Manakaiky an'i Jesosy

Inona no tanjona faratampon'ity tranonkala ity, ny faminaniana, ny fifanakalozan-kevitra momba ny "andro farany", sns? Izany dia ny manatona anao amin'i Jesosy. Ity no “teny ankehitriny” ho an'ny katolika ankehitriny izay mety ho mpivavaka ao am-piangonana, nefa mbola nitandrina an 'Andriamanitra tamin'ny halavirana "azo antoka"…

Vakio Manakaiky an'i Jesosy nataon'i Mark Mallett tao Ilay Teny Ankehitriny.

Posted in Avy amin'ny mpamatsy vola anay, Messages.