Pedro Regis amin'ny Andron'ny fandriampahalemana

Te hanao anao ho olomasina aho ho voninahitry ny fanjakan'Andriamanitra. Sokafy ny fonao! Tsy ho ela dia hiova ho tontolo vaovao izao tontolo izao, tsy mankahala na herisetra. Ho zaridaina vaovao izao tontolo izao ary hiaina am-pifaliana daholo ny rehetra. (8 Oktobra 1988)

Hamaky bebe kokoa