Ireo Mpaminany Marina

Ny fanahy sasany dia toa te-handamina indray ireo seza tokotanin'ity Titanic ity fa tsy hanampy ny rahalahiny sy ny rahavaviny hiditra ao amin'ny Life Boat (izany hoe ny "fiaran'ny" fon'ny Immaculate Heart) ho an'ny fitsangatsanganana mahery vaika… Iza no tena "mpaminany sandoka" amin'izao androntsika izao - mpahita miaraka amin'ny fampitandremana tsy mahazo aina, na ireo izay milaza tsotra fotsiny izay lazain'ny olona te maheno?

Vakio Ireo Mpaminany Marina nataon'i Mark Mallett tao Ilay Teny Ankehitriny.

Posted in Avy amin'ny mpamatsy vola anay, Messages.