Medjugorje: vavao i Jesosy nitsangana tamin'ny maty

Ny vadinay mankany Marija, Fahitana medjugorje tamin'ny 25 aprily 2020:
 
Ry zanaka malala! Enga anie ity fotoana ity ho famporisihana anao hiova fo ho anao. Mivavaha, anaka, amin'ny fitokana-monina, amin'ny Fanahy Masina hampatanjaka anao amin'ny finoana sy ny fahatokiana an 'Andriamanitra, mba ho vavolo mendrika ny fitiavana izay omen'Andriamanitra anao amin'ny alalako. Anaka, aza avela hanamafy ny fonao ny fitsapana ary hahatonga ny vavaka ho toy ny tany efitra. Ataovy taratry ny fitiavan'Andriamanitra ary hijerena ny fiainana Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Miaraka aminao aho ary tiako amin'ny fitiavako ny reniko rehetra. Misaotra anao namaly ny antsoko.
Posted in Medjugorje, Messages, Ireo mpamaky ny Mejugorje.