Marco Ferrari - Safidio izay harahina

Izahay dia Marco Ferrari ny 27 septambra 2020 teo an-tampon'ny havoakan'ny fisehoana ao Paratico, Brescia

 
Anaka malalako sy malalako, miaraka aminareo aho anio ary faly mahita anao eto am-bavaka. Mivavaha, anaka, mivavaha bebe kokoa ary miaina ny didim-pitiavana, manao soa amin'ireo rahalahinao sy rahavavinao. Ry zanaka malala, miaina ny Filazantsaran'i Jesosy, tiavo Andriamanitra ary tiavo ireo rahalahinao sy rahavavinao! Anaka malala, tia anao Andriamanitra nefa tsy averinao ny fitiavany!
 
Anaka, miaina ao anaty haizina izao tontolo izao: ny ratsy manodidina anao dia mampanalavitra anao amin'Andriamanitra, mampanalavitra anao amin'ny fitiavany, mitondra famoizam-po ao am-ponao ary mino anao fa tsy misy rahampitso, tsy misy ny tena fitiavana. Anaka, anjaranao ny manapa-kevitra, anjaranao no misafidy hoe iza no harahina, iza no tianao ary iza no hino. Anaka, manaraha an'i Jesosy, tongasoa eto amin'ny fiainanao Jesosy. Miangavy, azafady, ry ankizy, handray an'i Jesosy… Ny ratsy dia miteraka fisaraham-bazana, tsy fahatokisan-tena, fikorontanana ary manaisotra ny fandriam-pahalemana sy filaminana. Tiako ianareo zanako, tiako ianareo rehetra ary tiako ny hahita anareo voavonjy rehetra, miray saina, ahy rehetra, an'i [Jesosy] rehetra…
 
Ry zanako, rehefa mody any an-tranonareo ianareo, raiso ny hafatro, tonga vavolom-bavaka sy fitiavana marina; tadidio fa tsy ampy ny mivavaka raha tsy manara-dia an'i Jesosy amin'ny safidinao ianao. Miaraka aminao aho ary manasa anao hitondra ny fitahiako ho an'izao tontolo izao amin'ny anaran'Andriamanitra izay Ray, an'ilay Andriamanitra Zanaka, avy amin'Andriamanitra izay Fanahin'ny Fitiavana. Amen. Veloma, anaka.
Posted in Marco Ferrari, Messages.