Medjugorje - Mijoroa ho an'i Jesosy efa nitsangana

Ny vadinay mankany Marija, Fahitana medjugorje tamin'ny 25 aprily 2020:
Ry zanaka! Enga anie ity fotoana ity ho famporisihana ny fiovan'ny tena manokana ho anao. Mivavaha, anaka, manirery, ny Fanahy Masina hanamafy orina anao amin'ny finoana sy matoky an'Andriamanitra, mba ho vavolombelon'ny fitiavana izay omen'Andriamanitra anao amin'ny alalako. Anaka, aza avela hanamafy ny fonao sy hivavaka toy ny efitra ny vavaka. Aoka ianao ho taratry ny fitiavan'Andriamanitra ary mijereo an'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Miaraka aminao aho ary tiako amin'ny fitiavako toky rehetra. Misaotra anao tamin'ny famalianao ny antsoko.
Posted in Medjugorje, Messages, Ireo mpamaky ny Mejugorje.