sy ny fianjeran'ny rojom-pamatsiana sakafo. Tsy voafehin'ny "sabatra" - ny herisetra eo amin'ny olona sy ny firenena - izay manamora ny fihanaky ny aretina.

Jereo:

Henoy:

Ilay tombo-kase fahadimy

Rehefa novahany ny tombo-kase fahadimy, dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahin'ireo novonoina noho ny fijoroana ho vavolombelona nentin'izy ireo tamin'ny tenin'Andriamanitra. Niantsoantso tamin'ny feo mahery izy ireo hoe: "Mandra-pahoviana, ry masina sy tena tompona, alohan'ny hipetrahanao amin'ny fitsarana sy hamaly faty ny mponina ambonin'ny tany?" Samy nomena akanjo fotsy avokoa izy ireo, ary nasaina nanam-paharetana elaela izy ireo mandra-pahavoky ny isan'ireo mpiara-manompo sy rahalahiny izay hovonoina tahaka ny fanaony. (Apok. 6: 9-11)

Nahita fahitana “fanahy novonoina” i St. John nitaraina ho an'ny fahamarinana. Mahavariana fa i St. John dia nitantara ireo izay "notapahin-doha" noho ny finoany. Iza no nieritreritra fa fahita matetika ny fanapahana loha amin'ny taonjato faha-21, satria lasa tany Moyen Orient sy avaratry Afrika izy ireo? Fikambanana marobe no mitatitra fa, amin'izao fotoana izao, ny Kristianisma dia iharan'ny fanenjehana lehibe indrindra amin'izao androntsika izao, ary mahatratra ny ambaratonga "fandripahana" mihitsy aza. Saingy nomena ireo tombo-kase teo aloha sy planeta iray izao izay nanosika ny fikomiana marina sy revolisiona, Ny tombo-kase fahadimy dia miresaka ny fanenjehana kely an-keriny tamin'ny Fiangonana, indrindra ny fisoronana. Amin'ny nofy, nisy pretra amerikanina notsidihin'i St. Thérèse de Lisieux tamin'ny 2008. Hoy izy:

Tahaka ny namonoako ny fireneko [Frantsa], zanakavavy lahimatoan'ny Eglizy, dia ho toy izany koa ny fanenjehana ny Fiangonana any amin'ny firenenao. Rehefa afaka kelikely, dia handeha sesitany ny mpitondra fivavahana ary tsy hiditra miditra an-kalalahana ireo fiangonana. Hanampy ireo mahatoky any amin'ny toerana clandestine izy ireo. Ny olo-mahatoky dia hesorina amin'ny "fanorok'i Jesosy" [Fiononana masina]. Ho entin'ireo laika i Jesosy any amin'izy ireo raha tsy misy ny pretra.

Tamin'ny Janoary 2009, raha nilaza izy fa Mass, dia naheno an'i St Thérèse tamim-peo mafy ilay pretra avy eo:

Fotoana fohy dia izay ho tonga ao amin'ny firenena nahaterako no hitranga aminao. Akaiky ny fanenjehana ny Eglizy. Miomàna.

Izany dia ny fanafihana ny fisoronana, izay fanafihana an'i Kristy, izay "manapaka" ny Faha-fahenina: a fampitandremana ho et earth an-tany ...

Jereo:

Henoy:

 

Ilay tombo-kase fahenina

Nisy fisehoan-javatra lehibe "talohan'ny" sy "taorian'ny" teo amin'ny tantaran'ny Baiboly izay nanova ny fiainan'ny olombelona teto ambonin'ny tany. Ny voalohany dia niaraka tamin'ny fahalavoana, raha ny zaridainan'ny paradisaita tao Edena dia lasa ao anatin'ny tontolo iray mitolona sy mahamenatra. Taorian'ny taranaka maro, nanala ny fahotan'ny Tany ny tondra-drano ary namela fianakaviana tokana sy mpivady biby ihany. Avy eo nisy ny fotoana niandrasana ela indrindra sy lehibe indrindra tamin'ny fisehoan-javatra rehetra, ny Fahatongavana ho nofo, izay nanova tanteraka ny lalan'ny olombelona. Tonga olombelona Andriamanitra mba hamonjy ny olony ary tamin'ny nahafatesany sy ny Fitsanganany tamin'ny maty dia nanokatra ny vavahadin'ny lanitra Izy, nanolotra izay rehetra misafidy izany ho hoavy kokoa noho ny Edena very.

Androany, fiovana lehibe iray mety hitranga amintsika tsy ho ela, ary ny ankabeazan'ny olona tsy mahalala an'izany. Nomena olo-masina sy masina masina ity hetsika ity, anisan'izany ny Renin'Andriamanitra. Nantsoin'izy ireo izany ny Fampitandremana, ny Fahazavana ny feon'ny fieritreretana, ny Fahazavana ny fanahy rehetra, ny Fahazavana ny fieritreretana rehetra, ny Pentekosta Faharoa, ny Pentekosta Vaovao, ny Fitsarana Minora, ny Fitsarana mialoha, ary ny Andro lehiben'ny fahazavana.

Inona ny hetsika ity? Fotoana tratry ny rano izany amin'ny fotoana hamonoana ny hazavana rehetra avy amin'ny masoandro ary ny aizim-pito manarona ny tontolo manontolo. Avy eo, hisy hazavana mamirapiratra, sahala amin'ny kintana roa mifandona, hipoitra eny an-danitra, hamela izany ho famantarana an'i Jesosy Kristy, mandresy eo amin'ny hazo fijaliana, hitan'ny rehetra amin'ny voninahiny. Avy amin'ny lavaky ny ratra ao amin'ny vatany, dia hiposaka ny tara-pahazavana, mandrehitra ny Tany — ary mandritra izany fotoana izany, manindrona ny olona rehetra, manazava ny feon'ny fieritreretan'ny tsirairay. Ho hitan'ny rehetra ny fahotany taloha sy ny vokatr'ireo fahotana ireo, na mino ny fisian'Andriamanitra na tsia.

Ny Fampitandremana no ho famindrampo lehibe indrindra amin'ny olombelona hatramin'ny nahatongavan'i Jesosy teto an-tany. Izy io dia ho an'ny tontolo manerantany sy ho an'ny tena manokana. Ho fanitsiana ny feon'ny fieritreretana izany satria lasa nandalo ny tontolo iray. (Nalaina tao amin'ny Fampidirana ny boky: Fampitandremana: Fijoroana vavolombelona sy faminaniana mikasika ny fanoratana aretin-tsaina.)

 

 

Ilay fampitandremana

Ny tombo-kase dimy voalohany dia mitondra ny Fiangonana sy izao tontolo izao ho amin'ny fiomanana sy ny tsy maha-ady. Satria manakaiky ny rivo-doza izy, dia lasa ny rivotra mahery sy mahery setra, mandra-pahatongan'ny farany. eo amin'ny rindrin'ny maso.

Fahenina fahenina:

Avy eo aho nijery raha namaha ny tombo-kase fahenina izy, ary nisy horohorontany mafy; tonga mainty toy ny lamba fisaonana maizina ny masoandro ary tonga toy ny ra ny volana. Ny kintana eny amin'ny lanitra dia latsaka tamin'ny tany toy ny aviavy tsy maintso natelin'ny rivotra mahery. Avy eo dia nosarahina ho toy ny horonana mitobaka ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny toerany. Ireo mpanjakan'ny tany, ny olona ambony, ny manamboninahitra miaramila, ny manankarena, ny mahery, ary ny andevo rehetra sy ny olona afaka rehetra dia miafina ao anaty zohy sy any an-tendrombohitra. Ary niantsoantso tany an-tendrombohitra sy vatolampy izy ireo hoe: "Mianjerà aminay ka afeno izahay amin'ny tavan'ny mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny Zanak'ondry, fa tonga ny andro lehiben'ny fahatezerany sy iza no mahatanty azy ? " (Apok. 6: 12-17)

Tapaka ny Tombo-kase fahenina - horohorontany manerantany, a Horonana goavana mitranga rehefa mihemotra ny lanitra, ary ny fitsaran'Andriamanitra nahalala ao amin'ny fanahin'ny tsirairay, na mpanjaka na jeneraly, na manankarena na mahantra. Inona no zavatra hitany ka nahatonga azy ireo niantsoantso tany amin’ny tendrombohitra sy vatolampy?

Mianjerà aminay, ka afeno izahay hiala amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny Zanak'ondry; Fa tonga ny andro lehiben'ny fahatezerany, ka iza no mahajanona eo anoloany? (Apok. 6: 15-17)

Raha miverina amin'ny toko iray ianao dia hahita ny famaritan'i Md Joany momba an'io Zanak'ondry io:

Nahita Zanak'ondry iray nijoro aho, toy ny voavono ... (Apok 5: 6)

Izany hoe Kristy nohomboana i Kristy. Io fahitana tsy mampino io miaraka amin'ny hazavana anatiny dia hahatonga ny mponin'ny tany hahatsiaro tena ho toy ny niditra ny fitsarana manokana azy ireo (koa izany ny dikan'ny "fahatezerana"). A fampitandremana fa izao tontolo izao dia efa tonga eo amin'ny tokonam-baravaran'ny Andro Tompon'ny Tompo.

Alohan'ny hahatongavako ho Mpitsara marina, ho avy aloha aho amin'ny maha-Tompon'ny famindrampo. Alohan'ny hahatongavan'ny Andro Fitsarana, dia homena famantarana any an-danitra toy izao ny olona: Hofoanana ny hazavana rehetra any an-danitra, ary hisy haizina lehibe manerana izao tontolo izao. Avy eo dia hiseho eny an-danitra ny famantarana ny hazo fijaliana, ary avy eo amin'ny fantsom-pifandraisana izay nofantsihana ny tanana sy ny tongotry ny Mpamonjy dia hivoatra ireo jiro lehibe izay hanazava ny tany mandritra ny fotoana maharitra. Ho avy tsy ho ela ity andro farany ity. —Jesosy hatrany Saint Faustina, Diary famindram-po avy amin'Andriamanitra, n. 83

Eto dia mety ny hampidirana ny fahitana ilay fampitandremana nataon'ny mpahita amerikana Jennifer izay nolazain'i Jesosy hoe: "Anaka, ianao no manitatra ny hafatra momba ny famindrampon'Andriamanitra":

Maizina ny lanitra ary toa ny alina ihany nefa ny foko no milaza amiko izany indraindray amin'ny tolakandro. Hitako ny fisokafan'ny lanitra ary maheno henoko aho ary tarihin'ny kotroka. Rehefa mibanjina aho dia mahita an'i Jesosy mihoson-doha eo amin'ny hazo fijaliana ary mandohalika ny olona. Dia hoy i Jesosy tamiko: "Ho hitan'izy ireo ny fanahiny raha ny fahitako azy." Hitako mazava tsara eo amin'i Jesosy ny ratra ary avy eo hoy Izy: "Izy ireo dia hahita ny ratra tsirairay izay nampian'izy ireo tao amin'ny foko masiko indrindra." Eo ankavia miankavia aho dia mahita ilay Reny Misaotra nitomany ary avy eo dia niresaka tamiko indray i Jesosy ary nilaza hoe: “Miomàna, miomàna dieny izao ho avy tsy ho ela. Anaka, mivavaha ho an'ireo fanahy maro mety ho very noho ny fomban'izy ireo sy ny fahotany. ” Rehefa mibanjina aho dia nahita ny ranon-dra nalatsaka avy tamin’i Jesosy sy nandona ny tany. Mahita olona an-tapitrisany avy amin'ny firenena rehetra aho. Maro no toa sahiran-tsaina rehefa niandrandra ny lanitra izy. Hoy i Jesosy, “Mikaroka ny mazava izy ireo fa tsy tokony ho fotoana maizina izany, kanefa ny haizin'ny fahotana izay manarona ity tany ity ary ny hazavana tokana ihany no hankanesako, satria ny olombelona dia tsy mahatsapa ny fifohazana fa efa saika hatolotra azy. Io no ho fanadiovana lehibe indrindra hatramin'ny nanombohan'ny famoronana. "

Nisy mpaminany hafa efa nilaza ny amin'ny Fampitandremana. Vao tamin'ny 1500s, dia nanambara i St. Edmund Campion:

Nanambara andro iray mahafinaritra aho… izay tokony hanambaran'ny Mpitsara mahatsiravina ny feon'ny fieritreretan'ny olona rehetra ary hanandrana ny olona avy amin'ny karazana fivavahana. Andro fiovana ity, ity no Andro Lehibe izay norahonako, azafady ho an'ny fiadanam-po, ary mahatsiravina amin'ny heretika rehetra. - Fivoriana feno an'ny fitsapana an'ny fanjakana, Vol. I, p. 1063

Ny teniny dia naverina tamin'ny tenin'ny Mpanompon'Andriamanitra Maria Esperanza taty aoriana:

Ny feon'ny fieritreretan'ireo olona malala ireo dia tsy maintsy hihozongozona am-pahavitrihana mba hahafahan'izy ireo “mametraka ny filaharany ao an-tranony”… Tonga ny fotoana lehibe, andro lehiben'ny hazavana… izany no ora tokony hanapahako ny fotoana. -Antikristy sy ny fotoam-pifarana, Fr. Joseph Iannuzzi, P. 37

Io no fotoana izay hahitana zanaka lahy sy vavy maro, izay mahita ny tenany hatrany an-dohalika ao amin'ny "rà làlan'ny ota", hody any amin'ny tranon'ny Ray ary handalo ny "varavaran'ny famindrampo" alohan'ny hanombohany. akaiky. Andriamanitra Ray dia hanome ny mpanota faran'izay henjana indrindra amin'ny fotoana mety indrindra hibebaka ka nanoroka azy ireo, nofonosiny ny tanany tamim-pitiavana sy hitafy ny fahamendrehana.

Nandritra ny fotoana kelikely taorian'ny fampitandremana, i Satana dia hotsimbadika mba hahafahan'ny olona misafidy malalaka tanteraka, tsy voafehin'ny fakam-panahy - safidy ho an'Andriamanitra na fanoherana. Fahasoavana natambatra tamin'ny alalàn'ny Vondrom-pitiavana izay nanatanteraka ny faminanian'i Md.

... ny tenanao dia ho voan'ny sabatra mba haseho ny fisainan'ny fo maro. (Lioka 2: 35)

Masindahy Faustina Kowalska, sy fanahy maro hafa, dia nahatsapa ny fahazavan'izy ireo manokana ny feon'ny fieritreretany - olona izay tampoka tampoka nahita ny fizahana fiainana sy ny toetry ny fanahiny ho an'ny sitrapony (jereo Fampitandremana: Fijoroana vavolombelona sy faminaniana mikasika ny fanoratana aretin-tsaina). Ao amin'ny Diary nosoratan'i St. Faustina:

Tampoka teo dia hitako ny toetoetran'ny fanahiko manontolo raha ny fahitan'Andriamanitra azy. Hitako mazava izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy fantatro fa na ny fandikan-dalàna kely indrindra aza dia tsy maintsy ampamoahina. Fotoana iray! Iza no mahay mamaritra azy? Mijoro eo anoloan'ilay Intelo-masina-Andriamanitra! -Famindrampon'Andriamanitra ao amin'ny fanahiko, Diary,n.36

Noho izany, io Fahazavana mitambatra sy manerantany io dia fotoana iray ho an'ny fanahy tsirairay, mirotsaka tampoka ao amin'ny fahazavan'ny fahamarinana, na hifidy an'Andriamanitra sy hanaraka ny Sitrapon'Andriamanitra, na handà izany. Noho izany, aorian'ny fampitandremana, dia tapaka ny tombo-kase farany ...

Jereo:

Henoy:

Ny tombo-kase fahafito

Noho ny fanesorana ny tombo-kase fahenina sy ny fahaizan'ny saina maneran-tany dia ho tonga eo amin'ny mason'ilay rivo-mahery ny olombelona: fiatoana amin'ny korontana; fitsaharan'ny rivotra manimba, ary safotry ny fahazavana avy ao anaty haizina lehibe. Ao amin'ny tombo-kase fahafito dia nanoratra i Md John hoe:

Rehefa novahany ny tombo-kase fahafito, dia nisy fahanginana tany an-danitra nandritra ny antsasakadiny. (Apok 8: 1)

Ora no fanapahankevitra. Araka ny hevi-diso dia homen'Andriamanitra famerenam-bokatra ihany ny sasany herinandro- rehefa voafetra ny devoly na "jamba", dia hanana fahafahana tanteraka hisafidy na handà an'Andriamanitra ny olona.

Mba hialana amin'ny vokam-pahavitr'ireo taranaka mpanota dia tsy maintsy mandefa hery handroso sy hanova an'izao tontolo izao aho. Fa io fihenan-kery io dia tsy ho mahazo aina, eny fa maharary ho an'ny sasany aza. Hiteraka fitoviana lehibe kokoa izany eo amin'ny haizina sy ny hazavana. —Izy Ray nilaza ho an'i Barbara Rose Centilli, ny 16 febroary 1998, ilay Fahagagana momba ny Fampiononana ny Fampiononana nataon'i Dr. Thomas W. Petrisko, p. 53

Araka ny mystic sy exorcist, Fr. Michel Rodgrigue, io fahasoavana io dia hiteraka fanasitranana sy fanafahana mahery vaika:

Aorian'ny hazavana momba ny fieritreretana dia fanomezana hafa tsy manan-tsahala no homena ny zanak'olombelona: fe-potoana fibebahana maharitra enim-bolana sy sasany herinandro, izay tsy hananan'ny devoly hery. Midika izany fa samy hanana ny safidiny malalaka ny tsirairay handray fanapahan-kevitra hanohitra na hanohitra ny Tompo. Tsy hamatotra ny sitraponny olona ny devoly ary hiady aminy na tsia. Hampitony ny filan'ny tsirairay ny Tompo ary hampionona ny faniriany. Hanasitrana ny olona rehetra tsy ho tonga saina intsony izy ireo, ka aorian'ity Pentekosta ity dia hahatsapa ny rehetra fa mifanaraka aminy daholo ny vatany manontolo.

Ity "fanomezana tsy manam-paharoa" ity, araka ny fanambarana nankatoavin'i Elizabeth Kindelmann, dia ny "Afon-pitiavana" an'ny fon'ny tsy manam-paharoa ao amin'ny Our Lady.

Ny Tompo Jesosy ... dia niresaka tamiko taty aoriana momba ny fotoana fahasoavana sy ny Fanahin'ny Fitiavana mitovitovy amin'ny Pentekosta voalohany, nandefa ny tany tamin'ny heriny. Izany no ho fahagagana lehibe manintona ny sain'ny olombelona rehetra. Izany rehetra izany no vokatry ny fahasoavan'ny Fitiavan'ny Fitiavana malalany. Voasarona ao anaty haizina ny tany noho ny tsy fisian'ny finoana ny fanahin'olombelona ary noho izany dia hiaina jolt lehibe. Aorian'io dia hino ny olona ... "tsy nisy na inona na inona niseho hatrizay hatramin'ny Fahatongavan'ny Teny ho nofo." —Elizabeth Kindelmann, Ny afon'ny fitiavana ny fon'i Maria tsy mandeha amin'ny laoniny: Ny Diary Ara-panahy (Diary Kindle, Loc. 2898-2899); nankatoavina tamin'ny 2009 nataon'i Cardinal Péter Erdö Cardinal, Primate ary ny arseveka. Fanamarihana: Ny Papa Francis dia nanome ny tso-piraisan'ny apôstôly azy noho ny afon'ny fitiavana ny fihetsiky ny fihetsiketseham-panahin'i Mary tamin'ny 19 jona 2013

Jiro izany fa hampahiratra an'i Satana:

Ny jiron'ny Flame of my Love dia hanazava afo manerana ny tany, hanala baraka an'i Satana ary tsy manan-kery tanteraka. Aza mandray anjara amin'ny fanarenana ny fanaintainan'ny fiterahana. —Ilay Lady to Elizabeth Kindelmann, Ibid., P. 177

Ity "exorcismation of dragona" ity no efa nivavahan'ny Eglizy hatramin'ny nanoratan'i Papa Leo XIII ny vavaka nataony tamin'i Md Michael the Archangel, izay mbola averina aorian'ny Mass any amin'ny toerana vitsivitsy. Hitantsika ao amin'ny Apokalypsy 12 io toe-javatra io raha nanenjika ilay vehivavy nitafy sunn'ny masoandro izay niasa ho an'ny zanaky ny Zanany ity fanahy ity:

Nipoaka ny ady tany an-danitra; Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona. Niady ilay dragona sy ny anjeliny, fa tsy naharesy ary tsy nisy toerana ho azy ireo intsony tany an-danitra. Ilay dragona goavambe, ilay menarana fahiny, izay antsoina hoe Devoly sy Satana, izay namitaka an'izao tontolo izao dia nazera tet earth an-tany, ary ny anjeliny nidina niaraka tamin'izy ireo. (Apok. 12: 7-9)

Ny "lanitra" eto dia azo takarina amin'ny hoe ilay "sehatra ara-panahy" eto ambonin'ny tany (toy ny any an-danitra) fa indrindra ny Fiangonana. Araka ny nanoratan'i St Gregory azy:

Ny lanitra no Fiangonana, izay amin'ny alina amin'ity fiainana ankehitriny ity, raha manana azy ny hatsaran'ny olo-masina tsy hita isa, mamirapiratra toy ny kintana eny amin'ny lanitra; fa ny rambotry ny dragona mandetika ny kintana et to an-tany (Apok 12: 4) .... Ny kintana izay mianjera avy any an-danitra dia ireo very fanantenana ny zavatra any an-danitra sy ny fitsiriritana, eo ambanin'ny fitarihan'ny devoly, ny tontolon'ny voninahitra an-tany. -Moralia, 32, 13; Ny Baiboly Navarre; Jereo ihany koa Rehefa ny Kintana Nianjeran'i Mark Mallett

Noho izany, fanadiovana sy "fandroahana" an'i Satana indrindra avy amin'ny fiangonana izany. Ity fifandonana ara-panahy ity dia atao tsy ela akory talohan'ny nitsanganan'ny Antikristy. Mitondra mankamin'ny fandresena ny fandresena ny fon'ny tsy mety maty izy io, amin'ny voalohany, ny fanjakan'ny Fanjakan'Andriamanitra. ao anatin'ny ny fon'ny mahatoky.

Ho avy ny Fanahy Masina hametraka ny fanjakana be voninahitr’i Kristy ary ho fanjakan’ny fahasoavana, ny fahamasinana, ny fitiavana, ny fahamarinana ary ny fandriam-pahalemana. Noho ny fitiavan'Andriamanitra dia hanokatra ny varavaran'ny fo Izy ary hanazava ny feon'ny fieritreretana rehetra. Ny olona tsirairay dia hahita ny tenany amin'ny afon'ny afon'ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Ho toy ny fitsarana amin'ny miniatur izany. Ary avy eo i Jesosy Kristy dia hitondra ny fanjakany feno voninahitra eto amin'izao tontolo izao. -Fr. Stefano Gobbi, Ho an'ireo pretra, Zanakalahin'ny malalantsika, 22 Mey, 1988 (miaraka Imprimatur)

Noho izany, nanoratra i St John fa nilaza ny mpino mahatoky:

Ankehitriny dia ho tonga ny famonjena sy ny hery, ary ny fanjakan'Andriamanitsika sy ny fahefan'ny Voahosotra. Fa noroahina ny mpiampanga ny rahalahintsika, izay miampanga azy ireo eo anatrehan'Andriamanitsika andro aman'alina. Nandresy azy tamin'ny ran'ny Zanak'ondry izy ireo ary tamin'ny teny vavolombelon'izy ireo; ny fitiavana ny fiainana tsy nanakana azy ireo tsy ho faty. Koa mifalia ianao, ry lanitra, mbamin'izay monina ao aminy. Fa lozanao, ry tany sy ranomasina, fa nidina taminao ny fahatezerana be, satria fantany fa fohy ny fotoana ananany. (Apok. 12: 10-12)

Raha atao amin'ny teny hafa dia fohy ny Reprieve; mandalo ny mason'ilay rivo-mahery ary tonga haingana ny antsasaky ny rivo-doza.

Avy eo dia nahita anjely hafa niakatra aho avy amin'ny fiposahan'ny masoandro, niaraka tamin'ny tombo-kasen'Andriamanitra velona, ​​ary niantso tamin'ny feo mahery ho an'ireo anjely efatra izay nomena fahefana handratra ny tany sy ny ranomasina izy: «Aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-pametrakay ny tombo-kase eo amin'ny handrin'ny mpanompon'Andriamanitsika. » (Apokalypsy 7: 2)

Niakatra avy amin'ny "fiposahan'ny masoandro" ilay anjely, fampahafantarana ara-Baiboly milaza fa efa tonga ny fiandohan'ny Alin'ny Tompon'ny Tompo, miakatra toy ny "kintana maraina" ao am-pon'ny mpino. Araka ny filazan'i Fr. Michel, herinandro roa sy tapany voalohany aorian'ny fampitandremana, indrindra indrindra dia ho tena manan-danja tokoa satria tsy hiverina ny devoly amin'izay fotoana izay, ny fahazaran'ny olona, ary vao mainka ho sarotra ny hiova. Izay rehetra nandray ny faniriana ny Tompo, ny fahatsapana fa ilainy ny famonjena azy, dia ho marihina eo an-handriny ny lakroa miharihary (tsy hita maso amin'ny mason'olombelona). ” [1]From Ilay fampitandremana, p. 283 Izany no antony nahatonga ny Our Lady hiangavy ireo sisa tavela hiomana ho amin'ity indray mitoraka ity amin'ny alàlan'ny vavaka sy fifadian-kanina azy ireo mba hahatonga azy ireo ho "apôstôly fitiavana" amin'izao fotoana mahavotom-po izao, ary miarahaba ireo mpamokatra izay miverina ao anaty vala.

Saingy alohan'ny hisian'ny fijerin'ny Storm indray dia hanao "ezaka farany" Andriamanitra handresena lahatra ny tsy nibebaka alohan'ny hisokafan'ny Door of Justice ... famantarana hita maso izany fa misy Andriamanitra.

Ny Fahagagana

Efa voalazan'ny faminaniana fa indraindray aorian'ny fampitandremana, ireo fahagagana lehibe, izay tena mitovy amin'ny natiora, dia hiseho ao amin'ny toerana telo fisehon 'i Marian, angamba. Ireo izay nambara amintsika raha tsy izany dia ho any Garabandal, Spain; Medjugorje, Bosnia-Herzegovina; ary any Mexico City amin'ny tilma an'ny Our Lady of Guadalupe.

Tao Garabandal:

Betsaka ny antsipiriany izay nomena an'ireo mpijery Garabandal mikasika ny tena toetran'ny fahagagana tao. Nilaza izy ireo fa avy mivantana avy amin'Andriamanitra ary tsy hisalasala momba ny maha-Andriamanitra azy. Ho hita eo izay nanombohan'ny fisehon'ny Our Lady, tamin'ny "pines", ary ho hitan'ny rehetra ao an-tanànan'i Garabandal sy ireo manodidina azy. Ny fahagagana dia ho afaka jerena amin'ny tele, sary, ary hikasika, saingy tsy mahatsapa. Eo anatrehany, hositranina ny marary, tsy hino ny tsy mino, ary maro ny mpanota no hiova. Hitranga amin'ny alakamisy hariva amin'ny 8:30 hariva (ao amin'ny faritra Espana) amin'ny andro firavoravoana amin'ny maritiora lahy Eokaristia fa tsy Espaniola, eo anelanelan'ny faha-8 sy 16 volana amin'ny volana martsa, aprily, na Mey , tao anatin'ny herintaona nampitandremana, ary nifanandrify tamin'ny hetsika lehibe sy tsy fahita firy tao amin'ny Fiangonana. Conchita, ilay fahitana, Conchita, dia hanambara vaovao an'izao tontolo izao amin'ny valo andro mialoha ny fisehoany ary mbola hijanona hatramin'ny fahataperan'ny fotoana.

Ao Mexico City:

Tamin'ny hafatra tamin'ny 25 septambra 2017, dia hoy i Jesosy tamin'ny mpahita, Luz de Maria de Bonilla: "Mivavaha, anaka, mivavaha ho an'i Mexico, tanin'ny Reniko, izay itoerany velona sy mandalo rano, ary eo an-tongony dia misy lehilahy tsy maintsy mitombo ny fiadanam-po sy ny finiavana. Ny reniko, ao amin'ny fiantsoana an'i Guadalupe, dia ilay vehivavy mitafy masoandro. Izy no renin'ny andro farany. Izy dia manana ny balsama ho an'ny fara-tampon'ny fanamasinana ny zanak'olombelona. Ny tilma, izay hahitana ny Reniko, dia ho famantarana ho an'ny zanak'olombelona, ​​miaraka amin'ny fisehoana lehibe izay tsy andrasan'ny oloko ary hahagaga ny zanak'olombelona manontolo. Ho hitan'ny rehetra izy io ary hamafisin'ny siansa.

Tao Medjugorje:

Ny tsiambaratelo fahatelo ao Medjugorje (avy amin'ny tsiambaratelo folo hambara) dia ho famantarana maharitra sy tsara tarehy ary tsy azo tanterahina, ary izay rehetra tonga ao Medjugorje dia ho afaka hahita izany ao amin'ny Apparition Hill, izay nipoitra voalohany indrindra ny Vavinay. Ny Tomponay dia nilaza ilay fahagagana hoe: "Andao haingana ary manova ny tenanao. Rehefa homena ny famantarana nampanantenaina teo amin'ny havoana dia tara. ” Tamin'ny fotoana iray hafa dia hoy ihany izy: "Ary na dia efa nandao io famantarana io teo an-tampon'ny havoana izay nampanantenaiko anao aho dia maro no tsy hino. Ho tonga any an-tendrombohitra izy ireo, handohalika, nefa tsy mino. ” (Hafatra medjugorje tamin'ny 19 Jolay 1981) Aorian'ny famantarana maharitra dia tsy ho ela ny fotoana hiovam-po. Ilay fahitana medjugorje, Vicka, izay naseho famantarana tamin'ny fahitana dia nilaza tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i Padre Livio tamin'ny 2 Janoary 2008, "Omena, ambonin'izany rehetra izany, ho an'ireo olona izay mbola lavitra an'Andriamanitra. Maniry ny hanomezana ireto olona ireto izay hahita ny famantarana ny finoana an'Andriamanitra ny Madonna. ”

Taorian'ny Fahagagana dia manomboka milentika ny hazavana, mandalo ny mason'ilay Mahery, ary manomboka manomboka mitsoka tampoka indray ny rivotra. ara-panahy amin'ny fitaka mahery vaika izay hanangona ireo izay nandà ny fahasoavan'ny Fahafantarana ho amin'ny Fanjakan'ny maizina, ao amin'ny Antikristy:

... Ilay avy aminy dia avy amin'ny herin'i Satana amin'ny asa mahery rehetra sy amin'ny famantarana sy fahagagana mihatsaravelatsihy ary amin'ny fitaka ratsy rehetra ho an'ireo very satria tsy nanaiky ny fitiavana ny fahamarinana izy ireo mba hovonjena. Noho izany, Andriamanitra maniraka azy ireo amin'ny hery mamitaka mba hinoany ny lainga, mba ho voaheloka izay rehetra tsy nino ny fahamarinana nefa nanaiky ny asa ratsy. (2 Tes 2: 9-11)

Jereo:

Henoy:


fanamarihana ambany pejy

fanamarihana ambany pejy

1 From Ilay fampitandremana, p. 283

Ireo vavahady masina

Ao amin'ny litorzikan'Andriamanitra ny fombafomba atsinanana, misy fotoana izay hiantsoan'ny diakona hoe: "ny vavahady, ny vavahady! Amin'ny fahendrena, avelao isika hihaino!" Tamin'ny andro taloha, namboarina niala tao amin'ny fitoerana masina ireo izay tsy vita batisa, ary nikatona sy nihidy ny varavaran'ny fiangonana. Ny Creed sy ny Eokaristia hanaraka ny Komoniona sy ny fiombonan'ny olombelona naverina tamin'ny laoniny.[1]cf. "In Wisdom" dia mitandrina "nataon'i Henry Karlson, 18 jona 2009

Ity dia mariky ny mariky ny varavaran'Andriamanitra izay misidina amin'ny mason'ilay rivo-mahery ...

Ny varavaran'ny famindrampo

Ny Timeline dia manomboka amin'ny "fotoana famindram-po" izay nambaran'i Jesosy tamin'i St. Faustina:

Alohan'ny hahatongavako ho Mpitsara marina, manokatra malalaka ny varavaran'ny famindram-poko aho. Izay mandà tsy mandalo eo am-baravaran'ny famindram-poko dia tsy maintsy mamakivaky ny varavaran'ny fahamarinako ... manao fahirano aho noho ireo mpanota. -Famindrampon'Andriamanitra ao amin'ny fanahiko, Diary, Jesosy mankany Md Faustina, n. 1146

Ity fisokafan'ny "varavaran'ny famindram-po" alohan'ny famoahana ireo tombo-kase dia hita ao amin'ny Apokalypsy nataon'i Jaona rehefa nakarina ho any an-danitra tamin'ny alàlan varavarana misokatra:

Taorian'izany dia nahita fahitana varavarana misokatra any an-danitra aho, ary nandre feon'ny trompetra izay niteny tamiko taloha hoe: "Miakara eto, dia hasehoko anao ny zavatra hitranga aorian'izay." (Apok 4: 1)

Izy io dia varavarana famindrampo, satria ao anatiny no hitan'i Md "zanak'ondry izay toa voavono" (Apok 5: 6). Izany hoe, Nitsangana i Jesoa Kristy, nefa nitondra ny ratra masina—ity Zanak'ondry ity izay hiseho amin'ny tenany ao amin'ny Tombo-kase fahenina rehefa ...

... Ny maso rehetra no hahita azy, na dia ireo nanapoika azy aza. Ny olona rehetra ambonin'ny tany dia hisaona azy. (Apok 1: 7)

"Avy amin'ny ratra eo an-tanan'i Jesosy sy ny tongony ary ny hazavana, ny tara-pitiavana sy ny famindram-po dia hilatsaka amin'ny tany manontolo, ary hijanona ny zava-drehetra" Fr. Michel Rodrigue . "Ny tara-pahazavana avy amin'ny ratr'i Jesosy dia hanindrona ny fo rehetra, tahaka ny lelafo, ary hahita ny tenantsika toy ny ao amin'ny fitaratra eo anoloantsika isika." Izay nahatonga ilay "taraona" dia nambaran'i Jesosy tamin'ny mpahita Jennifer , tsy hita ny faharatrany, "ny halalin'ny fanahy dia nahalala fa nametraka azy ireo tao izy. Tsy fahitana ny ratran'ny fery mahatonga ny fahoriany; fantany fa fandavan'ny olona ahy ny ratra." [2]jereo Jennifer - Fahitana ny fampitandremana

Raha an'Andriamanitra "maharitra ny famindram-po" (Sl 107: 1), ny “fotoana” famindram-po dia tsy. Ity fampitandremana ity dia fanomezana farany nomen'Andriamanitra ny olombelona talohan'ny nanombohany, ny Mpamorona izao rehetra izao, ny zony masina hanatanterahana ny drafitry ny famonjena amin'ny fanatanterahana sy ny zavatra noforoniny ho amin'ny tanjona nahatonga azy hahitana - ary hitsara an'izay manohitra an'izany.

Fa aza adino ity tranga iray ity, ry malala, fa ny Tompo indray andro dia tahaka ny arivo taona sy ny arivo taona toy ny indray andro. Tsy hahemotra ny fampanantenany ny Tompo, araka ny fiheveran'ny sasany ny hoe "fanemorana", saingy manam-paharetana aminao izy, tsy maniry ny hisy ho faty fa ny rehetra dia hibebaka. Fa ho avy toy ny mpangalatra kosa ny andron'ny Tompo ... (2 Peter 2: 8-10)

Ilay tonga "tahaka ny mpangalatra" dia ny Mampitandrina. Manamarina ny fahatongavan'ilay "andron'ny Tompo" io. I Md Joany dia mirakitra ny fitarainana izay miely manerana an'izao tontolo izao:

Ary niantsoantso tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy izy ireo hoe: "Mianjerà aminay ka afeno izahay amin'ny tavan'ny mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny Zanak'ondry, fa tonga ny andro lehiben'ny fahatezerany sy iza no mahatanty azy ? " (Apok. 6: 16-17)

Miaraka amin'izany, misokatra ny Door of Justice ... ary manomboka mihidy ilay Door of Mercy. Araka ny Fr. Michel Rodrigue , ny olona dia homena ihany herinandro alohan'ny handrovan'ny mason'ilay rivo-doza. "Fotoan'ny fanapahankevitra ny olombelona," hoy ny Mpanompon'Andriamanitra Maria Esperanza.[3]Antikristy sy ny fotoam-pifarana, Rev. Joseph Iannuzzi, p. 37 Io no "Andro lehibe", hoy ny St. Edmund Campion ...

... izay ny mpitsara mahatsiravina dia tokony hampiharihary ny feon'ny fieritreretan'ny lehilahy rehetra ary hiezaka ny lehilahy rehetra amin'ny finoana isan-karazany. Andro fiovan'ny andro fanovana io, io no Andro lehibe natahorako, mahazo aina amin'ny mahasoa sy mahatahotra ny pésta rehetra.  -Fivarotana feno an'ny Cobett ny fitsapana an'ny fanjakana…, Vol. I, p. 1063.

Momba ny "varavarana midadasika" amin'ny Door of Mercy izay "malalaka kokoa amin'ny faran'ny arivo taona", ary ny safidy fa dia tsy maintsy dia ny hamakivaky izany na tsia, dia ny fitsanganan-kery lehibe nataon'i St. John Paul II. Natosiny ny varavarana lehibe nanokatra an'i St. Peter, ara-paminaniana nanondro ny "loharanon'ny fiainana ary manantena ny Arivo Taona ho avy":

Iray ihany ny fomba manokatra malalaka ny fidirana amin'ny fiainan'i fiombonana miaraka amin'Andriamanitra: io Jesosy no lalana sy làlana tokana amin'ny famonjena. Ho azy irery ihany no azo ampiharina amin'ny tenin'ny Salamo ny tenin'ny Salamo: “Io no varavaran'ny Tompo hidiran'ny marina” (Sl 118: 20). -Incarnationus Mysterium, Bull of Indiction ny Jobily Lehibe tamin'ny Taona 2000, n. 8

Fanampin'izany, St. John Paul dia nandalo teo am-baravarana tamin'ny Krismasy, ny ny alina nahaterahan'i Kristy.

Fa fantatrareo tsara fa ny andron'ny Tompo dia ho tonga toy ny mpangalatra amin'ny alina. (1 Tesalonianina 5: 2)

Ireo izay niomana amin'ny Fampitandremana, toa ny hendry virjiny (sy ireo izay mibebaka sy miverina ao an-tranon'ny Ray), dia handray ny fanomezana ny afon'ny fitiavana, "I Jesosy Kristy io tenany io." [4]Jesosy ho an'i Elizabeth Kindelmann, Ny lelan'ny fitiavana, p. 38; tamin'ny diary Elizabeth Kindelmann; 1962; Imprimatur Ny arseveka Charles Chaput Ny sisa tsy miova, "Izay mandà tsy handalo ny varavaran'ny Famindrampoko tsy maintsy mizotra amin'ny varavaran'ny fitsarako. "

Ny haren'ny fanantenana

Izao dia afaka mahita ny antony maha-zava-dehibe ny teny natombokay: "Hendry, avelao ho vonona isika!" Andeha isika handinika tsara ireo "famantarana ny fotoana"! Andeha isika hijery tsara ny toetry ny fanahintsika! Andeha isika handinika tsara ireo teny faminaniana manambara eo imasony! Aoka isika ho tahaka ny virjiny hendry sy hiomana.[5]jereo Vavinay: miomàna - Fizarana I Amin'ny fahendrena, andeha isika hihaino!

Ao amin'ireo fanambarana ho an'ny Mpanompon'Andriamanitra Luisa Piccarreta , Hoy i Jesôsy, mba hiomanana amin'ny Fanjakan'ny sitrapon'Andriamanitra dia tokony hisy "Aoka ianao ho mahatoky sy mihaino." [6]Vol. 15, 13 febroary 1923 Satria toy ireo izay "tsy vita batisa" dia tsy afaka mijanona ao amin'ny fitoerana masina ho an'ny sisa amin'ny Liturgie Masina, toy izany koa, ireo izay mandà ny Famindrampon'i Kristy dia tsy afaka miditra ao amin'ny fanjakan'ny Eokaristika ary "ny firaisana amin'ny namerina ny olombelona"izay hitranga amin'ny Andron'ny fiadanana."

Avy eo nohidiana ny varavarana. Taorian'izay dia tonga ireo virijina [tsy hendry] ka nanao hoe: Tompoko, Tompoko, vohay izahay. Fa hoy izy namaly: 'Amena, lazaiko aminao, tsy fantatro ianao.' (Mat. 25: 11-12)

Ny fifantohana amin'ny varavarana dia ny fitadidiana ny andraikitry ny mpino tsirairay mba hiampitana ny tokonam-baravarany. Ny mandalo an'io vavahady io dia midika fa miaiky fa i Jesosy Kristy no Tompo; dia ny mamafy orina ny finoana azy mba hiaina fiainana vaovao nomeny antsika. Fanapahan-kevitra izay mitaky fahalalahana hisafidy ary koa ny herim-po avelany mamela zavatra, ao amin'ny fahalalana fa ny zavatra azo dia ny fiainana masina. (cf. Mt 13: 44-46). —POPE ST JAONA PAUL II, Incarnationus Mysterium, Bull of Indiction ny Jobily Lehibe tamin'ny Taona 2000, n. 8

Vakio Ny vavahadin'i St. Faustina nataon'i Mark Mallett ao amin'ny "The Now Word".

 

fanamarihana ambany pejy

fanamarihana ambany pejy

1 cf. "In Wisdom" dia mitandrina "nataon'i Henry Karlson, 18 jona 2009
2 jereo Jennifer - Fahitana ny fampitandremana
3 Antikristy sy ny fotoam-pifarana, Rev. Joseph Iannuzzi, p. 37
4 Jesosy ho an'i Elizabeth Kindelmann, Ny lelan'ny fitiavana, p. 38; tamin'ny diary Elizabeth Kindelmann; 1962; Imprimatur Ny arseveka Charles Chaput
5 jereo Vavinay: miomàna - Fizarana I
6 Vol. 15, 13 febroary 1923

Ny Andron'ny Tompo

Nahita an'i Jesosy Tompo aho, toy ny mpanjaka iray izay be voninahitra, nihena tety an-tany. fa noho ny fanelanelan'ny reniny dia nanohy ny fotoana namindrany ny famindram-pony… Tsy te hanasazy olona mandratra aho, fa te-hanasitrana azy, hanery azy ireo amin'ny Foko Mamindra fo. Mampiasa sazy aho raha izy ireo no manery ahy hanao izany; Ny tanako tsy misambotra ny sabatry ny fahamarinana. Alohan'ny Andro Fitsarana, mandefa ny Andro Famindrampony aho… Manako ny fotoana famindram-po aho noho ireo mpanota. Saingy lozan'izy ireo raha tsy fantany ny fotoam-pitsidihako izao… —Jesosy hatrany Saint Faustina, Famindrampon'Andriamanitra ao amin'ny fanahiko, Diary, n. 126I, 1588, 1160

Efa antomotra ny andron'ny Tompo. Tokony ho vonona ny rehetra. Miomàna amin'ny vatana sy ny saina ary ny fanahinao. Diovy ny tenanao. —Manentana an'i Barbara Rose Centill ny Ray, Ny Fahagagana momba ny fanoratana aretin-tsaina nataon'i Dr. Thomas W. Petrisko, p. 53, 16 febroary 1998

 

Tapitra ny fotoan'ny famindram-po, misokatra ny varavaran'ny fahamarinana

Raha miaina ao anatin'ny “fotoanan'ny famindram-po” isika ankehitriny, dia midika izany fa ho tapitra izao “fotoana.” Raha miaina ao anatin'ny "Andro famindrampony" isika, dia hanana izany fiaretan-tory alohan'ny fiposahan'ny "Andro fitsarana." Ny hoe ny ankamaroan'ny ao am-piangonana dia maniry ny tsy hiraharaha ity lafiny ity amin'ny hafatr'i Kristy amin'ny alàlan'i St Faustina dia fanitsakitsahana olona am-tapitrisany maro (jereo Azonao atao ve ny tsy miraharaha fanambarana tsy miankina?).

Tahaka ny alim-pandihizana andro Sabotsy alohan'ny alahady - ny "andron'ny Tompo" - koa ny zava-misy dia manamafy fa niditra tao amin'ny fiambenana hariva amin'ny Andro Famindram-panahy isika, ny alakamisy farany amin'ity vanim-potoana ity. Rehefa mijery ny alina fitaka miparitaka manerana izao tontolo izao isika ary mihamaro ny asan'ny maizina — ny fanalan-jaza, famonoana olona, ​​volom-basy, fitifirana faobe, daroka baomba ataon'ny mpampihorohoro, pôrnôgrafia, varotra olombelona, ​​peratra firaisana ara-pananahana, ideolojia, firaisana mamoafady, fitaovam-piadiana fandringanana, herisetra ara-teknolojia, fanararaotana klerika, fanararaotana litorzika, kapitalisma tsy niovaova, ny "fiverenan'ny" kômonisma, ny fahafatesan'ny fahalalahana miteny, ny fanenjehana feno herisetra, ny Jihad, ny fiakaran'ny famonoan-tena, ny valizy ary ny famotehana ny natiora sy ny planeta ... tsy izany ve? mazava fa isika dia tsy Andriamanitra nahary planeta alahelo?

Ny fanontanian'ny Tompo: "Inona no nataonao?", Izay tsy ho afa-mandositra i Kaina, dia niresaka tamin'ny olona ankehitriny koa, mba hahafahan'izy ireo hahatsapa ny halehiben'ny fanafihan'ny fiainana izay manohy manamarika ny tantaran'ny olombelona… Na iza na iza manenjika ny ain'olombelona , amin'ny fomba hafa, dia Andriamanitra mihitsy no manafika. —POPE ST JAONA PAUL II, Evangelium Vitae; n. 10

Io dia alina anaovantsika manokana. Na izany aza, tsy misy hafa amin'ny fitarihan'ny "fanavotana" amin'ny alàlan'ny "mpitaingina soavaly fotsy", toy izany koa, ny fahataperan'ny zava-mitranga dia vita amin'ny Rider iray amin'ny soavaly fotsy, Jesosy Kristy, Mpanjakan'ny firenena rehetra.

Androany, maizina, sarotra ny zava-drehetra, na inona na inona zava-tsarotra atrehintsika dia misy olona iray ihany afaka mamonjy antsika. —Kardinaly Robert Sarah, tafatafa niarahana tamin'i Valeurs Actuelles, 27 martsa 2019; voatonona ao Ao anatin'ny Vatican, Aprily 2019, p. 11

Ny andro voatondro dia andro fitsarana, andro fahatezeran'Andriamanitra. Nangovitra teo anoloany ireo anjely. Miresaha amin'ny fanahy momba an'io famindram-po lehibe io fa mbola fotoana tokony hamerenan'ny famindram-po izany.  —Manohana an'Andriamanitra hatrany St. Faustina, Famindrampon'Andriamanitra ao amin'ny fanahiko, Diary, n. 635

Saingy na ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra aza dia famindram-po, satria amin'izao fotoana izao dia "mihovotrovotra" izany ka ilaina ny miantso ny zanakalahy sy zanakavavy "prodigal" amin'ity taranaka ity alohan'ny hanadiovana izao tontolo izao. Noho izany, hoy i Jesosy nilaza faingana tany amin'i St. Faustina:

Lazao amin'izao tontolo izao ny famindram-poko; Aoka ho fantatry ny olombelona rehetra ny famindram-poko tsy miovaova. Famantarana ho an'ny andro farany; rehefa afaka izany, dia avy ny Andro Fitsarana. --Ibid., N. 848

 

Ny Andron'ny Tompo

Ao anatin'ny toe-javatra “fotoana farany”, ny Andro Fitsarana dia mitovy amin'ny antsoin'ny hadita hoe "andron'ny Tompo." Izany dia takatra amin'ny hoe "andro" rehefa avy hitsara ny velona sy ny maty ”, araky ny hitantsika ao amin'ny Creed antsika. Raha ny filazan'ny kristiana evanjelika izany dia efatra amby roapolo andro — ara-bakiteny, ny andro farany teto an-tany - ny Ray any am-piandohana dia nampianatra zavatra hafa tanteraka mifototra amin'ny lovantsofina am-bava sy voasoratra:

Indro, ny andron'ny Tompo dia ho arivo taona. —Tapetak'i Barnabasy, Ireo Rain'ny Fiangonana, Ch. 15

Ary indray,

… Izao andro iainantsika izao, izay voafehin'ny fiposahan'ny masoandro sy ny filentehan'ny masoandro, dia fanehoana an'io andro lehibe io izay mampifamatotra ny fetra mandritra ny arivo taona. -Lactantius, Rain'ny Fiangonana: Ireo institiota masina, Boky faha-VII, Toko 14, Rakipahalalana Katolika; newadvent.org

Ny "arivo taona" resahin'izy ireo dia ao amin'ny Toko 20 amin'ny Bokin'ny Apokalipsy ary resahin'i Md Piera ihany koa tamin'ny lahateniny tamin'ny andro fitsarana:

… Miaraka amin'ny Tompo ny indray andro dia tahaka ny arivo taona sy ny arivo taona toy ny indray andro. (2 Pet 3: 8)

Ny "arivo taona" dia maneho ny "vanim-potoana fandriam-pahalemana" na ny niantsoan'ny Rain'ny Fiangonana hoe "fitsaharana sabata." Hitan'izy ireo ny efatra arivo taona voalohany teo amin'ny tantaran'ny olombelona talohan'ny nanombohan'i Kristy, ary avy eo ny roa arivo taona taorian'ny, nitarika hatramin'ny ankehitriny, toy ny hoe "enina andro" ny famoronana. Tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra Andriamanitra. Araka izany, nahita ny fampitahana nataon'i St. Peter, ireo Ray no nahita…

… Toy ny zavatra mety ny tokony handraisan'ny olo-masina izany karazana fitsaharana amin'ny Sabata mandritra izany fotoana izany, fialamboly masina aorian'ny asa nateraky ny enina arivo taona hatramin'ny nahariana ny olona… (and) tokony hanaraka amin'ny fahavitan'ny enina arivo taona, enina andro, karazana Sabata amin'ny andro fahafito ao anatin'ny arivo taona lasa… Ary tsy azo ekena io hevitra io, raha inoana fa ny fifalian'ny olo-masina amin'io sabata io dia ara-panahy, ary vokatr'izany eo anatrehan'Andriamanitra… -St. Augustine ao amin'ny Hippo (354-430 AD; Mpitsabo ao amin'ny Fiangonana), De Civitate Dei, Bk. XX, Ch. 7, University University of America Press

Ary izany indrindra dia izay nomanin'Andriamanitra ho an'ny Fiangonana: fanomezana "ara-panahy" vokatry ny fandatsahan'ny Fanahy vaovao "hanavao ny tarehin'ny tany." Izy io dia "fanomezan'ny fiainana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra." Na izany aza, ity fitsaharana ity dia tsy ho vita raha tsy efa voadio aloha izao tontolo izao. Araka ny nampitan'i Jesosy tamin'ny Mpanompon'Andriamanitra Luisa Piccarreta:

… Ilaina ny famaizana; izany dia hanomana ny tany mba hahafahan'ny Fanjakan'ny Fiatampony [ny sitrapon'Andriamanitra] ho eo afovoan'ny fianakavian'olombelona. Noho izany, fiainana maro, izay ho sakana amin'ny fandresen'ny Fanjakako, dia hanjavona tsy ho eo ambonin'ny tany… —Diary, 12 septambra 1926; Ny satrobonin'ny fahamasinana amin'ny fanambarana an'i Jesosy mankany Luisa Piccarreta, Daniel O'Connor, p. 459

Voalohany, Kristy dia tsy maintsy hamongotra ny rafi-pitantanana sy ny fitantanana tsy manam-pahefana tsy hita maso izay manala haingana izao tontolo izao amin'ny fahefany (jereo Ilay fanimbana lehibe). Io rafitra io no niantsoan'i Md John hoe "bibidia." Tahaka ny Our Lady, ny "vehivavy mitafy ny masoandro ary misatroka kintana roa ambin'ny folo" dia aseho amin'ny toetran'ny Fiangonana, ny "biby" dia hahita ny maha-izy azy ao amin'ny "zanaky ny fahaverezana" na "Antikristy." Io no "tontolo vaovao" sy "mpandika lalàna" izay tokony horinganin'i Kristy mba hanendrena ny "vanim-potoana fandriampahalemana."

Ny biby mitsangana dia tandindon'ny faharatsiana sy lainga, ka ny hery feno apôstôly izay anaovana azy dia azo atsipy ao anaty lafaoro mirehitra.  -St. Irenaeus an'ny Lyons, Rain'ny Fiangonana (140–202 AD); Adversus Haereses, 5, 29

Raha manomboka amin'ny fiambenana ny haizina ny Andron'ny Tompo, ny famongorana ny Antikristy dia manomboka ny fahazavan'ny "andro fahafito" (arahin'io "andro fahavalo" sy mandrakizay io, izay faran'izao tontolo izao).

… Ho avy ny Zanany ary handrava ny fotoan'ny tsy meloka ary hitsara ny tsy manan-tsiny, ary hanova ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, dia tena hitsahatra amin'ny andro fahafito izy… rehefa avy nanome fitsaharana ny zavatra rehetra dia hataoko. fiandohan'ny andro fahavalo, izany hoe fiandohan'ny tontolo hafa. -Taratasin'i Barnabasy (70-79 AD), nosoratan'ny Ray Apostolika tamin'ny taonjato faharoa

Aoka ho azontsika tsara hoe inona ny fanatrehan'ny Our Lady sy ny antson'ireo "mpiambina" azy ireo:

Ry tanora malala, anjaranao ny miambina ny maraina izay manambara ny fiavian'ny masoandro izay Kristy nitsangana tamin'ny maty! —POPE JOHN PAUL II, Hafatry ny Ray Masina ho an'ny Tanoran'izao tontolo izao, Andro manerantany ho an'ny tanora XVII, n. 3; (jer. Is 21: 11-12)

Voninahitr'i Maria ny hoe Ilay Kintana maraina, izay manambara amin'ny masoandro… Rehefa miseho ao amin'ny haizina izy dia fantatsika fa akaiky izy. Izy no Alfa sy Omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Indro, avy faingana tokoa Izy, ary ny valisoany dia miaraka aminy, hamaly ny olona tsirairay araka ny asany avy. “Fa ho avy tokoa aho. Amen. Avia, Jesosy Tompo. ” -St. Kardinaly John Henry Newman, Taratasy ho an'ny Apôstôly EB Pusey; “Fahasahiranana ny Anglikanina”, Boky II

Araka izany, ny fitsarana ny Antikristy sy ireo izay mandray ny "marika" dia manameloka ny fitsarana "ny velona", araka ny voalaza:

Ary dia haseho ilay tsy meloka, ary hovonoin'i Jesosy Tompo amin'ny fofonain'ny vavany izy ary handringana azy amin'ny fisehoany sy ny fiaviany. (2 Tesalonianina 2: 8)

Eny, amin'ny alalàn'ny molony sy ny hazavan'ny fahazavan'ny rariny, i Jesosy dia hamarana ny fieboeboana amin'ny mpitrandraka, ny mpitrandraka ary ny tompon'antoka izay tsy miverina mamerina ny famoronana tsy misy fepetra amin'ny endriny manokana:

Matahora an'Andriamanitra, ka omeo voninahitra izy; fa tonga ny fotoany amin'ny fitsarana […] Babylona lehibe sy… izay manompo ilay bibi-dia na ny sariny, na manaiky ny marika eo amin'ny handriny na ny tanana… Ary nahita ny lanitra aho. nisokatra, dia nisy soavaly fotsy; ilay mpitaingina azy dia antsoina hoe "Mahatoky sy Marina." Izy no mitsara sy mandoa ady amin'ny fahamarinana ... Voasambotra ilay bibidia ary niaraka taminy ilay mpaminany sandoka ... Ny sisa dia matin'ny sabatra nivoaka avy tamin'ny vavan'ny mpitaingin-tsoavaly ... (Rev 14:7-10, 19:11, 20-21)

Naminany izany koa i Isaia izay nilaza mialoha koa, amin'ny fiteny mampitoviana, ny fitsarana ho avy ary fe-potoana fandriampahalemana.

Hamely ny lozabe amin'ny tehin'ny vavany izy, ary ny fofonain'ny molony no hamonoany ny ratsy fanahy. Ny fahamarinana no fehin-kibo manodidina ny valahany ary ny fahatokiana dia fehikibo ny andilany Ary ho an'ny vahiny ny amboadia dia ho feno fahalalana an'i Jehovah ny tany, toy ny rano manarona ny ranomasina. Amin'izany andro izany, handray an-tanana indray ny Tompo hamerina ny sisa amin'ny olony sisa tavela… Rehefa miposaka eto ambonin'ny tany ny fitsaranao, mianatra ny fahamarinana ny mponina amin'izao tontolo izao. (Isaiah 11:4-11; 26:9)

Io dia mahomby tokoa fa tsy ny faran'izao tontolo izao na ny "Fiaviana Fanindroany" amin'ny faran'izao tontolo izao, fa ny fiposahan'ny Andron'ny Tompo rehefa Kristy no hanjaka amin'ny olony aorian'ny fanoratana an'i Satana ao amin'ny lavaka mangitsokitsoka ho an'ny fitsaharana amin'ny Andro na "arivo taona" (cf. Ap 20: 1-6 sy ny Fitsanganana amin'ny maty).

I Md Thomas sy Md John Chrysostom manazava ireo teny ireo Quem Dominus Jesus nomen'ny fanoharana i Adventus sui ("Izay horinganin'i Jesosy Tompo amin'ny famirapiratry ny fiaviany") amin'ny heviny fa hamono ny Antikristy i Kristy amin'ny famirapiratan'ny hazavana izay ho toy ny fambara sy famantarana ny Fiavany Fanindroany… Ny fomba fijery lehibe indrindra, ary ny iray izay toa tena mifanaraka tsara amin'ny Soratra Masina, dia rehefa afaka ny fahalavoana ny Antikristy dia hiditra indray amin'ny vanimpotoana miroborobo sy fandresena ny Fiangonana katolika. -Fr. Charles Arminjon (1824-1885), Ny fiafaran'ny tontolon'ny ankehitriny sy ireo mistery amin'ny fiainana ho avy, p. 56-57; Gazety Sophia Institute Press

 

Ny andro fanamarinana

Tsy mety raha mihena ny Andron'ny Tompo amin'ny famaizana fotsiny; mbola lavitra, lavitra! Andro iray ihany koa izy io fanamarinana ny Tenin'Andriamanitra. Eny tokoa, ny ranomasom-badinay dia tsy alahelo fotsiny amin'ireo tsy mibebaka, fa fifaliana ho an'ny "fandresena" ho avy.

Azo itokisana tokoa ve fa ny andro hiarahan'ny olona rehetra ao anatin'ity firaisankina hatrizay ity dia ho lasa rehefa handeha ny lanitra miaraka amin'ny herisetra lehibe - fa ny vanim-potoana hidiran'ny Militeran'ny Eglizy dia hifanandrifitra amin'izay farany loza? Hataon'i Kristy ho teraka indray ve i Kristy, amin'ny voninahiny rehetra sy ny hakanton'ny hakantony rehetra, fa tsy ho maina vetivety amin'ny loharanon'ny fahatanorany sy ny fecundity tsy azo ihodivirana? mifanaraka indrindra amin'ny Soratra Masina, dia, aorian'ny fahalavoan'ny Antikristy, dia hiditra ao anatin'ny vanimpotoana sy fahombiazana indray ny Fiangonana Katolika. -Fr. Charles Arminjon, Ibid., P. 58, 57

Hoy ilay olo-malaza lehibe atao hoe Louis de Montfort:

Tsy marina ve fa ny sitraponao hatao dia ety an-tany tahaka ny any an-danitra? Tsy marina ve fa tsy maintsy ho avy ny fanjakanao? Tsy nomenareo fanahy masina ve ny fahitana ny fanavaozana ny ho avy? -St. Louis de Montfort, Vavaka ho an'ny misionera, n. 5

Fa andao haino avy amin'ny papa koa isika! (jereo ny Ny Popes sy ny Era Dawning):

Ary handre ny feoko izy, ary hisy vala iray ary mpiandry iray. ” [Jaona 10:16] Enga anie Andriamanitra hanatanteraka tsy ho ela hanoloana ny fanovana io fahitana mampionona ny ho avy io ho toy ny zava-misy ankehitriny (Andraikitra avy amin'Andriamanitra ny hanatanterahany izany ora sambatra sy hampahafantarany ny rehetra izany) Rehefa tonga izany , ho lasa ora manetriketrika izany, lehibe iray misy vokatra tsy ho an'ny famerenana ny fanjakan'i Kristy ihany, fa ho fanamafisana an'izao tontolo izao. Mivavaka amin-kafanam-po isika ary mangataka ny hafa koa hivavaka ho an'ity fiangaviana lehibe ity. — PAPA PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Amin'ny fiadanan'i Kristy ao amin'ny fanjakany", Desambra 23, 1922

Samy manambara i Isaia sy i St. John fa, aorian'ny fitsarana henjana, dia hisy voninahitra sy hatsarana vaovao izay tian'Andriamanitra homena ny Fiangonana amin'ny dingana farany amin'ny fivahiniany tety an-tany:

Hitan'ny firenena ny fanamarinanao, ary ny mpanjaka rehetra ny voninahitrao; Hantsoina amin'ny anaram-baovao notononin'ny vavan'i Jehovah ianao… Ho an'ny mpandresy dia homeko mana miafina; Izaho kosa dia hanome amboara fotsy izay misy soratra vaovao, izay tsy misy mahalala afa-tsy ny mahazo azy ihany. (Isaia 62: 1-2; Apok 2:17)

Ny ho avy dia tena fahatanterahan'ny Pater Noster, ilay "Rainay" izay hivavahantsika isan'andro. “Ho tonga anie ny fanjakanao, hatao ny sitraponao et on an-tany tahaka ny an-danitra.” Ny fahatongavan'ny fanjakan'i Kristy dia mitovy amin'ny fanatanterahana ny sitrapony “Tahaka ny any an-danitra.” Araka ny nambaran'i Daniel O'Connor:

Roa arivo taona aty aoriana dia tsy ho voavaly ilay vavaka lehibe indrindra!

Ny zavatra nalain'i Adama sy i Eva tao amin'ny saha - izany hoe ny firaisana amin'ny sitrapo masina, izay nahafahan'izy ireo ny fiaraha-miasa amin'ny famokarana masina namorona - dia haverina ao amin'ny Fiangonana.

Ny fanomezam-pahasoavana hiaina ao anatin'ny Sitrapon'Andriamanitra dia hamerina amin'ny avotra ireo fanomezana izay nalain'i Adelista prelapsarian ary niteraka fahazavana, fiainana ary fahamasinan'Andriamanitra tamin'ny famoronana… -Apok. Joseph Iannuzzi, Fanomezana ny fiainana amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny soratan'i Luisa Piccarreta

Nasehon'i Jesosy tamin'ny Mpanompon'Andriamanitra Luisa Piccaretta ny drafiny ho an'ny vanim-potoana manaraka, ity "andro fahafito", ity "fitsaharana sabata" na "mitataovovonana" amin'ny Andron'ny Tompo:

Noho izany dia tiako ny hidirako ny zanako amin'ny maha-olombelona ahy ary handika izay nataon'ny fanahy tamin'ny maha-olombelona ahy ao amin'ny Sitrapon'Andriamanitra ... Mihoatra noho ny zavaboary rehetra ireo, hamerina ny zon'ny famoronana izy ireo - ny ahy manokana ary ny an'ny zavaboary. Hoentin'izy ireo daholo ny zava-drehetra amin'ny fototry ny famoronana ary ho amin'ny antony namoronana ny fahariana… -Apok. Joseph. Iannuzzi, Ny famirapiratan'ny famoronana: ny fandresena ny sitrapo masina eto an-tany sy ny fotoanan'ny fiadanam-bokin'ny soratry ny ray am-piangonana, ny dokotera ary ny mystika (Toerana midira 240)

Raha ny tena izy dia tian'i Jesosy ny hahatongavan'ny fiainany anatiny ho an'ny Fampakaram-badiny mba hahalany azy "Tsy misy pentimpentina na fiketronana na zavatra toy izany, mba ho masina izy ary tsy misy kilema" (Ef 5:27). Noho izany, ny "andron'ny Tompo" dia ny famirapiratry ny fahatanterahana anatiny ao amin'ny Ampakarin'i Kristy:

Ny Fiangonana, izay ahitana ny olom-boafidy, dia miakanjo ny hazavan'ny andro na vao mangiran-dratsy… Ho andro feno ho azy izao rehefa mamiratra miaraka amin'ny fahazavana tonga lafatra anatiny. -St. Gregory Ilay Lehibe, Papa; Liturgie an'ny ora, Boky III, p. 308

Na dia voatokana ho an'ny Lanitra sy ny fahitana beatific aza ny fahafenoan'ny vatana, ny fanahy ary ny fanahy, misy ny famotsorana manokana amin'ny famoronana, manomboka amin'ny olona, ​​izay ampahan'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny Andron'ny Fiadanana ihany koa:

Toy izany ny asa feno ny drafitry ny Mpamorona nofinofy: famoronana iray izay miray Andriamanitra sy ny lehilahy, ny lehilahy sy ny vehivavy, ny maha-olombelona ary ny natiora, ao anatin'ny fifampiresahana, amin'ny firaisana. Ity drafitra ity, sorena noho ny ota, nalaina tamin'ny fomba mahatalanjona kokoa nataon'i Kristy, izay manatanteraka an-tsokosoko nefa mahomby amin'ny zava-misy ankehitriny, amin'ny fiandrasana hahatanteraka azy…  —POPE JOHN PAUL II, Mpihaino foibe, 14 Febroary 2001

Noho izany, rehefa miresaka an'i Kristy ho avy amin'ny alin'ny Andro Tompon'ny Tompo isika mba hanadio sy hanavaozana ny tany, dia miresaka momba ny fahatongavan'ny Fanjakan'i Kristy ao anaty fanahy isam-batan'olona isika izay hiseho ara-bakiteny ao anatin'ny "sivilizasy fitiavana". fa, mandritra ny fotoana iray ("arivo taona") dia hitondra ny vavolombelona sy ny tontolon'ny Filazantsara amin'ny faran'ny tany. Eny tokoa, hoy i Jesosy, "Ity filazantsaran'ny fanjakana ity dia hotorina manerana izao tontolo izao, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra; dia ho tonga ny farany. ” (Matio 24:14) Eto dia tsy mazava ny fampianarana nampianarina:

Tsy mifanaraka amin'ny fahamarinana ny mahatakatra ny teny hoe: "Ny sitraponao anie hatao et earth an-tany tahaka ny any an-danitra", izany hoe: "ao am-piangonana tahaka an'i Jesosy Kristy Tompontsika"; na "amin'ny Ampakarina izay efa nanambady, toy ny tamin'ny Mpampakatra izay nanatanteraka ny sitrapon'ny Ray." -Katesizin'ny Fiangonana Katôlika, n. 2827

Ny Eglizy Katolika, izay ny fanjakan'i Kristy eto an-tany, dia voatendry hiparitaka amin'ny olona rehetra sy ny firenena rehetra ... —POPE PIUS XI, Quas Primas, Encyclical, n. 12, 11 Desambra 1925

 

Ny hazavaky ny andron'ny Tompo

Hoy i Jesosy tany Masindahy Faustina ...

Ianao no hanomana an'izao tontolo izao amin'ny fiaviako farany. —Jesosy hatrany Saint Faustina, Famindrampon'Andriamanitra ao amin'ny fanahiko, Diary, n. 429

Nanazava ny Papa Benedict fa tsy milaza ny fiafaran'izao tontolo izao io fanambarana io rehefa hiverina i "hitsara ny maty" i Jesosy (ny alin'ny andron'ny Tompo), ary hanorina "lanitra vaovao sy tany vaovao", ny " andro fahavalo ”- izay fantatra amin'ny fomba nentim-paharazana hoe" Fiaviana Fanindroany. "

Raha toa ny olona iray no nandray an'ity fanambarana ity araka ny hevitra ara-tantara, ho baikoina hiomanana, tahaka izany dia avy hatrany ho an'ny Fiaviana Fanindroany, dia diso izany. —POPE BENEDICT XVI, Fahazavan'izao tontolo izao, Resadresaka nifanaovana tamin'i Peter Seewald, p. 180-181

Ny fahatsiarovan'ny faminaniana ny "andro farany" dia toa iray ihany ny fiafarana iray, hanambarana loza lehibe hanjo ny olombelona, ​​ny fandresen'ny Fiangonana, ary ny fanavaozana an'izao tontolo izao. -Rakipahalalana Katolika, Faminaniana, www.newadvent.org

Ny Andro Andron'ny Tompo, avy eo, tonga amin'ny zenith ao amin'ny Timeline, rehefa, akaikin'ny faran'izao tontolo izao, i Satana dia manana famaliana farany amin'ireo olo-masin'i Kristy alohan'ny fiavian'i Kristy faharoa sy "farany".

Jereo ihany koa Ny Fitsarana farany, Ny vavahadin'i Faustina, Ny fomba very, ary Milenarianisma — Fa inona izany ary tsia nataon'i Mark Mallett tao "Ilay Teny ankehitriny".

 

Fotoan'ny fitsangatsanganana

Ny fitsidihan'ny vatana

Hihena ny refin ny Fiangonana, ilaina ny hanomboka indray. Na izany aza, amin'ity fitsapana ity dia hipoitra ny Fiangonana iray izay nohamafisina noho ny fizotran'ny fanatsarana niainana azy, noho ny fahafaha-manavao azy hijerena ao anatiny… hahena ny isa. — Kardinaly Ratzinger (POPE BENEDICT XVI), Andriamanitra sy izao tontolo izao, 2001; resadresaka nifanaovana tamin'i Peter Seewald

Ny marina dia hoe, raha tsy noho ny fanohanan'Andriamanitra, ny Fiangonana dia ho levona raha ny Antikristy no mizaka ny lalany. Nefa hiaro ny olony Andriamanitra, tsy amin'ny lafiny ara-panahy ihany, fa amin'ny lafiny ara-batana - ary izany araka ny Soratra Masina, Fomban-drazana ary fanambarana ara-paminaniana. Hoy tokoa i Paul VI:

Ilaina ny hisian'ny andian'ondry kely, na firy na firy. —POPE PAOLY VI, Ilay tsiambaratelo Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Fanondroana (7), p. IX.

Ilay Rain'ny Fiangonana tany am-piandohana, Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD), dia nahita mialoha ny ho toetry ny vanim-potoana ho avy… ary rehefa handositra mankany amin'ny mpitsoa-ponenana masina ny mpino:

Izany no fotoana hanariana ny fahamarinana, ka halan'ny tsy meloka; izay itadiavan'ny ratsy fanahy ny tsara ho fahavalo; tsy misy lalàna, na filaminana, na fifehezana miaramila izay tsy ho voatahiry… ny zavatra rehetra hanjavona sy hifangaro hanohitra ny tsara, ary manohitra ny lalàn'ny natiora. Ary ho lao ny tany, toy ny hoe fandrobana tsotra. Rehefa tonga izany zavatra izany, dia ny olo-marina sy ny mpanaraka ny fahamarinana no hisaraka amin'ny ratsy fanahy mandosira ao an-toerana. -Ny Institiota masina, Boky VII, Ch. 17

Aorian'ny fampitandremana dia hisy toby roa: ireo izay manaiky ny fahasoavana hibebaka, ka mandalo ny "varavaran'ny famindrampo" ... sy ireo izay manamafy ny fony amin'ny fahotany, ary noho izany dia voatendry handalo amin'ny "varavarana" an'ny Fitsarana. " Ity farany dia hamorona ny tobin'ny olon-dratsy izay “mandritra ny roa-polo volana” “Navela hiady amin'ny masina ka handresy azy ireo” (Apok 13: 7). Fa araka ny Soratra Masina sy ny fomba amam-panao dia ho voaaro ny sisa:

… Nomena ilay elatra roa an'ny voromahery lehibe ilay vehivavy, mba hahafahany manidina ho any amin'ny toerany any an-tany efitra, izay lavitra ny menarana, no notazonina nandritra ny roa taona ary roa taona. (Apok 12: 14)

Ny filoham-piarovana voalohany indrindra dia ao amin'ny Filazantsaran'i Matio:

Ary rehefa nampitandremana tamin'ny nofy ny tsy hiverina any amin'i Heroda, dia nandeha tamin'ny lalana hafa izy ho any amin'ny taniny. Ary rehefa lasa izy ireo, indro, niseho tamin'ny anjelin'i Josefa ny anjelin'ny Tompo ka nanao hoe: Mitsangàna, ento ny zaza sy ny reniny, mandosira any Egypta, ary mijanòna any mandra-pilazako aminao. Hitady ilay zaza handringana azy i Heroda. ” Nitsangana i Josefa ary naka ny zaza sy ny reniny nony alina ka lasa nankany Ejipta. (Mat. 2: 12-14)

Ny Bokin'ny Makabeo, izay inoan'ny maro dia "modely" ho an'ny fanenjehana sy ny Fitiavan'ny Fiangonana ho avy, manamarika ny nandosiran'ny Jiosy azy ireo nandositra:

Nandefa iraka ny mpanjaka… handrara ny sorona, ny sorona ary ny fatiantoka ao amin'ny fitoerana masina, ny mandoto ny Sabata sy ny andro firavoravoana, ny hanamasinany ny fitoerana masina sy ny minisitra masina, hanorina alitara mpanompo sampy sy tempoly ary haingon-trano… Na iza na iza mandà tsy hanao araka ny sitrapony didin'ny mpanjaka tokony hovonoina… Betsaka ny olona, ​​izay nandao ny lalàna no niaraka taminy ary nanao ratsy tao amin'ilay tany. Voaroaka niafina i Israely, na aiza na aiza toerana ahitana fialofana. (1 Mak. 1: 44-53)

Mankanesa any Ziona ny faneva, mitadiava fialofana tsy misy hatak'andro! Faharatsiana no entiko avy any avaratra sy fandringanana be. (Jeremia 4: 6)

Eo an-tanan'ny Antikristy ny fara tampony fandringanana. Na eo aza izany dia hiaro sisa tavela Andriamanitra:

Tsy maintsy ho avy ny fikomiana sy fisarahana… Ny sorona dia hitsahatra ary… ny Zanak'olona dia tsy hahita finoana eto an-tany… Ireo rehetra andalan-tsoratra ireo dia fantatra amin'ny fahoriana izay hataon'i Antikristy ao amin'ny Fiangonana… Saingy ny Fiangonana… tsy hahomby ary hisy mamelona sy arovana hatrany eo afovoan'ny lemaka sy ny toerana onenan'i Jesosy, araka ny lazain'ny Soratra Masina (Apok. 12:14). -St. Francis de Sales

 

Ny fialam-panahy

Na izany aza, ireo toerana ara-nofo, ao anatiny sy amin'ny tenany ihany, tsy mahavonjy ny fanahy. Ny fon'i Jesoa irery no hany fialofana azo antoka. Ny ataon'ilay Reny Sambatra anio dia mitarika fanahy mankamin'ity Safe Harbor of Mercy ity amin'ny alàlan'ny fisintomana azy ireo ho any amin'ny Heart Immaculate-ny, ary hamindra azy ireo soa aman-tsara any amin'ny Zanany.

Ny foko tsy mihinana no ho fandosiranao ary làlana izay hitarika anao any amin'Andriamanitra. - fisehoana tamin'ny Fatima, 13 jona 1917

Amin'ny fanambarana ho an'i Fr. Michel Rodrigue, ilay Ray Mandrakizay dia mampanantena fa:

Nomeko an'i Saint Joseph, solontenako eto an-tany ho mpiaro ny Fianakaviana Masina, fahefana hiarovana ny Fiangonana, izany no Vatan'i Kristy. Izy no ho mpiaro mandritra ny fitsapana amin'izao fotoana izao. Ny fon'ny tsy manam-pahavitran'ny zanako vavy, Mary, sy ny Fitiavan'ilay Zanako Malalako, Jesosy, miaraka amin'ny Fahadiovam-pitondrantena sy Fadiovan'i Saint Joseph, no ho ampinga ho an'ny tranonao sy ho an'ny fianakavianao, ary fialofana mandritra ireo fotoana ho avy. . - tamin'ny Ray, 30 Oktobra 2018

Ny zava-dehibe indrindra dia ny Fiangonanay Renintsika ary ho fialofana hatrany amin'ny vavahadin'ny helo isika. Fa naorin'i Kristy teo ambonin'ny vatolampen'i Piera ary narovan'ny fampanantenan'ny Tompontsika hijanona ao amin'ny Fiangonany mandra-pahatapitry ny fotoana.

Ny Fiangonana no fanantenanao, ny Fiangonana no famonjena anao, ny Fiangonana no aro nataonao. -St. John Chrysostom, Hom. de capto Euthropio, n. 6 .; cf. E Supremi, n. 9

Farany, mivavaha Salamo 91, ny Salamo nataon'i fandosirana!

Vakio Ny fandavana ny fotoanantsika Nosoratan'i Mark Mallett hahatakatra ny antsasaky ny fialofana ara-panahy sy ny mpitsoa-ponenana ara-batana, ary ny fomba hahavelona ny fiainana tsy foto-tsain'ny Kristiana, fa ny Lanitra.

Jereo:

Henoy:

Ny Chastisements Masina

Miaraka amin'ny Fampitandremana sy fahagagana izao ao ambadiky ny maha-olombelona, ​​ireo tsy mety mandalo ny "varavaran'ny famindrampo" dia tsy maintsy mandalo eo amin'ny "varavaran'ny fahamarinana".

Betsaka ny olona manana fotoan-tsarotra hampihavana ny "Andriamanitry ny fitiavana" miaraka amina "Andriamanitra famaizana". Na izany aza, toa tsy misy mimenomenona rehefa mpamono olona mampidi-doza mihidy ao ambadiky ny barazy na ny mpitondra jadona lozabe. "Izao fotsiny", hoy izahay. Raha mahatsapa ny maha-marim-pahamarinana antsika ny olona natao araka ny endrik'Andriamanitra, dia azo antoka fa ny Mpamorona izao rehetra izao dia manana fahamarinana bebe kokoa. Saingy tonga lafatra ihany koa ny Azy baiko fahamarinana miorim-pitiavana. Mirongatra ny fahamarinana momba ny olombelona valifaty; fa ny fahamarinan'Andriamanitra hatrany amin'ny famerenana amin'ny laoniny.

Anaka, aza mandà ny famaizan'ny Tompo na manadino ny fony rehefa mananatra azy; izay tian'i Jehovah dia faizany; nokapohiny ny zanaka rehetra izay ekeny. (He 12: 5-6)

Raha te hahafantatra hoe ahoana Andriamanitra tena Mahatsapa ny tokony handroso amin'ny famaizana, henoy ny tenin'i Jesoa amin'i St. Faustina:

Ny lelafo midedadeda no mandrehitra ahy, ka-clam izay handaniany; Tiako ny handatsaka azy ireo hatrany amina fanahy; fanahy tsy te hino ny fahasoavako ihany.  —Jesosy hatrany Saint Faustina, Famindrampon'Andriamanitra ao amin'ny fanahiko, Diary, n. 177

Tao amin'ny Fanekem-pihavanana Taloha, dia nandefa mpaminany nitondra kotroka ho an'ny oloko aho. Androany aho dia mandefa anao amin'ny famindram-ponao ho an'ny olona eran'izao tontolo izao. Tsy te hanasazy olona tsy te-haniry aho, fa maniry ny hanasitrana azy io aho, amin'ny faneriterena izany amin'ny Foko be famindram-po. Mampiasa sazy aho raha izy ireo no manery ahy hanao izany; Ny tanako tsy misambotra ny sabatry ny fahamarinana. Alohan'ny andro fitsarana dia handefa ny andro famindrampo aho. -Ibid. n. 1588

Ary ankoatra izany, amin'ny Mpanompon'Andriamanitra Luisa Piccarreta:

Tsy zakako intsony ny Fitsarako; Ny sitrapoko dia te-handresy ary tiako ny handresy amin'ny alàlan'ny Fitiavana mba hananganana ny fanjakany. Fa ny olombelona tsy te-hifankahita amin'io Fitiavana io, noho izany dia ilaina ny mampiasa Justice. —Jesosy amin'ny Mpanompon'Andriamanitra, Luisa Piccarreta; 16 Novambra 1926

 

Ny varavaran'ny fitsarana

Ny fanamafisana ny fampitandremana dia nitranga - ny ahi-dratsy avy amin'ny vary ...

Izao tontolo izao manakaiky ny Arivotaona vaovao, izay amboarin'ny Fiangonana manontolo, dia toy ny saha efa voaomana ho amin'ny fijinjana. -ST. POPE JOHN PAUL II, Andro maneran-tany, ankohonana, 15 aogositra 1993

... ary ny vary ihany no afaka mijanona.

… Rehefa lasa ny fanandramana an'izany fiovana izany, hisy hery lehibe hivoaka avy amin'ny Fiangonana iray hafa ara-panahy sy tsotra ... hankafy voninkazo mavokely izy ary ho toy ny tranon'olombelona, ​​izay hahitany fiainana sy fanantenana any an-dafin'ny fahafatesana. —Kardinaly Joseph Ratzinger (POPE BENEDICT XVI), Finoana sy Hoavy, Ignatius Press, 2009

Nefa tsy azo atao izany raha tsy voaheloka i Satana, ny ratsy fanahy diovina amin'ny tany, ary ny fihoaran'ny Fanahy Masina dia manavao ny tany. Araka ny nolazain'i Jesosy tamin'i Luisa:

… Ilaina ny famaizana; izany dia hanomana ny tany mba hahafahan'ny Fanjakan'ny Fiatampony [ny sitrapon'Andriamanitra] ho eo afovoan'ny fianakavian'olombelona. Noho izany, fiainana maro, izay ho sakana amin'ny fandresen'ny Fanjakako, dia hanjavona tsy ho eo ambonin'ny tany… —Diary, 12 septambra 1926; Ny satrobonin'ny fahamasinana amin'ny fanambarana an'i Jesosy mankany Luisa Piccarreta, Daniel O'Connor, p. 459

"Ny mpandefitra no handova ny tany" hoy Kristy. Ary hihira ny Magnificat izy ireo:

Nariany tsy ho eo amin'ny seza fiandrianany ny mpanapaka, fa manandratra ny ambany kosa. Ny noana novokisany zavatra tsara; ny manankarena nampodiny foana. (Lioka 1: 50-55)

Saingy tsy mbola tonga amin'ny tany ny famaizana lehibe. Angamba ny lohany ao dia ny fikapohan'i Antikristy izay tonga amin'ny voalohany ho "andrianan'ny fandriampahalemana", saingy miafara amin'ny fanjakan'ny fampitahorana. Na izany aza, hoy i Aquinas:

Na ny demonia aza nohamarinin'ny anjely tsara fandrao manisy ratsy azy ireo. Toy izany koa, ny Antikristy dia tsy hanao sakana be araka izay tiany. -St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, Fizarana I, Q.113, Zavakanto. 4

Eny tokoa, maro amin'ireo sisa tavela no ho ao anaty fialokalofana, afeniny ary tohanan'ny fitahian'Andriamanitra.

"Hanadio ny tany amin'ny famaizana Andriamanitra, ary horavana ny ampahany lehibe amin'ny taranaka ankehitriny", nefa i Jesosy dia manamafy ihany koa fa "ny famaizana dia tsy manatona ireo olona izay mandray ny Fanomezana tsara hiaina amin'ny Sitrapon'Andriamanitra", satria “Miaro azy sy ny toerana itoerany Andriamanitra”. -Apok. Joseph Iannuzzi, Fanomezana ny fiainana amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny soratan'i Luisa Piccarreta

 

Ny Chastisements

Ny Bokin'ny Apokalipsy, na dia feno tandindona maro aza, dia manome hevitra ny famaizana manaraka ny Fampitandremana. Araka ny henontsika taorian'ny tapaka ny tombo-kase fahafito:

Aza simba ny tany na ny ranomasina na ny hazo Mandra-pihavianay tombo-kase eo amin'ny handrin'ny mpanompon'Andriamanitsika. (Apokalypsy 7: 2)

Raha ny antsasaky ny Storm dia voalohany nataon'ny olona, ​​ny antsasany farany dia an'Andriamanitra:

Hanasazy sazy roa Andriamanitra: ny iray ho amin'ny endrika ady, ny fikomiana ary ny ratsy hafa; ho avy amin'ny tany izy. Ny iray hafa halefa avy any an-danitra. —Nekena Anna Maria Taigi, Faminaniana katôlika, P. 76

Alohan'ny hahatongavan'ny Comet, firenena maro, voailika tsara, no hokapohina amin'ny fahantrana sy ny mosary [valiny] ... Ny Comet amin'ny alàlan'ny tsindry mahazo azy dia hanery betsaka ny ranomasina sy tondraka firenena maro, hiteraka fahavoazana sy loza maro. [manadio]. -St. Hildegard, Faminaniana katôlika, p. 79 (1098-1179 AD)

Iray amin'ireo faminaniana malaza indrindra amin'izao androntsika izao dia ny Our Lady of Akita amin'i Sr. Agnes Sasagawa:

Araka ny nolazaiko taminao, raha tsy mibebaka ny lehilahy ary manatsara ny tenany dia hanasazy mafy amin'ny olombelona rehetra ny Ray. Ho fanasavana lehibe noho ny tondra-drano izany, toy ny tsy mbola hita teo aloha. Hianjera avy eny an-danitra ny afo ary handringana ny ampahany lehibe amin'ny zanak'olombelona, ​​na ny tsara na ny ratsy, tsy hiantra ny pretra na tsy mahatoky. Ireo sisa velona dia hahita azy ho tena lao ka hialona ny maty. —Oktôbra 13, 1973, ftma.com

Ilay Mpanompon'Andriamanitra Luisa Piccarreta dia mamaritra ny toe-javatra mampalahelo toy izany koa:

Tany ivelako aho ary tsy nahita na inona na inona afa-tsy afo. Toa hisokatra ny tany ary handrahona mitelina tanàna, tendrombohitra sy olona. Toa te-handringana ny tany ny Tompo, fa amin'ny fomba manokana dia toerana telo samihafa, mifanalavitra, ary misy koa ny any Italia. Toa vava volkano telo ry zareo — ny sasany nandefa afo izay nanondraka ny tanàna, ary tany amin'ny toerana sasany dia nisokatra ny horohoron-tany ary mahatsiravina ny tany. Tsy azoko tsara ny zava-nitranga na tokony hitranga ireo zavatra ireo. Firifiry no simba! Na izany aza, ny antony mahatonga izany dia fahotana ihany, ary tsy te hamoy ny olona ny olona; toa ny olona dia nanohitra ny tenany hanohitra an'Andriamanitra, ary Andriamanitra no hanangana ny singa manohitra ny olona - rano, afo, rivotra ary zavatra maro hafa, izay mahatonga ny maro ho faty. -Ny satrobonin'ny fahamasinana: Ao amin'ny fanambarana an'i Jesosy mankany Luisa Piccarreta nataon'i Daniel O'Connor, p. 108, Fanontana Kindle

Rehefa faran'izany rehetra izany, hoy ny nosoratan'i Zakaria mpaminany:

... ny ampahatelony ho tapaka sy ho very, ary ny ampahatelony dia mbola velona. Ary hataoko eo amin'ny afo ny ampahatelony, ka hodioviko toy ny fanadiovana volafotsy izy ireo, ary hizahako azy toy ny fizahan-toetra ny volamena. Hiantso ny anarako izy ireo, ary hovaliako izy ireo. Hiteny aho hoe: Oloko izy ireo; ary izy hanao hoe: Iaveh no Andriamanitro. " (Zak 13: 8-9)

Satria ny horohoron-tany sy ny Fiangonana any amin'ny toerana manenjika ny Fitiavan-tenany ao anatin'ny fanenjehana an'i Antikristy dia mety hanako ny fitarainan'i St. Louis de Montfort ny mpino:

Ny didinao masina dia rava, noroahina ny Filazantsaranao, ny onjam-pahasoavan'ny tondra-drano nivezivezy eran'ny tany rehetra na dia ny mpanomponao aza. Tsy ho tapaka mihitsy ve ny fahanginananao? Hamela izany rehetra izany ve ianao? Tsy marina ve fa ny sitraponao hatao dia ety an-tany tahaka ny any an-danitra? Tsy marina ve fa tsy maintsy ho avy ny fanjakanao? Tsy nomenareo fanahy masina ve ny fahitana ny fanavaozana ny ho avy? -St. Louis de Montfort, Vavaka ho an'ny misionera, n. 5

Ary handre feo any an-danitra izy ireo "vita"[1]Rev 16: 17 narahin'ny sakelok'ireo karama o Mitaingina soavaly fotsy izay ho avy no handringana ny Antikristy ary hanadio ny tany aorian'ny Andro Fahamaizinana telo ...

Jereo:

Henoy:


fanamarihana ambany pejy

fanamarihana ambany pejy

1 Rev 16: 17

Ny fitondran'ny Antikristy

Ny Antikristy ao amin'ny Soratra Masina

Ny hadita Masina dia manamafy fa, amin'ny faran'ny andro, dia misy lehilahy iray izay antsoina hoe: "ny mpandika lalàna" dia andrasana hitsangana ho Kristy sandoka eto amin'izao tontolo izao, ka manao ny tenany ho toy ny ivavahana. Ny faharetany dia nambara tamin'i Paoly toy ny talohan'ny “andron'ny Tompo”:

Aza misy mety hamitaka anao akory; fa tsy ho avy izany andro izany, raha tsy tonga ny fihemorana, ary naseho ilay lehilahin'andriana, zanaky ny fahaverezana. (2 Tes 2: 3)

Ny Ray any am-piangonana sasany dia nahita tao amin'ny fahitan'i Daniela ny faminaniana momba io endrika manala baraka io izay mipoitra avy amin'ny fanjakan'ny "biby":

Nandinika ny tandroka folo nananany aho, raha nisy tampoka, nisy tandroka kely iray, nipoitra teo afovoany, ary ny telo tamin'ireo tandroka teo aloha dia rava mba hanome toerana azy. Ny mason'io tandroka io dia manana maso toy ny mason'olona ary vava izay manao avonavona. (Daniel 7: 8)

Nahita ny fiteniny tao amin'ny Apokalip'i Masindahy John izy:

Nomena vava milaza zava-miavonavona sy fanevatevana ilay bibidia, ary nomena fahefana hanao asa roa amby efa-polo volana. Nisokatra ny vavany hiteny fitenenana mafy an'Andriamanitra, ny fitenenan-dratsy ny anarany sy ny fonenany ary ireo izay any an-danitra. Navela hiady amin'ny olona masina koa izy ireo ka handresy azy, ary nomena fahefana isaky ny foko, olona, ​​fiteny ary firenena. (Apok. 13: 5-7)

Noho izany, ny Ray any am-piandohana dia nanamafy tamim-piraisana fa ny "zanaky ny fahaverezana" dia olona ary tsy "rafitra" na fanjakana fotsiny. Na izany aza, ny Benedict XVI dia nanao ny hevitra lehibe:

Raha ny momba ny antikristy dia hitantsika fa ao amin'ny Testamenta Vaovao dia manainga foana ireo tsipika amin'ny tantaram-piainana ankehitriny izy. Tsy azony fehezina amin'ny olon-tokana rehetra izy. Ny iray sy ny mitovy dia manao saron-tava maro isaky ny taranaka. — Kardinaly Ratzinger (POPE BENEDICT XVI), Teolojika momba ny dogmatika, ny Eschatology 9, Johann Auer sy Joseph Ratzinger, 1988, p. 199-200

Izany dia mifanaraka amin'ny fomba fijery masina:

Zanaka, ity no ora farany; ary tahaka ny efa renareo fa avy ny antikristy, dia maro koa ny antikristy niseho. Fantatray fa izao no ora farany… Izay rehetra mandà ny Ray sy ny Zanaka dia izany no antikristy. (1 John 2: 18, 22)

Na izany aza, nanamafy ny fampianarana tsy tapaka ny Benedict fa ny Antikristy dia hoavy koa ny olona, ampahan'io bibidia io izay hanjaka amin'ny tany mandritra ny "roa amby efa-polo volana."[1]Rev 13: 5 Izany fotsiny dia ilazana fa misy antikristy maro manerana ny tantaran'ny olombelona. Na izany aza, ny soratra masina dia manondro indrindra ho an'ny iray, izay loha laharana amin'ny maro, izay nikomiana mafy na fivadiham-pinoana hatramin'ny faran'ny fotoana. Ny Ray any am-piangonana dia nantsoina azy hoe "zanaky ny fahaverezana", ilay "tsy meloka", "mpanjaka", "mpivadi-pinoana sy mpangalatra" izay mety ho avy any Afovoany-Atsinanana, mety ho lovan'ny Jiosy.

… Alohan'ny hahatongavan'ny Tompo dia hisy ny fivadiham-pinoana, ary misy iray voafaritra tsara ho ilay "lehilahy mpandika lalàna", "zanaky ny fahaverezana" tsy maintsy haseho, iza ny fomban-drazana hantsoina ny Antikristy. -Mitaona ho an'ny mpihaino, "Na amin'ny faran'ny fotoana na amin'ny tsy fandriampahalemana mahatsiravina: Avia Jesosy Tompo!", L'Osservatore Romano, 12 Novambra 2008

Rahoviana anefa izy vao ho tonga?

… Raha mandalina vetivety isika izay famantarana ny ankehitriny, ny soritr'aretina miharihary amin'ny toe-javatra ara-politika sy ny fikomiana ataontsika, ary koa ny fivoaran'ny sivilizasiona sy ny fitomboan'ny faharatsiana, mifanandrify amin'ny fandrosoana eo amin'ny sehatry ny asa sy ny zavatra hitan'ny fitaovana. baiko, tsy ho vitantsika ny hahita mialoha ny fiavian'ny fahatongavan'ny ota sy ny andro faharavana nambaran'i Kristy.  -Fr. Charles Arminjon (1824-1885), Ny fiafaran'ny tontolon'ny ankehitriny sy ireo mistery amin'ny fiainana ho avy, p. 58; Gazety Sophia Institute Press

 

Ny Tantaran'ny Mpanonta

Misy toby roa tena ilaina momba izany, saingy raha ny tiako holazaina dia tsy voatery hifanohitra izy ireo.

Ny toby voalohany, ary ny malaza indrindra ankehitriny, dia ny Antikristy mipoitra ao amin'ny fiafarana ny fotoana, alohan'ny fiverenan'i Jesosy farany amin'ny voninahitra, ny fitsarana ny maty, ary ny faran'izao tontolo izao.[2]Apok 20: 11-21: 1

Ny toby hafa dia ilay fahita fahita any amin'ireo Rain'ny Fiangonana Voalohany ary izay indrindra, dia manaraka ny fahitana an'i Md Joany Apostoly ao amin'ny Apokalypsy. Ary izany dia ny fahatongavan'ilay tsy meloka dia arahan'ny "arivo taona", izay nantsoin'ny Rain'ny Eglizy hoe "fitsaharana ny sabata", "andro fahafito", "ny fotoan'ny fanjakana" na "Andron'ny Tompo . " Ity "vanim-potoanan'ny fandriam-pahalemana" ity, araka ny niantsoan 'ny Lady of Fatima azy dia tsy ny hevi-diso momba ny Millenarianism (jereo Milenarianisma — Inona izany ary tsy misy izany) izay nino ireo fa ireo no hino fa ho avy i Jesosy amin'ny nofo nandritra ny arivo taona. Izay tsy nanamelohan'ny Fiangonana azy anefa dia ny hevitry ny fandresena ara-panahy amin'ny Fiangonana aorian'ny fotoan'ny fahoriana. Fintina ny eritreritra iombonana amin'ny Magisterium, Fr. Charles Arminjon nanoratra hoe:

Ny fomba fijery manan-danja indrindra, ary ny iray izay toa tena mifanaraka tsara amin'ny Soratra Masina, dia ny hoe, aorian'ny fahalavoan'ny Antikristy dia hiditra eo amin'ny vanimpotoana miroborobo sy fandresena indray ny Fiangonana Katolika. -Ny fiafaran'ny tontolon'ny ankehitriny sy ireo mistery amin'ny fiainana ho avy, Fr. Charles Arminjon (1824-1885), p. 56-57; Gazety Sophia Institute Press

Mifanaraka fotsiny amin'ny famakiana mivantana ny Apokalipsy izany. Mazava tokoa fa ny Toko faha-19 dia miresaka fisehoana ny herin'i Jesosy, raha ny marina, ny "fofonainy" na "famirapiratra" hamono ilay "biby" sy "mpaminany sandoka" izay avy eo atsipy ao amin'ny farihy afo. Nefa tsy izany no fahataperan'izao tontolo izao. Ny manaraka dia ny fanjakan'i Kristy miaraka amin'ireo olony.

I Md Thomas sy Md John Chrysostom manazava ireo teny ireo Quem Dominus Jesus nomen'ny fanoharana i Adventus sui ("Jesosy horinganin'i Jesosy Tompo amin'ny famirapiratry ny fiaviany") amin'ny heviny fa hamono ny Antikristy i Kristy amin'ny famirapiratan'ny hazavana izay ho toy ny fambara sy famantarana ny fiaviany fanindroany… -Fr. Charles Arminjon, Ibid., P. 56-57

Ny manaraka dia hoy ny Rain'ny Fiangonana Voalohany dia fotoanan'ny fandriampahalemana sy fahamarinana, ny ny fotoana fanjakana rehefa i Kristy no manjaka, tsy amin'ny nofo, fa in Ireo olo-masiny amin'ny fomba vaovao rehetra. Ao amin'ny mystisisme katolika maoderina, io dia antsoina hoe "Fanjakan'ny sitrapon'Andriamanitra", ny "Andrian'ny Eokaristika", ny "Andrian'ny fandriam-pahalemana", ny "Era of Cel selestialy" sns.

Fa rehefa nandringana ny zava-drehetra eto amin'ity tontolo ity ny Antikristy, dia hanjaka mandritra ny telo taona sy enim-bolana ary hipetraka ao amin'ny tempoly any Jerosalema izy; ary avy eo ny Tompo dia avy any an-danitra any amin'ny rahona… mandefa ity olona ity sy ireo izay manaraka azy ho any amin'ny farihy afo; fa mitondra ho an'ny olo-marina ny fotoan'ny fanjakana, izany hoe ny ambiny, ny andro fahafito ... izany dia hitranga amin'ny fotoan'ny fanjakana, izany hoe amin'ny andro fahafito ... ny tena Sabata an'ny marina. -St. Irenaeus an'ny Lyons, Rain'ny Fiangonana (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus of Lyons, V.33.3.4, Ireo Rain'ny Fiangonana, CIMA Publishing Co.

Noho izany, ny "andro fahafito" dia fialan-tsasatra ho an'ny Fiangonana rehefa nitsahatra Andriamanitra tamin'ny andro fahafito tamin'ny famoronana. Ny manaraka izany dia ny "fahavalo", izany hoe: mandrakizay.

… Rehefa ho avy ny Zanany ary handringana ny fotoan'ny tsy meloka ary hitsara ny tsy manan-tsiny, ary hanova ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, dia tena hitsahatra amin'ny andro fahafito izy… rehefa avy nanome fitsaharana ny zavatra rehetra dia hataoko hataoko. ny fiandohan'ny andro fahavalo, izany hoe fiandohan'ny tontolo hafa. —Toafa an'ny Barnabasy (70-79 AD), nosoratan'ny Ray Apostolika tamin'ny taonjato faharoa

Afaka mandika ny teny isika hoe: "Ny mpisoron'Andriamanitra sy Kristy dia hiara-manjaka aminy arivo taona; ary rehefa vita ny arivo taona, dia hovahana i Satana hiala ao an-tranomaizina. ” fa izao no ilazana fa ny fanjakan'ny olona masina sy ny fanandevozan'ny devoly dia hitsahatra miaraka… -St. Augustine, Ireo Ray Manohitra ny Nikenita, Tanànan'Andriamanitra, Boky Faha-XX, Amponga. 13, 19

 

Ny papa sy ny antikristy anio

Tsara homarihina fa ny Papa Masindahy Pius X dia efa nieritreritra fa eto an-tany ny Antikristy:

Iza no tsy mahita fa ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao, mihoatra noho ny vanim-potoana taloha, mijaly amin'ny faharatsiana mahatsiravina sy lalina, izay mivoatra isan'andro ary mihinana ao anaty anatiny? Fantatrao, ry Venerable Rahalahy, inona ity aretina ity - fivadiham-pinoana avy amin'Andriamanitra ... Rehefa izany rehetra izany dia heverina fa misy antony tsara matahotra, fandrao izany fahatahorana lehibe izany dia mety ho toy ny fahitana mialoha izany, ary angamba ny fiandohan'ireo faharatsiana natokana ho an'ny andro farany; ary mba efa nisy teto amin'izao tontolo izao ilay "Zanaky ny fahaverezana" izay noresahin'ny Apôstôly. -E Supremi, Mahatonga ny famerenana amin'ny laoniny ny zavatra rehetra ao amin'i Kristy, n. 3, 5; 4 Oktobra 1903

Raha nanamarika ny fihoaram-pefy ny Kristianisma nanerana izao tontolo izao, dia nifandimby ny mpandimby azy:

… Ny olona kristiana iray manontolo, malahelo am-po sy sorena tanteraka, dia tandindomin-doza ny hiala amin'ny finoana, na ny mijaly amin'ny fahafatesana faran'izay masiaka indrindra. Tena mampalahelo izany zavatra izany amin'ny filazanao fa ny fisehoan-javatra toy izany dia manasongadina ny "fiandohan'ny fahoriana", izany hoe ireo hoentin'ny zanak'andriana, izay manandratra ambonin'izay rehetra antsoina hoe: Andriamanitra na ivavahana ” (2 Tes 2: 4). —POPE PIUS XI, Miserentissimus Redemptor, Taratasy Encyclical momba ny famerenana ny fo Masina, n. 15, 8 Mey 1928

Raha mbola Kardinaly i Benedict XVI dia nanao fanairana mahafinaritra ho an'ny "mariky ny bibidia" satria mifandraika amin'ny teknolojia informatika:

Ny Apokalipsy dia miresaka momba ilay antagonista andriamanitra. Io biby io dia tsy manana anarana, fa isa maromaro. Ao amin'ny [horohoroana ataon'ireo toby fitanana], manafoana ny endrika sy ny tantara izy ireo, manova ny olombelona ho isa, ka mampihena azy ho faty ao anaty milina lehibe. Ny olombelona tsy mihoatra ny fiasa iray. Amin'izao androntsika izao, dia tsy tokony hohadinointsika fa nohajain'izy ireo mialoha ny hiafaran'izao tontolo izao izay mitarika fa mety hampiasa ilay firafitry ny toby fitanana, raha ekena ny lalànan'ny môtô. Ireo milina namboarina dia mametraka ny lalàna mitovy. Araka io lojika io dia tsy maintsy adika amin'ny solosaina ny olombelona ary izany dia azo atao raha tafadika amin'ny isa. Io bibidia io dia isa ary manova isa. Andriamanitra kosa dia manana anarana sy antso avy amin'ny anarany avy. Izy dia olona ary mitady ilay olona izy. —Cardinal Ratzinger, (POPE BENEDICT XVI) Palermo, 15 martsa 2000

Avy eo tamin'ny 1976, roa taona talohan'ny nifidianana azy Papa John Paul II, dia nanao lahateny tamin'ny evekan'i Amerika i Kardinaly Wojtyla. Ireo no teniny, voarakitra ao amin'ny Washington Post, ary nohamafisin'i Diakona Keith Fournier izay nanatrika:

Ankehitriny izahay dia miatrika ny fihaonambe ara-tantara lehibe indrindra niainan'ny olombelona. Miatrika ny fifandonana farany eo amin'ny Fiangonana sy ny anti-fiangonana isika, eo anelanelan'ny Filazantsara sy ny anti-filazantsara, eo amin'i Kristy sy ny antikristy. - Kongresy Echaristika ho an'ny fankalazana ny faha-taonan'ny taon-dasa nanaovana ny fanasoniavana ny fanambarana momba ny fahaleovantena, Philadelphia, PA, 1976; cf. Catholic Online

Ho famaranana, tianay ny mampahatsiahy ny mpamaky fa ity tranokala ity dia hanomana anao, tsy ho an'ny Antikristy fa fa amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy hamarana ny ranomason'ny taon-dasa taloha. Manomana anao ho amin'ny fahatongavan'ny fanjakan'ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany, ny fahendren'ny olona masina dia manome be dia be hisaintsaina:

Sambatra izay maharesy ny mpanao jadona tamin'izany. Fa hatsangana ho toy ny ambony noho ny vavolombelona voalohany izy ireo; fa ireo vavolombelona teo aloha dia nandresy ny zanany kely fotsiny, fa ireo kosa nanongotra sy nandresy ny tenany, ilay zanaky ny fahaverezana. Amin'ny alàlan'ny fety sy satroboninahitra, dia tsy ho voataonan'i Jesoa Kristy Tompontsika tokoa izy ireo!… Hitanareo ny fomba fifadian-kanina sy ny vavaka izay ataon'ireo olo-masina amin'izany fotoana izany. -St. Hippolyte, Amin'ny faran'izao tontolo izao, n. 30, 33, newadvent.org

Ankehitriny dia miampanga anao eo anatrehan'ny Andriamanitra velona ny Eglizy; manambara aminao aminao ny momba an'i Antikristy izy ireo alohan'ny hahatongavany. Na hitranga izany amin'ny fotoanao tsy fantatsika, na hitranga izany aorian'ny tsy fahafantaranao; nefa tsara izany, raha mahalala ireo zavatra ireo ianao, dia tokony hampahatanjaka anao mialoha ny tenanao. -St. Cyril any Jerosalema (and. 315-386) Dokotera ny Fiangonana, Kectric Catechetical, Lecture XV, n.9

Ho fikarakarana betsaka ny "fotoanan'ny farany" araka ny Church Fathers, the Magisterium, ary ny fanambarana ara-paminaniana nankatoavina, vakio Ny famerenana indray ny fotoanan'ny farany, Ny fomba very, ary Ny andro fitsarana by Mark Mallett. Jereo ihany koa Antikristy amin'ny fotoantsika , Ry Fanahy Masina malala ... ho avy izy! ary Fa maninona no tsy mipoaka ny Popes?

Jereo:

Henoy:

fanamarihana ambany pejy

fanamarihana ambany pejy

1 Rev 13: 5
2 Apok 20: 11-21: 1

Ny Andro telo maizina

Tokony ho marina isika: miteny ara-panahy sy ara-pitondrantena, izao tontolo izao dia ao anatin'ny toe-javatra ratsy kokoa noho ny niainany taloha. Ny fahatsapan-tena dia manaporofo izany. Ny marimaritra irain'ny fanambarana tsy miankina dia manondro izany. Na dia ny Papal Magisterium dia mampianatra izany. Ny Papa Francis, tenany mihitsy, dia nilaza fa "tsy tsara kokoa noho izy ireo nandritra ny Safo-drano lehibe" (19 feb. 2019 tao Santa Marta).

Noho izany, ny Era amin'ny fandriampahalemana dia tsy azo ampidirina eo amin'izao tontolo izao araka izay ijoroany ankehitriny. Ilaina ny fanavaozana tanteraka; izay iray, toy ny hoe, manorotoro ny trano hatrany am-bavany sy ny biriky, raha tsy ny tena fototra. Ity fanadiovana ity dia ho tanteraka amin'ny fomba maro amin'ny taona ho avy, fa angamba mihoatra ny zava-drehetra amin'ny fotoana efa voalaza mialoha Andro telo maizina, izay hamongotra tanteraka ny faharatsiana eto an-tany (indrindra fa ny Antikristy, ireo izay manaraka azy, ary ireo demony izay manome aingam-panahy azy) ary avelao ho vonona hiroborobo ny Fanjakan'Andriamanitra.

Mampalahelo fa tsy tian'ny Fanjakan'Andriamanitra ny ankamaroan'ny olona ankehitriny. Aleon'izy ireo aleony hanohy ny fahotana tiany indrindra, mino ny fahadisoany ankafiziny ary mamerina ny grotesquerie tiany indrindra. Homena fotoana tsirairay hanovana ny fomba fety izy ireo ary hisafidy ny hametraka ny tenany amin'ny ilany havanana amin'ny Era ho avy — indrindra amin'ny alàlan'ny fampitandremana (izay hialoha ny vanim-potoan'ny Chastisements ary azo antoka fa ny Andro Tontolo Maizina, izay mifarana izany ary mifarana. amin'ny Andron'ny fandriam-pahalemana). Fa raha mandà ny Fanjakan'Andriamanitra hatrany ny tsy hibebaka, dia tsy hisy toerana ho azy ireo eto an-tany mandritra ny Era, ary raha tsy misy Chastisement hafa manao ny asa alohan'ny hahatongavan'ny fotoana, dia hisy ny Telo Andro Fahazavana.

(Nota Bene: Tsy tokony ho very fanantenana amin'ny famonjena amin'ny na iza na iza velona; na inona na inona. Tokony hanantena sy hivavaka hatrany aza isika mba hamonjy ireo izay mila manadio ny farany amin'ny tany ao anatin'ny Andro Enim-bolana: satria na dia ny tsy fahaizan'izy ireo hibebaka talohan'ny fotoana dia nitaky ny nodiovina tamin'ny tany, dia tsy izany no izy. midika izany fa tsy afaka mibebaka izy ireo amin'ny fotoana farany iain'izy ireo. Jereo ny an'i Mark Mallett Famindrampo ao amin'ny Chaos)

 

Ny fanadiovana

Telo andro manjombona, raha fintinina dia ho ao amin'ny afobe izay navoaka eto an-tany mba hamela ny demonia handany ny azy izay et earth an-tany - satria, miaraka am-panajana lehibe, na dia ireo demonia aza dia mahatohitra ny sitrapon'Andriamanitra (na dia izy ireo no mandray ny rariny, raha ny olo-voatahy mandray ny famindrampony) Rehefa mamela ny fanahy ratsy hanadio ny tany Andriamanitra, dia tsy ho afaka hanao afa-tsy iray hafa mihoatra ny efa notendreny alohan'ny hananganana azy ireo indray any amin'ny lavaka.

Na ny demonia aza nohamarinin'ny anjely tsara fandrao manisy ratsy azy ireo. Toy izany koa, ny Antikristy dia tsy hanao sakana be araka izay tiany. -St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, Fizarana I, Q.113, Zavakanto. 4

Ka ny mahatoky dia tsy tokony hatahotra ny andro telo amin'ny maizina; na dia mampivily ao an-tsain'ny olona aza ny maha-be dia be azy, dia ho tanterahana miaraka amin'ny fanavotan'ny mpandidy manam-pahaizana noho ny fanaraha-mason'Andriamanitra. Ary koa, toy ny niarovan'Andriamanitra ny Isiraelita, dia toy izany koa no hiarovany ny sisa aminy.

Dia nahinjitr'i Mosesy nanandrify ny lanitra ny tanany, ary nisy aizim-pito eran'ny tany Egypta hateloana. Tsy nifankahita ny lehilahy ary tsy afa-nihetsika teo amin'ny nisy azy ireo nandritra ny telo andro. Fa ny Isiraelita rehetra dia manana hazavana izay itoerany. (10: 22-23)

Na dia toa mahagaga ho an'ireo izay mianatra azy voalohany aza izany rehetra izany, tokony ho tsaroantsika fa io paradigma io dia tsy nisy nahitana ny tantara momba ny famonjena sy ny tantaran'ny Fiangonana; tokoa, misy mahita ny fahavalon'Andriamanitra rehetra indraindray, izay tena ampiasain'Andriamanitra hanatanterahana ny tanjony farany. Izany dia nitranga tamin'ny hazofijaliana Tompontsika; fa misy koa mahita, ao amin'ny Soratra Masina, ny Isiraely fahiny dia nodiovin'ny firenena tsy mpino nanodidina azy. Mandritra ny Andro Faha maizina dia "hampiasa" ny demonia Andriamanitra amin'ny fomba mahazatra kokoa noho ny taloha. Hofoanany tsy ireo izay eto an-tany ihany no ho fahavalon'Andriamanitra, fa na toerana sy zavatra ara-batana tsy manana toerana ao amin'ny Era (ohatra, i Dr. Rod Rodue dia nasehon'ny demonia nandany ny fanorenan'ny tranobe nandritra ny Andro Telo. ).

Rehefa manaraka ny Fampitandremana sy ny Fotoan'ny fandosirana ary hamarana ny Fahatongavan'Andriamanitra ny Andro Tarana Fahamaizinana, dia manoro hevitra antsika manokana isika mba tsy hahatratra ny antsipirihany amin'ity hetsika ity, ary tokony hitandrina koa amin'ny fanoherana ny fiomanana ara-batana. Mampalahelo fa ny Andro telo ao amin'ny haizina, ankoatry ny faminaniana hafa, dia niteraka tahotra sy tahotra tsy ampoizina. Etsy an-danin'izany, tokony ho fantarintsika izao ny fototry ny zavatra ho avy; satria raha tsy sitrapon'Andriamanitra ny hahafantarantsika izany, dia ny lanitra (izay afaka manao ny sitrapony ihany) dia tsy nampahafantatra taminay ny toetoetran'ity tranga ity.

Izany no efa nolazaiko taminareo, ka rehefa tonga ny fotoany, dia tsarovy fa efa niteny taminareo aho. (Jaona 16: 4)

Mihodina vitsivitsy amin'ireto fanambarana ireto isika izao.

Hanasazy sazy roa Andriamanitra: ny iray ho amin'ny endrika ady, ny fikomiana ary ny ratsy hafa; Avy amin'ny tany no hihavian'ny tany. Ny iray hafa halefa avy any an-danitra. Ary ho avy ambonin'ny tany rehetra ny aizim-pito, maharitra telo andro sy telo alina. Tsy misy na inona na inona hita, ary ny rivotra dia ho voan'ny areti-mandringana izay tena mitaky indrindra fa tsy ny fahavalon'ny fivavahana ihany. Tsy ho afaka ny hampiasana jiro vita amin'ny olombelona mandritra ity haizina ity, afa-tsy ny labozia voatsoaka ... Ireo fahavalon'ny Fiangonana rehetra, na fantatra na tsy fantatra, dia ho ringana manerana an'izao tontolo izao mandritra io haizina iraisana io, afa-tsy vitsivitsy izay hiova fo tsy ho ela Andriamanitra. —Tamin'izay Anna Maria Taigi (d. 1837)

Nanoratra momba ny antsipirihany ny Rev. R. Gerald Culleton Ny mpaminany sy ny fotoantsika:

Hisy aizina telo andro, izay hiharan'ny rivotra ny rivotra iainana tsy tambo isaina, izay mahatonga ny fahafatesan'ny olona marobe tsy mampino sy ratsy fanahy. Ilay labozia sambatra irery dia ho afaka hanome hazavana sy hitahiry ireo katolika mahatoky amin'ity trangan-javatra mampivarahontsana ity. Ny prodigies tsy hita maso dia hiseho any an-danitra. Tsy maintsy hisy ady fohy nefa feno fahatezerana, izay handringanana ny fahavalon'ny finoana sy ny olombelona rehetra. Ny fahaleovantenan'izao tontolo izao sy ny fandresena an'izao tontolo izao dia tokony harahina. —Palma Maria d'Oria (d. 1863); p. 200

Ny fanjakana rehetra dia hozahan'ny ady sy ny ady an-trano. Nandritra ny aizina maharitra nandritra ny telo andro, ny olona nomena làlana ratsy dia ho faty ka ny ampahatelon'ny olombelona ihany no ho velona. Ny mpitondra fivavahana koa, dia hihena betsaka, satria ny ankamaroany dia ho faty hiaro ny finoana na ny fireneny. —Sister Maria an'i Jesosy voahombo tamin'ny hazo fijaliana (d. 1878); p. 206

Ny famintinana ireo mpaminany maro no mandray an-tanana ny hetsika, ny Rev. R. Gerald Culleton dia manoratra hoe:

Rehefa toa tsy misy fanantenana ho an'ny hery kristiana Andriamanitra dia hanao "fahagagana mahatalanjona" izany, na toa ny mpaminany sasany manondro azy io "hetsika lehibe" na "hetsika nahatsiravina" ho fankasitrahany ny tenany. Mandritra io toe-javatra io dia tsy haratra ny tena masina ary mahatsiravina na dia izany aza. na izany aza dia afaka mahazo fampiononana isika amin'ny fanamarihana fa famaranana ny famaizan'Andriamanitra. Na izany aza dia toa ny fahitan'ny mpahita maro be ilay zava-nitranga, dia ny sasany dia telo andro maizina amin'ny masoandro sy ny volana. nitodika tany ra. Voapoizina ny rivotra, ka mahafaty ny ankamaroan'ny fahavalon'ny fiangonan'i Kristy. Mandritra ireo telo andro ireo, ny hazavana tokana azon'ny lehilahy ihany dia ho voatahy labozia, ary ny labozia iray dia handoro ny vanim-potoana iray. Na dia izany aza, ny labozia voatsoaka dia tsy hampamirapiratra ao an-tranon'ireo tsy mpino. Na izany aza, raha vao mirehitra ny labozia iray amin'ny toe-pahasoavana, dia tsy ho faty izy io mandra-pahatapitry ny haizina hateloana. Ity "hetsika lehibe" ity dia hitondra soa aman-tsara ho an'ny tontolo mikorontana. Izy io dia ho toy ny fomba famerenana indray mandeha mandritra ny adiny telo "amin'ny tany manontolo" mandritra ny nanomboana an'i Kristy, ary fomba fijery mialoha izay hanamarika ny fiafaran'ny fanjakan'i Anti-Kristy. -p. 45

Raha mila fanazavana fanampiny sy andininy momba ny fahamaizinana telo ao amin'ny Soratra Masina, kitiho eto hamaky ny lahatsoratr'i Mark Mallett ao amin'ny “Ilay Teny Ankehitriny. "

 

Jereo:

Henoy:

Ny fotoam-piadanana

Ity tontolo ity dia tsy ho ela dia hahita ny vanim-potoana volamena be voninahitra be indrindra izay hita hatramin'izay Paradisa mihitsy. Ny Fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra, izay hahatanteraka ny sitrapony tety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ny fangatahana amin'ny vavaka ataon'ny Tompo hoe: "Ho tonga ny Fanjakanao, hatao ny sitraponao," amin'ny fomba mahafinaritra indrindra. Fandresen'ny fon'i Maria tsy manam-paharoa izany. Izy no Pentekosta Vaovao. Izany dia Ny fandriam-pahalemana. Saingy alohan'ny hizaranao ireo antsipirihany momba izany, dia tsy maintsy vita ny andraikitra lehibe.

Tsy maintsy arahinay ny atao hoe Era tsy:

  • Tsy lanitra izany; be voninahitra tahaka ny Era, dia tsy misy na inona na inona raha oharina amin'ny Lanitra, ary mandritra ny Era dia maniry ny Lanitra mihitsy isika Bebe kokoa mazoto noho isika izao ary miandrandra any an-danitra miaraka Bebe kokoa fientanam-po noho ny serananay ankehitriny!
  • Tsy vinan'ny Beatific izany; mbola mila finoana isika.
  • Tsy ny Fitsanganana Mandrakizay; ho faty ihany isika, ary mbola ho afaka hijaly.
  • Tsy fanamafisana tanteraka amin'ny fahasoavana; Ny ota dia mijanona ho mety ho ontological.
  • Tsy fahatanterahana tanteraka ny Fiangonana (izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Fetin'ny fampakaram-bady any an-danitra); hitoetra hiangona isika mafana fo, tsy mbola ny Fiangonana amim-boninahitra.
  • Tsy a mandao amin'ny vanim-potoan'ny Fiangonana noho ny vanim-potoanan'ny Fanahy, dia ho izany Triumph an'ny Fiangonana sy ny fidinan'ny Fanahy Masina vaovao.
  • Tsy ny fanjakan'i Jesosy izay hita maso eto an-tany (izany no hevi-diso momba ny Millenarianism na ny Millenarianism ovaina); ho avy amin'ny alàlan'ny Fiavian'i Kristy izany amin'ny fahasoavana, ary hanjaka mandritra ny Era Izy tsakramenta, tsy miharihary amin ny nofo.

(Fanamarihana: Na dia tsy nisy fanambarana tsy azo itokisana aza, indrindra fa ireo tafiditra ao amin'ity tranokala ity - dia nilaza izay lesoka rehetra etsy ambony, indrisy, misy ny mpanoratra sasany ankehitriny izay miampanga ireo faminaniana ireo amin'ny Era ho fomban'ny Millenarianisma novaina. Ireo mpanoratra ireo dia mifanohitra fa tsy ny marimaritra iraisana ara-paminaniana ihany, fa ny Magisterium ihany koa.Misy tsipiriany misimisy kokoa ao amin'ny pejy 352-396 amin'ny eBook maimaimpoana, Ny satrobonin'ny fahamasinana.)

Alohan'ny handinihantsika ny antsipiriany, eto misy famintinana momba ny Era dia:

Isaky ny miresaka momba ny fitsaharana ny Sabata na vanim-potoana fandriam-pahalemana ny Ray any am-piangonana dia tsy manambara mialoha ny fiverenan'i Jesosy amin'ny nofo na ny fiafaran'ny tantaran'ny olombelona fa vao maika manome hery ny fiovan'ny Fanahy Masina ao amin'ny sakramenta izay mameno ny Fiangonana izy ireo Kristy dia afaka manolotra azy amin'ny tenany ho ampakarina tsy mety lo rehefa niverina izy. -Apok. JL Iannuzzi, Ph.B., STB, M.Div., STL, STD, Ph.D., teolojia, Ny famirapiratan'ny famoronana, p. 79

Ao amin'ny "The Coming Coming" amin'ity Timeline ity, dia miditra amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba ny "fitsaharana ny Sabata" ho fanomanana ny fiverenan'i Kristy eo amin'ny nofo amin'ny faran'izao tontolo izao. Nefa ankehitriny, jereo kely fotsiny ny fahitan'i Jesosy tamin'ny Mpanompon'Andriamanitra, Luisa Piccarreta momba ny zavatra antenaintsika amin'ity Era amin'ny Fiadanan'ny Universal Universal ity (ahitana ny maro amin'ireto fanambarana ireto) ao amin'ity lahatsoratra ity):

Havaozina ny famoronana

Miandry fatratra aho sao ho fantatra ny sitrapoko ary mety hiaina ao anatin'izany ny zavaboary. Avy eo, haneho ny herisetra be aho fa ny fanahy tsirairay dia ho toy ny zavaboary vaovao — tsara tarehy nefa miavaka amin'ny hafa rehetra. Hamaivanin-tena aho; Izaho no ho azy Archuperable Architect; Haneho ny zava-kanto noforoniko aho ... O, indreto ny faniriako an'io; ny fomba itiavako azy; ny faniriako azy! Tsy vita ny famoronana. Mbola mila manao ny asako mahafinaritra indrindra aho. (Febroary 7, 1938)

Mbola ilaina ny finoana, fa hohamarinina tsara

Zanako vavy, rehefa manana ny fanjakany eto an-tany ny sitrapoko ary ny fanahy dia mitoetra ao, ny finoana tsy hanana aloka intsony, tsy misy enigmas intsony fa ny zava-drehetra dia mazava sy azo antoka. Ny fahazavan'ilay Volavolan-teniko dia hitondra ireo zavatra noforonina mazava tsara ny fahitana mazava momba ny Mpamorona azy; hikasika azy amin'ny tanany ny zavaboary amin'ny zavatra rehetra nataony ho fitiavana azy ireo. … Ary raha nilaza izany izy dia nanao onjam-pifaliana i Jesoa ary nivoaka avy tao am-pony ny fahazavana, izay hanome fiainana bebe kokoa amin'ny zavaboary; ary nanantitrantitra ny fitiavana, hoy izy nanampy hoe: “Firy ny faniriako ny fanjakan'ny sitrapoko. Hampitsahatra ny olan'ny zavaboary sy ny alahelontsika izany. Ny lanitra sy ny tany hiara-mitsiky; Ny lanonantsika sy ny azy ireo dia hamerina ny filaharan'ny fanombohan'ny famoronana; Hasiantsika fisalobonana ny zava-drehetra, mba tsy hiatoana intsony ny fety. ” (June 29, 1928)

Ny vatan'olombelona dia ho tsara tarehy sy matanjaka ary salama hatrany

Tokony ho fantatsika fa io Era io dia tsy vitan'ny hoe olona masina, mieritreritra ary manao zavatra masina. Na dia lavitra ny fahamasinan'ny Era aza ny maha-zava-dehibe indrindra azy, dia adala ny tsy miraharaha fa hisy fisehoana be voninahitra ara-batana amin'ireto zava-misy ara-panahy ireto. Hoy i Jesosy tamin'i Luisa:

… [Aorian'ny fahalavoana], ny vatana ihany koa dia very ny fahatsarany, ny hatsarany. Nanjary nihanalefaka ary nijanona ho ratsy rehetra, mizara amin'ny faharatsian'ny sitrapon'olombelona, ​​toy ny niarahana tamin'ny tsara. Ka raha sitrana ny sitrapon'ny olona amin'ny fanolorany azy indray ny ain'ny sitrapon'Andriamanitra, toy ny hoe ody, ny faharatsian'ny olombelona rehetra dia tsy hanana fiainana intsony. (Jolay 7, 1928)

Matetika loatra isika dia manadino fa ny faharatsiana rehetra, anisan'izany ny vatana - dia vokatry ny ota (na dia tsy mivantana aza). Jesosy aza dia nanambara an'io zava-misy io tamin'i Md Gertrude ilay Lehibe. Araka ny novakiantsika Ny Fiainana sy Fanambarana an'i Saint Gertrude, Jesosy dia nilaza tamin'ity olo-masina ity fa:

Tsy azonao atao ny mahatakatra ny zava-mamy rehetra izay tsapan'ny Fahasoavako aminao ... ity hetsika fahasoavana ity dia manome voninahitra anao, tahaka ny Voninahitro nomena ny voninahitra teo an-tendrombohitra Thabor teo anatrehan'ny mpianatro telo tiako; mba hilazako ny aminao, eo amin'ny mamy fiantrana aho: 'Ity no zanako malalako, izay sitrako.' Fa fananan'ity fahasoavana ity ny hifandray amin'ny vatana ary koa amin'ny saina ny voninahitra sy famirapiratana mahatalanjona. [1]Ny Fiainana sy Fanambarana an'i Saint Gertrude. "Amin'ny fivavahana iray amin'ny baikon'ny Poor Clares." 1865. Pejy 150.

Ity fananan'ny fahasoavana ity, na dia voakarakara amin'ny lafiny ery amin'ny lafiny ara-batana aza izany, dia hivezivezy malalaka eo amin'ny ara-batana sy ara-panahy amin'ny alin'ny maraina. Mazava ho azy fa tsy misy “majika” mitranga eto; Nilaza i Jesosy fa hitranga ireo fiovana ara-batana ireo hoe "toy ny" amin'ny alàlan'ny hoe "haingana" noho ny fahatongavan'izy ireo sy ny halehiben'izy ireo, ary satria ho sarotra amintsika ny amin'ny fijerena ny fomba nahatonga azy ireo mandrapahatonga, mitombo amin'ny fahatakarantsika fa tsy izany. ara-dalàna na voajanahary ho an'ny entana ara-panahy mahatalanjona toy izany ka tsy mahomby ny fanjakany ara-batana.

Ny fahafatesana dia hitranga, saingy milamina sy tsara tarehy, ary ny vatana rehetra dia hijanona ho tsy lo

Satria akaiky ny Lanitra ny fiainana ao amin'ny Era (toy ny fiainana ho an'ny iray izay miaina ankehitriny amin'ny Sitrapon'Andriamanitra), zara raha lasa sesitany aza izy io, fa ny fivahiniana sambatra kokoa; ary ny fiverenana any an-danitra any An-danitra - izany hoe ny fahafatesana - dia zavatra malefaka sy be voninahitra. Hoy i Jesosy tamin'i Luisa:

Tsy hanan-kery ao amin'ny fanahy intsony ny fahafatesana; ary raha mahazo izany eo amin'ny vatana izy, dia tsy ho faty izany, [2]Izany hoe, ny fahatsaran'izany dia tsy hitovy amin'ny hoe ny ankamaroan'ny fahafatesana ankehitriny dia mety tsy hantsoina hoe "fahafatesana" raha ampitahaina - na dia eo amin'ny lafiny ara-teknika aza dia mitaky vokatra mitovy: ny fanahy miala amin'ny vatana. Ny fahafatesan'i Luisa manokana dia tsy isalasalana fa ny fahatsarana ho ohatra eto, izay nisy ny fandriam-pahalemana tonga lafatra, ary nandritra ny andro tsy nahafantaran'izy ireo raha maty izy (jereo ny www.SunOfMyWill.com) fa mifindra. Raha tsy famelana ny ota ary sitrapo manimba izay mamoa ny kolikoly any amin'ny vatana, ary miaraka amin'ny fikolokoloana ny sitrapoko, ny vatana dia tsy hiharan'ny fatiantoka sy lasa simba mahatsiravina loatra ka hiteraka tahotra na dia ireo matanjaka aza. toy ny mitranga ankehitriny; fa hijanona ao anaty fasan'izy ireo izy ireo, miandry ny andro fitsanganan'ny maty rehetra ... Ny Fanjakan'ny Fiatam-panahy dia hanao fahagagana lehibe handroahana ny ratsy rehetra, fahoriana rehetra, tahotra rehetra, satria tsy hanao fahagagana. amin'ny fotoana sy ny toe-javatra, fa ny fitazonana ny zanaky ny fanjakany dia hanao fahagagana mitohy hatrany, mba hiarovana azy ireo amin'ny zava-dratsy rehetra, ary aoka hanavaka azy ireo ho zanaky ny fanjakany. Izany, amin'ny fanahy; fa amin'ny vatana kosa dia hisy fanovana maro, satria fahotana foana no famelona ny ratsy rehetra. Rehefa esorina ny fahotana dia tsy hisy ahina ho an'ny ratsy; koa, satria tsy afaka ny hiaraka ny sitrapoko sy ny fahotako, noho izany ny toetran'ny olombelona dia hisy fiantraikany mahasoa koa. (Oktobra 22, 1926)

Fantatry ny katolika rehetra fa olo-masina maro no tsy lavorary; Ny fatin'izy ireo dia mandry ao am-pasan'izy ireo, nefa tsy mampiseho faran'izay bitika ary mihary na dia zava-manitra mahafinaritra aza. Izany no fomba hivoahan'ny fahafatesana mandritra ny Era.

Hisy ny superabundance na dia ny entana voajanahary aza ary ho faly daholo

Hoy i Jesosy tamin'i Luisa:

… Hesorina amin'ny zanaky ny sitrapoko ny fahantrana, ny tsy fahasambarana, ny filàna ary ny ratsy. Tsy ho haingo ho an'ny sitrapoko, izay tena manankarena sy sambatra tokoa, ny hananana zanaka tsy ampy zavatra ary tsy hankafy ny fahafaham-po amin'ny entany izay miakatra tsy an-kiato.

Anaka, jereo ny hatsaran'ny lanitra. Toy izany koa, raha ny Fanjakan'ny Andriamanitra dia hanana ny fanjakany eto an-tany eo afovoan'ny zavaboary, dia hisy ihany koa ny filaharana tonga lafatra sy tsara tarehy ... Toy ny zavatra noforonina rehetra, dia ho toy izany koa ny zanaky ny Fanjakan'ny manana ny toerany homem-boninahitra, haingo sy fanapahana ny Fiatampony; ary raha manana ny lamin 'ny lanitra ary, mihoatra noho ny tany selestialy, ao anatin'ny firindrana tanteraka eo amin'izy ireo, ny habetsaky ny entana izay ho azon'ny tsirairay dia ho toy izany ary lehibe tokoa, ka tsy hisy hila ny hafa intsony - samy hanana ataovy ao anatiny ny loharanon'ny fananan'ny Mpamorona sy ny fahasambarany mandrakizay.

Noho izany, ny tsirairay dia samy hanana ny fahafenoany ny entana sy ny fahasambarana feno eo amin'ilay toerana nametrahany ny sitrapo ambony; na inona na inona ny toe-javatra sy ny birao iasany dia ho faly daholo ny hiafarany. (Janoary 28, 1927)

Nilaza tamin'i Luisa koa i Jesosy fa ny "singa rehetra dia miandry" mba hanafahana ny entana sy ny fiantraikany. Ny masoandro, ny zavamaniry, ny rivotra, ny rano; Samy hanome izay tsara kokoa ho antsika ny rehetra noho ny azontsika avy amin'ny tsirairay avy.

Isaia Chapter 11, 6-9 dia ho tanteraka:

Amin'izay ny amboadia dia vahiny amin'ny zanak'ondry,

ary ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy;

Ny zanak'omby sy ny liona tanora hiara-mijery,

miaraka amin'ny ankizy kely hitarika azy ireo.

Ny omby sy ny orsa dia hihinana,

hiara-mandry ny zanany;

ny liona hihinana fihinana tahaka ny omby.

Ny zaza dia milalao eo am-bavan'ny bibilava,

ary ny tanany naninjitra ny tanany teo amin'ny fihoaran'ny menarana.

Tsy handratra na handringana ny tendrombohitro masina izy ireo;

fa ny tany dia ho feno fahalalana an'i Jehovah,

tahaka ny rano manarona ny ranomasina.

 

Ny Sakramenta dia raisina fa tsy fanafody ho an'ny marary fotsiny, fa ho sakafo ho an'ny salama

Mifanohitra amin'ireo hevitra diso hevitra momba ny Dispensationalista sy ny Joachimist, [3]Tny «eschatology» izay mitohy avy amin'ny "lova ara-panahy an'i Joachim of Fiore," izay nolavin'ny CDF. Jesosy dia nohazavain'i Luisa fa io Era io dia mandray ny Triumph ao amin'ny Fiangonana, tsy ny fahafatesany - ny Sakramenta raisina amin'ny farany miaraka amin'ny heriny rehetra, fa tsy ny Sakramenta no mifarana na tsy noraisina intsony. Hoy i Jesosy tamin'i Luisa:

Ny Fanjakan'ny sitrapoko no ho reho marina any amin'ny tanindrazana selestialy, izay, raha manana ny Tompon'izy ireo ho Andriamaniny ny tso-drano, dia mandray azy ho any ivelany ihany koa izy ireo. Noho izany, ao anatiny sy ivelan'ny tenany, ny fiainana masina izay ananany ary ny fiainana masina izay raisin'izy ireo. Inona no tsy ho sambatra amin'ny fanomezana ny tenako ho an'ny zanaky ny Fiat Mandrakizay, ary amin'ny fiainako ao anatin'izy ireo? Amin'izay dia hanana ny voany feno ny fiainako Sakramenta; ary rehefa mihinana ny karazana dia tsy hanana alahelo intsony ny handao ny zanako tsy misy ny sakafo amin'ny fiainako mitohy, satria ny sitrapoko, mihoatra ny lozam-pifamoivoizana, dia hitazona ny fiainany masina hatrany amin'ny fananany feno. Ao amin'ny Fanjakan'ny sitrapoko dia tsy hisy sakafo na fifangaroana izay tapaka fa tsy maharitra; ary ny zava-drehetra nataoko tamin'ny fanavotana dia tsy ho vahaolana intsony fa toy ny hafaliana, toy ny fahasambarana, ary ny hatsaranao izay mitombo hatrany. Ka dia hitondra vokatra feno ho an'ny Fanjakan'ny fanavotana ny fandresen'ny Fiatampony. (Novambra 2, 1926)

Amin'ny alàlan'i Luisa, Jesosy dia miangavy antsika hanafaingana io Fanjakana io!

Ny fahatongavan'ilay Fanjakana dia antoka; tsy misy ary tsy misy afaka manakana an'izany. Nefa rehefa tena tonga izany dia miankina amin'ny valin-tenintsika! Hoy i Jesosy tamin'i Luisa:

Ny filana voalohany voalohany mba hahazoana ny Fanjakan'Andriamanitra Ny hangataka izany dia amin'ny vavaka feno vavaka… [Ny] ilaina faharoa, ilaina mihoatra noho ny voalohany, mba hahazoana io Fanjakana io: ilaina ny fahafantarana hoe mahazo manana izany ny iray. … Ny Ny tena ilaina fahatelo dia ny hahafantarana fa tian'Andriamanitra hanome an'io Fanjakana io Andriamanitra. (20 martsa 1932) Na dia te hitady ny didim-pitsaràn'Andriamanitra aza aho, dia tsy afaka manome izany fanomezana izany alohan'ny nanehoako ny Fahamarinana… Miandry amin'ny faharetana masina sy mahafinaritra aho izay hataon'ny Fahalalako...Mbola betsaka kokoa noho ny ray Maniry ny hanome ny fanomezana Lehibe ny sitrapontsika amin'ny zanakay izahay, nefa tianay ho fantatr'izy ireo izay azony… (15 Mey 1932)

Ankehitriny efa nampahafantarina anao ny hahatalanjona ity Era ity, manantena aho fa feno ny faniriana masina hanafaingana ny fahatongavany ianao. Fantatrao ve hoe maninona no mbola tsy tonga izy io?

Satria tsy vitsy ny olona manambara izany.

Hoy i Jesosy tamin'i Luisa:Izay rehetra ilaina moa ve ireo izay manolotra ny tenany ho sakana-ary amin-kerim-po, tsy matahotra na inona na inona, miatrika sorona mba hampahafantarana izany [ny fanambaran'i Jesosy momba ny sitrapony]. ” (25 aogositra 1929) Mazava ho azy fa tsy misakana ny famaliana ireo hafatra maika nomen'ny lanitra antsika mikasika ny fiantsoantsika amin'izao fotoana farany izao: ny fiovam-po, ny vavaka (indrindra fa ny Rosary sy ny Chaplet Masina Masina), mampita ny Sakramenta, mamaky ny Soratra Masina , fifadian-kanina, sorona, asan ny famindram-po, fanamasinana ho an ny Fianakaviana masina, sns .. Ny tiana holazaina dia, rehefa tsapan ny olona fa omena antoka fa hahatratra ny fotoana ireo asa ireo; tsy any an-danitra ihany, fa koa eto an-tany, avy eo hirotsaka an-tsehatra amin'ity antso masina ity amin'ny heriny bebe kokoa, ary ho avy tsy ho ela ny Fanjakana. Fa inona no ilaina mba hahatongavana an'izany? Ianao no mitory ilay Fanjakana!

Mety ho tonga mpitory iray fanampiny ilaina ianao hahafahan'ny Fanjakana ho avy. Aza mangalatra. Tsy misy tsiny. Ataovy zary misy. Na inona izany na inona ilaina.

Jesosy dia nampanantena an'i Luisa fa hamaly soa Izysuperabundant”Ireo izay mampiroborobo ny Sitrapon'Andriamanitra; raha ny marina dia "lanitra sy tany mahagaga" izany (28 feb. 1928)

“Koa mivavaha ary avereno hatrany ny fitomanianao: 'Ho tonga anie ny Fanjakan'ny Fiatanao, ary hatao et, an-tany ny sitraponao tahaka ny any an-danitra.'” (May 31, 1935)

Daniel O'Connor, mpanoratra ny Ny satrobonin'ny fahamasinana nandefa hevitra sy loharanon-kevitra sasany momba ny fomba handrosoana izany www.DSDOConnor.com

Momba ny Andron'ny fandriampahalemana, jereo ihany koa ny lahatsoratra bilaogy nataon'i Mark Mallett ao amin'ny “Ilay Teny Ankehitriny":

Ry Ray malala malala… ho avy izy!

Ny famerenana indray ny fotoanan'ny farany

Ny fomba very

Ny Herin'ny fandriampahalemana amin'ny fanambarana tsy miankina

Na dia ny fampitana an'i Jesosy ho an'i Luisa Piccarreta aza no tena feno indrindra momba ny fanondroana sy famaritana ny Era ho avy, dia tsy lavitra an'ireto faminaniana ireto ireto. Raha ny marina, ny faminaniana momba ny Era ho avy dia mifanakaiky tanteraka amin'ny fanambarana tsy miankina ka azo antoka fa tafakatra eo amin'ny toetoetran'ny tena izy Sensus Fidelium mihitsy! Tsindrio eto raha hijery sary fohy vitsivitsy misy ohatra vitsivitsy, ary ho azo antoka fa hanohy ny fandinihana ity tranokala ity ho lalindalina kokoa! Ny tena zava-dehibe kokoa dia tokony hotadidintsika fa ny faminaniana momba ny Era dia tsy hita ao amin'ny fanambarana manokana ihany, fa ny andinin-tsoratra masina dia ny Rain'ny Fiangonana, ary ny Papal Magisterium ihany koa.

Jereo ny Fizarana I:

Henoy ny Fizarana I:

 

Jereo ny Fizarana II:

Henoy ny Fizarana II:

fanamarihana ambany pejy

fanamarihana ambany pejy

1 Ny Fiainana sy Fanambarana an'i Saint Gertrude. "Amin'ny fivavahana iray amin'ny baikon'ny Poor Clares." 1865. Pejy 150.
2 Izany hoe, ny fahatsaran'izany dia tsy hitovy amin'ny hoe ny ankamaroan'ny fahafatesana ankehitriny dia mety tsy hantsoina hoe "fahafatesana" raha ampitahaina - na dia eo amin'ny lafiny ara-teknika aza dia mitaky vokatra mitovy: ny fanahy miala amin'ny vatana. Ny fahafatesan'i Luisa manokana dia tsy isalasalana fa ny fahatsarana ho ohatra eto, izay nisy ny fandriam-pahalemana tonga lafatra, ary nandritra ny andro tsy nahafantaran'izy ireo raha maty izy (jereo ny www.SunOfMyWill.com)
3 Tny «eschatology» izay mitohy avy amin'ny "lova ara-panahy an'i Joachim of Fiore," izay nolavin'ny CDF.

Ny fiverenan'ny fitaoman'i satana

Mampianatra ny fiangonana fa Jesosy dia tena hiverina amin'ny voninahitra tokoa ary ity tontolo ity, araka ny fantatsika azy, dia hijanona amin'ny fitsangantsanganana. Saingy tsy hitranga izany alohan'ny ady mahery vaika, cosmic izay hanaovan'ny fahavalo ny safidiny farany hanjakan'ny tany (Katesizin'ny Fiangonana Katôlika, 675-677). Ho famaranana ny Andron'ny fandriam-pahalemana, hahita ny lalana ao am-pon'ny olona indray ny faharatsiana, betsaka amin'ny fomba mistery izay nataon'i Lucifera, ilay anjely mahery tao an-danitra, ny "Mpanazava" azy, izay mety ho nifindra tamin'ny fahamasinana lehibe. maizina tokoa ka nandresy lahatra ny ampahatelon'ny anjely Izy mba hiaraka aminy amin'ny ezaka efa niatrika azy, ka nahatonga azy ireo ho any amin'ny afobe mandrakizay. 

Ny teny hoe "Hara-magedona" dia tandindona amin'ity fifandresena farany farany ity, ny ady lehibe farany amin'ny vanim-potoana eo amin'ny tsara sy ny ratsy izay hitranga alohan'ny faran'izao tontolo izao (Apokalypsy 16:16). "Har" amin'ny teny hebreo dia midika hoe tendrombohitra, ary ao amin'ny tantaran'ny Testamenta Taloha, "Megiddo" dia toerana marobe nampandrenesina noho ny lemaka malalaka izay nijanona teo anoloany. Resin'i Debora sy Barak i Sisera sy ny tafika Kananita tao (Mpitsara 4-5), dia nandroaka ny Midianina sy ny Amalekita i Gideona (Mpitsara 6), Dia resy i Saoly sy ny tafiky ny Isiraely, noho ny tsy fahatokisan'izy ireo an'Andriamanitra (1 Samoela 31), ary ny tafika ejipsiana notarihin'i Farao Neko namono an'i Josia, mpanjakan'ny Joda (2 Kings 23: 29). 

Hitantsika ny fambara amin'ity ady farany ity ao amin'ny Apôk. 16:14 sy ao amin'ny Apôk. 20: 7-9, izay namotsahan'i satana ny "Andriamanitra sy Magoga" miafina an'i Revelation ary manangona fahavalo avy amin'ny vazan-tany efatra izy (raha ny tena izy, na aiza na aiza) .

Alohan'ny faran'ny arivo taona dia hovahana ny devoly ary hamory ny firenena mpanompo sampy rehetra hiady amin'ny tanàna masina… “Ary ny fahatezeran'Andriamanitra farany dia ho tonga amin'ny firenena, ka handringana azy tanteraka” sy izao tontolo izao hidina amin'ny fifangaroana lehibe. - Mpanoratra ny mpitondra hafatra tamin'ny taonjato faha-4, Lactantius, "The Instituto Masina", Ireo Ray any Antena-Nicene, Boky faha-7, p. 211

Manodidina ny tobin'ny kristiana izy ireo, fa afo avy any an-danitra kosa no handevona azy ireo:

Rehefa vita ny arivo taona dia hoafahana avy ao am-ponja i satana. Hivoaka izy hamitaka ny firenena amin'ny vazan-tany efatra, dia Goga sy Magoga, hanangona azy ho amin'ny ady; Ny isany dia toy ny fasiky ny ranomasina. Nanafika ny sakan'ny tany izy ireo ary nanodidina ny tobin'ny olo-masina sy ny tanàna malala. Fa nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevona azy. Ny devoly izay nampiodina azy ireo dia natsipy tany amin'ny farihy afo sy solifara, izay nisy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka. Any izy ireo dia hampijalina andro aman'alina mandrakizay mandrakizay. (Apokalypsy 20: 7-9)

Ary hoy ny katesizy: 

Ho tanteraka izany fanjakana izany, tsy amin'ny fandresena manan-tantara an'ny Fiangonana amin'ny alàlan'ny fiakarana miakatra, fa amin'ny alàlan'ny fandresen'Andriamanitra amin'ny famoahana ny faharatsiana farany, izay mahatonga ny Ampakariny hidina avy any an-danitra. Ny fandresen'Andriamanitra ny fikomiana amin'ny ratsy dia haka ny endriny farany amin'ny Fitsarana farany taorian'ny fikorontanana farany momba an'io tontolo mandalo io. -Katesizan'ny Fiangonana Katolika, n. 677

Watch

Podcast

Ny Fiaviana Fanindroany

Hoy i Jesoa tany amin'i St. Faustina:

Ianao no hanomana an'izao tontolo izao amin'ny fiaviako farany. -Famindrampon'Andriamanitra ao amin'ny fanahiko, Diary, n. 429

Raha toa ny olona iray no nandray an'ity fanambarana ity araka ny hevitra ara-tantara, ho baikoina hiomanana, tahaka izany dia avy hatrany ho an'ny Fiaviana Fanindroany, dia diso izany. — PAPA BENEDICT XVI, Fahazavan'izao tontolo izao, resaka nifanaovana tamin'i Peter Seewald, p. 180-181

 

Efa vonona daholo izao

Mitadiava vetivety amin'ny sary Timeline etsy ambony. Jereo ny fandrosoantsika mankany amin'ny farany, ara-bakiteny ny fiposahan'ny masoandro, izay Jesosy Kristy Tompontsika. Nefa, efa henonao koa ny hitenenanay momba an'i Jesoa ho avy amin'ny Andron'ny fandriampahalemana. Inona ity "fijerena antonony tonga" ity? Araka ny filazan'ny Rain'ny Fiangonana Voalohany dia ny papa, ary vatam-pifandraisana tsy fahita firy, tsy ny fiavian'i Jesosy amin'ny nofo (ny hersy ny Fanjakana Arivo Taona) fa ny Azy fanatonana indwelling amin'ny fomba vaovao rehetra. Ny Era fandriampahalemana no fahatanterahan'ny "Rainay" rehefa ho tonga ny Fanjakany ary ho tanterahina "ety an-tany tahaka ny any an-danitra." Ao amin'ny tenin'i St. Bernard:

Fantatsika fa misy ny fahatokiana telo an'ny Tompo. Ny fahatelo dia misy eo anelanelan'ny roa roa. Tsy hita maso, raha ny roa sisa no hita. Tamin'ny fiaviana voalohany, dia niseho teto an-tany izy, nipetraka teo amin'ny olona… Amin'ny ho avy farany, ny nofo rehetra dia hahita ny famonjen'Andriamanitsika, ary ireo izay nolefoniny. Ny fiavon-dronono dia miafina; ao aminy ihany no voafidin'ny olom-boafidy, ary dia voavonjy izy ireo. Tamin'ny fiaviany voalohany dia tonga tamin'ny nofontsika sy ny fahalementsika ny Tompontsika; amin'ny afovoany ho avy izao dia avy amin'ny fanahy sy hery izy; amin'ny fiaviana farany dia ho hita eo amin'ny voninahitra sy ny fahalavorariana izy… Raha misy ny tokony hieritreritra fa ny zavatra lazaintsika momba ity fiaviana afovoany ity dia famoronana lehibe, henoy ny tenin'ny Tompontsika hoe: Raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy, ho tia azy ny Raiko, ary hankao aminy isika. -St. Bernard, Liturgie an'ny ora, Boky I, p. 169

Io hevitra momba ny "ho avy antonony" alohan'ny fiavian'i Kristy farany io amin'ny nofo tsy zava-baovao, hoy i Benedict XVI:

Raha ny teo aloha dia tsy niresaka afa-tsy ny fiavian'i Kristy indroa ny olona taloha - indray mandeha tany Betlehema ary indray tamin'ny fiafaran'ny fotoana — i Saint Bernard avy any Clairvaux no niresaka momba ny Adventus medius, ho avy manelanelana, isaorana izay havaoziny fanavaozana tsikelikely ny fidirana an-tsehatra teo amin'ny tantara. Mino aho fa ny fanavakavahana an'i Bernard dia mamely fotsiny ny naoty tsara. -Fahazavan'izao tontolo izao, p.182-183, Fifampiresahana amin'i Peter Seewald

Ny fiavian'i Kristy hitoetra ao amin'ny olony masina; hamerina ao anatin'izy ireo ny fiainany anatiny ao anatin'ny firaisana ara-hypostatic ny sitrapon'olombelona amin'ny sitrapon'Andriamanitra.

… Ao amin'i Kristy dia nahatanteraka ny filaminan'ny zavatra rehetra, ny firaisana amin'ny lanitra sy ny tany, araka ny nokendren'Andriamanitra Ray hatrany am-piandohana. Fankatoavana ananan'Andriamanitra Zanaka nofo izay manavao, mamerina, mampiorina ny fiandohan'ny olombelona miaraka amin'Andriamanitra ary noho izany, ny fandriampahalemana eto amin'izao tontolo izao. Ny fankatoavany dia mampiray indray amin'ny zava-drehetra, 'zavatra any an-danitra sy ny et things an-tany.' —Cardinal Raymond Burke, kabary any Roma; 18 Mey 2018

Ary noho izany, izay rehetra "miaina amin'ny sitrapon'Andrimanitra" ao amin'ny Era fandriampahalemana dia hahazo ny fanatrehan'i Kristy amin'ny fomba vaovao rehetra toy ny "Fahamasinan'ny fahamasinana" satria hiaina ny fiainany masina izy ireo.

Fa fahasoavana mitsangana ahy, miaina sy mitombo ao amin'ny fanahinao, aza avela hiala, handova anao sy hanananao anao toy ny zavatra iray ihany. Izaho no mampita izany amin'ny fanahinao ao amin'ny fanamafisana izay tsy takarina: izany dia fahasoavana amin'ny fahasoavana… firaisana iray mitovy amin'ny firaisana avy amin'ny lanitra, afa-tsy ao amin'ny paradisa ny voaly izay manafina ny maha-Andriamanitra manjavona ... —Blessed Conchita (María Concepción Cabrera Arias de Armida), voatonona ao Ny fanapahana sy ny fanatanterahana ny fahamasinana rehetra, nosoratan'i Daniel O'Connor, p. 11-12; NB. Ronda Chervin, Miaraha mandeha amiko, ry Jesosy

Io no "fanomezana hiaina amin'ny Sitrapon'Andriamanitra" izay manomana ny Ampakarin'i Kristy ho amin'ny Fiaviana Farany na "Fiaviana Fanindroany", araka ny antsoina hoe Tradition. Araka ny nosoratan'i Md Paoly:

Izy no nifidy antsika tao aminy, talohan'ny nanorenana izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo alohany ... mba hatolony ho azy ny fiangonana amin'ny famirapiratana, tsy misy pentimpentina na fiketronana na zavatra toy izany, mba ho masina izy sady tsy misy kilema. . (Ef 1: 4, 5:27)

Ny fiavian'ny Fanjakana ao anatin'ny izay mahatonga ny Fiangonana ho tahaka ny Immaculata, Ampakarina mety sy tsara tarehy ho an'ny Ampakarina, ho ...

… I Maria dia ilay endrika tsara indrindra amin'ny fahalalahana sy ny fanafahana ny zanak'olombelona sy izao rehetra izao. Neny sy Modely ho azy izy ary tsy maintsy tadiavin'ny Fiangonana hahatakatra ny fahafenoany ny dikan'ny iraka ampanaovina azy.  — PAPA JOHN PAUL II, Redemptoris Mater, n. 37

Izy no nifidy antsika tao aminy, talohan'ny nanorenana izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo alohany ... mba hatolony ho azy ny fiangonana amin'ny famirapiratana, tsy misy pentimpentina na fiketronana na zavatra toy izany, mba ho masina izy sady tsy misy kilema. . (Ef 1: 4, 5:27)

Andao hifaly sy hifaly ary hanome voninahitra azy. Fa tonga ny andro fampakaram-badin'ny Zanak'ondry, dia efa niomana ny ampakariny. Navela hanao akanjo rongony marevaka sy madio izy. (Apok. 19: 7-8)

Nandritra ny Andron'ny fandriam-pahalemana, ny zon 'ny zanak' Andriamanitra dia tafaverina; miorina indray ny fifanarahana eo amin'ny olombelona sy ny forongony; ary tanteraka ny vavak'i Jesosy ho an'ny "andiany iray".

"Ary handre ny feoko izy, ary hisy vala iray ary mpiandry iray." Enga anie Andriamanitra… hanatanterahany tsy ho ela ny faminaniany momba ny fanovana io fahitana mampionona ho avy amin'ny hoavy io ankehitriny .. Andraikitr'Andriamanitra ny hamoaka izao ora mahafaly izao ary hampahafantarany ny rehetra… Rehefa tonga izy dia hitodika any Aoka ianao ho ora manetriketrika, iray lehibe misy vokatra tsy ho an'ny famerenana amin'ny laoniny ny Fanjakan'i Kristy ihany, fa ho fanamafisana ... izao tontolo izao.Mivavaka mafy am-bava tokoa isika ary mangataka ny hafa koa hivavaka ho an'ity fiarahamonina izay maniry mafy indrindra ity. — PAPA PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Amin'ny fiadanan'i Kristy ao amin'ny fanjakany", Desambra 23, 1922

Ny fahatongavan'ny Mesia be voninahitra dia naato isaky ny fotoana eo amin'ny tantara mandra-pahafantarana azy "Israely rehetra", satria "ny fahatokiana dia tonga tamin'ny Isiraely" tamin'ny "tsy finoany" an'i Jesosy. -Katesizin'ny Fiangonana Katôlika, n. 674

Ity "fampandrenesana" ity dia ny antsoin'ny Ray any am-piangonana ho "fitsaharana sabata" ho an'ny Fiangonana. Na toa an'i St. Irenaeus nanambara hoe:

… Ny fotoan'ny fanjakana, izany hoe ny ambiny, ny andro fahafito ... Izao no hitranga amin'ny fotoan'ny fanjakana, izany hoe amin'ny andro fahafito ... ny tena Sabata an'ny marina. -Adversus Haereses, Irenaeus of Lyons, V.33.3.4, Ireo Rain'ny Fiangonana, CIMA Publishing Co.

Io no dingana farany an'ny Fiangonana alohan'ny Fiavian'ny Tompo farany:

Satria eo anelanelan'ny roa tonta no misy izany, dia toy ny lalana iray halehantsika amin'ny fahatongavan'ilay voalohany. Tamin'ny voalohany, Kristy no fanavotana antsika; amin'ny farany, hiseho ho fiainantsika Izy; Amin'izao antenantenany izao, Izy no fitsaharantsika sy fampiononana.…. Tamin'ny fiaviany voalohany dia tonga tamin'ny nofontsika sy ny fahalementsika ny Tompontsika; amin'ny afovoany ho avy izao dia avy amin'ny fanahy sy hery izy; amin'ny ho avy farany dia ho hita eo amin'ny voninahitra sy ny fiandrianana izy… -St. Bernard, Liturgie an'ny ora, Boky I, p. 169

 

Izahay, ilay lakile lehibe

Ka ao amin'io hazavana io dia diniho ny sary Timeline ambonin'iny fotoana farany. Raha ny "Andrailin'ny Fiadanana" no "andro fahafito", dia ny "andro fahavalo" dia mandrakizay, hoy ny Rain'ny Fiangonana Voalohany, Lactantius:

Tena hitsahatra amin'ny andro fahafito izy… aorian'ny fametren-tena amin'ny zavatra rehetra, dia hataoko ho fiandohan'ny andro fahavalo, izany hoe fiandohan'ny tontolo hafa. —Toafa an'ny Barnabasy (70-79 AD), nosoratan'ny Ray Apostolika tamin'ny taonjato faharoa

Ka toy ny misy andro rehetra, izany dia alohan'ny "kintana maraina". Amin'izao androntsika izao, ilay kintan'ny maraina "dia ny Our Lady:

Maria, ilay kintana mamirapiratra izay manambara ny Masoandro. —POPE ST JAONA PAUL II, Fihaonana amin'ny Tanora ao amin'ny Air Base Cuatro Vientos, Madrid, Espaina; 3 Mey 2003; vatican.va

Na izany aza, ao amin'ny Bokin'ny Apokalipsy, dia nofaritan'i Jesosy ny tenany tahaka ny "kintana maraina. "[1]Rev 22: 16 Ary mampanantena izy hoe:

Ho an'ny mpandresy izay mitandrina ny lalako hatramin'ny farany dia homeko fahefana ny firenena. Amin'ny tehim-by no hotendreny. Ho torotoro tahaka ny tanimanga, tahaka ny nahazoako ny Raiko. Ary homeko kintana maraina izy. (Apok. 2: 26-28)

Ny fandresena àry, ho an'ireo izay mandalo amin'ny tafio-drivotra lehibe dia fanomezana avy amin'i Jesoa Jesosy tenany, nahatsapa anatiny tao amin'ny antsoin'i Md Joany Paoly II hoe "Fahamasinana vaovao sy masina" na ny mystika hafa resahina hoe 'ny fandraisana anjara mitohy amin'ny asa tokana Trinite iray; ny fanatanterahana tanteraka ny herin'ny fanahy; ny fizarana amin'ny hetsik'Andriamanitra voalohany. ; ny fomba masina sy mandrakizay momba ny fahamasinana; ny fahamasinana lehibe; ary ny Fiainan'i Jesosy ao amin'ny fanahy, sns. ' [2]cf. Ny satrobonin'ny fahamasinana: Ao amin'ny fanambarana an'i Jesosy mankany Luisa Piccarreta [[P. 110-111]

Noho izany dia tonga eo am-pijerena manontolo ny "lakile" sy ny hermeneutik amin'ny tantaran'ny famonjena: ny Virjiny Maria no prototipe. Mialany mialoha ny Fiangonana, tsy ny reniny ihany, fa toy ny sarin'ny zavatra tokony hananan'ny Fiangonana ihany koa: tsy mety, masina, iray miaraka amin'ny Sitrapon'Andriamanitra.

Ry Masina Maria… nanjary sarin'ny Fiangonana ho avy ianao… — PAPA BENEDICT XVI, Miteny Salvi,n.50

Ny lazainay momba an'i Maria dia fitaratra ao amin'ny Fiangonana; Ny zavatra lazaintsika momba ny Fiangonana dia hita taratra ao amin'i Maria.

Raha ny tiana no resahina dia afaka mahazo ny dikany roa, saika tsy misy fepetra. —Tamin'i Isaka avy amin'i Stella, Liturgie an'ny ora, Vol. aho, pg. 252

Noho izany, raha ny Fiangonana ihany no tonga kintana maraina amin'ny alàlan'ny fahatongavan-jaza an'ny Tompony dia hiverina amin'ny nofo amim-boninahitra izy:

Ny Fiangonana, izay ahitana ny olom-boafidy, dia miakanjo ny hazavan'ny andro na vao mangiran-dratsy… Ho andro feno ho azy izao rehefa mamiratra miaraka amin'ny fahazavana tonga lafatra anatiny. -St. Gregory Ilay Lehibe, Papa; Liturgie an'ny ora, Boky III, p. 308

 

Ny Fiaviana farany

Rehefa tonga indray i Jesosy dia ho toy ny nilaza i Bernard, "amin'ny haja amam-boninahitra." Ary izao, amin'ny fotoana izao, dia ao amin'ny nofo:

Tonga Izy hitsara ny velona sy ny maty amin'ilay nofo izay niakarany. -St. Leo the Great, Toriteny 74

I Kristy dia hita farany teto an-tany tamin'ny nofo tamin'ny fiakarana ho any an-danitra. Ary ny apôstôly teo, izay tsy afaka nanaisotra ny mason'izy ireo tamin'io toerana io, dia nasain'ny anjely aorian'izay,

Ry lehilahy Galiliana, nahoana ianareo no mitsinjo ny lanitra? Ity Jesosy ity, izay nakarina tany an-danitra dia ho avy tahaka ny nahitanao azy niakatra tany an-danitra. (Asa 1: 11)

Masindahy Thomas Aquinas nanazava,

Na dia tamin'ny fanamelohana tamim-pahamarinana aza i Kristy dia mendrika ny fahefan'ny mpitsara dia tsy hitsara amin'ny fisehoana fahalemena izay notsaraina tsy ara-drariny Izy, fa eo ambanin'ny fisehon'ny voninahitra izay niakarany ho an'ny Ray. Noho izany ny toeran'ny fiakarany dia mety kokoa amin'ny fitsarana. — Summa Theologica, Fameno amin'ny ampahany fahatelo. Andininy faha-88

Tokony hotadidintsika fa tsy misy mahalala "izany andro na ora izany" (Matio 24:36). Vokatr'izany, ny faharetan'ny Era mihitsy izay mialoha ity Fiaviana Farany ity dia mistery. Na dia afaka mahita fehin-keloka vitsivitsy aza ny faminaniana milaza ny halavan'ny Era amin'ny asa soratr'ireo mystika vitsivitsy, dia mirona hiteny isika fa azo antoka ny fandinihana ireo faminaniana ireo satria angamba ny eritreritry ny mpivavaka miafina izay mifangaro amin'ny tena izy. fanambarana. Satria, raha toa ka nanambara ny halavan'ny Era ny lanitra, dia tsy hanana izany fifaliana lehibe izay hiaina izany ny olom-pirenena rehetra amin'ny vanim-potoana isa-maraina, mijery ny fiposahan'ny masoandro, rehefa mieritreritra ny tenany hoe "Angamba rahampitso dia tsy hahita ny fiposahan'ny masoandro aho, fa ny Fiavian'ny Zanaka mihitsy, izay iriko mafy ny hahita mifanatrika."

Rehefa mikasika ireo hetsika izay mialoha ny Fiaviana Farany dia ekena fa miatrika enigma isika. Na dia misy mpanoratra vitsivitsy vao haingana aza, izay nanao ezaka be dia be tamin'ny famoronana ny tenany manokana amin'ny rafitra eskoloolojika-speculative iray (ary amin'ny tranga sasany dia manoratra boky lava momba izany) --insista fa ny Fiaviana farany avy hatrany a ny Antikristy (ary, raha manatsara ny Andron'ny fandriam-pahalemana izy ireo, apetrany eo alohan'ny Antikristy) dia nanjary mazava, avy amin'ny fampianarana azo antoka avy amin'ireo Rain'ny Fiangonana Voalohany sy ny fanekena iraisan'ny vanim-potoana maoderina maneho fanambarana tsy miankina azo itokisana, fa diso izany vinavina izany.

Amin'ity marimaritra iraisana voalaza etsy ambony ity dia voamarina tsotra izao ny famakiana mazava ny Bokin'ny Apokalipsy, izay manam-pahaizana maro no manandrana manafina amin'ny alàlan'ny fanamafisana fotsiny Ny famakiana an'ohatra saika iray manontolo no fomba iray - fomba iray tsy azo ihodivirana rehefa ampiharina misy bokin'ny Soratra Masina. Noho izany, raha fintinina ny Timeline: akaiky ny fampitandremana, ny Fasana ary ny fahatongavan'ny Antikristy. Taorian'ny nanjakany (sy ny fahareseny) dia tonga ny fanjakan'i Kristy "arivo taona" eto an-tany ao amin'ny Fiangonany, amin'ny fahasoavana. Ity manaraka ity dia ny fipoahana mistery an'i "Gog sy Magog" amin'ny faran'ity fitondrana ity izay mampitsahatra an'izao tontolo izao ary mpanararaotra ny fiavian'i Kristy farany.

Ho tanteraka izany fanjakana izany, tsy amin'ny fandresena manan-tantara an'ny Fiangonana amin'ny alàlan'ny fiakarana miakatra, fa amin'ny alàlan'ny fandresen'Andriamanitra amin'ny famoahana ny faharatsiana farany, izay mahatonga ny Ampakariny hidina avy any an-danitra. Ny fandresen'Andriamanitra ny fikomiana amin'ny faharatsiana dia haka ny endriny amin'ny Fitsarana farany taorian'ny fisavorovoroan'izao tontolo izao. -Katesizan'ny Fiangonana Katolika, 677

Ny Rakipahalalana Katolika taloha dia mamintina ireo fampianarany rehetra amin'ireto voalaza fohy ireto:

Miaraka amin'ny fahatanterahan'ny fehezanteny voalaza amin'ny fitsarana farany, ny fifandraisana sy ny fifandraisan'ny Mpamorona miaraka amin'ny voary dia mahita ny hiafarany, hazavaina sy manamarina. Ny tanjon'Andriamanitra hotanterahina, ny maha-olombelona dia ho tonga farany.

Na toa an'i Jesosy tamin'i Luisa Piccarreta, "ny lanitra dia anjaran'ny olombelona." Ary eo am-piantsoana, Tompontsika dia hiantso ny maty ho velona ka izay rehetra “maty ao aminy” dia hiaina ny voninahitra sy ny fiovan-tarehy amin'ny vatany, satria ny Mpanjakavavintsika sy ny Renintsika dia any an-danitra.

 

Ny Fitsarana farany

Raha tia Azy ianao, dia tsy misy tokony hatahoranao.

Na dia hazavaina amin'ny andro fitsarana aza ny zava-drehetra, dia tsy hisy tsiambaratelo intsony izany - tsy zavatra atahoran'ny olona fotsiny izany. Satria, araka ny fantatsika hoe: "Samy efa nanota ny rehetra" (Romana 3:23), ary tsy misy mahamenatra ny heloky ny ota, ka tsy hisy henatra ireo olom-boafidy, na dia ny fahotana miafina indrindra aza. fa ho faly izy ireo fa ny fanahy rehetra dia afaka miara-mifaly amin'izy ireo amin'ny fahitana ity fisandratana mahery fo nataon'Andriamanitra.

Izahay dia mamarana ity fizarana ity miaraka amina andian-dahatsoratra avy amin'ny boky mahafinaritra — iray izay nolazain'i St. Therese any Lisieux fa anisan'ireo "hatsaram-panahy lehibe indrindra tamin'ny fiainany" Ny fiafaran'ny tontolon'ny ankehitriny sy ireo mistery amin'ny fiainana ho avy. Ity boky ity dia ao amin'ny lahatsoratra an-dahatsoratra mihemotra nomen'i Fr. Charles Arminjon tamin'ny taonjato faha-19, ary mizara fampianarana mahafinaritra momba ny Fahatongavan'i Kristy farany sy ireo zava-mitranga izay miaraka amin'ny fahatongavany, indrindra indrindra, ny voninahitr'Andriamanitra faratampony amin'ny vatana, ny fanahy ary ny spirt, natao tamin'ny endriny.

Samy milaza izany fahamarinana izany i St. Athanasius, amin'ny fanekem-pinoany, sy ny Filan-kevitra fahefatra any aoriana: "Ny olona rehetra," hoy izy ireo, "dia tsy maintsy miarina miaraka amin'ireo vatana izay nampiraisan'izy ireo ny fiainana ankehitriny. ”… Izany no fanantenana tsy azo hozongozon'i Joba. Raha nipetraka teo amin'ny havoany tain-drorohany izy, very maina noho ny fihoaram-pefy, saingy tamin'ny endrika tsy miforitra sy maso mamirapiratra dia tao an-tsainy daholo ny vanim-potoana rehetra. Tao anatin'ny hafaliana feno fifaliana no nandinihany azy, tao amin'ny famirapiratan'ilay hazavana ara-paminaniana, ireo andro izay nanesorany ny vovoky ny vatam-paty ary hoy izy: 'Fantatro fa velona ny Mpanavotra ahy… izay ho hitako ihany; ny masoko ihany, fa tsy ny mason'ny maso hafa, no hahita azy. ”

Ity foto-pampianarana momba ny fitsanganana amin'ny maty ity no vato fehizoro, andry, amin'ny tranon'ny kristiana manontolo, ny teboka fototry ny Finoantsika. Raha tsy misy izany dia tsy misy fanavotana, zava-poana ny finoanay sy ny fitoriantsika ary potika avokoa ny fivavahana rehetra…

Ireo mpanoratra Rationalista dia nanambara fa io finoana ny fitsanganana amin'ny maty io dia tsy ao amin'ny Testamenta Taloha, ary tsy avy amin'ny Filazantsara fotsiny izany. Tsy misy na inona na inona mety diso kokoa ... ny [patriarka sy ny mpaminany rehetra] mangovitra am-pifaliana sy fanantenana amin'ny fahatsinjovana ny tsy fahafatesana, ary hankalaza ity fiainana vaovao ity, izay ho azy ireo any ankoatry ny fasana, ary tsy hisy farany. ...

Ny vatan'olombelona, ​​noforonin'ny tanany ary noforonin'ny fofonainy, no fambara amin'ny fahagagana nataony, ny fehin'ny fahendreny sy ny hatsaram-panahiny. Amin'ny halehiben'ny hatsarany sy ny hakanton'ny fananganana azy, ny fahamendrehan'ny fiantraikany sy ny famirapiratra izay mamirapiratra ao aminy, ny vatan'ny olombelona dia ambony noho ny zavaboary rehetra izay nateraky ny tanan'Andriamanitra. Amin'ny alàlan'ny vatana no anehoan'ny saina ny heriny ary mampihatra ny fanjakany. Izy io no vatana, hoy i Tertullian, fa ny taovan'ny fiainana masina sy ny sakramenta. Izy io no vatana voasasan'ny ranon'ny Batemy, mba hahazoan'ny fanahy ny fahadiovany sy ny fahazavany… Izy io no vatana mandray ny Eokaristia ary mamono ny hetahetany amin'ny ra Masina, ka ny olombelona dia lasa iray miaraka amin'i Kristy ary mizara miaraka Aminy ny fiainana mitovy, mety ho velona mandrakizay… Mety ho toy ny ahitra any an-tsaha ve ny vatan'ny olona, ​​mivoaka vetivety mandritra ny fotoana fohy, hany ho tonga babon'ny olitra sy ny vahinin'ny fahafatesana mandrakizay? Izany dia fanevatevana ny Providence ary ho fofona amin'ny hatsarany tsy manam-petra ...

Raha manontany ianao hoe maninona no hitan'i Andriamanitra fa tokony hampiray izy, miaraka amin'ny zavaboary iray, misy fitsipika roa tsy mitovy, samy hafa be amin'ny fototra sy ny toetrany, toy ny saina sy ny vatany; ny antony tsy tiany ny hahatongavan'ny olona ho tahaka ny anjely, fanahy madio, hamaly aho fa nanao zavatra Andriamanitra mba ho tena mpanjaka sy tandindon'ny asa nataony rehetra. mba hahafahany, araka ny fomban'i Kristy, hamerina amin'ny fiteniny ny fitambaran'ny singa noforonina sy zavaboary, mba ho tonga foiben'ny zava-drehetra izy, ary amin'ny fampitana ny saina sy ny vatana, ny filaminana hita sy tsy hita. mpandika izy roa ary manolotra azy ireo miaraka amin'ny Avo Indrindra, amin'ny fankalazany sy ny fiankohofana…

… Ho eo avy hatrany ny fitsanganana amin'ny maty: ho tanteraka eo amin'ny indray mipi-maso izy, hoy ny St Paul, tao anaty tampoka. Ny maty, matory ao anatin'ny torimason'ny taonjato maro, dia handre ny feon'ny Mpamorona, ary hankatò azy haingana araka ny nankatoavin'ny singa azy nandritra ny enina andro [famoronana]. Hofoanany ny akanjom-bavan'ny alina lava ary hanafaka ny tenany amin'ny fihoaran'ny fahafatesana izy ireo, amin'ny fahamailoana lehibe kokoa noho ny olona matory mifoha amin'ny fanombohana. Tahaka ny tamin'ny andro taloha, Kristy dia nivoaka avy tao amin'ny fasany niaraka tamin'ny hafainganam-pandehan'ny tselatra, nandroaka ny vatany, vetivety, dia nesorin'ny anjely iray voaisy tombo-kase ny fasana ary noroahiny ny mpiambina, antsasa-maty tamin'ny tahotra. eny, amin'ny tany, hoy i Isaia, ao anatin'ny fotoana tsy takatry ny saina dia havoaka ny fahafatesana…

Hanokatra ny halaliny ny ranomasina sy ny tany handroahana ireo niharany, toa ny trozona izay natelin'i Jona nanokatra ny valanoranony mba hanipy azy any amin'ny morontsirak'i Tharsis. Avy eo, ny olombelona, ​​afaka, toa an'i Lazarosy, amin'ny fatoran'ny fahafatesana, dia hihoatra ho lasa fiainana vaovao, ary hanompa ilay fahavalo lozabe izay nahatsapa fa hihazona azy ireo amin'ny fahababoana. Hilaza izy ireo hoe: "Ry fahafatesana, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesana ô, aiza ny fanindronanao? ”…

Ny fitsanganana amin'ny maty dia ho fahitana lehibe sy manaitra izay hihoatra an'izay rehetra hita eto ambonin'ny tany ary mameno ny fahatongavan'ny famoronana voalohany…

Rehefa vita ny fitsanganana amin'ny maty, ny vokatr'izany dia ny fitsarana izay hitranga tsy misy hatak'andro… Ny fitsarana ankapobeny dia zavatra iray, nambaran'ny mpaminany; fahamarinana izay asongadin'i Jesosy Kristy tsy tapaka, fahamarinana voamarina amin'ny fisainana sy mifanaraka amin'ny lalàn'ny fieritreretana sy ny hevitra rehetra momba ny rariny….

Io fitsarana io dia antsoina hoe universal satria hoentina amin'ireo mpikambana rehetra ao amin'ny zanak'olombelona, ​​satria handrakotra ny heloka rehetra, ny fahadisoana rehetra, ary satria izy io dia azo antoka sy tsy azo ovana ... tsy hisy fanavahana intsony ny harena, ny fahaterahana, na laharana… ny fandresen'ny kapiteny lehibe, ny asa nateraky ny fahaiza-miaina, ny orinasa ary ny fahitana lehibe dia ho raiki-tampisaka sy kilalao fotsiny an'ny ankizy…

Izay nolazainy dia hotanterahiny; izay efa nataony, dia hamafisiny. Izay tadiaviny taloha dia hitoetra mandrakizay, satria ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny Tenin'Andriamanitra dia tsy hianjera na fahadisoana na oviana na oviana…

Raha mangina Andriamanitra ary toa hatory amin'izao fotoana izao, dia hamoha tsy misy tomika amin'ny fotoany manokana Izy… Raha nikatona ny fihainoana indrindra indrindra, dia fotoana fohy izany…

… Ny olon-dratsy rehetra, ny pampletan'ny fisainana maimaim-poana, ny mpamporisika ny lalàna tsy marina, ireo izay manitsakitsaka ny fahamendrehana sy ny fahalalahana ao amin'ny fianakaviana, ary ny zony sy ny zon'ny zanany; fa ny olona izay manohitra an 'Andriamanitra sy maneso ny fandrahonany dia hisy kaonty iray mavesatra sy hentitra hamoahana ny fahamarinany… dia fahamarinana iray marina tokoa… ary tsy ho ela, na ho ela na ho haingana dia hamaha izany kaonty izany izy ireo. Amin'ny andro famerenana am-panajana, ireo ratsy fanahy niantso ny olo-marina, izay nikiky ny fampijaliany sy ny ranomasony, toy ny olona mihinana mofo, dia hianatra ny vidin'izy ireo fa tsy namelan'Andriamanitra ny tenany ho fanesoana… - nalaina amina ampahany amin'ny pejy 78-106

Tapitra. Na, fa tsy izany aza, ny fiandohan'ny… mandrakizay.

 

Watch

Podcast

fanamarihana ambany pejy

fanamarihana ambany pejy

1 Rev 22: 16
2 cf. Ny satrobonin'ny fahamasinana: Ao amin'ny fanambarana an'i Jesosy mankany Luisa Piccarreta [[P. 110-111]