Fa maninona ny fanahy any Kalifornia?

Tokony ho tamin'ny taona 1997, dia nisy lehilahy sy vehivavy iray tany Kalifornia, izay niara-niaina tamin'ny fotoan'ny ota, nanana fiovam-po lalina tamin'ny alàlan'ny Famindrampon'Andriamanitra. Nampandrenesina tany anaty vady ny vadiny hanomboka vondrona rosary rehefa avy nandinika ny novena Divine Mercure voalohany. Fito volana taty aoriana, ny sarivongan'ny Our Lady of the Immaculate Heart ao an-tranon'izy ireo dia nanomboka nitomany menaka be loatra (taty aoriana, sarivongana masina sy sary hafa dia nanomboka nanosotra menaka manitra raha nisy hazo fanomboana sy sarivongan'i St. Pio bled. mihantona ankehitriny ao amin'ny Centre Marian izay misy ao amin'ny Divine Mercy Shrine any Massachusetts. Satria ireo sary ireo dia nanomboka nahasarika olona maro ho any an-tranony tany am-boalohany, nanaiky ny tale jeneraliny ara-panahy fa mijanona tsy fantatra anarana izy ireo). Io fahagagana io no nahatonga azy ireo hibebaka amin'ny toe-piainan'izy ireo ary hiditra amin'ny fanambadiana ara-sakramenta.

Nanomboka ny enin-taona taorian'izay, nanomboka ilay rangahy -tiany maheno ny feon'i Jesosy (izay antsoina hoe "valala"). Tsy nanana katesezy na fahatakarana ny finoana katolika izy, ka ny feon'i Jesosy dia samy nanaitra ary nampiditra azy. Na dia fampitandremana aza ny sasany amin'ny tenin'ny Tompo dia nofaritany kosa ny feon'i Jesosy ho tsara tarehy sy malefaka foana. Nahazo fitsidihana avy tany Saint Pio sy ny valiny avy any Saint Thérèse de Lisieux, Masindahy Catherine avy any Siena, Md Michael Arkanghelina ary am-polony ny valiny avy any amin'ny Our Lady, eo alohan'ny fankalazana. Taorian'ny nandefasana hafatra sy tsiambaratelo roa taona (izay tsy fantatra afa-tsy amin'ity lehilahy ity ary hampandrenesina amin'ny fotoana ho fantatry ny Tompo ihany) dia nijanona ny valala. Dia hoy i Jesoa tamin-dralehilahy "Hijanona tsy hiresaka aminao intsony aho izao, fa i Neny kosa hanohy hitarika anao."

Nahatsiaro ny fiantsoana azy ireo hanomboka hanantona ny "The Movement of Président" any mpivady izay hisaintsainany ny hafatry ny Our Lady ny Fr. Stefano Gobbi . Roa taona lasa izay no nanatanterahan'ireo tenin'i Jesosy ity: Nanomboka nitarika azy ny Our Lady, fa tamin'ny fomba tena faran'izay tsara indrindra. Nandritra ny cenacles, ary tamin'ny fotoana hafa, ity lehilahy ity dia hahita "eny amin'ny rivotra" eo alohany. Ny isan'ny hafatra avy amin'ilay antsoina hoe "Boky manga,"ny fanangonana ireo fanambarana nomen'ny Our Lady Fr. Stefano Gobbi , "Ho an'ny pretra malalantsika ny zanakavavinay."

Na ny mpivady dia mijaly mafy noho ny ministerany, fa atolotry ny Tompo hatrany izany ho famonjena ny fanahy. Tsara homarihina fa nataon'ity lehilahy ity tsy vakio ny Boky manga mandraka androany (satria voafetra ny fianarany ary manana kilema famakiana izy). Nandritra ny taona maro izay, ireo isa niasa ireo dia hanamafy amin'ny resaka tsy tapaka an-tsoratra amin'ny resaka fitenenana, ary ankehitriny dia ireo hetsika mitranga manerana an'izao tontolo izao. Fr. Tsy nahomby ny hafatr'i Gobbi fa efa hita ny fahatanterahany amin'ny fotoana tena izy.

Isaky ny misy tonga any amin'ny Countdown to the Kingdom ireo hafatra ireo dia hataonay eto izany.

Hafatra avy amin'ny fanahy iray any Kalifornia

A Californian Soul – Ny Hafatra Farany

A Californian Soul – Ny Hafatra Farany

... eo am-baravaran'ny Famindrampo.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia iray - Mediatrix of Grace

Fanahy Kalifornia iray - Mediatrix of Grace

Izaho no làlana mankany amin'ny làlana.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia iray - Ny tokonam-baravarana hetsika maharary

Fanahy Kalifornia iray - Ny tokonam-baravarana hetsika maharary

Mivoria ao amin'ny tafiko.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Andron'ny Herin'ny anjely

Fanahy Kalifornia - Andron'ny Herin'ny anjely

Izy ireo dia mitarika ny zanako rehetra amin'ny ady lehibe.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Aza manaiky hofitahina

Fanahy Kalifornia - Aza manaiky hofitahina

... amin'ny teny, sary ary zava-dratsy tamin'ny andronao.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Momba anao Andriamanitra!

Fanahy Kalifornia - Momba anao Andriamanitra!

Manomana anao amin'ny fanjakany amin'ny fitiavana sy ny fandriampahalemana aho.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Ny andraikitra nankiniko taminao

Fanahy Kalifornia - Ny andraikitra nankiniko taminao

Mitondrà fanahy ao anaty fonenan'ny Foko Malalaka.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Ny herin'ny helo dia tsy hitranga

Fanahy Kalifornia - Ny herin'ny helo dia tsy hitranga

Jesosy dia nanangana ny fiangonany teo amin'i Piera.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Ny fiangonana mijaly

Fanahy Kalifornia - Ny fiangonana mijaly

Tsy ho ela amin'ny fanaintainantsika, vanim-potoana vaovao ...
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Ny taratry ny famirapiratako

Fanahy Kalifornia - Ny taratry ny famirapiratako

Aparitaho ny taratry ny finoana amin'izao fotoanan'ny fivadiham-pinoana lehibe izao.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Ho avy ny Tompo

Fanahy Kalifornia - Ho avy ny Tompo

Andao hiaraka amin'ny reninao hihaona Aminy.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Ny fotoanan'ny fitsapana lehibe

Fanahy Kalifornia - Ny fotoanan'ny fitsapana lehibe

Tonga ny fotoana fitsapana ...
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Mpiaro sy mpiaro

Fanahy Kalifornia - Mpiaro sy mpiaro

... amin'ny tranga maharary miandry anao.
Hamaky bebe kokoa
Gisella - Nikatona ny fotoan'ny famindram-po

Gisella - Nikatona ny fotoan'ny famindram-po

Misy vokany eo amin'ny teknolojia ny famelana ny masoandro.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia iray - Tonga ny androko

Fanahy Kalifornia iray - Tonga ny androko

Tonga ny fotoana nambarako mialoha tany Fatima.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Ny ora maizina

Fanahy Kalifornia - Ny ora maizina

Ny fanorohana va, ry Jodasy, no hamadihanao ny Zanak'olona?
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Miaraka amin'ny tanjaky ny ankizy kely

Fanahy Kalifornia - Miaraka amin'ny tanjaky ny ankizy kely

Handresy ny hery lehiben'i satana aho.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia iray - Omeo ahy ireto voninkazo ireto

Fanahy Kalifornia iray - Omeo ahy ireto voninkazo ireto

Te hanana fahatsapana ny maha-reny ahy aho.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Fa maninona aho no mbola mitomany?

Fanahy Kalifornia - Fa maninona aho no mbola mitomany?

Ho avy ny famaizana.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Tonga ny Fotoam-pitsapana

Fanahy Kalifornia - Tonga ny Fotoam-pitsapana

... noho ny hamafin'ny fo.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Mitete ny Ranomasoko

Fanahy Kalifornia - Mitete ny Ranomasoko

Tonga ny fotoana famaizana.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Vatofan'ny famonjena

Fanahy Kalifornia - Vatofan'ny famonjena

Ny Antikristy dia hitombo hery.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Aza manota intsony

Fanahy Kalifornia - Aza manota intsony

Ity no ora fitsarana sy famindram-po.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Naseho ny zava-drehetra

Fanahy Kalifornia - Naseho ny zava-drehetra

Miomana amin'ny fahaterahan'i Jesosy faharoa.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Ao am-pon'ny fiangonana

Fanahy Kalifornia - Ao am-pon'ny fiangonana

... efa nanomboka ny fandresena.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Ny mariky ny bibidia

Fanahy Kalifornia - Ny mariky ny bibidia

Ataovy sonia, fa tsy ny tombo-kase reniko.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia iray - Hidina aho

Fanahy Kalifornia iray - Hidina aho

... mba hiseho ny tsiambaratelo farany.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Ny filan'ny fiangonana

Fanahy Kalifornia - Ny filan'ny fiangonana

Miomàna hiakatra any Kalvary.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Matokia!

Fanahy Kalifornia - Matokia!

Ao amin'ny My My Immaculate Heart dia hiaina fifaliana ianao.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Anjelin'ny pesta voalohany

Fanahy Kalifornia - Anjelin'ny pesta voalohany

Ny anjely dia alefa miaraka amin'ireo areti-mandringana ...
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Ny loza mety hampidi-doza anao

Fanahy Kalifornia - Ny loza mety hampidi-doza anao

Ny loza lehibe indrindra dia ny famitahana an'izao tontolo izao.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Ny fitiavanao mampalahelo

Fanahy Kalifornia - Ny fitiavanao mampalahelo

Fialana amin'ny fandavana ny namana.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Ho avy ny Schism

Fanahy Kalifornia - Ho avy ny Schism

Handresena ny famindram-po.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia iray - Ho avy ny Fanjakany

Fanahy Kalifornia iray - Ho avy ny Fanjakany

Efa eo am-bavahady io.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia iray - Tokony ho tanteraka ny zava-drehetra

Fanahy Kalifornia iray - Tokony ho tanteraka ny zava-drehetra

Mitarika amin'ny Pentekosta vaovao.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Miakatra ny foko

Fanahy Kalifornia - Miakatra ny foko

Tsy nanaiky ny antsoko ny zanak'olombelona
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Mahatoky, Mandrisika ary mankatò

Fanahy Kalifornia - Mahatoky, Mandrisika ary mankatò

Avy eo i Kristy dia hiverina hamerina amin'ny laoniny ny Fanjakany Fitiavana.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Ny loza izay mandrahona

Fanahy Kalifornia - Ny loza izay mandrahona

Ny loza voajinja dia mamitaka an'izao tontolo izao.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Matokia ny reninao

Fanahy Kalifornia - Matokia ny reninao

Aoka ho vavolombelon'ny finoana amin'izao fotoan'ny fivadiham-pinoana lehibe izao.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Ny valinteninao

Fanahy Kalifornia - Ny valinteninao

Tonga ny fotoana hidiran'ny ady.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Ny Fanjakan'i Kristy Ho avy

Fanahy Kalifornia - Ny Fanjakan'i Kristy Ho avy

Toy ny any an-danitra, dia ho tahaka ny ety an-tany.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia iray - Nanamarika ny zanany i Mary

Fanahy Kalifornia iray - Nanamarika ny zanany i Mary

Fanamafisana miavaka.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Miandrandra ny Paradisa

Fanahy Kalifornia - Miandrandra ny Paradisa

Ny zanak'olombelona dia mandeha amin'ny lalan'ny fikomiana.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Ny fandriky ny famoizam-po

Fanahy Kalifornia - Ny fandriky ny famoizam-po

Valio amin'ny vavaka mitohy sy mihamafy.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Tsy hitranga ny helo

Fanahy Kalifornia - Tsy hitranga ny helo

Ny asa nankinina tamin'i Piera dia natolotra ho an'ireo mpandimby azy.
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Sabotsy ny alaheloko

Fanahy Kalifornia - Sabotsy ny alaheloko

Androany aho dia manangona anao ho eo an-tsandrin'ny reniko ...
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Ny ora mampalahelo ahy

Fanahy Kalifornia - Ny ora mampalahelo ahy

Namboarina toy ny Zanako ny Fiangonana, tao anatin'ny fametrahany ary nandao azy ...
Hamaky bebe kokoa
Fanahy Kalifornia - Ny fotoanan'ny ady

Fanahy Kalifornia - Ny fotoanan'ny ady

Ity no ady lehibe hataoko! Izay hitanao sy izay iainanao amin'ny alàlan'ny drafoko.
Hamaky bebe kokoa
Fanokafana ny boky tombo-kase aho

Fanokafana ny boky tombo-kase aho

Manokatra ho anao aminao ny boky tombo-kase aho, mba haseho ny tsiambaratelo ao.
Hamaky bebe kokoa
Fr. Stefano Gobbi - Nozaraiko ireo ora fanaintainana ireo

Fr. Stefano Gobbi - Nozaraiko ireo ora fanaintainana ireo

Izaho koa dia mizara aminao amin'ny fiainana miaina fanaintainana be dia be.
Hamaky bebe kokoa
Posted in Fa inona no mpahita?.