Pedro Regis - Sambo vaky ny finoana

Ilay Fiadidian'ny Fandriampahalemana ho an'ny Pedro Regis , 30 aprily 2020:
 
Ry zanaka malalanao, miondrika amin'ny vavaka ny lohalika, fa fanahy maro no handeha ao amin'ny haizin'ny fotopampianarana diso. Hisy sambo be mpandeha amin'ny finoana ary ho lehibe ny fanaintainana ho an'ireo zanako mahantra. Mijanona amin'i Jesosy. Miaro ny Filazantsarany ary mitoera ho mahatoky amin'ny tena Magisterium an'ny Fiangonany. Ireo izay mitoetra ho mahatoky hatramin'ny farany dia ambara ho Hotahin'ny Ray. Atolory ahy ny tananao ary hitariako anao ho any amin'ilay Mpanavotra sy Mpanavotra anao. Mijery tsara. Amin'ny zavatra rehetra, Andriamanitra aloha. Mandrosoa ho fiarovana ny fahamarinana. Ity no hafatra omeko anao anio amin'ny anaran'ny Trinite Masina indrindra. Misaotra anao noho ny namelany ahy hanangona anao eto indray. Misaotra anao aho, amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Milamina.
Posted in Messages, Pedro Regis.