Léandre Lachance - Vetivety dia hitroatra ny fanjakako

Léandre Lachance dia mpandraharaha efa misotro ronono avy any Quebec izay nanoratra "resadresaka ara-panahy" telo niaraka tamin'i Jesosy teo anelanelan'ny 1996 sy 2002. Ireo asa soratra ireo dia mitondra Imprimatur roa avy amin'i Kardinaly Janis Pujats avy any Riga ary koa ny Arsevekan'i Moskoa Paolo Pezzi.

Fr. Ngondo David, CICM, Doctor of Theology, dia nanoratra:

Mahatsapa hery i [Leandre] izay mandrisika azy hanoratra nefa tsy fantany mialoha ireo teny sy andianteny ho avy… Ny tanjony [amin'ny fizarana ireo teny ireo] dia tsy ny hahazo karazana voninahitry ny tena manokana, fa tena nino izany izy, ho fijoroana ho vavolombelona , ity boky ity dia mety hanampy an'ireo izay te-hanao ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ho lohalaharana amin'ny fiainany. [1]Foreward. Ho an'ny fahasambaran'ireo voafidiko manokana.

Ny ivon'ny hafatra nataony dia ny fahitana maharitra amin'ny fanomanana ny "sivilizasiona fitiavana" (noresahin'i John Paul II) sy ny "Tany Vaovao" miaraka amin'ny Fiverenan'i Kristy (amin'ny fahasoavana). Ny iray amin'ireo hevi-dehibe dia ny tsy tokony hanaovantsika tsotra izao miandry ho an'ny Tany Vaovao hanjary amin'ny fahafenoany: toy ny Fanjakana dia efa ao am-pon'ny mpino izay vonona handray azy io amin'ny fandaozana tanteraka ny Sitrapon'Andriamanitra.

Na dia misy pejy an-jatony aza ny hafany, izahay dia mizara vitsivitsy monja mifandraika amin'ilay lohahevitr'ity tranonkala ity ihany: ny Fahatongavan'ilay Fanjakana.

 

Tomponay any Léandre Lachance:

Vetivety dia hiposaka eto amin'ity tany ity ny fanjakako: an'ny Raiko ity ora ity. Ity hetsika lehibe ity dia omanina amin'ny fanadiovana ny fo. Tiako ny olom-boafidiko ho madio tanteraka, zavatra izay tsy ho vitanao irery. Amin'ny alalanao no manadio ahy. Asako io fa tsy anao. - 24 Novambra 1996

Ny Fitiavana tsapanao dia ny Fitiavan'ny Ray izay miparitaka malalaka ato am-poko; dia ny an'ny Reniko Masina sy ny fo rehetra izay namela ny tenany hatao grefy ho any amiko. Misy toerana any hanoratany ny fo rehetra ambonin'ny tany. Betsaka loatra ao amin'ny Fiangonako no mino fa ity fizarana Fitiavana ity dia natokana ho an'ny olona manana tombontsoa vitsivitsy. Diso izany; tiako ny mitsoka ny trompetra, mba hanakoako amin'ny vazan-tany efatra sy hitenenako amin'ny tsirairay sy amin'ny besinimaro, na andro na alina, fa ao amin'ny Foko sy ao amin'ny an'ny Ray dia misy toerana ho an'ny rehetra tsy ankanavaka. Avia! Avia! Tongava daholo! Avelao ho tiavina ianareo! Fotoana izao hamelana ny tenanareo ho diovina amin'ny Afon'ny Fitiavako, raha tsy izany dia hodiovina amin'ny afon'ny fahoriana ianareo. Tiako ianao; Nanolotra ny aiko ho anao aho; Tsy te hahita anao hijaly aho; Tiako ho faly ianareo rehetra. Raha ny amiko, dia mitondra ao Amiko ny Fitiavana be loatra an'ny Ray ary tsy azo ivalozana ny fanapaha-keviny: hikoriana ety an-tany ny fitiavany tahaka ny any an-danitra.

Nandritra ny roa arivo taona dia nampianariko ireo Apôstôliko izay averin'ny mpino amin'ny Ray hoe: 'Hatao anie ny sitraponao, ho tonga etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra ny fanjakanao.' Tonga ny ora! Sambatra ianareo zanaky ny tany niditra tamin'ny tany vaovao amin'izao fotoana izao. Fantaro fa tsy misy zavatra maloto afaka honina ao. Nanomboka ny fanadiovana ary ho vita izany: hateraky ny Fitiavana mikoriana ao am-po izay manome ny 'eny' na amin'ny fijaliana isan-karazany. - 14 Janoary 1997

Amin'ny fahatongavana ho Fitiavana dia lasa fitaovam-piadiana mahery vaika ianao, zana-tsipika mahomby mahavariana lasibatra izay toa tsy takatry ny sainao amin'ny ady lehibe atao ankehitriny - ny ady. Fa amin'ny fotoana hisehoan'ny fahavalo, eo imason'ny olona, ​​hampiorina ny fanjakany ety an-tany ary hanjakazaka aminy, dia horoahina hiala amin'izany izy. Hanjavona ny ratsy ary ho fanjakan'Andriamanitra eto an-tany izy io. Ny Tafika, tarihin'ny reniko masina indrindra ary anisany ianao, dia matanjaka be amin'ny sehatra tsy hita maso satria ampian'ny olomasina masina sy ny anjely masina. Noho izany, tsy misy atahoranao, eo anilan'ny Mpandresy ianao ary azo antoka ny fandresena. - 20 Janoary 1997

fanamarihana ambany pejy

1 Foreward. Ho an'ny fahasambaran'ireo voafidiko manokana.
Posted in Messages, Hafa hafa.