Fanahy Kalifornia - Matokia ny reninao

Tokony ho tamin'ny taona 1997, dia nisy lehilahy sy vehivavy iray tany Kalifornia, izay niara-niaina tamin'ny fotoan'ny ota, nanana fiovam-po lalina tamin'ny alàlan'ny Famindrampon'Andriamanitra. Nampandrenesina tany anaty vady ny vadiny hanomboka vondrona rosary rehefa avy nandinika ny novena Divine Mercure voalohany. Fito volana taty aoriana, ny sarivongan'ny Our Lady of the Immaculate Heart ao an-tranony dia nanomboka nitomany ny menaka be loatra (taty aoriana, sarivongana masina sy sary hafa dia nanomboka nanosotra menaka manitra raha nisy ny hazo fijaliana sy sarivongan'i St. Pio blun. mihantona ao amin'ny Centre Marian izay misy ao amin'ny Divine Mercy Shrine any Massachusetts. Satria ireo sary ireo dia nanomboka nahasarika olona maro ho any an-tranony tany am-boalohany, nanaiky ny tale jeneraliny ara-panahy fa mijanona tsy mitonona anarana izy ireo). Io fahagagana io no nahatonga azy ireo hibebaka amin'ny toe-piainan'izy ireo ary hiditra amin'ny fanambadiana ara-sakramenta. Nanomboka ny enin-taona taorian'izay, nanomboka ilay rangahy -tiany maheno ny feon'i Jesosy (izay antsoina hoe "valala"). Tsy nanana katesezy na fahatakarana ny finoana katolika izy, ka ny feon'i Jesosy dia samy nanaitra ary nampiditra azy. Na dia fampitandremana aza ny sasany amin'ny tenin'ny Tompo dia nofaritany kosa ny feon'i Jesosy ho tsara tarehy sy malefaka foana. Nahazo fitsidihana avy tany Saint Pio sy ny valiny avy any Saint Thérèse de Lisieux, Masindahy Catherine avy any Siena, Saint-Michael Michael Arkanjely ary am-polony ny valiny avy any amin'ny Our Lady, eo alohan'ny fankalazana. Taorian'ny nandefasana hafatra sy tsiambaratelo roa taona (izay tsy fantatra afa-tsy amin'ity lehilahy ity ary hampandrenesina amin'ny fotoana ho fantatry ny Tompo ihany) dia nijanona ny valala. Dia hoy i Jesoa tamin-dralehilahy “Tsy hitsahatra hiresaka aminao izao aho, fa i Neny kosa hanohy hitarika anao.”Nahatsiaro ny fiantsoan'izy mivady ny hanomboka ny fahitana ny Fikambanan'ireo Mpikambana an'i Marian izay handinihany ny hafatry ny Our Lady to Fr. Stefano Gobbi . Roa taona lasa izay no nanatanterahan'ireo tenin'i Jesosy ity: Nanomboka nitarika azy ny Our Lady, fa tamin'ny fomba tena faran'izay tsara indrindra. Nandritra ny cenacles, ary tamin'ny fotoana hafa, ity lehilahy ity dia hahita "eny amin'ny rivotra" eo alohany. Ny isan'ny hafatra avy amin'ilay antsoina hoe "Boky manga, ” ny fanangonana ireo fanambarana nomen'ny Lady-ntsika Fr. Stefano Gobbi , "Ho an'ireo pretra malalantsika zanakay." Na ny mpivady dia mijaly mafy noho ny ministerany, fa atolotry ny Tompo hatrany izany ho famonjena ny fanahy. Tsara homarihina fa nataon'ity lehilahy ity tsy vakio ny Boky manga mandraka androany (satria voafetra ny fianarany ary manana kilema famakiana izy). Nandritra ny taona maro izay, ireo isa niasa ireo dia hanamafy amin'ny resaka tsy tapaka an-tsoratra amin'ny resaka fitenenana, ary ankehitriny dia ireo hetsika mitranga manerana an'izao tontolo izao. Fr. Tsy nahomby ny hafatr'i Gobbi fa efa hita ny fahatanterahany amin'ny fotoana tena izy.


Tamin'ny 4 aogositra 2020, ity fanahy any Kalifornia ity dia "nahita" ny laharana 503 tamin'ny Boky manga, hafatra nomena am-boalohany Fr. Stefano Gobbi tamin'ny 21 Oktobra 1993 tany Jakarta-Cisarua, Indonezia momba ny Solon'ny Fanjakan'i Kristy Mpanjaka mandritra ny fanatanjahan-tena amin'ny endrika ara-panahy amin'ny endrika cenacle miaraka amin'ireo pretran'ny MMP avy any Indonezia:

 

Manana fahatokiana sy fanantenana lehibe

Faly er I aho mahita anao eto, mivory miaraka amin'ny fivoriana fitohizan'ny vavaka sy firahalahiana, pretra avy amin'ny Hetsika avy any amin'ny faritra rehetra eto Indonezia. Mampiray amin'ny vavanao aho; Izaho dia manampy anao mitombo amin'ny fitiavan-drahalahy; Mahazo ireo fahasoavana avy amin'ny Tompo aho ho anao, izay mahatsara ny asa fanompoana ataonao. Ary maniry aho anio mba hanome hafatra feno fahatokisana sy fanantenana anao, izay hiaraka aminao amin'ny dianao sarotra.

Matokia ny Reny any an-danitra izay akaiky anao indrindra, ho fanampiana sy fampiononana ho anao amin'ny fisoronana. Hitako ireo olanao tsy tambo isaina. Raisiko ny fiarahabana anao rehetra Akaikiko aminao ny hampahery anao amin'ny maha-irery anao. Manome anao fifaliana sy fampiononana aho na dia ao anatin'ny fangidiana be aza. Aza mahatsapa ho irery. Na dia maina sy sarotra aza indraindray ny sehatry ny mpivadi-pinoana; na dia ny fiarahamonina manodidina anao aza dia mametraka vato misakana amin'ny asan'ny pretra anao; na dia mavesatra anao aza ny lanjan'ny fahalemen'ny olombelona, ​​aza kivy! Izaho dia eo akaikinao foana, amin'ny maha Mama mahay sy mahatakatra ahy sy manohana sy mitarika ary mampahery ary mampahery anao. Manangona ny ranomasonao toy ny firavaka sarobidy aho, ary tiako ny harerahanao ao amin'ny tsiambaratelon'ny foko tsy mahafaty.

Manàna fanantenana lehibe amin'ny fandresena feno an'Andriamanitra ho an'ny olombelona mahantra, marary sy lavitra azy. Miaina mandritra ny taona maharary amin'ny fotoam-pahoriana lehibe ianao ary mihakely isan'andro ny fahoriana. Mandany fotoana izao any Getsemane amin'ny Foko tsy manam-petra ary apetraho amin'ny tenanao ny sitrapon'ny Rainao any an-danitra. Aoka ho vavolombelon'ny finoana amin'izao fotoan'ny fivadiham-pinoana lehibe izao. Aoka ho vavolombelon'ny fahamasinana amin'izao andro feno fahagagana izao. Aoka ianao ho vavolombelon'ny fitiavana ao amin'ny tontolo iray izay nanjary mafy sy tsy be fo, levona ary ringana noho ny egoisma, fankahalana, herisetra ary ady. Ento hatraiza hatraiza ny balsoman'ny fitiavako sy ny famindram-pon'ny reny. Ento any an-tsofin'ny pretra ny zanako izay nivily, ireo lavitra, ny mahantra, ny malemy, ny marary ary ny mpanota, ka ampidiro ho azy ireo ao anaty valan'ny ondriko tsy azo antoka.

Mivoaha amin'ity tranobenim-pifaliana ity am-pifaliana. Miverena soa aman-tsara any an-tranonareo am-pilaminana ary ho tonga apôstôly momba izany, ny Fihetsika ataoko, amin'ny faritra rehetra amin'ity firenena lehibe ity. Miaraka aminao, sy amin'ireo malalanao ary mahatoky izay nankinina taminao, dia mitahy aho ankehitriny i Indonezia sy ny Fiangonana izay miaina, mijaly ary miasa eto, mba hampidirin'i Jesoa Zanako amin'ny fanomezana rehetra ny fitiavany, ny fiainany sy ny fiadanany.

Posted in Fanahy any Kalifornia, Fr. Stefano Gobbi, Messages, Ny fotoan'ny fahoriana.