St. Faustina - Ny vahaolana tokana

Jesosy mankany St. Faustina:

Tsy hanana fandriam-pahalemana ny zanak'olombelona raha tsy miverina am-pitokisana ny famindrampoko.

Endrey, maratra mafy aho noho ny tsy fahatokisan'ny fanahy! Ny fanahy toy izany dia milaza fa Masina sy Marina aho, nefa tsy mino fa Famindram-po aho ary tsy matoky ny fahatsarako. Na ny devoly aza dia manome voninahitra ny Rariko nefa tsy mino ny Fahasoavako. -Famindrampon'Andriamanitra ao amin'ny fanahiko, Diary, n. 300

Posted in Messages, Md Faustina.