Nahoana no Fr. Michel Rodrigue? Famerenam-panahy vetivety

Mikasika ny Pretra, Exorcist, Mpanorina ary Mpianatry ny Mpanolotsaina an'ny Fandikan-tenin'ny apôstôly an'i Saint Benedict Joseph Labre (naorina tamin'ny 2012)

Tamin'ny 23 aprily 2020, Fr. Nampahafantatra anay i Michel Rodrigue fa ny evekany, Rev. Gilles Lemay, dia tsy manohana an'i Fr. Ny hafatr'i Michel; hoy izy tamin'i Fr. Nanoratra i Michel fa tsy manohana ny hevitra hoe "ny fampitandremana, ny famaizana, ny ady lehibe fahatelo, ny vanim-potoanan'ny fandriampahalemana, ny fananganana mpitsoa-ponenana rehetra." Fr. Michel, maniry ny hitoetra ho mpankato hatrany, dia nangataka an'i Countdown to the Kingdom mba hanaisotra izay voalaza eto amin'ity tranonkala ity momba ny fanohanan'ny evekany ny hafany, izay efa nataonay.

Aza adino fa na dia fantatsika izao aza fa ny Eveka Lemay "tsy manohana" ny Fr. Ny hafatr'i Michel, dia mbola mijanona ho marina ny hafatra rehetra na izany aza tsy -tsiny izy. Tsy nisy ny fanadihadianana tamim-pahatsiarovana an'i Fr. Ny valisoa / fahitana avelan'i Michel sns amin'ny diosezy sy noho izany, miaro azy ireo isika eto amin'ny Countdown to The Kingdom satria mijanona tsy miova ny toerana misy azy ireo; manohy hatrany isika mahita azy ireo manan-danja ho fantatry ny Vatan'i Kristy satria izy ireo dia anisan'ireo "marimaritra ara-paminaniana" ataon'ny mpahita manerana an'izao tontolo izao. Na izany aza, toy ny mahazatra, dia manaiky tanteraka ireo fanambarana ôfisialy izay mety hotononin'ny Fiangonana amin'ny ho avy. Ary koa, tsy nisy fanambarana teo aloha napetraka tao amin'ity tranonkala ity fa natao hanondro fa Fr. Ny hafatr'i Michel dia nahazo ny fankatoavany mazava ny evekany; izay irery i Fr. Michel tenany, amin'ny maha-pretra tsara azy, dia nankafy ny fanohanan'ny evekany. Fr. Ny filazan'i Michel fa "milaza ny zavatra rehetra izy" amin'ny Eveka, dia tsy midika izany fa manohana ny rehetra na ny Frera rehetra ny Eveka. Ny hafatr'i Michel.


Asaina ianao handeha amin'ny fialam-boly virtoaly miaraka amin'i Fr. Michel Rodrigue

Ireto manaraka ireto dia natambatra
nataon'i Christine Watkins

 

Andriamanitra Ray dia lazaina fa nomena an'i Fr. Michel Rodrigue dia fahalalana mahatalanjona amin'ny antsipirihany momba ireo tranga ho avy sy ny fomba hiomanana. (Vakio ny mari-piainanay amin'ny tranokala momba ny fanavahana ireo fanambarana tsy miankina rehetra eto). Araho azafady ireo lahatsoratra sy horonan-tsary ao amin'ny filaharana atolotra azy ireo amin'ireo lahatsoratra etsy ambany. Hentina amin'ireo pejy misy hafatra Fr. Voalaza fa nahazo avy any an-danitra, horonantsary ary horonam-peo ny sasany tamin'ny lahateniny tamin'ny California retra (22-24 Novambra 2019), ary nandrafitra ireo soratra tamin'ny fanolorany feno velona. Manoro hevitra aho fa hanokana fotoana hahafantaranao. Mety misy fiovana eo amin'ny fiainana ny atiny, raha avelanao ho maika, ary maika, raha azonao izany. Ny fandehanana an'ity fitaovana ity amin'ny fomba hafa dia mety tsy hisafotofotoana kely, satria ny fifampiresahana sy hafatra avy any an-danitra rehetra dia miorina amin'ny farany.

Tokony ho fantatry ny rehetra fa i Fr. Tsy manohana ny hafatry ny mpahita lazaina ho hafa i Michel (oh: John Leary, na ny hafatra voaheloka "Maria Divine Mercy" na ny "Tafik'i Maria." Tsy miaro ny fiavonana koa i Mompera Michel (namporisika ny hanana volana vitsivitsy amin'ny sakafo an-tanana noho ny fahamalinana izay, azo inoana, tsy nisy afaka niady hevitra taorian'ny COVID-19), ary tsy manome torolàlana ny mpihaino azy mba handeha hanao "mpitsoa-ponenana" ara-batana. Na izany aza, nilaza izy fa niantso Andriamanitra olona sasany hanangana azy ireo, toa an'i Noa Ark tamin'ny androny. Ny fanambarana diso momba an'i Fr .. Rodrigue dia hita ao amin'ny Internet ary nolavina amin'ny antsipiriany bebe kokoa amin'ny lahatsoratra voalohany navoaka etsy ambany. Manasa anao izahay hamaky azy ireo, raha mitady fiarovana ianao Fr. Michel. Fa raha te-hitsambikina izany rehetra izany ianao ary tonga ao am-pon'ny zavatra nasain'Andriamanitra hizarany amin'izao tontolo izao amin'izao androntsika izao dia esory ireo lahatsoratra etsy ambany ireo rehefa manatona azy ireo ianao ary atombohy amin'ilay lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe "Fizarana 1". Raha mila torolàlana azo antoka momba ny tena fampianarany ianao dia miangavy anao hijery ny teny nolazain'i Fr. Michel tenany, izay azonao henoina sy vakiana ao anatin'ireo pejin'ity tranonkala ity.

Andao isika hanomboka. . . Ka iza moa i Fr. Michel Rodrigue?

Nalaina tamin'ny boky lafo indrindra, Fampitandremana: Fijoroana vavolombelona sy faminaniana mikasika ny fanoratana aretin-tsaina:

Fr. Michel Rodrigue no mpanorina sy Abbott an'ny firahalahiana vaovao nankatoavin'ny fiangonana katolika: ny firahalahiana apôstôlikan'i St. Benedict Joseph Labre ao amin'ny diosezin'i Amos any Quebec, Canada (Fraternité Apostolique Saint Benoît-Joseph Labre). Teraka tao amin'ny fianakaviana katolika mahatoky misy zanaka telo amby roapolo, Michel dia nihalehibe. Ny fianakaviany dia nonina tamina tanimboly kely iray, izay niasa mafy sy fitsangatsanganana tany amin'ny lamesa alahady niaraka tamin'ny ankizy maro nitaingin-tsoavaly namelona ny fianakaviany ho velona amin'ny vatana sy ny fanahy.

Toa an'i St. Padre Pio sy fanahy voafidy hafa, Andriamanitra Ray dia nanomboka niresaka tamin'i Michel tamin'ny vanim-potoana fohy. “Rehefa telo taona aho,” hoy i Fr. Michel, "nanomboka niresaka tamiko Andriamanitra, ary hanana resaka mahazatra izahay. Tsaroako ny nipetraka teo ambanin'ny hazo lehibe tao ambadiky ny tranonay teo amin'ny toeram-piompianinay ary nanontany an'Andriamanitra aho, 'Iza no nanao io hazo io?'

"'Izaho dia," hoy ny navalin'Andriamanitra. Ary rehefa nanonona ny teny izy hoe:' Izaho ', tampoka aho dia nahazoana fomba fijery lavitra ny tany, izao rehetra izao, ary ny tenako, ary takatro fa ny zava-drehetra dia noforoniny sy narahiny. ... Nieritreritra aho fa niresaka tamin'Andriamanitra Ray ny rehetra, nanomboka tamin'ny telo ka hatramin'ny enina taona dia nanoro ahy ny finoana ny Tompo ary nanome ahy ny fampianarana teolojika.

Nomen'ny Dada an'i Michel ny fanabeazana feno momba ny teolojia ka rehefa nanatrika ny seminera ambaratonga voalohany tao Quebec izy taorian'ny lisea dia nanandrana fitsirihana ho an'ny A +. Avy eo i Michel dia nandinika ny psikolojia sy ny faritra teolojika, toy ny mariology, pneumatology, ny asa soratry ny Rain'ny Fiangonana, ary nahazo diplaoma amin'ny teolojia amin'ny dokotera.

Ny monasitera vaovao eo am-pananganana

Rehefa avy nanorina sy nitantana trano fialofana ho an'ireo tanora tsy manan-kialofana izy ireo, izay nanolotra fikarakarana ara-tsaina sy ara-panahy azy, dia i Alex Rodrigue dia notendrena ho pretra dioseziana tamin'izy telopolo taona. Mpisorona parisy nandritra ny dimy taona tany avaratr'i Ontario izy mandra-pahafantaran'ny evekany fa ny talenta dia tsara indrindra amin'ny fampiasana mpitondra fivavahana ho avy. Fr. Lasa pretra Sulpician nampianatra teolojia i Grand Seminary any Montréal avy eo.

Tamin'ny krismasy 2009, Fr. Nifandimby niavaka ny fisoronan'i Michel. Nifoha tamin'ny alina izy tamin'ny alàlan'i St. Benedict Joseph Labre, izay nijanona teo anilan'ny fandrianany, namihina ny sorony mba hisarika ny sainy. Fr. Nifoha i Michel ary nandre ny feon Andriamanitra Ray nilaza hoe: "Mitsangàna." Koa ny Fr. Nitsangana i Michel. “Mandehana ao amin'ny solosaina.” Ka dia nankatò izy. "Mihaino sy manoratra." Izany dia rehefa nanomboka namoaka ny lalàm-panorenana manontolo ho an'ny firahalahiana vaovao ho an'ny Fiangonana Andriamanitra, haingana kokoa noho i Fr. Afaka nanoratra i Michel. Tsy maintsy nilaza tamin'ny Ray izy mba hiadana!

Fr. Nahazo ny fiangonan'i St. Benedict Joseph Labre i Michel miaraka amin'ny saron-tava ahafatesany

Avy eo Andriamanitra dia nibolisatra tampoka Fr. I Michel ho amin'ny sidina miafina mankany amin'ny tany ao amin'ny Diosezin'i Amos, Quebec, izay toerana naniriany trano monasiterana ary nasehony azy tamin'ny antsipiriany ny endrik'ilay monasitera. Nolazain'ny Ray tamin'i Fr. Michel fa izy no hanorina an'io monasitera io. Izy dia hanomboka firahalahiana vaovao ho an'ny fiangonana antsoina hoe Fraternité Apostolique Saint Benoît-Joseph Labre (The Apostolic Fraternity of St. Joseph Benedict Labre) mba hanomanana pretra amin'ny hoavin'ny fiangonana katolika, miaraka amin'ny sampana faharoa ho an'ny laika voatokana. ary ny iray fahatelo ho an'ny fianakaviana. Fr. Novalian'i Michel tamin'ny tahotra izy tamin'ny voalohany, satria efa mavesatra ny adidiny, saingy tsapany avy hatrany fa tsy safidy ny mandà ny Ray. Androany dia natsangana ny voalohany amin'ireo trano monasiteran'ny roa, araka ny nampianarina azy, ary mila fanampiana be dia be izy izao mba hahavitan'ny monasiterany faharoa amin'ny daty voatondro nomen'ny Ray azy: ny faran'ny fahavaratra 2020.

Tamin'ny 28 martsa 2020, Fr. Nanoratra i Michel tsindrio eto raha hamaky ny taratasiny manontolo tamin'ny 26 martsa 2020 ho an ireo manampy azy hahavita ny tetikasan'ny Tompo momba ny monasitera ho an'ny Eglizy ho avy. Nanoratra izy:

. . . Mariho ny zava-misy fa izay rehetra mahalala ny fiavian'i Kristy amin'ny fahasoavana amin'izao androntsika izao dia zanakalahy sy zanakavavin'i Maria, Reninay. Voafidy izahay handray andraikitra manokana: hankatò ny Fanahy Masina sy i Neny Maria ary hijoro sy vonona hanampy ireo rahalahintsika sy ny anabavy hiditra amin'ny dian'ny fiangonana. . .

Ry olon'Andriamanitra malalako, mandalo fitsapana isika izao. Ny hetsika lehibe amin'ny fanamasinana dia hanomboka amin'ity fararano ity. Miomàna miaraka amin'ny Rosary hanafoanana an'i satana ary hiaro ny olontsika. Hamarino tsara fa eo amin'ny toetry ny fahasoavana ianao amin'ny nanaovanao ny fieken-keloka ankapobeny nataonao tamin'ny pretra katolika. Hanomboka ny ady ara-panahy. Tsarovy ireto teny ireto: NY VOLANA ROSARY HAHITA zavatra LEHIBE [midika hoe be dia be]!

—Di Michel Rodrigue

(Fanamarihana: Amin'ny teny lehibe, Fr. Rodrigue dia midika hoe manamarika, be. Raha miresaka daty na ora manokana, toy ny etsy ambony, dia mangataka amin'ny mpamaky izahay mba hanavaka fotsiny aminay araka ny Filazana ao amin'ny pejy fandraisana).

Fr. Michel mitazona ny mombamomba ny St Benedict Joseph Labre rehefa avy nahazo ny taratasy fanamarinana ny maha-azo itokiana azy.

Nomen'Andriamanitra fanomezana i Fr. Michel Rodrigue miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana ara-tsaina sy ara-panahy miavaka, toy ny fanasitranana, famakiana fanahy, fahatsiarovana sary (izay nihena taorian'ny aretina mafy sy aretim-po valo!), Faminaniana, toerana ary fahitana. Manana toetra falifaly voajanahary sy fihomehezana vonona izy, ary miaraka amin'izay koa, fahamatorana lehibe momba ny zavatr'Andriamanitra. Izy dia niasa ho mpampianatra seminera, minisitry ny hopitaly, mpanala devoly, pretra ao amin'ny paroasy ary farany teo, amin'ny maha mpanorina azy sy Superior General an'ny fiangonana vaovao any Quebec izay miteny frantsay.

* * *

Nantsoinay ny Fr. Michel Rodrigue, "Apostolin'ny vanim-potoana farany." Vitsy, raha misy, dia efa nomena fahalalana feno sy mahasoa momba ny ho avy tsy ho ela. Fr. Hodinihin'i Michel amin'ny fehikibo lehibe kokoa i Michel, izay manambara ny fifandraisan'ny fifandraisana sy ny fahalalahan'ny faminaniana ho an'ny fotoantsika, ao anatin'izany ao amin'ny Soratra Masina. “Fantatro izao! Hitako izao! ” Lazao ny olona efa naheno ny Fr. I Michel sy ilay efa nivahiny taloha tao amin'ny lahatsoratra ara-paminaniana dia nipoitra ny masony.

Ny tenin'i Fr. I Michel ao amin'ity tranokala ity dia nalaina tamin'ny firaketana an-tsehatra ny fanolorany. Ny sasany amin'ireo lahateniny momba io lohahevitra iray io dia natambatra ho iray, ary indraindray, any amin'ny toerana sasany, ny fandikana dia tsy am-bava mba hampiasa ny fitsipi-pitenenana anglisy.

Fr. Michel afaka alefan'ny mailaka amin'ny adiresy manaraka. Tsy nangataka anay hanonona ireto manaraka ireto izy, fa raha te hanome fanomezana azy amin'ny monasiterany ianao dia afaka manao fisavana amina FABL ary mandefa azy ireo any. Fr. Maniry anao i Michel hahafantatra fa na dia tsy afaka mamaly ny taratasy rehetra aza izy noho ny faneren'ny fotoana, dia alefany aminao ny fitiavany sy ny fivavahany.

Fraternité Apostolique Saint Benoît-Joseph Labre
163, Rte 109
Saint-Dominique-du-Rosaire (Qc)
J0Y 2K0
Kanada

 

Hafatra avy amin'ny Fr. Michel Rodrigue

Iza ny Restrainer?

Iza ny Restrainer?

Ilay mitazona ny Antikristy.
Hamaky bebe kokoa
Fr. Michel - I satana amin'ny alàlan'ireo saribakoliny izay mitondra an'izao tontolo izao dia te-hampiditra anao amin'ny poiziny

Fr. Michel - I satana amin'ny alàlan'ireo saribakoliny izay mitondra an'izao tontolo izao dia te-hampiditra anao amin'ny poiziny

Manafika ny endrik'Andriamanitra i satana.
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 1: Fr. Michel Rodrigue: Apostolin'ny vanim-potoana farany

Fizarana 1: Fr. Michel Rodrigue: Apostolin'ny vanim-potoana farany

Fr. Ny tantaram-piainan'i Michel Rodrigue: Rehefa telo taona i Michel dia nanomboka niresaka taminy Andriamanitra, ary hanao resaka tsy tapaka izy ireo. . .
Hamaky bebe kokoa
FIZARANA 2: Fr. Michel Rodrigue - Adventures in Medjugorje and Mary's Main Messages

FIZARANA 2: Fr. Michel Rodrigue - Adventures in Medjugorje and Mary's Main Messages

Amin'ny maha-mpampianatra seminera azy efa mahay amin'ny sehatra maro, Fr. Tsy nino an'i Medjugorje i Michel Rodrigue, raha tsy niseho taminy i Mary ary nitarika azy tany.
Hamaky bebe kokoa
FIZARANA 3: Fr. Michel Rodrigue - “Efa nantsoina hoe Apôstôly amin'ny andro farany i Mary”

FIZARANA 3: Fr. Michel Rodrigue - “Efa nantsoina hoe Apôstôly amin'ny andro farany i Mary”

Miaraka aminao, mangataka anao aho hanao izay rehetra azonao atao hanampiana ny zanako, Michel, hanangana ilay monasitera izay hampahafantatra ny pretra ny fotoanan'ny farany. . .
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 4: Fr. Michel Rodrigue dia nalain'ny St Padre Pio mankany an-danitra ary naka ilay fianakaviana masina

Fizarana 4: Fr. Michel Rodrigue dia nalain'ny St Padre Pio mankany an-danitra ary naka ilay fianakaviana masina

Andriamanitra Ray: "Efa niteny imbetsaka aho fa hiaro ny zanako mandritra ny andro fahoriana sy ny maizina".
Hamaky bebe kokoa
FIZARANA 5: Fr. Michel Rodrigue - Ny fampitandremana, ny fahoriana ary ny fiangonana miditra amin'ny fasana

FIZARANA 5: Fr. Michel Rodrigue - Ny fampitandremana, ny fahoriana ary ny fiangonana miditra amin'ny fasana

Md Michael Arkanjely: "Amin'izao andro izao, mivavaka amin'ny Renin'Andriamaitra isika mba hitsanganan'ny apôstôly amin'ny andro farany!"
Hamaky bebe kokoa
FIZARANA 6: Fr. Michel Rodrigue - Matio 24 ao amin'ny Baiboly miresaka ny fotoanantsika

FIZARANA 6: Fr. Michel Rodrigue - Matio 24 ao amin'ny Baiboly miresaka ny fotoanantsika

Fr. Nizara ny dikan'ireo andalan-tsoratra sasany ao amin'ny Evanjelin'i Matio toko faha-24 i Michel, satria mifandraika amin'ny fotoantsika amin'ny andro farany.
Hamaky bebe kokoa
FIZARANA 7: Fr. Michel Rodrigue - Ny soratra apokaliptika an'ny Advento dia manampy amin'ny fanazavana ny zavatra ho avy

FIZARANA 7: Fr. Michel Rodrigue - Ny soratra apokaliptika an'ny Advento dia manampy amin'ny fanazavana ny zavatra ho avy

Andriamanitra Ray: "Araho ny famakiana isan'andro ataon'ireo litorjika katolika anao, dia ho azonao ny zavatra ataoko sy ny zavatra maro ho avy."
Hamaky bebe kokoa
FIZARANA 8: Fr. Michel Rodrigue - Ny fianakaviana masina: fiarovana amin'ny afo milatsaka avy any an-danitra

FIZARANA 8: Fr. Michel Rodrigue - Ny fianakaviana masina: fiarovana amin'ny afo milatsaka avy any an-danitra

Andriamanitra Ray: "Ny famaizana avy any an-danitra dia tsy hikapoka ny fianakaviana kristiana manokan-tena sy arovan'ny fianakaviana Masina."
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 9: Fr. Michel Rodrigue vs. Ny Devoly

Fizarana 9: Fr. Michel Rodrigue vs. Ny Devoly

Tantara Fr. Michel Rodrigue dia nitantara ny ady nataony tamin'ny devoly sy ny aretina mafy.
Hamaky bebe kokoa
FIZARANA 10: Fr. Michel Rodrigue - ota, fakana fanahy ary fampitandremana ho avy

FIZARANA 10: Fr. Michel Rodrigue - ota, fakana fanahy ary fampitandremana ho avy

Andriamanitra Ray: "Ny Zanako dia hekena amin'ny fisehoan'ny voninahiny izay manazava ny lanitra, ary tsy hisy handositra azy."
Hamaky bebe kokoa
FIZARANA 11: Fr. Michel Rodrigue - Mivavaka ho an'ireo malalanao

FIZARANA 11: Fr. Michel Rodrigue - Mivavaka ho an'ireo malalanao

miresaka amin'ireo izay miahiahy momba ny famonjena ny havan-tiana. Betsaka ny manontany ahy hoe: “Raiko, anaka. Raiko, anaka. ”...
Hamaky bebe kokoa
FIZARANA 12: Fr. Michel Rodrigue - Taorian'ny Ady sy Ady lehibe III

FIZARANA 12: Fr. Michel Rodrigue - Taorian'ny Ady sy Ady lehibe III

Tsy maintsy manapa-kevitra ny olona. Hifarana ny fotoan'ny famindram-po ary hanomboka ny fotoan'ny fahamarinana.
Hamaky bebe kokoa
FIZARANA 13: Fr. Michel Rodrigue - Fotoanan'ny mpitsoa-ponenana

FIZARANA 13: Fr. Michel Rodrigue - Fotoanan'ny mpitsoa-ponenana

Raha vantany vao nohamasininao ny taninao sy ny tranonao, dia iarovan'ny anjely masin'ny Tompo ankehitriny izao.
Hamaky bebe kokoa
FIZARANA 14: Fr. Michel Rodrigue - Hafatra momba ireo anjely mpiambina antsika izay hanampy anay

FIZARANA 14: Fr. Michel Rodrigue - Hafatra momba ireo anjely mpiambina antsika izay hanampy anay

Andriamanitra Ray: "Efa eo am-baravarana izao ny fotoana, ary ny anjely mpiambina anao ihany no hitarika anao amin'ny làlana mankany amin'ny fialofana."
Hamaky bebe kokoa
FIZARANA 15: Fr. Michel Rodrigue - Hafatra avy amin'ny Our Lady of Knock

FIZARANA 15: Fr. Michel Rodrigue - Hafatra avy amin'ny Our Lady of Knock

Ny hazofijalian'ny zanak'ondry dia hamiratra tsy ho ela ho an'ny Tany ...
Hamaky bebe kokoa
FIZARANA 16: Fr. Michel Rodrigue - Ahoana no hanamasinana ny tranonao sy ny taninao ho fialofana

FIZARANA 16: Fr. Michel Rodrigue - Ahoana no hanamasinana ny tranonao sy ny taninao ho fialofana

Mila rano noroaka sy sira natsangana ianao, izay mahery vaika kokoa amin'ny fahavalo noho ny rano voatahy sy ny sira nitso-drano.
Hamaky bebe kokoa
Apetraho ao an-tranonao ny sarin'ilay nohamasinina

Apetraho ao an-tranonao ny sarin'ilay nohamasinina

Fiarovana amin'ny famonoana afo amin'ny alàlan'ny fianakaviana masina ...
Hamaky bebe kokoa
FIZARANA 17: Fr. Michel Rodrigue - Hafatra amin'ny taona 2020. Mivavaha amin'ny Rosario. Famantarana diso sy mpaminany sandoka no hiditra ao am-piangonana.

FIZARANA 17: Fr. Michel Rodrigue - Hafatra amin'ny taona 2020. Mivavaha amin'ny Rosario. Famantarana diso sy mpaminany sandoka no hiditra ao am-piangonana.

Ilay Reny Misaotra: "Ireo mpaminany sandoka dia hanao famantarana lehibe eo ambany fahefan'i satana. Mety ho fotoana fohy kokoa noho ny telo andro izao karazana famantarana izao."
Hamaky bebe kokoa
Fr. Nanapaka ny fahanginany i Michel Rodrigue ary namaly ny eveka sy ny mpino

Fr. Nanapaka ny fahanginany i Michel Rodrigue ary namaly ny eveka sy ny mpino

Te-hamerina ny tsy fivadihako aho.
Hamaky bebe kokoa
Ao amin'ny taratasy nosokafan'i Eveka Lemay tamin'ny 3 septambra

Ao amin'ny taratasy nosokafan'i Eveka Lemay tamin'ny 3 septambra

Ny tsy fahazoana hevitra voaresaka sy ny fandikana diso nohazavaina.
Hamaky bebe kokoa
Fr. Tsy melohina ny hafatr'i Michel Rodrigue

Fr. Tsy melohina ny hafatr'i Michel Rodrigue

Fanamarihana fohy momba ny fanambaran'ny Eveka Robert Bourgon.
Hamaky bebe kokoa
Famaliana ho an'i Fr. Andininy Joseph Iannuzzi momba ny Fr. Michel Rodrigue, Fizarana 1

Famaliana ho an'i Fr. Andininy Joseph Iannuzzi momba ny Fr. Michel Rodrigue, Fizarana 1

Marina ve izany, toa an'i Fr. Iannuzzi dia nilaza fa "Andriamanitra tsy mba miasa toy izao"?
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 2 amin'ny valiny ho an'i Fr. Ny lahatsoratr'i Joseph Iannuzzi momba ny Fr. Michel Rodrigue – Eo amin'ireo mpitsoa-ponenana

Fizarana 2 amin'ny valiny ho an'i Fr. Ny lahatsoratr'i Joseph Iannuzzi momba ny Fr. Michel Rodrigue – Eo amin'ireo mpitsoa-ponenana

Mifanohitra amin'i Fr. Ny tsapan'i Iannuzzi, ny fialofana ara-batana dia lavitry ny "tsy nisy hatrizay" tamin'ny fanambarana manokana
Hamaky bebe kokoa
Famaliana ho an'ny lahatsoratra nosoratan'i Dr. Mark Miravalle momba ny Fr. Michel Rodrigue

Famaliana ho an'ny lahatsoratra nosoratan'i Dr. Mark Miravalle momba ny Fr. Michel Rodrigue

nataon'i Profesora Daniel O'Connor
Hamaky bebe kokoa
Fanambarana marina sy diso momba ny Fr. Michel Rodrigue

Fanambarana marina sy diso momba ny Fr. Michel Rodrigue

Matetika, ankehitriny, ny fampahalalana diso dia miparitaka amin'ny Internet avy amin'ny olona tsara manjary. Tsy mahagaga, misy «fanambarana» vitsivitsy…
Hamaky bebe kokoa
VIDEO vaovao. I Fr. Marina ve i Michel Rodrigue? Ny marina momba an'i Fr. Michel Rodrigue.

VIDEO vaovao. I Fr. Marina ve i Michel Rodrigue? Ny marina momba an'i Fr. Michel Rodrigue.

Hevitra fanazavana momba an'i Fr. Michel Rodrigue
Hamaky bebe kokoa
Iza no tena Fr. Michel Rodrigue? Mikaroka ny fahamarinana

Iza no tena Fr. Michel Rodrigue? Mikaroka ny fahamarinana

Eritreritra momba ny Fr. Michel Rodrigue avy amin'i Christine Watkins izay manazava.
Hamaky bebe kokoa
Fanambarana momba ny Fr. Michel Rodrigue

Fanambarana momba ny Fr. Michel Rodrigue

Ny 23 aprily 2020 dia nosoratan'i Fr. Nampahafantatra anay i Michel Rodrigue fa ny evekany, Rev. Gilles Lemay, dia tsy manohana an'i Fr. Michel ny ...
Hamaky bebe kokoa
Posted in Fa inona no mpahita?.