Fanahy Kalifornia iray - Tokony ho tanteraka ny zava-drehetra

Tokony ho tamin'ny taona 1997, dia nisy lehilahy sy vehivavy iray tany Kalifornia, izay niara-niaina tamin'ny fotoan'ny ota, nanana fiovam-po lalina tamin'ny alàlan'ny Famindrampon'Andriamanitra. Nampandrenesina tao anaty vady ny vadiny hanomboka vondrona rosary rehefa avy nandinika ny novena Divy masina voalohany. Fito volana taty aoriana, ny sarivongan'ny Our Lady of the Immaculate Heart ao an-tranon'izy ireo dia nanomboka nitomany menaka be loatra (taty aoriana, sarivongana masina sy sary hafa dia nanomboka nanosotra menaka manitra raha mbola nisy ny hazo fijaliana sy sarivongan'i St. Pio blun. mihantona ao amin'ny Centre Marian izay misy ao amin'ny Divine Mercy Shrine any Massachusetts. Satria ireo sary ireo dia nanomboka nahasarika olona maro ho any an-tranony tany am-boalohany, nanaiky ny tale jeneraliny ara-panahy fa mijanona tsy mitonona anarana izy ireo). Io fahagagana io no nahatonga azy ireo hibebaka amin'ny toe-piainan'izy ireo ary hiditra amin'ny fanambadiana ara-sakramenta.

Nanomboka ny enin-taona taorian'izay, nanomboka ilay rangahy -tiany maheno ny feon'i Jesosy (izay antsoina hoe "valala"). Tsy nanana katesezy na fahatakarana ny finoana katolika izy, ka ny feon'i Jesosy dia samy nanaitra ary nampiditra azy. Na dia fampitandremana aza ny sasany amin'ny tenin'ny Tompo dia nofaritany kosa ny feon'i Jesosy ho tsara tarehy sy malefaka foana. Nahazo fitsidihana avy tany Saint Pio sy ny valiny avy any Saint Thérèse de Lisieux, Masindahy Catherine avy any Siena, Saint-Michael Michael Arkanjely ary am-polony ny valiny avy any amin'ny Our Lady, eo alohan'ny fankalazana. Taorian'ny nandefasana hafatra sy tsiambaratelo roa taona (izay tsy fantatra afa-tsy amin'ity lehilahy ity ary hampandrenesina amin'ny fotoana ho fantatry ny Tompo ihany) dia nijanona ny valala. Dia hoy i Jesoa tamin-dralehilahy “Tsy hitsahatra hiresaka aminao izao aho, fa i Neny kosa hanohy hitarika anao.”Nahatsiaro ny fiantsoan'izy mivady ny hanomboka ny fahitana ny Fikambanan'ireo Mpikambana an'i Marian izay handinihany ny hafatry ny Our Lady to Fr. Stefano Gobbi . Roa taona lasa izay no nanatanterahan'ireo tenin'i Jesosy ity: Nanomboka nitarika azy ny Our Lady, fa tamin'ny fomba tena faran'izay tsara indrindra. Nandritra ny cenacles, ary tamin'ny fotoana hafa, ity lehilahy ity dia hahita "eny amin'ny rivotra" eo alohany. Ny isan'ny hafatra avy amin'ilay antsoina hoe "Boky manga, ” ny fanangonana ireo fanambarana nomen'ny Lady-ntsika Fr. Stefano Gobbi , "Ho an'ireo pretra malalantsika zanakay." Na ny mpivady dia mijaly mafy noho ny ministerany, fa atolotry ny Tompo hatrany izany ho famonjena ny fanahy. Tsara homarihina fa nataon'ity lehilahy ity tsy vakio ny Boky manga mandraka androany (satria voafetra ny fianarany ary manana kilema famakiana izy). Nandritra ny taona maro izay, ireo isa niasa ireo dia hanamafy amin'ny resaka tsy tapaka an-tsoratra amin'ny resaka fitenenana, ary ankehitriny dia ireo hetsika mitranga manerana an'izao tontolo izao. Fr. Tsy nahomby ny hafatr'i Gobbi fa efa hita ny fahatanterahany amin'ny fotoana tena izy.


Tamin'ny 5 septambra 2020, io fanahy Kalifornia io dia "nahita" ny isa 139 avy amin'ny Boky manga, hafatra nomena am-boalohany Fr. Stefano Gobbi tamin'ny 5 Novambra 1977:

Efa ho tanteraka ny zava-drehetra

Ny zava-drehetra dia efa ho vita araka ny drafitr'Andriamanitra. Ny reninao dia te-hiditra anao ao am-pony tsy misy kilema mba hahatonga anao ho mendrika amin'ny fahatanterahana tonga lafatra ny drafitra masina. Ao no mamirapiratra ny fandresen'ny famindram-pon'ny Ray izay maniry hitarika ny zanany mandehandeha eny amin'ny lalana mankany amin'ny tenany izay miandry fatratra azy ireo. Amin'ny alalany no ahatanterahana ny ora lehibe amin'ny fitiavana feno famindram-po an'ny Zanaka izay maniry ny hanadio tanteraka amin'ny Ràny izao tontolo izao, izay navotany teo amin'ny Hazo fijaliana. Miaraka aminy ny fotoanan'ny Fanahy Masina, izay homen'ny Ray sy ny Zanaka anao amin'ny fanatontosana tsy mitsaha-mitombo, hitondranao ny fiangonana manontolo amin'ny Pentekosta vaovao. Ny zava-drehetra dia efa ho tanteraka fa ny Fiangonana dia mety hivoaka avy amin'ny fijaliana lehibe amin'ny fanamasinana azy ho tsara tarehy sy mamirapiratra kokoa amin'ny tontolo nohavaozina. Avelao ho jerena amin'ity hazavana ity izay rehetra mitranga aminao. Avelao ny antsipiriany tsirairay amin'ny fotoana iainanao apetraka ao anatin'ny sahan'ity famolavolana mahafinaritra ity. Aza mijanona mandinika ny haizina miha-matevina, ny ota izay natsangana ho fomban'ny asan'ny olombelona, ​​ny fijaliana izay mihombo hatrany amin'ny fara tampony ary ny famaizana izay omanin'ity zanak'olombelona amin'ny tanany ity.

Posted in Fanahy any Kalifornia, Fr. Stefano Gobbi, Messages.