Jennifer - Fahitana amin'ny fampitandremana

Fahitana momba ny fampitandremana na ny fahazavana miondana fisainana

Fanamarihana: Izany dia nomena ho an'i Jennifer nandritra ny telo andro nandritra ny telo (tamin'ny 12 septambra 2003 sy 24-25th 2003). Ny talem-panahiny ara-panahy dia nanambatra azy ireo ho ao amin'ny fahitana iray naseho eto:

 

Jesosy to Jennifer : “Anaka, mahita maso amin'ny fahitana ilay fampitandremana ho avy ianao.”

Maizina ny lanitra ary toa ny alina ihany nefa ny foko no milaza amiko izany indraindray amin'ny tolakandro. Hitako ny fisokafan'ny lanitra ary maheno henoko aho. Rehefa mibanjina aho dia mahita an'i Jesosy mihoson-doha eo amin'ny hazo fijaliana ary mandohalika ny olona.

Dia hoy i Jesosy tamiko: "Ho hitan'izy ireo ny fanahiny raha ny fahitako azy." Hitako mazava tsara ny ratra amin'i Jesosy sy i Jesosy avy eo, "Izy ireo dia hahita ny ratra tsirairay izay nampian'izy ireo tao amin'ny foko masiko indrindra."

Eo ankavia no hitako mahita ilay Reny Misaotra nitomany ary avy eo dia niresaka tamiko indray i Jesosy ary nilaza hoe: “Miomàna, miomàna dieny izao ho avy tsy ho ela. Anaka, mivavaha ho an'ireo fanahy maro mety ho very noho ny fomban'izy ireo sy ny fahotany. ”

Rehefa nibanjiko aho dia nahita ny ranon-dra nalatsaka avy tamin ’i Jesosy sy nitetika ny tany. Mahita olona an-tapitrisany avy amin'ny firenena rehetra aho. Maro no toa sahiran-tsaina rehefa niandrandra ny lanitra izy. Hoy i Jesosy,

"Mitady hazavana izy ireo satria tsy tokony ho fotoan'ny haizina io, kanefa ny maizin'ny ota no manarona an'ity tany ity ary ny hany hazavana izay hiarahako ho an'ny olombelona dia tsy mahatsapa ny fifohazana izay homena azy. Io no fanadiovana lehibe indrindra hatramin'ny nanombohan'ny famoronana. ”

Hitako ny olona mitomany sy ny sasany miaraka amin'ny kiaka mahatsiravina rehefa mahita an'i Jesosy mihoson-doha eny amin'ny hazo fijaliana. Hoy i Jesosy, “Tsy fahitan'ny teniko izanyd izay miteraka ny fahoriany; ny halalin'ny fanahy amin'ny fahalalana fa nametraka azy ireo teo izy. Tsy fahitan'ny rà malemy no mahatonga ny fahoriany; ny fahafantarana fa ny fandavan'ny olona ahy no nahatonga ny ratra nandratra ahy. ”

“Anaka, be dia be ny ho faty satria ny fanahiny dia lasa lavitra ahy kanefa izaho, Jesosy, no haneho ny halalin'ny famindram-poko.”

“Anaka, hitanao fa nihovotrovotra ny tany, satria efa antomotra ity ora fanadiovana fahazavana ity, dia hirehareha eo amin'ny oloko ny fahatezeran'ny liona. Hitombo ny fakam-panahy satria mitady ireo tra-boina marobe izy. Io no ady ara-panahy lehibe indrindra natrehin'ny olona. Anaka, lazao amin'ny oloko fa anio dia mangataka aho mba harahin'izy ireo ny teniko noho ny famantarana any atsinanana efa hiakatra. Lazao amin'ny oloko fa izao no ora ho an'i Jesosy, ary samy hatao araka ny sitrapoko ny zavatra rehetra. ”

Raha mijery aho dia manohy mahita an'i Jesosy mihosotra eo amin'ny hazo fijaliana. Manohy mijery ny renin'i Soa fisaina mitomany eo ankavia aho. Ny hazofijaliana dia fotsy mamirapiratra sy hazavana any an-danitra, toa miato ihany izy io. Rehefa nisokatra ny lanitra dia nahita jiro mamirapiratra teo amin'ny hazo fijaliana aho ary tao anatin'ity mazava ity dia hitako i Jesosy tafatsangana tamin'ny maty dia mijery fotsy mijery ny lanitra manandratra ny tanany, avy eo mijery eo amin'ny tany izy ary manao famantarana ny hazo fijaliana. tahio ny olony.

(Source: WordsfromJesus.com)

 

Posted in Jennifer, Messages, Ny fanazavana momba ny feon'ny fieritreretana, Fampitandremana, fanavaozana, fahagagana.