Gisella - Hitranga ny zava-drehetra

Izahay dia Gisella Cardia on 24 Oktobra, 2020:

Anaka, misaotra anareo nihaino ny antsoko tao am-ponareo. Ry zanako, lazao ny tenin'Andriamanitra ary ho jiro mirehitra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Anaka, jereo ny ratsy miparitaka haingana: ny zavatra rehetra nolazaiko mialoha dia hitranga - ny ady, ny loza voajanahary izay tsy hahitan'ny siansa valiny akory, ary raha tsy miorina amin'ny finoana ianao dia tsy ho hainao. ho tafavoaka velona amin'ny fanafihan'ilay ratsy. Anaka, hiaraka aminareo foana aho, ary mahatadidy fa ny zavatra tsara rehetra amin'ny fiainanao dia tsy tongatonga ho azy noho ny fahamendrehanao, fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Manehoa fiantrana amin'ireo rahalahinao sy rahavavinao, ary aza mitsara, satria ho an'Andriamanitra irery io asa io fa tsy ho an'ny olona. Mivavaha, mivavaha, mivavaha betsaka, satria ho avy tsy ho ela ny aretina vaovao. Mivavaha ho an'i Italia. Tiako ianao ary tahiko amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, Amena.
Posted in Gisella Cardia.