Edson - Raiso ny lelafon'ny foko

Mpanjakavavin'ny rosary sy fiadanan'i Edson Glauber on 17 Oktobra, 2020:

Fiadanana, anaka malalako, fiadanana! Ry zanako, izaho, ny Reninao, dia avy any an-danitra hanafana ny fonareo miaraka amin'ny lelafo avy amin'ny Foko Malalaka. Maro ny fo mangatsiaka amin'ny finoana, mihamafy sy mihidy amin'Andriamanitra. Betsaka ny zanako no tsy mino ny fahamarinana mandrakizay intsony, noho ny hadisoana maro, noho ny tsy fahampian'ny finoana, ny fitiavana ary ny zotom-pon'ireo Minisitr'Andriamanitra maro izay manao zavatra tahaka ny olona eto amin'izao tontolo izao fa tsy tena mpanompo an'i Jesosy Kristy Zanako. Fotoana masiaka sy mahatsiravina, rehefa mitarika fanahy maro ho amin'ny lalan'ny fahaverezana i satana, izay tsy mahatsapa izany, jamba sy tsy misy hazavana, dia mankany amin'ny afon'ny helo.
 
Mivavaha, mivavaha amin'ny Rosary betsaka ho amin'ny fanovana ny mpanota sy ny famonjena ny fanahy. Fotoana mahatsiravina no manimba ny fiangonana masina amin'izao andro izao, ary fianakaviana maro no henjehina amin'ny fomba masiaka sy maharary, satria tsy nahatoky tamin'ny Tompo sy ny didiny masina izy ireo. Miaina toy ny fianakaviana mpanompo sampy izy ireo fa tsy fianakaviana kristiana. Angataho ny fanelanelanan'i Masindahy Josefa, hajao ny fony madio indrindra ary mialà eo ambanin'ny Mantle Masiny, dia hitarika anao amin'ny làlana azo antoka mankany amin'ny Tompo izy, miaro anao ary manampy anao tsy hivadika amin'Andriamanitra hatramin'ny farany.
Aza very finoana. Minoa hatrany hatrany, ary ho avy ny Tompo hanampy ireo rehetra miantso ny Anarany Masina sy ny fiarovany masina. Tiako sy tahiko ianao: amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen!
Posted in Edson sy Maria, Messages, Hafa hafa.