any an-danitra-tanimboly

Fizarana 4: Fr. Michel Rodrigue dia nalain'ny St Padre Pio mankany an-danitra ary naka ilay fianakaviana masina

Fizarana 4 amin'ny "famerenana amin'ny laoniny" miaraka amin'i FR. RICHRIGUE MICHEL

 

Lahateny iray nataon'i Fr. Michel momba ny diany mankany an-danitra:

 

Hafatra avy amin'Andriamanitra Ray any amin'ny trano fialofana any Gospa, 23 Novambra 2019:

Ry zanako malala,

Amin'ny maha Rainao anao dia tiako hisaotra ireo rehetra tonga tamin'ny fialan-tsasatra izao. Isaky ny mivory ao amin'ity trano feno fitahiana an'i Mary zanako vavy ity ianao dia mba sitrako ny foko sy ny Fon'ny Zanako Jesoa. Androany aho te-hanamafy aminao indray ny fanatrehako sy ny tso-dranoko. Izaho sy ny zanako dia hanome fahasoavana be ho anao sy ho an'ny fianakavianao ary ho an'ny namanao. Ny asa fanompoana fanasitranana izay hatolotry ny mpisoroko aminao dia hitondra soa be amin'ny fahasalamanao sy ny fanahinao.

Tsy maintsy mampitandrina anao aho fa maro ny mitady ny datin'ny fidirako eto amin'ity tontolo ity. Ireo fiaian-dratsy ireny dia tsy mifanaraka amin'ny fahasoavan'ny fikarakarako anao. Efa im-betsaka aho no nilaza fa hiaro ny zanako mandritra ny andro fahoriana sy ny maizina. Ny fiarovana ny anjeliko, ny mpitsoa-ponenana nomaniko ho anao, ny fanomezan'ny fahazavan-tsaina momba ny fieritreretana avy amin'ny Fanahy Masiko maneho fitiavana sy fahasoavana tokana an'ny famonjena an'i Jesosy zanako, ampy ho tony ary hanome anao fiadanana. Mikaroha aloha ny fanjakan'ny lanitra dia homena anao daholo ny zavatra rehetra! Nilaza i Jesosy fa tsy ho kamboty mihitsy ianareo. . . na oviana na oviana. Izaho no Rainao sy ny Zanako, Mpanavotra anao, ary aminao ny Fanahiko feno fitiavana. Aza matahotra! Aza matahotra! Raha mamelona ny vorona sy mitafy ny lilia any an-tsaha aho dia miaro anao. Aza avela ho ketraka ny fonareo amin'ny fanaovana azy hirenireny any amin'ny lalan'ny fahafaham-po diso toerana izay hahatonga anao hanahy. Rehefa manao an'izany ianao, dia mieritreritra araka ny fiheveran'izao tontolo izao, ary i Satana izany no manandrana mamily sy manaitaitra ny fisainanao.

Fantatrao avy amin'ny fampianaran'i Jesoa Zanako, ho hainao ny hahafantatra ny ataoko amin'ny voankazo izay vokariny. Ianao no mahalala ny vokatry ny Fanahy Masina, ary fantatrareo ny fikarakarako sy ny fitiavako. Eny, anaka, efa antomotra ny fotoana; fa ho anao, tsy maintsy ilainao ny hanoloranao ny zava-drehetra, indrindra fa ny eritreritrao, amin'ny Zanako Jesoa.

Ankehitriny amboary ny tenanao ary miomàna amin'ny alalan'ny vavaka, fifadian-kanina ary manaova asa soa, toy ny nampianarin'ny Zanako anao. Ny fotoana ho avy dia fotoana fanantenana. Amin'ny farany, dia ho tafavoaka ny fandresena an'i Mary zanako vavy.

Ny rainao

 

Hanohy ny lahatsoratra manaraka amin'ny "fisintomana virtoaly" miaraka amin'i Fr. Michel, kitiho eo Fizarana 5: Fr. Michel Rodrigue: Fampitandremana, fampijaliana ary fiangonana miditra amin'ny fasana.

kitiho eto hanomboka amin'ny voalohany.

Posted in Lahateny iraisana, Fr. Michel Rodrigue, an-danitra, Fianakaviana masina, Messages, Ny fanazavana momba ny feon'ny fieritreretana, Fampitandremana, fanavaozana, fahagagana.