Nahoana no Fr. Michel Rodrigue? Famerenam-panahy vetivety

Mikasika ny Pretra, Exorcist, Mpanorina ary Mpianatry ny Mpanolotsaina an'ny Fandikan-tenin'ny apôstôly an'i Saint Benedict Joseph Labre (naorina tamin'ny 2012)

Ny 23 aprily 2020 dia nosoratan'i Fr. Nampahafantatra anay i Michel Rodrigue fa ny evekany, Rev. Gilles Lemay, dia tsy manohana an'i Fr. Ny hafatr'i Michel; hoy izy tamin'ny Fr. Raha nanoratra i Michel, dia tsy manohana ny hevitra hoe "Fampitandremana, fanasaziana, ady lehibe fahatelo, Era fandriampahalemana, fananganana fandosirana, et cetera." Fr. Michel, te-hankatò foana, dia nangataka ny Countdown to the Kingdom mba hanaisotra na iray aza eto amin'ity tranokala ity ny fanohanan'ny evekany ny hafatra ampitaintsika.

Aza adino fa na dia fantatsika izao aza fa ny Eveka Lemay "tsy manohana" ny Fr. Ny hafatr'i Michel, dia mbola mijanona ho marina ny hafatra rehetra na izany aza tsy -tsiny izy. Tsy nisy ny fanadihadianana tamim-pahatsiarovana an'i Fr. Ny valisoa / fahitana avelan'i Michel sns amin'ny diosezy sy noho izany, miaro azy ireo isika eto amin'ny Countdown to The Kingdom satria mijanona tsy miova ny toerana misy azy ireo; manohy hatrany isika mahita azy ireo manan-danja ho fantatry ny Vatan'i Kristy satria izy ireo dia anisan'ireo "marimaritra ara-paminaniana" ataon'ny mpahita manerana an'izao tontolo izao. Na izany aza, toy ny mahazatra, dia manaiky tanteraka ireo fanambarana ôfisialy izay mety hotononin'ny Fiangonana amin'ny ho avy. Ary koa, tsy nisy fanambarana teo aloha napetraka tao amin'ity tranonkala ity fa natao hanondro fa Fr. Ny hafatr'i Michel dia nahazo ny fankatoavany mazava ny evekany; izay irery i Fr. Michel tenany, amin'ny maha-pretra tsara azy, dia nankafy ny fanohanan'ny evekany. Fr. Ny filazan'i Michel fa "milaza ny zavatra rehetra izy" amin'ny Eveka, dia tsy midika izany fa manohana ny rehetra na ny Frera rehetra ny Eveka. Ny hafatr'i Michel.


Asaina ianao handeha amin'ny fialam-boly virtoaly miaraka amin'i Fr. Michel Rodrigue

Ireto manaraka ireto dia natambatra
nataon'i Christine Watkins

Andriamanitra Ray dia lazaina fa nomena an'i Fr. Michel Rodrigue dia fahalalana mahatalanjona amin'ny antsipirihany momba ireo tranga ho avy sy ny fomba hiomanana. (Vakio ny mari-piainanay amin'ny tranokala momba ny fanavahana ireo fanambarana tsy miankina rehetra eto). Araho azafady ireo lahatsoratra sy horonan-tsary ao amin'ny filaharana atolotra azy ireo amin'ireo lahatsoratra etsy ambany. Hentina amin'ireo pejy misy hafatra Fr. Voalaza fa nahazo avy any an-danitra, horonantsary ary horonam-peo ny sasany tamin'ny lahateniny tamin'ny California retra (22-24 Novambra 2019), ary nandrafitra ireo soratra tamin'ny fanolorany feno velona. Manoro hevitra aho fa hanokana fotoana hahafantaranao. Mety misy fiovana eo amin'ny fiainana ny atiny, raha avelanao ho maika, ary maika, raha azonao izany. Ny fandehanana an'ity fitaovana ity amin'ny fomba hafa dia mety tsy hisafotofotoana kely, satria ny fifampiresahana sy hafatra avy any an-danitra rehetra dia miorina amin'ny farany.

Tokony ho fantatry ny rehetra fa i Fr. Tsy manohana ny hafatry ny mpahita lazaina ho hafa i Michel (oh: John Leary, na ny hafatra voaheloka "Maria Divine Mercy" na ny "Tafik'i Maria." Tsy miaro ny fiavonana koa i Mompera Michel (namporisika ny hanana volana vitsivitsy amin'ny sakafo an-tanana noho ny fahamalinana izay, azo inoana, tsy nisy afaka niady hevitra taorian'ny COVID-19), ary tsy manome torolàlana ny mpihaino azy mba handeha hanao "mpitsoa-ponenana" ara-batana. Na izany aza, nilaza izy fa niantso Andriamanitra olona sasany hanangana azy ireo, toa an'i Noa Ark tamin'ny androny. Ny fanambarana diso momba an'i Fr .. Rodrigue dia hita ao amin'ny Internet ary nolavina amin'ny antsipiriany bebe kokoa amin'ny lahatsoratra voalohany navoaka etsy ambany. Manasa anao izahay hamaky azy ireo, raha mitady fiarovana ianao Fr. Michel. Fa raha te-hitsambikina izany rehetra izany ianao ary tonga ao am-pon'ny zavatra nasain'Andriamanitra hizarany amin'izao tontolo izao amin'izao androntsika izao dia esory ireo lahatsoratra etsy ambany ireo rehefa manatona azy ireo ianao ary atombohy amin'ilay lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe "Fizarana 1". Raha mila torolàlana azo antoka momba ny tena fampianarany ianao dia miangavy anao hijery ny teny nolazain'i Fr. Michel tenany, izay azonao henoina sy vakiana ao anatin'ireo pejin'ity tranonkala ity.

Andao isika hanomboka. . . Ka iza moa i Fr. Michel Rodrigue?

Nalaina tamin'ny boky lafo indrindra, Fampitandremana: Fijoroana vavolombelona sy faminaniana mikasika ny fanoratana aretin-tsaina:

Fr. Michel Rodrigue no nanorina sy Abbott an'ny fraternity vaovao neken'ny Eglizy Katolika: The Apostolic Fraternity of St. Benedict Joseph Labre ao amin'ny diosezin'i Amos any Quebec, Canada (Fraternité Apostolique Saint Benoît-Joseph Labre). Teraka tao amin'ny fianakaviana katolika mahatoky izay nahalasa telo amby roapolo, i Michel dia nihalehibe. Ny fianakaviany dia nipetraka tamina tanimboly kely iray, izay ny asa mafy sy ny fitsangantsanganana mavesatra mankany amin'ny Lamesa Mass dia misy ankizy maro mitaingin-tsoavaly, mitazona ny fianakaviany ho vatana sy fanahy.

Toa an'i St. Padre Pio sy fanahy voafidy hafa, Andriamanitra Ray dia nanomboka niresaka tamin'i Michel tamin'ny vanim-potoana fohy. “Rehefa telo taona aho,” hoy i Fr. Michel, "nanomboka niresaka tamiko Andriamanitra, ary hanana resaka mahazatra izahay. Tsaroako ny nipetraka teo ambanin'ny hazo lehibe tao ambadiky ny tranonay teo amin'ny toeram-piompianinay ary nanontany an'Andriamanitra aho, 'Iza no nanao io hazo io?'

"'Izaho dia," hoy ny navalin'Andriamanitra. Ary rehefa nanonona ny teny izy hoe:' Izaho ', tampoka aho dia nahazoana fomba fijery lavitra ny tany, izao rehetra izao, ary ny tenako, ary takatro fa ny zava-drehetra dia noforoniny sy narahiny. ... Nieritreritra aho fa niresaka tamin'Andriamanitra Ray ny rehetra, nanomboka tamin'ny telo ka hatramin'ny enina taona dia nanoro ahy ny finoana ny Tompo ary nanome ahy ny fampianarana teolojika.

Nomen'ny Dada an'i Michel ny fanabeazana feno momba ny teolojia ka rehefa nanatrika ny seminera ambaratonga voalohany tao Quebec izy taorian'ny lisea dia nanandrana fitsirihana ho an'ny A +. Avy eo i Michel dia nandinika ny psikolojia sy ny faritra teolojika, toy ny mariology, pneumatology, ny asa soratry ny Rain'ny Fiangonana, ary nahazo diplaoma amin'ny teolojia amin'ny dokotera.

Ny monasitera vaovao eo am-pananganana

Rehefa avy nanorina sy nitantana trano fialofana ho an'ireo tanora tsy manan-kialofana izy ireo, izay nanolotra fikarakarana ara-tsaina sy ara-panahy azy, dia i Alex Rodrigue dia notendrena ho pretra dioseziana tamin'izy telopolo taona. Mpisorona parisy nandritra ny dimy taona tany avaratr'i Ontario izy mandra-pahafantaran'ny evekany fa ny talenta dia tsara indrindra amin'ny fampiasana mpitondra fivavahana ho avy. Fr. Lasa pretra Sulpician nampianatra teolojia i Grand Seminary any Montréal avy eo.

Tamin'ny krismasy 2009, Fr. Nifandimby niavaka ny fisoronan'i Michel. Nifoha tamin'ny alina izy tamin'ny alàlan'i St. Benedict Joseph Labre, izay nijanona teo anilan'ny fandrianany, namihina ny sorony mba hisarika ny sainy. Fr. Nifoha i Michel ary nandre ny feon Andriamanitra Ray nilaza hoe: "Mitsangàna." Koa ny Fr. Nitsangana i Michel. “Mandehana ao amin'ny solosaina.” Ka dia nankatò izy. "Mihaino sy manoratra." Izany dia rehefa nanomboka namoaka ny lalàm-panorenana manontolo ho an'ny firahalahiana vaovao ho an'ny Fiangonana Andriamanitra, haingana kokoa noho i Fr. Afaka nanoratra i Michel. Tsy maintsy nilaza tamin'ny Ray izy mba hiadana!

Fr. Nahazo ny fiangonan'i St. Benedict Joseph Labre i Michel miaraka amin'ny saron-tava ahafatesany

Avy eo Andriamanitra dia nikapoka tampoka an'i Fr. Michel nandeha tamin'ny sidina an-tany mankany amin'ny tany Diocese of Amos, Quebec, tany amin'izay toerana nananganana monasitera ary nasehony azy an-tsipiriany ny famolavolana monasitera. Ny Ray dia nilaza tamin'i Fr. Michel fa izy no hanangana io monasitera io. Hanomboka fraternity vaovao ho an'ny Fiangonana antsoina hoe Fraternité Apostolique Saint Benoît-Joseph Labre (The Apostolic Fraternity of Joseph Joseph Benedict Labre) mba hanomanana pretra ho amin'ny ho avin'ny Eglizy Katolika, miaraka amin'ny sampana faharoa ho an'ny fanokanana lay ary ny fahatelo ho an'ny fianakaviana. Fr. Tamin'ny voalohany dia natahotra i Michel tamin'ny voalohany, satria efa be loatra ny andraikiny, saingy vetivety dia nahatsapa fa tsy safidy ny tsy hiteny amin'ny Ray. Ankehitriny ny voalohany amin'ireo tranoben'ny monasitera roa dia namboarina ankehitriny, arak'izay nampianarina azy, ary tena mila fanampiana be izy amin'izao fotoana izao hahitana ny monasitera faharoa amin'ny vanim-potoana natolotry ny Ray azy: ny faran'ny fahavaratra, 2020.

Tamin'ny 28 martsa 2020, Fr. Nanoratra i Michel tsindrio eto raha hamaky ny taratasiny manontolo tamin'ny 26 martsa 2020 ho an ireo manampy azy hahavita ny tetikasan'ny Tompo momba ny monasitera ho an'ny Eglizy ho avy. Nanoratra izy:

. . . Mariho ny zava-misy fa izay rehetra mahalala ny fiavian'i Kristy amin'ny fahasoavana amin'izao androntsika izao dia zanakalahy sy zanakavavin'i Maria, Reninay. Voafidy izahay handray andraikitra manokana: hankatò ny Fanahy Masina sy i Neny Maria ary hijoro sy vonona hanampy ireo rahalahintsika sy ny anabavy hiditra amin'ny dian'ny fiangonana. . .

Ry malalan'Andriamanitra, mandalo fitsapana izao isika izao. Ireo zava-miseho lehibe amin'ny fanadiovana dia hanomboka amin'ity fahalavoana ity. Miomàna tsara miaraka amin'ilay Rosary hampitahorana an'i Satana sy hiaro ny olontsika. Hamarino fa efa ao anatin'ny fanjakana fahasoavana ianao amin'ny fametrahanao ny fitanisan-tena ankapobeny amin'ny pretra katolika. Hanomboka ny ady ara-panahy. Tsarovy ireto teny ireto: NY TENIN'NY ROSIA dia HITA ZAVA IHANY!

—Di Michel Rodrigue

(Fanamarihana: rehefa mikasika ny daty na fotoana voafetra, toy ny etsy ambony, dia mangataka ny mpamaky antsika izahay mba hanavaka fotsiny araka ny filazan'ny Fiarovana ao amin'ny tranokalanay).

Fr. Michel mitazona ny mombamomba ny St Benedict Joseph Labre rehefa avy nahazo ny taratasy fanamarinana ny maha-azo itokiana azy.

Nomen'Andriamanitra Fr. Michel Rodrigue manana fanomezana ara-tsaina sy ara-panahy mahavariana, toy ny fanasitranana, famakiana fanahy, fahatsiarovana sary (izay nihena taorian'ny aretina maro sy ny aretim-po valo!), Faminaniana, valiny, ary fahitana. Manana toe-tsaina mahafinaritra sy fihomehezana izy, ary mandritra izany fotoana izany, misy fahatsapana lehibe amin'ny zavatra momba an'Andriamanitra. Exorcist ofisialy ofisialin'ny Fiangonana izy, ankoatry ny andraikiny amin'ny maha-mpampianatra seminera, minisitry ny hôpitaly, pretra paris, ary vao haingana, amin'ny maha-mpanorina sy Superior Jeneraly ny firaisam-piangonana vaovao any Quebec izay miteny frantsay. Jereo ny fitsipiky ny fankatoavana ny lalàm-panorenana Fraternity Eto, izay mbola eo foana. Fr. I Michel koa dia ilay rector amin'ny Studium an'i St. Joseph, fandaharam-pianarana azo ekena amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa eo anelanelan'ny Apôstôly Apostolikan'i St. Benedict Joseph Labre sy ny Monastery an'ny Fon'i Jesosy ao Chicoutimi. Jereo ny fanambarana ofisialy momba an'io fiaraha-miasa io Eto. Fr. Ny fampidirana horonan-tsaratr'i Michel amin'ny fitenin-drazany frantsay ara-panabeazana any an-tsekoly ao anatin'ny toe-javatra misy ny Filazantsara vaovao Etosy ny fandikana ny teniny, Eto .

* * *

Nantsoinay ny Fr. Michel Rodrigue, "Apostolin'ny vanim-potoana farany." Vitsy, raha misy, dia efa nomena fahalalana feno sy mahasoa momba ny ho avy tsy ho ela. Fr. Hodinihin'i Michel amin'ny fehikibo lehibe kokoa i Michel, izay manambara ny fifandraisan'ny fifandraisana sy ny fahalalahan'ny faminaniana ho an'ny fotoantsika, ao anatin'izany ao amin'ny Soratra Masina. “Fantatro izao! Hitako izao! ” Lazao ny olona efa naheno ny Fr. I Michel sy ilay efa nivahiny taloha tao amin'ny lahatsoratra ara-paminaniana dia nipoitra ny masony.

Ny tenin'i Fr. I Michel ao amin'ity tranokala ity dia nalaina tamin'ny firaketana an-tsehatra ny fanolorany. Ny sasany amin'ireo lahateniny momba io lohahevitra iray io dia natambatra ho iray, ary indraindray, any amin'ny toerana sasany, ny fandikana dia tsy am-bava mba hampiasa ny fitsipi-pitenenana anglisy.

Fr. Michel afaka alefan'ny mailaka amin'ny adiresy manaraka. Tsy nangataka anay hanonona ireto manaraka ireto izy, fa raha te hanome fanomezana azy amin'ny monasiterany ianao dia afaka manao fisavana amina FABL ary mandefa azy ireo any. Fr. Maniry anao i Michel hahafantatra fa na dia tsy afaka mamaly ny taratasy rehetra aza izy noho ny faneren'ny fotoana, dia alefany aminao ny fitiavany sy ny fivavahany.

Fraternité Apostolique Saint Benoît-Joseph Labre
163, Rte 109
Saint-Dominique-du-Rosaire (Qc)
J0Y 2K0
Kanada

Hafatra avy amin'ny Fr. Michel Rodrigue

Fr. Tsy melohina ny hafatr'i Michel Rodrigue

Fr. Tsy melohina ny hafatr'i Michel Rodrigue

Fanamarihana fohy momba ny fanambaran'ny Eveka Robert Bourgon.
Hamaky bebe kokoa
Ao amin'ny taratasy nosokafan'i Eveka Lemay tamin'ny 3 septambra

Ao amin'ny taratasy nosokafan'i Eveka Lemay tamin'ny 3 septambra

Ny tsy fahazoana hevitra voaresaka sy ny fandikana diso nohazavaina.
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 2 amin'ny valinteny nataon'i Fr. Andininy Joseph Iannuzzi momba ny Fr. Michel Rodrigue – On Refuges

Fizarana 2 amin'ny valinteny nataon'i Fr. Andininy Joseph Iannuzzi momba ny Fr. Michel Rodrigue – On Refuges

Mifanohitra amin'i Fr. Ny tsapan'i Iannuzzi, ny fialofana ara-batana dia lavitry ny "tsy nisy hatrizay" tamin'ny fanambarana manokana
Hamaky bebe kokoa
Famaliana ho an'i Fr. Andininy Joseph Iannuzzi momba ny Fr. Michel Rodrigue, Fizarana 1

Famaliana ho an'i Fr. Andininy Joseph Iannuzzi momba ny Fr. Michel Rodrigue, Fizarana 1

Marina ve izany, toa an'i Fr. Iannuzzi dia nilaza fa "Andriamanitra tsy mba miasa toy izao"?
Hamaky bebe kokoa
Iza no tena Fr. Michel Rodrigue? Mikaroka ny fahamarinana

Iza no tena Fr. Michel Rodrigue? Mikaroka ny fahamarinana

Eritreritra momba ny Fr. Michel Rodrigue avy amin'i Christine Watkins izay manazava.
Hamaky bebe kokoa
Famaliana ho an'ny lahatsoratra nosoratan'i Dr. Mark Miravalle momba ny Fr. Michel Rodrigue

Famaliana ho an'ny lahatsoratra nosoratan'i Dr. Mark Miravalle momba ny Fr. Michel Rodrigue

nataon'i Profesora Daniel O'Connor
Hamaky bebe kokoa
Fanambarana momba ny Fr. Michel Rodrigue

Fanambarana momba ny Fr. Michel Rodrigue

Ny 23 aprily 2020 dia nosoratan'i Fr. Nampahafantatra anay i Michel Rodrigue fa ny evekany, Rev. Gilles Lemay, dia tsy manohana an'i Fr. Michel ny ...
Hamaky bebe kokoa
Fanambarana marina sy diso momba ny Fr. Michel Rodrigue

Fanambarana marina sy diso momba ny Fr. Michel Rodrigue

Matetika, ankehitriny, ny fampahalalana diso dia miparitaka amin'ny Internet avy amin'ny olona tsara manjary. Tsy mahagaga, misy «fanambarana» vitsivitsy…
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 1: Fr. Michel Rodrigue: Apostolin'ny vanim-potoana farany

Fizarana 1: Fr. Michel Rodrigue: Apostolin'ny vanim-potoana farany

Fr. Tantaran'i Michel Rodrigue: Rehefa telo taona i Michel dia nanomboka niresaka taminy Andriamanitra, ary hanana resaka iraisana izy ireo. . .
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 2: Fr. Michel Rodrigue - Adventures in Medjugorje sy ny hafatra lehibe nataon'i Mary

Fizarana 2: Fr. Michel Rodrigue - Adventures in Medjugorje sy ny hafatra lehibe nataon'i Mary

Ny mpampianatra mpampianatra seminera dia mahay amin'ny sehatra maro, Fr. I Michel Rodrigue dia tsy nino an'i Medjugorje, mandra-niseho taminy sy nitarika azy tany.
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 3: Fr. Michel Rodrigue - "Efa niantso ny Apostoly tamin'ny fotoana farany i Mary"

Fizarana 3: Fr. Michel Rodrigue - "Efa niantso ny Apostoly tamin'ny fotoana farany i Mary"

Miaraka aminao, mangataka anao aho hanao izay rehetra azonao atao hanampiana ny zanako, Michel, hanangana ilay monasitera izay hampahafantatra ny pretra ny fotoanan'ny farany. . .
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 4: Fr. Michel Rodrigue dia nalain'ny St Padre Pio mankany an-danitra ary naka ilay fianakaviana masina

Fizarana 4: Fr. Michel Rodrigue dia nalain'ny St Padre Pio mankany an-danitra ary naka ilay fianakaviana masina

Andriamanitra Ray: "Efa niteny imbetsaka aho fa hiaro ny zanako mandritra ny andro fahoriana sy ny maizina".
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 5: Fr. Michel Rodrigue - Fampitandremana, fampijaliana ary fiangonana miditra amin'ny fasana

Fizarana 5: Fr. Michel Rodrigue - Fampitandremana, fampijaliana ary fiangonana miditra amin'ny fasana

Md Michael Arkanjely: "Amin'izao andro izao, mivavaka amin'ny Renin'Andriamaitra isika mba hitsanganan'ny apôstôly amin'ny andro farany!"
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 6: Fr. Michel Rodrigue - Matio 24 ao amin'ny Baiboly miteny amin'ny androntsika

Fizarana 6: Fr. Michel Rodrigue - Matio 24 ao amin'ny Baiboly miteny amin'ny androntsika

Fr. Nizara ny dikan'ireo andalan-tsoratra sasany ao amin'ny Evanjelin'i Matio toko faha-24 i Michel, satria mifandraika amin'ny fotoantsika amin'ny andro farany.
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 7: Fr. Michel Rodrigue - Ny Dikan-tenin'ny Apokalipikan'ny Fiaviana no Manampy amin'ny fanazavana ny zavatra ho avy

Fizarana 7: Fr. Michel Rodrigue - Ny Dikan-tenin'ny Apokalipikan'ny Fiaviana no Manampy amin'ny fanazavana ny zavatra ho avy

Andriamanitra Ray: "Araho ny famakiana isan'andro ataon'ireo litorjika katolika anao, dia ho azonao ny zavatra ataoko sy ny zavatra maro ho avy."
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 8: Fr. Michel Rodrigue - Ny fianakaviana masina: fiarovana amin'ny afo latsaka avy eny an-danitra

Fizarana 8: Fr. Michel Rodrigue - Ny fianakaviana masina: fiarovana amin'ny afo latsaka avy eny an-danitra

Andriamanitra Ray: "Ny famaizana avy any an-danitra dia tsy hikapoka ny fianakaviana kristiana manokan-tena sy arovan'ny fianakaviana Masina."
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 9: Fr. Michel Rodrigue vs. Ny Devoly

Fizarana 9: Fr. Michel Rodrigue vs. Ny Devoly

Tantara Fr. Michel Rodrigue dia nitantara ny ady nataony tamin'ny devoly sy ny aretina mafy.
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 10: Fr. Michel Rodrigue - Fahotana, fakam-panahy, sy fampitandremana ho avy

Fizarana 10: Fr. Michel Rodrigue - Fahotana, fakam-panahy, sy fampitandremana ho avy

Andriamanitra Ray: "Ny Zanako dia hekena amin'ny fisehoan'ny voninahiny izay manazava ny lanitra, ary tsy hisy handositra azy."
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 11: Fr. Michel Rodrigue - Mivavaka ho an'ny olona tianao

Fizarana 11: Fr. Michel Rodrigue - Mivavaka ho an'ny olona tianao

miresaka amin'ireo miahy ny famonjena ny olon-tiana izy. Betsaka ny manontany ahy hoe: “Dada a, ny zanako. Raiko, ny zanako. ”...
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 12: Fr. Michel Rodrigue - Taorian'ny fampitandremana sy ny Ady Lehibe III

Fizarana 12: Fr. Michel Rodrigue - Taorian'ny fampitandremana sy ny Ady Lehibe III

Tsy maintsy manapa-kevitra ny olona. Hifarana ny fotoan'ny famindram-po ary hanomboka ny fotoan'ny fahamarinana.
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 13: Fr. Michel Rodrigue - Fotoan'ny fitsangantsanganana

Fizarana 13: Fr. Michel Rodrigue - Fotoan'ny fitsangantsanganana

Raha vantany vao nohamasininao ny taninao sy ny tranonao, dia iarovan'ny anjely masin'ny Tompo ankehitriny izao.
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 14: Fr. Michel Rodrigue - Hafatra momba ny anjelinay mpiambina izay hanampy anay

Fizarana 14: Fr. Michel Rodrigue - Hafatra momba ny anjelinay mpiambina izay hanampy anay

Andriamanitra Ray: "Efa eo am-baravarana izao ny fotoana, ary ny anjely mpiambina anao ihany no hitarika anao amin'ny làlana mankany amin'ny fialofana."
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 15: Fr. Michel Rodrigue - Hafatra avy amin'ny Our Lady of Knock

Fizarana 15: Fr. Michel Rodrigue - Hafatra avy amin'ny Our Lady of Knock

Our Lady of Knock: "I Satana [ity fampianarana tsy marina ity) dia i Satana, izay nanala ny vatan'olombolon'ny zanako lahy tety an-tany."
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 16: Fr. Michel Rodrigue - Ahoana no hanamasinana ny tranonao sy ny taninao ho fialofana

Fizarana 16: Fr. Michel Rodrigue - Ahoana no hanamasinana ny tranonao sy ny taninao ho fialofana

Mila rano noroaka sy sira natsangana ianao, izay mahery vaika kokoa amin'ny fahavalo noho ny rano voatahy sy ny sira nitso-drano.
Hamaky bebe kokoa
Apetraho ao an-tranonao ny sarin'ilay nohamasinina

Apetraho ao an-tranonao ny sarin'ilay nohamasinina

Fiarovana amin'ny famonoana afo amin'ny alàlan'ny fianakaviana masina ...
Hamaky bebe kokoa
Fizarana 17: Fr. Michel Rodrigue - Hafatra amin'ny 2020. Mivavaha amin'ny Rosaryo. Famantarana sandoka sy mpaminany sandoka no hiditra ao am-piangonana.

Fizarana 17: Fr. Michel Rodrigue - Hafatra amin'ny 2020. Mivavaha amin'ny Rosaryo. Famantarana sandoka sy mpaminany sandoka no hiditra ao am-piangonana.

Ilay Reny Misaotra: "Ireo mpaminany sandoka dia hanao famantarana lehibe eo ambany fahefan'i satana. Mety ho fotoana fohy kokoa noho ny telo andro izao karazana famantarana izao."
Hamaky bebe kokoa
Posted in Fa inona no mpahita?.