Pedro Regis - Babela Lehibe

Ilay Fiadidian'ny Fandriampahalemana ho an'ny Pedro Regis on June 16, 2020:
 
Ry zanako malala, Izaho no Reninao ary te hahita anao faly sahady eto an-tany aho ary miaraka amiko miaraka amin'ny any an-danitra. Mangataka anao ho mpiaro ny Zanako Jesosy aho. Ho avy ny fotoan-tsarotra. Karakarao ny fiainanao ara-panahy, satria io no hany fomba ahafahanao miatrika ny lanjan'ny fitsapana izay ho avy. Mikatsaha hery amin'ny Tenin'ny Jesosy-Kristy sy amin'ny Eokaristia. Aza avela ho resin'ny devoly izany. Miverena any amin'ilay Ilay lalan-tokanao sy fahamarinana ary fiainanao. Ho avy ny andro izay hisehoan'ny fahamarinana ao am-po vitsy ary hiparitaka hatraiza hatraiza i Babela Lehibe. Ny mpiorina mahatoky dia hisotro ny kaopy mangidy amin'ny fijaliana. Aza kivy. Izay lazaiko dia tsy [kendrenao hampatahotra anao). Mijery tsara. Ny Filazantsara sy ny fampianaran'ny tena Magisterium an'ny Fiangonan'i Jesosy dia ho fitaovam-piadiana lehibe hiarovanao. Ekeo ny fangatahana nataoko ary hahomby ianao. Mandroso tsy misy tahotra. Ity no hafatra omeko anao anio amin'ny anaran'ny Trinite Masina indrindra. Misaotra anao noho ny namelany ahy hanangona anao eto indray. Misaotra anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina aho. Amen. Milamina.
Posted in Messages, Pedro Regis, Ny fotoan'ny fahoriana.