Fanahy Kalifornia iray - Ho avy ny Fanjakany

Tokony ho tamin'ny taona 1997, dia nisy lehilahy sy vehivavy iray tany Kalifornia, izay niara-niaina tamin'ny fotoan'ny ota, nanana fiovam-po lalina tamin'ny alàlan'ny Famindrampon'Andriamanitra. Nampandrenesina tao anaty vady ny vadiny hanomboka vondrona rosary rehefa avy nandinika ny novena Divy masina voalohany. Fito volana taty aoriana, ny sarivongan'ny Our Lady of the Immaculate Heart ao an-tranon'izy ireo dia nanomboka nitomany menaka be loatra (taty aoriana, sarivongana masina sy sary hafa dia nanomboka nanosotra menaka manitra raha mbola nisy ny hazo fijaliana sy sarivongan'i St. Pio blun. mihantona ao amin'ny Centre Marian izay misy ao amin'ny Divine Mercy Shrine any Massachusetts. Satria ireo sary ireo dia nanomboka nahasarika olona maro ho any an-tranony tany am-boalohany, nanaiky ny tale jeneraliny ara-panahy fa mijanona tsy mitonona anarana izy ireo). Io fahagagana io no nahatonga azy ireo hibebaka amin'ny toe-piainan'izy ireo ary hiditra amin'ny fanambadiana ara-sakramenta.

Nanomboka ny enin-taona taorian'izay, nanomboka ilay rangahy -tiany maheno ny feon'i Jesosy (izay antsoina hoe "valala"). Tsy nanana katesezy na fahatakarana ny finoana katolika izy, ka ny feon'i Jesosy dia samy nanaitra ary nampiditra azy. Na dia fampitandremana aza ny sasany amin'ny tenin'ny Tompo dia nofaritany kosa ny feon'i Jesosy ho tsara tarehy sy malefaka foana. Nahazo fitsidihana avy tany Saint Pio sy ny valiny avy any Saint Thérèse de Lisieux, Masindahy Catherine avy any Siena, Saint-Michael Michael Arkanjely ary am-polony ny valiny avy any amin'ny Our Lady, eo alohan'ny fankalazana. Taorian'ny nandefasana hafatra sy tsiambaratelo roa taona (izay tsy fantatra afa-tsy amin'ity lehilahy ity ary hampandrenesina amin'ny fotoana ho fantatry ny Tompo ihany) dia nijanona ny valala. Dia hoy i Jesoa tamin-dralehilahy “Tsy hitsahatra hiresaka aminao izao aho, fa i Neny kosa hanohy hitarika anao.”Nahatsiaro ny fiantsoan'izy mivady ny hanomboka ny fahitana ny Fikambanan'ireo Mpikambana an'i Marian izay handinihany ny hafatry ny Our Lady to Fr. Stefano Gobbi . Roa taona lasa izay no nanatanterahan'ireo tenin'i Jesosy ity: Nanomboka nitarika azy ny Our Lady, fa tamin'ny fomba tena faran'izay tsara indrindra. Nandritra ny cenacles, ary tamin'ny fotoana hafa, ity lehilahy ity dia hahita "eny amin'ny rivotra" eo alohany. Ny isan'ny hafatra avy amin'ilay antsoina hoe "Boky manga, ” ny fanangonana ireo fanambarana nomen'ny Lady-ntsika Fr. Stefano Gobbi , "Ho an'ireo pretra malalantsika zanakay." Na ny mpivady dia mijaly mafy noho ny ministerany, fa atolotry ny Tompo hatrany izany ho famonjena ny fanahy. Tsara homarihina fa nataon'ity lehilahy ity tsy vakio ny Boky manga mandraka androany (satria voafetra ny fianarany ary manana kilema famakiana izy). Nandritra ny taona maro izay, ireo isa niasa ireo dia hanamafy amin'ny resaka tsy tapaka an-tsoratra amin'ny resaka fitenenana, ary ankehitriny dia ireo hetsika mitranga manerana an'izao tontolo izao. Fr. Tsy nahomby ny hafatr'i Gobbi fa efa hita ny fahatanterahany amin'ny fotoana tena izy.


Tamin'ny 11 septambra 2020, io fanahy Kalifornia io dia "nahita" ny isa 339 avy amin'ny Boky manga, hafatra nomena am-boalohany Fr. Stefano Gobbi tamin'ny 23 Novambra 1986 tao amin'ny Fetin'ny Kristy Mpanjaka ao Fort Lauderdale, Florida.

Ny làlana izay mitondra anao mankany amin'ny fanjakany

Androany, amin'ny voninahitry ny Paradisa sy amin'ny ady manadio an'ny Purgatory, dia manaiky ny fanajana ny fiangonana mpivahiny rehetra eto an-tany aho, mba hanolorako, miaraka aminareo rehetra, ny satroboninahitry ny maha-mpanjaka an'i Jesosy Kristy Andriamanitsika, Mpamonjy antsika sy Mpanjakantsika.

Jesosy dia tsy maintsy manjaka ambonin'ny olona rehetra ao am-po sy amin'ny fanahin'ny rehetra, satria hajan'ny fahasoavana, masina ary fitiavana izy. Rehefa manjaka ao amin'ny fanahin'ny zavaboary iray i Jesosy dia niova tamin'ny fahazavana masina iray izay manome azy io ho lasa tsara tarehy, manjelanjelatra, masina ary tian'Andriamanitra. Ho an'ity, ny andraikitro amin'ny maha-reny ahy dia ny fandroahana lavitra ny fanahin'ny zanako ny aloky ny ota rehetra, ny fandrika rehetra na inona na inona fitiavan-tena, na inona na inona filan'ny filan'ny nofo, mba hitarihana ny olona rehetra amin'ny lalan'ny fahamasinana lehibe.

Avy eo i Jesosy dia tena afaka mametraka ny Fanjakany ao am-ponao sy ao amin'ny fanahinao ary ianao dia ho lasa faritra sarobidy amin'ny fanjakany masina. Jesosy dia tsy maintsy manjaka ao amin'ny fianakaviana, izay tokony hisokatra tahaka ny kiborin'ny mason'ny mpanjaka, noho izany antony izany, miasa aho amin'izao fotoana izao, mba hitomboan'ny fianakaviana, ny firindrana sy ny fandriampahalemana, ny fahatakarana sy ny fifanarahana, ny firaisankina ary mendri-pitokisana. Jesosy dia tsy maintsy manjaka amin'ny zanak'olombelona rehetra, mba ho lasa zaridaina vaovao indray izy io mba hahazoan'ny Trinite Masina Indrindra ny hatsarana sy ny hatsarana, ny fitiavana ary ny hanitra avy amin'ny zavaboary rehetra, ka homem-boninahitra ary hametraka ny fonenana mahazatra azy eo afovoanao. Ho an'izany dia miasa mahery aho anio hitarika ny olombelona rehetra amin'ny lalan'ny fiverenana amin'Andriamanitra, amin'ny alàlan'ny fiovam-po, amin'ny vavaka ary amin'ny fivalozana.

Ary izaho tenako dia mitarika ny antokon'olona, ​​nantsoina hiady amin'ny tafiky ny faharatsiana mba ho resy haingana araka izay tratra ny fahefan'izay mandà sy miteny ratsy an'Andriamanitra ary miasa tsy an-kijanona amin'ny fananganana sivilizansa tsy misy azy.

Jesosy dia tsy maintsy manjaka ao amin'ny Fiangonana, ilay ampahany manan-tombo amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy feno fitiavana. Azy ny Fiangonana satria teraka tamin'ny fofonain'ny fony izy, notezaina tao amin'ny Fitiavany, nosasaina tamin'ny Ràny, notohanan'ny fanekem-pahatokiana tsy fivadihana mandrakizay. Noho izany antony izany dia miasa amin'ny maha Reny aho, amin'izao fotoana maharary amin'ny fanadiovana azy izao, hanadiovana ny fiangonana indray avy amin'ny tasy rehetra, hanafaka azy amin'ny fanekem-pinoana ataon'ny olombelona rehetra, hiaro azy amin'ny fanafihana an-kolaka ataon'ny Fahavalony sy ny tariho amin'ny làlan'ny fahalavorariana Izy, mba ho taratry ny tarehin-javatra rehetra ny famirapiratan'ny Vadiny masina, Jesosy.

Ny fihetsika ataoko ho reny dia manomana, amin'izao fotoanao izao, ny fahatongavan'ilay Fanjakana be voninahitr'i Jesosy Zanako. Ny My Immaculate Heart no làlana izay mitondra anao mankany amin'ny Fanjakany. Raha ny marina, ny fandresen'ny Foko Malalaka dia hifanindry amin'ny fandresen'i Jesosy Zanako, amin'ny Fanjakany be voninahitra sy fahasoavana, fitiavana sy fahamarinana, famindram-po sy fiadanam-po, izay haorina eo amin'izao tontolo izao. . Ary noho izany antony izany no iangaviako anao anio hivavaka sy hatoky, miantso anao amin'ny fiadanam-po sy ny fifaliana aho satria efa eo am-bavahady ny Fanjakan'i Jesosy Tompo be voninahitra.

Posted in Fanahy any Kalifornia, Messages.