FIZARANA 11: Fr. Michel Rodrigue - Mivavaka ho an'ireo malalanao

miresaka amin'ireo izay miahiahy momba ny famonjena ny havan-tiana. Betsaka ny manontany ahy hoe: “Raiko, anaka. Raiko, anaka. ” Isaky ny minitra miaraka amin'ny olona aho dia manontany ahy momba izany izy ireo. Henoy tsara aho. Heveriko fa tsy maintsy mivavaka ho an'ny fianakaviana isika izao, tsy maintsy manangona ny fianakaviantsika. Fa ny olana ianao […]

Hamaky bebe kokoa