Pedro Regis amin'ny Andron'ny fandriampahalemana

Te hanao anao ho olomasina aho ho voninahitry ny fanjakan'Andriamanitra. Sokafy ny fonao! Tsy ho ela dia hiova ho tontolo vaovao izao tontolo izao, tsy mankahala na herisetra. Ho zaridaina vaovao izao tontolo izao ary hiaina am-pifaliana daholo ny rehetra. (8 Oktobra 1988)

Hamaky bebe kokoa

Jennifer - Era amin'ny fandriampahalemana

Hoy Jesosy: Anaka, efa nandefa tafiotra sy horohoron-tany teto amin'izao tontolo izao aho ho famantarana fa mila miova ny olona. Betsaka no tsy mandray izany ho famantarana. Betsaka no tsy mahazo fa manota izy ireo. Rehefa mahita ny tafio-drivotra sy ny loza ianao dia fantaro fa ny famantarana ny fahoriana dia […]

Hamaky bebe kokoa