Pedro Regis - Fisedrana naharitra ela

Ilay Fiadidian'ny Fandriampahalemana ho an'ny Pedro Regis ny 1 aogositra 2020:

Ry zanako, zanaky ny fiadanana aho ary avy any an-danitra hitondra fiadanana ho anao. Sokafy ny fonao ary raiso ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Jesosy Kristy no naniraka ahy tany aminao hiantso anao ny fiovam-po. Malemy fanahy sy manetre tena ao am-po, satria io no hany fomba ahafahanao manantona ny tena asanao amin'ny maha-kristiana. Ianao no mpamono ny Tompo ary tsy momba anao izao zavatra izao tontolo izao. Mbola hanana fitsapana mafy mandritra ny taona maro ianao, nefa homba anao aho na dia tsy mahita ahy aza ianao. Ny zanak'olombelona dia manitsaka ny lalan'ny famotehana izay nomanin'ny olona amin'ny tanany. Mihodina haingana. Tia anao ny Tompoko ary miandry anao amin'ny Open Arms. Aoka ho feno fanantenana ianao. Ny ho avy ho tsara kokoa amin'ny olo-marina. Aza kivy. Tsy misy fandresena raha tsy misy lakroa. Avy any an-danitra aho izao mba hanampy anao. Ampio aho. Mila anao tsirairay avy aho. Atolory ahy ny tananao. Trust. Izaho no Reninao ary te hahita anao miaraka amiko any an-danitra. Amin'izao fotoan-tsarotra izao dia ampaherezo ny fivavahanao ho an'ny Fiangonan'i Jesosy. Ny hoavin'ny Fiangonana dia ho marihina amin'ny ady lehibe. Mijaly aho amin'izay tonga aminao. Mivavaha. Mivavaha. Mivavaha. Herim-po. Hamaly soa anao ny Tompo amin'izay rehetra ataonao mba hankasitrahako ny drafoko. Mandrosoa ho fiarovana ny fahamarinana. Ity no hafatra omeko anao anio amin'ny anaran'ny Trinite Masina indrindra. Misaotra anao noho ny namelany ahy hanangona anao eto indray. Misaotra anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina aho. Amen. Milamina.
Posted in Messages, Pedro Regis.