Fanambarana marina sy diso momba ny Fr. Michel Rodrigue

Fahita, amin'izao fotoana izao, ny fampahalalana diso manaparitaka amin'ny Internet ataon'ny olona tsara sitra-po. Tsy mahagaga raha "fanambarana" vitsivitsy sy "zava-misy" voalaza fa Fr. Michel Rodrigue amin'ny tranonkala hafa dia tsy marina. Fr. Nihaona mivantana tamin'i Christine Watkins, mpandray anjara amin'ny Countdown to the Kingdom i Michel Rodrigue, ary niara-nampandrenesina tamin'ny alàlan'ny mailaka sasany izy ireo, nangataka tamin'izy ireo mba hamoaka vaovao diso momba azy. Mampalahelo fa Fr. Tsy nohenoina ny fangatahan'i Michel ary niparitaka ny fampahalalam-baovao. Araka izany dia irinay ny hanazava izay marina sy izay tsy an'ny mpamaky anay. 

Ity fanazavana manaraka ity dia avy amin'ny rakipeo nataon'i Fr. Lahateny nataon'i Michel…


Fitarainana: Nohamafisiny fa rehefa tonga ny Antikristy dia "hanana 20 minitra fotsiny isika haka ny fananantsika" ary handositra ho any amin'ny toeram-pialofana sy toeram-piarovana azo antoka hafa.

valiny: Fr. Tsy nilaza izany i Michel. Ny manan-danja kokoa noho ny fialofana ara-batana, hoy izy, dia ny fialofan'ny Fon'i Jesosy sy Maria. Hoy izy:

“Ny fialofana, voalohany indrindra, dia ianao. Alohan'ny maha-toerana azy dia olona iray, olona miaina miaraka amin'ny Fanahy Masina, amin'ny toetran'ny fahasoavana. Ny fialofana dia manomboka amin'ny olona nanolo-tena ny fanahiny, ny vatany, ny toetrany, ny fitondran-tenany, araka ny Tenin'ny Tompo, ny fampianaran'ny Fiangonana ary ny lalàn'ny Didy Folo. Miantso ny pasipaoro ho any an-danitra ny Didy Folo. Rehefa tonga any amin'ny sisintany ianao dia mila mampiseho ny pasipaoronao. Manome toky anao aho, alohan'ny hidiranao any an-danitra dia tsy maintsy asehonao ny fankatoavanao ny Didy Folo an'ny Tompo satria ny Testamenta Taloha dia tsy noravan'i Jesosy. Ny Testamenta Taloha dia notanterahin'i Jesosy ary midika izany fa ny Testamenta Taloha dia tsy maintsy tanterahinay koa. Tsy tompony isika. Mpianatra ihany isika.

Ny fialokalofanao voalohany koa dia ny Fo Masin'i Jesosy sy ny Fahatsiarovana an'i Maria Maria. Fa maninona koa i Maria? I Maria irery no nanome nofo an'i Jesosy. Midika izany fa ny fon'i Jesosy dia ny nofon'i Maria, ary tsy azonao atao ny manavaka ny Fon'ny Jesosy amin'ny fon'i Maria. . . "

Hita ny filazany feno momba izany Eto.


Fitarainana: Nambarany fa enina ambin'ny folo ambin'ny folo taona Andriamanitra dia nilaza taminy mba hanomboka fandroahana. 

valiny: Fr. I Michel tsy milaza fa Andriamanitra no nilaza taminy toy izao. Nilaza izy fa tamin'ny mbola kely, dia nasaina hivavaka miaraka amin'ny hafa izay tao anaty ekipa hanampy ny mpamaky trano iray izy, ka izany no nampidirina avy eo tamin'ny zava-misy ny devoly. Nambaran'Andriamanitra taminy ny fomba, indrindra indrindra ny devoly niasa tao anaty vehivavy izay nangatsiaka ny fony. 


Fitarainana: Momba ny fampitandremana, hoy izy: "Tsy mino ny olona sasany fa tena nisy io", fa kosa ny Garabandal kosa dia nanambara mazava fa ny olona rehetra eto ambonin'ny planeta dia tsy hisalasala fa avy amin'Andriamanitra io ary misy Andriamanitra.

valiny: Fr. Hoy i Michel: "Aorian'ny fampitandremana dia tsy hisy olona sisa eto an-tany afaka hilaza fa tsy misy Andriamanitra." Nilaza ihany koa izy hoe: “Ny devoly dia hanaparitaka hafatra amin'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fampitam-baovao, finday, fahitalavitra, sns. Ny hafatra dia izao: illusion niarahan'ny rehetra nitranga tamin'ity daty ity. Ny mpahay siansa dia nandinika an'io ary nahita fa tamin'ny fotoana iray ihany dia nisy fiposahan'ny masoandro avy amin'ny masoandro namoaka an'izao tontolo izao. Tena mahery vaika izy io ka nisy fiantraikany tamin'ny sain'ny olona teto an-tany, ka nahatonga ny olon-drehetra hihevitra an-kolaka. " kitiho eto ho an'ny lahatsoratra iray manontolo.

Fr. Ny kaontin'i Michel momba an'io dia tsy mifanaraka amin'ny mpahita fahitana sy ny mpitsangatsangana hafa izay nilaza ihany koa fa maro ny olona hino, amin'ny voalohany, ary avy eo handà ny zavatra niainany. Nilaza i Matthew Kelly fa Andriamanitra Ray no nilaza taminy momba ny fampitandremana, na ny “Fitsarana kely”: “Fantatro fa toa zavatra tsara be izany, nefa indrisy na dia tsy hitondra an'izao tontolo izao ao amin'ny My fitiavana. Ny olona sasany dia hihodina lavitra lavitra Ahy; hirehareha sy mafy loha izy ireo. Miasa mafy hiady amiko i satana. ” Momba ny fampitandremana dia nilaza tamin'i Janie Garza i Jesosy, izay nahazo ny fankatoavan'ny evekany hizara ny hafany: “Betsaka no hiova finoana, fa maro kosa no tsy hiova.” Hoy i Masina Maria Maria tamin'ny 3 martsa 2013, tamin'i Luz de Maria de Bonilla, izay misy ny hafatra ao Imprimatur: “Tsy nofinofy fotsiny ilay fampitandremana. Tsy maintsy diovina ny zanak'olombelona mba tsy hianjera amin'ny afon'ny helo. Ho hitan'ny olona ny tenany, ary amin'izany fotoana izany dia hijaly izy ireo noho ny tsy ninoany, fa efa namitaka ny maro tamin'ny zanako izay tsy ho afaka sitrana mora foana, satria handà ny fampitandremana ireo tsy manan-tsahala ary hanome izany ho vaovao teknolojia. "


Fitarainana: Atolony an'i Vatikana ho fanoherana ny asan'ny Fanahy ao amin'ny monasiterany izay fialofana azo antoka.

valiny: Tsy nilaza izy fa ny Vatican dia manohitra ny asan'ny Fanahy ao amin'ny monasiterany. Nilaza tokoa izy, raha haverina amin'ny fomba hafa, fa ny monasitera dia fialofana amin'ny fotoana ho avy rehefa henjehina mafy ny Kristiana ary hisy korontana lehibe eto an-tany. 


Fitarainana: Na aiza na aiza ao amin'ireo literatiora ara-paminaniana eken'ny Eglizy REHETRA dia misy fialokalofana navoakan'Andriamanitra na i Maria.

valiny: Ny fialofana azo antoka voalohany dia voalaza ao amin'ny Soratra Masina. Ny Fiaran'i Noa io, ary misy resaka momba ny toerana azo antoka hafa. . . 

Ilay Rain'ny Fiangonana tany am-piandohana Lactantius, izay mahita mialoha ny fandosiran'ny fandikan-dalàna amin'ny ho avy:

Amin'izay fotoana izay hamoahana ny fahamarinana ary hankahalana ny tsy fananan-tsiny; ary ny ratsy fanahy handroba ny soa toy ny fahavalo; na lalàna, na filaminana, na fifehezana ara-tafika dia tsy hotehirizina… ny zava-drehetra hatao henatra sy mifangaro hanohitra ny tsara sy ny lalànan'ny natiora. Ary dia horavana ny tany, toy ny fandrobana iray ihany. Rehefa hitranga izany zavatra izany, dia hisaraka amin'ny olon-dratsy ny marina sy ny mpanaraka ny fahamarinana ary handositra any fitokana-monina. -Lactantius, Ny Institiota masina, Boky VII, Ch. 17

Nanamafy i St. Francis de Sales fa hisy toerana fiarovana ho anao mandritra ny fanenjehana ny Antikristy:

Ny fikomiana sy ny fisarahana dia tsy maintsy ho tonga… hitsahatra ny Sorona ary… ny Zanak'olona dia zara raha mahita finoana eto an-tany… Ireo andinin-tsoratra masina rehetra ireo dia takatry ny fijaliana izay hateraky ny Antikristy ao am-piangonana… Fa ny fiangonana… tsy ho diso, ary omena sakafo sy hotehirizina ao afovoan'ny efitra sy fitokana-monina izay hahazoany misotro ronono, araka ny voalazan'ny Soratra Masina (Apôk. Ch. 12). -St. Francis de Sales, Ny asa nanirahana ny Fiangonana, ch. X, n.5

Nomena ilay vehivavy ny elatry ny voromahery lehibe, mba hahafahany manidina ny fitoerany any an-efitra, izay, lavitra ny bibilava, dia nokarakaraina nandritra ny herintaona, roa taona sy tapany. (Apokalypsy 12:14; manondro fialofana ara-batana izany)

Ary ao amin'ireo fanambarana ho an'i Fr. Stefano Gobbi, izay mitondra ny Imprimatur, Nilaza mazava ny Our Lady fa ny fon'ny tsy mety ataony dia tsy ho fialokalofana ara-panahy fotsiny fa:

Amin'izao fotoana izao, mila mihazakazaka mialokaloka amin'ny fialofana ao amin'ny Foko Malalaka aho, satria misy fandrahonana lehibe manantona anao. Ireo no voalohany amin'ny zava-dratsy rehetra amin'ny filaminam-panahy, izay mety hanimba ny fiainana mihoatra ny natiora ny fanahinao… Misy ny faharatsian'ny filaminam-batana, toy ny aretina, loza, lozam-pifamoivoizana, haintany, horohoron-tany ary aretina tsy azo sitranina izay miparitaka manodidina…… ratsy amin'ny filaminam-piaraha-monina… Mba ho voaro amin'ireo ratsy rehetra ireo ianao dia manasa anao hametraka ny tenanao ao anaty trano fialofana any amin'ny trano fialokalofana ny foko tsy mahafaty. —Jiona faha-7, 1986, Ho an'ireo Pretra Zanaka malalantsika, n. 326


Fitarainana: Nambarany fa rehefa atsahatra ny Eokaristia ary manolotra litorjia sandoka ny Fiangonana dia "ho fandravana sy fahavetavetana izany ary hanomboka ny fahoriana lehibe." 

valiny: Rehefa indray, sandoka izany. Fr. Hoy i Michel:

Rehefa mahita ny fahavetavetana mahatsiravina nolazain'i Daniela mpaminany mijoro ao amin'ny fitoerana masina ianao (avelao ny mpamaky hahalala). . . (Matio 24: 15)

“Inona no tian'i Jesosy holazaina? Nilaza i Md Papa Paul VI fa 'tamin'ny alàlan'ny famakiana sasany, dia niditra tao am-piangonana ny setroky ny satana.' Vetivety dia tsimbadin'ny olona ilay teny hoe 'mandingana sasany.' Midika izy ireo fa ambaratongam-piangonana. 

“Ny anti-Kristy dia ao amin'ny ambaratongam-piangonana ankehitriny. Hatramin'ny nanombohan'ny fiangonana dia ny hipetraka eo amin'ny seza fiasan'i Peter no tena faniriany lehibe. Hifaly vetivety ny devoly. Ny Antikristy no ho iray izay miseho ary manjaka ho mpamonjy an'izao tontolo izao. Hanana lohany telo izy: ny loha ara-pivavahana - ny papa sandoka, ny loha politika ary ny lohany ara-bola. Ny Antikristy, amin'ny sarin'ny mpamonjy, dia ho lohan'ireo roa hafa. Eo daholo izao. Fotoana kely fotsiny izao. . .

"Rehefa avy mipoitra ny Antikristy dia ho avy ny fanaovana sorona. Holotoin'izy ireo ny Eokaristia Masina ary lazainy fa tandindona fotsiny izany. Hiezaka izy ireo hanao karazana lamesa hafa hampifaly ny antokom-pivavahana rehetra, ary hofoanany ny “andron'ny Tompo”, ny alahady. Ny pretra dia ho toy ny shamans. Ny pretra sy ny diakona vehivavy manambady dia tsy hitovy amin'ny an'ny taloha. Ho "maintso" izy ireo ary hifantoka amin'ny Reny Tany. Mbola hitranga indray ireo fandavana telo an'i Petera. Amin'ity indray mitoraka ity dia ny fandavana ny tena Fanatrehana ao amin'ny Eokaristia, ny fandavana ny fisoronana, ny fandavana ny fanambadiana. Hamaky ny loharano loharano, kitiho eto.


Fitarainana: Nilaza izy fa “ny Antikristy dia Lord Maitreya any Angletera. Aza mijery azy na mijery ny masony. ”

valiny: Tsy milaza na mino izy fa ny Antikristy dia Lord Maitreya. Tsy nilaza izy hoe: “Aza atopazy izy na mijery ny masony.” 

Ity misy zavatra nolazainy, na izany aza, momba ny devoly (tsy ilay Antikristy): 

“Eny, ezahany ny maka tahaka an'i Jesosy amin'ny fanaovana karazana famantarana rehetra. Ho fantatrao fa tsy avy amin'ny Tompo ireo zavatra ireo satria tsy ho ela ny valiny. Ho fohy foana izany.

“Ary izao no zava-dehibe: hahita zavatra maro amin'ny fahitalavitra ianao. Ny zavatra voalohany tena tian'ny devoly dia ny fampisehoana. Mirehareha izy, ka hanome famantarana ka hahatonga ny olona hiteny hoe: 'Hitanao ve izany! Efa hitanao ve izany! ' Aza mijery sy mamahana ny avonavony. Izy dia iray amin'ireo anjely tsara indrindra tany an-danitra. Nahazo fanomezana lehibe indrindra nomen'ny Ray ny anjely izy. Nampiasainy ireo fanomezana ireo mba hamitahana sy hanimbana anjely hafa miaraka aminy. Ny ampahatelony dia nanaraka azy tany amin'ny afobe. '” kitiho eto ho an'ny lahatsoratra feno.


Fitarainana: Nanamafy izy fa "Andriamanitra dia nifidy an'i Trump mba hanatanteraka ny sitrapony tsy noho izy kristiana tsara fa noho izy tsy azo vinavinaina."

valiny: Ireto ny Fr. Ireo teny marin'i Michel, izay hita ao amin'ny Eto

"Ny azoko lazaina momba ny filoha Trump dia izay nolazain'ny Ray tamiko fotsiny. Hoy izy: 'Ity no nofidiko. Tsy afaka mifehy azy izy ireo. ' Tsy nilaza izy fa olo-masina. Tsy nilaza an'izany mihitsy izy. 'Tsy afaka mifehy azy izy ireo. Tsy hain'izy ireo ny tongotro handihizany. ' Io no nolazainy. 'Noho io antony io dia tsy nahavita nanatanteraka ny asany izy ireo.' Nilaza ny Ray fa voafidy i Trump noho ny anjeliny nanova ny latsa-bato. Voafidy izy satria fantatry ny Tompo ny toetrany, ny fahaizany, ny asany ary ny sitrapony. Voafidy hanakana ny governemanta tokana izy. Zava-dehibe izany satria raha tsy teo izy dia afaka manome toky anao aho fa ny Governemanta Iraisam-pirenena Iray, izay ny asan'i satana, dia efa niseho sahady. Ary fantatro fa afaka miala sasatra amin'izay nolazaiko aho. Nolazaiko tamin'ny eveka izany rehetra izany. Fantany izay hitako rehetra. Lazaiko azy daholo ny zava-drehetra. Tsy manan-javatra hafenina aho.

“Nolazaiko tamin'ny olona tany Etazonia hoe: 'Indraindray Trump dia mihetsika amin'ny fomba tsy azon'ny olona. Fa manome toky anao aho fa voatahy ianao manana azy, ka tsy maintsy mivavaka ho azy ianao. '” 


Fitarainana: Nilaza izy fa naseho tamin'ny Medjugorje 10 izy.

valiny: Tsy marina izany. Tsiambaratelo izany! Ity no nolazainy momba ny fitsidihany tany Medjugorje: 

Indray maraina rehefa nirahin'i Fr. Nitsangana teo akaikin'ny arabe i Michel, nisy fiara nisintona teo anilany. "Andao hiaraka amiko," hoy ilay lehilahy taminy frantsay. Be dia be ny ataontsika ankehitriny. Ho sakafo maraina izahay. ”

"Iza moa ity pretra ity?" Fr. Nanontany tena i Michel hoe: “Ary ahoana no ahafantarany fa miteny frantsay aho? Ary nahoana aho no mijanona tampoka aminy miaraka aminy? ”

Ny lehilahy dia Fr. Slavko Barbaric, pretra Franciscan tany am-piandohana nalefa tany Medjugorje tamin'ny 1983 mba hanao fanadihadiana momba ireo fisehoana ireo. Lasa mpino mafana fo izy ary taty aoriana, ny talen'ny ara-panahy nandritra ny taona maro ho an'ny mpijery enina Medjugorje. Mandra-pahafatiny tampoka teo amin'ny Tendrombohitra Krizevac tamin'ny Novambra 2000, fony izy nivavaka ny Stations of the Cross dia izy no foiben'ny mpivahiny Medjugorje. Ny mpitsabo aretin-tsaina iray izay nahay fiteny maro, dia tsy nanary ny litorjika isan'andro, lahateny tamin'ny fiteny maro izy, nitarika ny Eokaristia Aditation, Rosaries, ary boky nosoratana momba ny vavaka, fifadian-kanina, Adoration, the Stations of the Cross and Confession. Tao amin'ny hafatra Medjugorje tsy manam-petra andro vitsy taorian'ny nahafatesany dia nilaza tamin'ny vazaha fahitana an'i Marija i Fr. Slavko dia niaraka taminy tany an-danitra.

Fr. I Michel dia mbola tsy nihaona tamin'i Fr. Slavko taloha, ary tsy nahalala ny antony Fr. Fantatr'i Slavko hoe iza izy na tany amin'izay nitondrany azy. Fr. Slavko nandroaka an'i Fr. Michel manodidina Medjugorje, nanazava taminy ny dikan'ny toerana sy ny tantaran'ny fisehoana. Avy eo dia nentiny tany amin'ny efitrano iray akaikin'ny Eglizin'i St. James izy, izay nisy ny rakitra, ny antontan-taratasy rehetra momba an'i Medjugorje, ao anatin'izany ny firaketana fahagagana sy hafatra.

"Manaraha ahy," hoy i Fr. Slavko. Fr. Nanaraka azy tany amin'ny toerana iray teo akaikin'ny faritry ny lalana i Michel. Nandeha tohatra nidina taminà tohatra iray nankany amin'ny efitra ambanin'ny tany izy ireo. Nisy pretra iray tao izay nanolotra ny tenany ho Fr. Petar Ljubicic. Fr. Hitan'i Michel fa nisy lafiny iray tao amin'ny efitrano iray, nisy Baiboly iray, ary tamin'ny lafiny iray, boky iray. "Tendreo ny boky," Slavko hoy tamin'i Fr. Michel, ka naka ny boky izy ary namadika ireo pejy. Ny pejiny dia toy ny tanimbary ary tsy nahatsapa na oviana na oviana an'izany hatrizay. "Inona no hitanao amin'ny pejy?"

"Tsy misy na inona na inona" hoy Fr. Michel.

Fr. Nohazavain'i Slavko avy eo ny fomba nanoratana ny tsiambaratelo Medjugorje folo tao amin'ny vatan'ny boky sy ny fomba nanatonan'ny fahitana an'i Mirjana ny fisafidianana pretra iray izay hampahafantatra ny tsiambaratelo tsirairay eto amin'izao tontolo izao. Nisafidy an'i Fr. Petar. Folo andro alohan'ny hisehoan'ny voalohany, i Mirjana dia hanome ny boky ho an'i Fr. Petar, izay ho afaka hahita sy hamaky ny tsiambaratelo voalohany. Samy hivavaka sy mifady hanina hafitoana izy ireo. Telo andro alohan'ny hisehoan'ny tsiambaratelo, dia i Fr. Petar dia hampahafantatra izany amin'ny papa sy izao tontolo izao. Avy eo dia haveriny amin'i Mirjana ilay boky, izay hitondra azy io folo andro alohan'ny hisehoan'ny tsiambaratelo manaraka. "Amin'ny lafiny iray na Andriamanitra dia hiantoka fa mahatratra an'izao tontolo izao ny hafatra."

"Avy any an-danitra ilay boky," hoy i Fr. Slavko. Izy io dia efa nandalina sy namakafaka ireo mpahay siansa nilaza fa tsy misy eto ambonin'ny tany ilay akora.

Fr. Slavko avy eo hoy tamin'i Fr. Michel, "Misy hafatra ho anay ve?" Nanome an'i Fr. Michel hafatra manokana ho an'ny paroasy ao Medjugorje, ary tamin'io fotoana io dia nahatadidy ity hafatra ity izy: "Eny, tiako izany." Fr. Fantatr'i Slavko izany satria i Mary avy any Medjugorje dia nilaza tamin'ny fahitana, i Ivan, fa i Fr. Ho avy i Michel raha misy hafatra. Fr. Nozarain'i Michel ny hafatra ary Fr. Slavko nandefa azy. 

Azo vakiana avokoa ny tantara manontolo Eto


Fitarainana: Manohana ny hafatr'i John Leary izy, izay nolazain'ny evekany fa fiavian'olombelona ny hafatr'i Leary, satria tany amin'ny toerana iray ihany no niresahany taminy.
valiny: Fr. Tsy manohana ny hafatr'i John Leary i Michel. Ny fanambarana nosoniavina nataony izay nilaza izany dia mety ho hitan'ny manindry eto
Posted in Fr. Michel Rodrigue, Messages.