Fanahy Kalifornia - Miakatra ny foko

Tokony ho tamin'ny taona 1997, dia nisy lehilahy sy vehivavy iray tany Kalifornia, izay niara-niaina tamin'ny fotoan'ny ota, nanana fiovam-po lalina tamin'ny alàlan'ny Famindrampon'Andriamanitra. Nampandrenesina tao anaty vady ny vadiny hanomboka vondrona rosary rehefa avy nandinika ny novena Divy masina voalohany. Fito volana taty aoriana, ny sarivongan'ny Our Lady of the Immaculate Heart ao an-tranon'izy ireo dia nanomboka nitomany menaka be loatra (taty aoriana, sarivongana masina sy sary hafa dia nanomboka nanosotra menaka manitra raha mbola nisy ny hazo fijaliana sy sarivongan'i St. Pio blun. mihantona ao amin'ny Centre Marian izay misy ao amin'ny Divine Mercy Shrine any Massachusetts. Satria ireo sary ireo dia nanomboka nahasarika olona maro ho any an-tranony tany am-boalohany, nanaiky ny tale jeneraliny ara-panahy fa mijanona tsy mitonona anarana izy ireo). Io fahagagana io no nahatonga azy ireo hibebaka amin'ny toe-piainan'izy ireo ary hiditra amin'ny fanambadiana ara-sakramenta.

Nanomboka ny enin-taona taorian'izay, nanomboka ilay rangahy -tiany maheno ny feon'i Jesosy (izay antsoina hoe "valala"). Tsy nanana katesezy na fahatakarana ny finoana katolika izy, ka ny feon'i Jesosy dia samy nanaitra ary nampiditra azy. Na dia fampitandremana aza ny sasany amin'ny tenin'ny Tompo dia nofaritany kosa ny feon'i Jesosy ho tsara tarehy sy malefaka foana. Nahazo fitsidihana avy tany Saint Pio sy ny valiny avy any Saint Thérèse de Lisieux, Masindahy Catherine avy any Siena, Saint-Michael Michael Arkanjely ary am-polony ny valiny avy any amin'ny Our Lady, eo alohan'ny fankalazana. Taorian'ny nandefasana hafatra sy tsiambaratelo roa taona (izay tsy fantatra afa-tsy amin'ity lehilahy ity ary hampandrenesina amin'ny fotoana ho fantatry ny Tompo ihany) dia nijanona ny valala. Dia hoy i Jesoa tamin-dralehilahy “Tsy hitsahatra hiresaka aminao izao aho, fa i Neny kosa hanohy hitarika anao.”Nahatsiaro ny fiantsoan'izy mivady ny hanomboka ny fahitana ny Fikambanan'ireo Mpikambana an'i Marian izay handinihany ny hafatry ny Our Lady to Fr. Stefano Gobbi . Roa taona lasa izay no nanatanterahan'ireo tenin'i Jesosy ity: Nanomboka nitarika azy ny Our Lady, fa tamin'ny fomba tena faran'izay tsara indrindra. Nandritra ny cenacles, ary tamin'ny fotoana hafa, ity lehilahy ity dia hahita "eny amin'ny rivotra" eo alohany. Ny isan'ny hafatra avy amin'ilay antsoina hoe "Boky manga, ” ny fanangonana ireo fanambarana nomen'ny Lady-ntsika Fr. Stefano Gobbi , "Ho an'ireo pretra malalantsika zanakay." Na ny mpivady dia mijaly mafy noho ny ministerany, fa atolotry ny Tompo hatrany izany ho famonjena ny fanahy. Tsara homarihina fa nataon'ity lehilahy ity tsy vakio ny Boky manga mandraka androany (satria voafetra ny fianarany ary manana kilema famakiana izy). Nandritra ny taona maro izay, ireo isa niasa ireo dia hanamafy amin'ny resaka tsy tapaka an-tsoratra amin'ny resaka fitenenana, ary ankehitriny dia ireo hetsika mitranga manerana an'izao tontolo izao. Fr. Tsy nahomby ny hafatr'i Gobbi fa efa hita ny fahatanterahany amin'ny fotoana tena izy.


Tamin'ny 6 septambra 2020, io fanahy Kalifornia io dia "nahita" ny isa 332 avy amin'ny Boky manga, hafatra nomena am-boalohany Fr. Stefano Gobbi tamin'ny 6 septambra 1986 tamin'ny tsingerintaona nahaterahan'ilay “fahagagan'ny ranomaso”:

 

Ra ny foko

Izaho no Reninao malahelo indrindra. Androany indray, mandatsaka ranomaso be avy amin'ny masoko feno famindram-po aho. Tian'izy ireo hampahafantatra anao ny halehiben'ny alahelo ateraky ny fon'ny Immaculate ny reninao any an-danitra. Ra ny foko. Ny foko dia mifindra amin'ny ratra lalina. Tototry ny ranomasom-pahoriana ny foko. Miaina tsy mahatsiaro ny anjara miandry anao ianao. Mandany ny andronao amin'ny toetran'ny tsy fahalalana ianao, ny tsy firaharahianao ary ny tsy finoana tanteraka. Ahoana no ahatanterahana izany raha izaho, amin'ny lafiny maro sy amin'ny famantarana tsy manam-paharoa, dia nampitandrina anao ny amin'ny loza hanjo anao ary efa nilaza mialoha anao momba ny fitsapana mihosin-dra izay efa akaiky hitranga?

Satria io zanak'olombelona io dia tsy nanaiky ny antso nataoko hiverenana, ny fibebahana ary ny hiverina amin'Andriamanitra, dia saika hianjera aminy ny famaizana lehibe indrindra izay efa fantatry ny tantaran'ny zanak'olombelona. Sazy lehibe noho ny tondra-drano io. Hianjera avy any an-danitra ny afo ary ho ringana ny ampahany lehibe amin'ny zanak'olombelona.

Ny fiangonan'i Jesosy dia maratra amin'ny areti-mandringana amin'ny tsy fivadihana sy ny fivadiham-pinoana. Raha ny fisehoana azy dia milamina hatrany ny zava-drehetra ary toa mandeha tsara daholo. Raha ny tena izy dia tratry ny tsy fananan'ny finoana tsy mitsaha-mitombo izay manaparitaka ny fivadiham-pinoana lehibe hatraiza hatraiza. Eveka, Pretra, Mpivavaka ary mahatoky maro no tsy mino intsony ary efa very ny finoana marina an'i Jesosy sy ny Evanjely. Noho io antony io dia tsy maintsy diovina ny fiangonana, amin'ny fanenjehana sy ny rà.

Niditra koa ny tsy fitoviana, ny fisaratsarahana, ny ady ary ny fifandrafiana ao am-piangonana. Ny herin'ny tsy finoana an'Andriamanitra sy ny Masonry, izay niditra an-tsokosoko tao anatiny, dia eo am-pamotehana ny firaisankina anatiny sy ny manamaizina ny famirapiratan'ny fahamasinany. Izao no fotoana, nolazaiko mialoha, fa hanohitra ny kardinaly ny kardinaly, ny eveka hanohitra ny eveka ary ny pretra hiady amin'ny pretra ary ny andian'ondrin'i Kristy dia hoviravirain'ny amboadia masiaka, izay niditra teo ambanin'ny fitafian'ireo tsy manan-kialofana. ary zanak'ondry malemy fanahy. Ao amin'izy ireo dia misy aza ny sasany izay mitana andraikitra lehibe ary, amin'ny alalàn'izy ireo, dia nahomby tamin'ny fidirana sy tamin'ny fiasa teo an-tampon'ny Fiangonana i satana. Eveka sy Pretra ao amin'ny fiangonam-piangonan'Andriamanitra, lehibe tokoa ny andraikitrareo anio! Ny Tompo dia eo am-pitakiana aminao ny amin'ny fomba nitantanananao ny tanimboalobony. Mibebaha, mangata-pamelana, manonitra ary, ambonin'izany rehetra izany, mahatoky indray amin'ny andraikitra nankinina taminao.

Mihombo hatrany ny ota, tsy ekena ho ratsy intsony, tadiavina, sitrany ary tsy ekena intsony. Ny fahalotoana sy ny fijejojejoana dia manarona ireo trano naorin'ny fikomiananao. Izany no antony mampivoa-dra ny Foko - noho ny tsy finoana an-kitsirano sy ny hamafin'ny fonareo. Ra ny foko mahita anao mihidy ary tsy miraharaha ny fananarako alahelo reny. Latsaka ny foko satria hitako fa mihosin-drà izao ny lalanao, raha mbola tsy mahatsiaro tena mafy ianao miandry izay miandry anao.

Posted in Fanahy any Kalifornia, Messages.