Fa maninona i Simona sy i Angela?

Ireo mpamaky ny Tompontsika an'ny Zaro

Ireo fisehoan-javatra niseho tany Marian tany Zaro di Ischia (nosy iray eo akaikin'i Naples any Italia) dia nitohy hatramin'ny 1994. Ireo mpitazana roa ankehitriny dia i Simona Patalano sy i Angela Fabiani, dia mahazo hafatra amin'ny faha-8 sy 26 isam-bolana, ary Don Ciro Vespoli, izay manome fitarihana ara-panahy ho azy ireo, dia ny tenany amin'ny iray amin'ireo vondrona mpahita mandritra ny dingana voalohan'ny fisehoana, talohan'ny nahatongavany ho pretra. (I Don Ciro izay, fara fahakeliny, vao namaky ireo hafatra nosoratan'i Simona sy i Angela taorian'ny nivoahany avy tao amin'ny toerany na "miala sasatry ny Fanahy"riposo nello Spirito").

Ny hafatra avy amin'ny Our Lady of Zaro dia mety tsy dia fantatra amin'ny tontolo miteny anglisy, fa misy tranga iray azo atao amin'ny fitsaboana azy ireo amin'ny antony maro. Ny voalohany dia ny manam-pahefana diosezy no mianatra am-pahavitrihana azy ireo ary tamin'ny taona 2014 dia nametraka vaomiera ofisialy niandraikitra, ankoatry ny zavatra hafa, miaraka amin'ny fanangonana fijoroana ho vavolombelona momba ny fanasitranana ary voankazo hafa mifandraika amin'ireo fisehoana. Noho izany, ireo mpahita sy ny fitafiany, noho izany dia miziriziry mafy, ary ny fahalalantsika, dia tsy nisy fiampangana ny fanararaotana. Don Ciro, tenany, dia nanondro fa tsy afaka notendren'i Msgr izy. Filippo Strofaldi, izay nanaraka ny fahitana nanomboka tamin'ny 1999, dia namoaka ny tsy fahitana ilay fisehoana na diabolic na vokatry ny aretin-tsaina. Ny zava-dehibe fahatelo amin'ny fahazoana am-bavany ny fisehoana Zaro / hafatra dia ny porofo mazava fa tamin'ny 1995, dia ireo fahitana dia toa fahitana miharihary (navoaka tao amin'ny magazine fepetra lehibe) tamin'ny fanimbana ny Towers Twin * tany New York tamin'ny 2001. (Io no nahasarika ny sain'ny mpanao gazety nasionaly tamin'i Zaro). Raha ny momba ny atiny mavesatra izay matetika mampihetsi-po, ** dia misy ny fitoviana manaitra eo amin'izy ireo sy ireo loharano matotra hafa, tsy misy lesoka teolojika.

 


Sources:

https://www.ildispariquotidiano.it/it/zaro-20-anni-di-apparizioni-fiaccolata-rosario-e-nuovo-messaggio/

Horonantsary fanadihadiana (italiana) ahitana rakitsoratra 1995 an'ny mpahita (anisan'izany i Ciro Vespoli):
https://www.youtube.com/watch?v=qkZ3LUxx-8E

Hafatra avy amin'i Simona sy Angela

Simona - Mialà amin'ny Famosaviana

Simona - Mialà amin'ny Famosaviana

Mivavaha mba hatanjaka rehefa tonga ny Tafio-drivotra.
Hamaky bebe kokoa
Simona – Endrey ny halehiben’ny fitiavan’Andriamanitra!

Simona – Endrey ny halehiben’ny fitiavan’Andriamanitra!

Ny vavaka dia toy ny rano mamono ny tany karankaina misy fanahy maina.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Jereo ny Tavany

Angela - Jereo ny Tavany

Izy dia Fitiavana.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Mivavaka ho an'ny firaisana

Simona - Mivavaka ho an'ny firaisana

Tototry ny fitiavan'i Kristy.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Eo amin'ny tontolon'ny asan'ny maizina

Angela - Eo amin'ny tontolon'ny asan'ny maizina

Jesosy irery ihany no famonjena.
Hamaky bebe kokoa
Angela: Hisy andro sarotra handresena

Angela: Hisy andro sarotra handresena

Mivavaha fa aza matahotra.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Fahafinaretana alohan'ny vavaka…

Simona - Fahafinaretana alohan'ny vavaka…

Ny vavaka dia fitaovam-piadiana mahery hiadiana amin'ny ratsy.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Malahelo aho

Angela - Malahelo aho

... voafehin'ny herin'ny ratsy izao tontolo izao.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Tiako sy tohako ianao

Simona - Tiako sy tohako ianao

... amin'ny fotoananao sarotra indrindra.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Tonga hanangona ny tafiko aho

Simona - Tonga hanangona ny tafiko aho

Hamafiso ny finoanao amin'ny alàlan'ny Sakramenta.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Aza kivy

Angela - Aza kivy

Ahinjiro amiko ny tananao.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Tsy misy Pretra…

Angela - Tsy misy Pretra…

... maty ny fiangonana. Mivavaha ho an'ny fiantsoana masina.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Fa maninona ianao no miteny hoe "Tompoko, Tompoko"?

Simona - Fa maninona ianao no miteny hoe "Tompoko, Tompoko"?

... fa akombaho ​​amin'ny Sitrapony ny fonao?
Hamaky bebe kokoa
Simona - Ny fiandohan'ny fotoan-tsarotra fotsiny

Simona - Ny fiandohan'ny fotoan-tsarotra fotsiny

Ny Rosary no fitaovam-piadianao.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Ny haizina te-hanarona ny mazava

Angela - Ny haizina te-hanarona ny mazava

Ho sarotra ny ho voavonjy raha tsy miomana ianao.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Ity no fitaovam-piadianao

Angela - Ity no fitaovam-piadianao

... miaraka amin'ny Sakramenta.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Mitadiava an'i Jesosy eo amin'ny alitara

Simona - Mitadiava an'i Jesosy eo amin'ny alitara

Mitadiava azy any am-piangonana!
Hamaky bebe kokoa
Simona - Mamorona Cenacles amin'ny vavaka

Simona - Mamorona Cenacles amin'ny vavaka

Ampianaro mivavaka ny ankizy — izy ireo no ho avy.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Tonga hanompo i Jesosy

Angela - Tonga hanompo i Jesosy

Fahitana ny fiarovana ny vadin'ny vadintsika amin'ny fiangonana.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Aza malaina mivavaka

Angela - Aza malaina mivavaka

Mopetaho mafy ny rojo ny rosary.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Mivavaha ho an'ireo zanako malalako

Simona - Mivavaha ho an'ireo zanako malalako

Raha mba nahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra ianareo tsirairay avy.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Tsara ny Ray

Simona - Tsara ny Ray

Anjaranao ny manakaiky.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Ho lavo ianao…

Angela - Ho lavo ianao…

... fa mifohaza indray, eto aho!
Hamaky bebe kokoa
Angela - Mbola Tsy Mihaino Ianao

Angela - Mbola Tsy Mihaino Ianao

Tsy vonona daholo ianareo.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Jesosy, Ilay Mpangataka Andriamanitra

Simona - Jesosy, Ilay Mpangataka Andriamanitra

Miandry anao amin'ny tànana ahinjitra Izy.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Ny fitaovam-piadiana fandresen'ny fandresena

Angela - Ny fitaovam-piadiana fandresen'ny fandresena

Aza avela ho voafitaky ny ratsy ianareo.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Miarena Amiko

Angela - Miarena Amiko

Aza very fanantenana, na dia amin'ny fotoana maizina indrindra aza.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Mivavaha ho an'ny fiangonana malalako

Angela - Mivavaha ho an'ny fiangonana malalako

Mijanona miaraka amiko eo ambanin'ny Hazo fijaliana.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Matokia amin'ny fotoana tsara sy amin'ny fotoana ratsy

Simona - Matokia amin'ny fotoana tsara sy amin'ny fotoana ratsy

Tsy hihemotra amin'ny fahatongavany izy.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Tonga izao ny fitsapana

Angela - Tonga izao ny fitsapana

Mivavaha miala amin'ny fianakavianao ny tafio-drivotra ...
Hamaky bebe kokoa
Simona - Ny fitaovam-piadiana mahery vaika hiadiana amin'ny ratsy

Simona - Ny fitaovam-piadiana mahery vaika hiadiana amin'ny ratsy

Mivavaha, anaka, mivavaha.
Hamaky bebe kokoa
Angela - dragona lehibe

Angela - dragona lehibe

Matoky ny siansa kokoa ny olona noho Andriamanitra.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Mihazakazaka manaraka ny mpaminany sandoka

Simona - Mihazakazaka manaraka ny mpaminany sandoka

Mikatsaka fandriampahalemana sy fitiavana amin'ny làlan-diso.
Hamaky bebe kokoa
Simona & Angela - Ny fiangonana dia ao amin'ny setroky ny satana

Simona & Angela - Ny fiangonana dia ao amin'ny setroky ny satana

Mivavaha ho an'ireo zanako voafidiko mba hijanonany amin'ny fanaovana raharaha ratsy.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Manamboara efitrano ho an'Andriamanitra

Simona - Manamboara efitrano ho an'Andriamanitra

Nandoko lalana ho anao ny Tompo.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Mba henoy aho

Angela - Mba henoy aho

Aza matahotra ny hazofijaliana.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Mivavaha mba hisian'ny fandriampahalemana

Simona - Mivavaha mba hisian'ny fandriampahalemana

Ny vavaka dia fitaovam-piadiana mahery vaika hanoherana ny ratsy.
Hamaky bebe kokoa
Angela: Hitia ny be fitiavana ny maro

Angela: Hitia ny be fitiavana ny maro

Mandrahona ny fandriam-pahalemana ny mahery.
Hamaky bebe kokoa
Angela: Maneho ireo iharan'ny ratsy ianao

Angela: Maneho ireo iharan'ny ratsy ianao

... ary tsy fantatrao intsony izany.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Raha tsy vonona ianao

Angela - Raha tsy vonona ianao

... tsy ho afaka handresy ireo fitsapana ianao.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Azafady mba sokafy ny fonao

Simona - Azafady mba sokafy ny fonao

Avelao i Jesosy hiditra amin'ny fiainanao.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Fahitana an'i Md Piera

Simona - Fahitana an'i Md Piera

... ary sisa amin'ny pretra mahatoky.
Hamaky bebe kokoa
Angela: Betsaka no miala amin'ny fiangonana

Angela: Betsaka no miala amin'ny fiangonana

Fa akaiky anao aho.
Hamaky bebe kokoa
Angela: Mila vavaka ny fiangonana

Angela: Mila vavaka ny fiangonana

Mivavaha mba tsy ho very ny tena finoana.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Fotoana sarotra miandry anao

Simona - Fotoana sarotra miandry anao

Mivavaha ho an'ireo zanako malalako, dia ny pretra.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Fitiavana, ankizy, fitiavana

Simona - Fitiavana, ankizy, fitiavana

Anjaranao irery no manapa-kevitra momba ny fiainanao.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Vakio ny Tenin'Andriamanitra

Angela - Vakio ny Tenin'Andriamanitra

Tokony ho fantatra amin'ny soratra masina izy.
Hamaky bebe kokoa
Simona & Angela - Mivavaha ho an'ny Papa

Simona & Angela - Mivavaha ho an'ny Papa

Miankina aminy ny fanapahan-kevitra lehibe.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Fotoana sarotra miandry anao

Angela - Fotoana sarotra miandry anao

Ny tena mampalahelo ahy dia tsy vonona daholo ianareo.
Hamaky bebe kokoa
Simona sy Angela - Izao no fotoana hisafidianana

Simona sy Angela - Izao no fotoana hisafidianana

Na miaraka amin'i Kristy ianao na manohitra azy.
Hamaky bebe kokoa
Simona sy Angela - Hisy andro haizina

Simona sy Angela - Hisy andro haizina

Fohy ny fotoana.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Tsy misy fotoana intsony

Angela - Tsy misy fotoana intsony

Mihainoa dia henoy aho ary aza miahiahy momba ny zavatra tsy ilaina.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Pretra latsaka

Angela - Pretra latsaka

Aza mitsara; mivavaha ho azy ireo.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Mila vavaka ianao

Angela - Mila vavaka ianao

Aza mino fa afaka mamaha ny olanao irery ianao.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Omeo an'i Jesosy ny zava-drehetra

Simona - Omeo an'i Jesosy ny zava-drehetra

Tsy hitaredretra izy fa hampionona anao.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Reny na famindram-po

Simona - Reny na famindram-po

Jesosy dia miandry amin'ny sandry misokatra.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Mivavaha ho an'ny Vicar

Angela - Mivavaha ho an'ny Vicar

Tsy maintsy miatrika fitsapana sy fahoriana ny Fiangonana.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Mangetaheta ny fahamarinana ny zanak'olombelona

Angela - Mangetaheta ny fahamarinana ny zanak'olombelona

... fa tsy mitsaha-mitsoaka ny fahasoavana.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Mila vavaka izao tontolo izao

Simona - Mila vavaka izao tontolo izao

Ny vavaka ihany no afaka mamindra tendrombohitra.
Hamaky bebe kokoa
Angela - Aza matahotra

Angela - Aza matahotra

Mamelà ny lambako rehetra ianareo rehetra.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Tonga hanangona ny tafiko aho

Simona - Tonga hanangona ny tafiko aho

Miomàna, ry zanako, miorena tsara ary mahereza amin'ny finoana.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Manangona ny tafiko aho

Simona - Manangona ny tafiko aho

I Jesosy Tompo izay efa nitsangana ihany no hanome anao hery hanombohana indray.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Mivavaha tsy tapaka, mijoroa amin'ny fitiavana

Simona - Mivavaha tsy tapaka, mijoroa amin'ny fitiavana

Ry zanako, amin 'izao fotoan-tsarotra izao dia tsy mitsahatra mivavaka hatrany fa amin'ny fitiavana.
Hamaky bebe kokoa
Simona - Fotoana fanapahan-kevitra

Simona - Fotoana fanapahan-kevitra

Ny Tomponay any Zaro, Italia mankany Simona, 26 febroary 2019: Anaka, aza avela hamitaka ny tenanareo ianareo ...
Hamaky bebe kokoa
Posted in Messages, Fa inona no mpahita?.